- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4027 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
434
เสนอแนะ เว็บไซต์ ขอเสนอแนะให้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำคัญผ่านเว็บ มรพส. ในหน้าแรกดังนี้ 1.การรับสมัครนักศึกษาโควตาประจำปี 2553 (ตอนนี้ขึ้นเฉพาะที่เว็บ กบศ.) 2. การรับสมัครทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ เพชรกาซะลอง ตอนนี้ขึ้นเฉพาะที่ ควท. / คทก. มรพส.
01/11/2552
ดำเนินการแล้ว
02/11/2552 08:38:11
433
โทรศัพท์ภายในใช้ไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในใช้ไม่ได้ กองพัฒนานักศึกษา
30/10/2552
ดำเนินการแล้ว
30/10/2552 14:03:11
432
โทรศัพท์ภายในใช้ไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในคณะวิทยาการจัดการใช้ไม่ได้ค้า อาคารพระปกเกล้า
29/10/2552
ดำเนินการแล้ว
29/10/2552 11:06:26
431
มีปัญหาการใช้งาน msn ระบบเครือข่าย มีปัญหาการใช้งาน msn งานประชุม
26/10/2552
ดำเนินการแล้ว
26/10/2552 14:38:16
430
อยากลงโปรแกรมสแกนไวรัส และคอมพิวเตอร์มีปัญหา งานธุรการ อยากลงโปรแกรมสแกนไวรัสแต่มีคนบอกว่าจะทำให้เครื่องช้าและยังมีปัญหาไวรัส และคอมพิวเตอร์มีปัญหา งานพัสดุ
25/10/2552
ดำเนินการแล้ว
26/10/2552 14:36:08
429
โทรศัพท์หมายเลข 4209 ใช้การไม่ได้ค่ะ ระบบโทรศัพท์ VOIP เนื่องจากหมายเลข4209ใช้การไม่ได้ไม่สามารถโทรเข้าโทรออกได้ ช่วยมาดูให้หน่อยน่ะค่ะ อาคารวิทยาศาสตร์ วท305
22/10/2552
ดำเนินการแล้ว
29/10/2552 09:18:19
428
ไม่สามารถสั่งปริ้นงานไปยังเครื่องปริ้นที่แชร์ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถสั่งปริ้นงานไปยังเครื่องปริ้นที่แชร์ได้ และไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ กองบริหารงานบุคคล
19/10/2552
ดำเนินการแล้ว
22/10/2552 08:23:41
427
ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งสายแลม งานธุรการ เนื่องจากขณะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสาขาวิทยาศาสตร์สุข ได้จัดซื้อสายแลมเรียบร้อยแล้วให้มาดำเนินการติดตั้งและเดินสายให้ด้วน อาคารสารภี
19/10/2552
ดำเนินการแล้ว
02/11/2552 13:01:11
426
โทรศัพท์ห้องพยาบาลใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ห้องพยาบาลใช้งานไม่ได้ หมายเลข 9801 ใช้งานไม่ได้ตั้งแต่วันที่ 6 ต.ค. 52 แล้วค่ะ ห้องพยาบาล
19/10/2552
ดำเนินการแล้ว
29/10/2552 09:18:31
425
add เครื่องปริ้นไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ add เครื่องปริ้นไม่ได้ มองไม่เห็นเครื่องอื่นๆ เลย กองบริหารงานบุคคล
16/10/2552
ดำเนินการแล้ว
18/10/2552 11:25:14
424
คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หน้าจอเป็นสีดำสนิทเลยตอนเปิดเครื่อง ศูนย์หนังสือทะเลแก้วฯ มรพส.
15/10/2552
ดำเนินการแล้ว
16/10/2552 09:30:33
423
หน้าจอคอมฯไม่สามารถทำงานได้ งานธุรการ ห้องงานประชาสัมพันธ์ไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์เนื่องจากหน้าจอคอมฯ โปรแกรมค้างรบกวนแก้ไขด้วยค่ะ ห้องประชาสัมพันธ์
15/10/2552
ดำเนินการแล้ว
15/10/2552 16:04:39
422
วินโดว์เข้าระบบไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ วินโดว์เข้าระบบไม่ได้ รบกวนด่วนด้วยนะคะ กองบริหารงานบุคคล
15/10/2552
ดำเนินการแล้ว
15/10/2552 16:04:51
421
เครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดเครื่องแล้วหน้าจอไม่มีอะไรขึ้น งานตรวจสอบภายใน
15/10/2552
ดำเนินการแล้ว
15/10/2552 16:04:22
420
อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ กองพัฒนานักศึกษา
15/10/2552
ดำเนินการแล้ว
26/10/2552 14:39:05
419
โทรศัพท์ใช้ไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพ์ภายในสถาบันวิจัยโทรฯออกได้แต่รับไม่ได้ สถาบันวิจัย
14/10/2552
ดำเนินการแล้ว
19/10/2552 11:51:00
418
เครื่องคอมพิวเตอร์ช้า งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์ ของผอ.กองพัฒนานักศึกษาช้า พิมพ์งานไม่ได้ กองพัฒนานักศึกษา
13/10/2552
ดำเนินการแล้ว
13/10/2552 15:58:59
417
อินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตของห้อง รองฯ นิวัตร ไม่สามารถใช้งานได้ ชั้นผู้บริหาร อาคารทีปวิชญ์
12/10/2552
ดำเนินการแล้ว
13/10/2552 09:38:15
416
โทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้ค่ะ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้ ทั้ง 2 เบอร์ 9950และ9954 สำนักงานหอพักทะเลแก้วนิเวศ
12/10/2552
ดำเนินการแล้ว
21/10/2552 08:23:32
415
สายในโทรออกไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP สายในเบอร์ 2205 โทรออกได้ แต่โทรเข้าไม่ได้ ห้องสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ชั้น 3 อาคารมหาวชิราลงกรณ โซน A
09/10/2552
ดำเนินการแล้ว
15/12/2552 08:22:37
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
181 [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202
หน้า 181/202
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4027  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 19  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4007  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th