- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4027 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
454
แจ้งปัญหาสัญญาณอินเตอร์ งานธุรการ สัญญาอินเตอร์เน็ตของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ค่อยดี สัญญาณขาดๆ หายๆค่ะ ขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็คสัยญาณค่ะ ขอขอบคุณค่ะ สำนักงานคณบดี
12/11/2552
ดำเนินการแล้ว
13/11/2552 09:38:09
453
แจ้งปัญหาสัญญาณอินเตอร์ งานธุรการ สัญญาอินเตอร์เน็ตของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ค่อยดี สัญญาณขาดๆ หายๆค่ะ ขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็คสัยญาณค่ะ ขอขอบคุณค่ะ สำนักงานคณบดี
12/11/2552
ดำเนินการแล้ว
13/11/2552 09:37:52
452
แจ้งปัญหาสัญญาณอินเตอร์ งานธุรการ สัญญาอินเตอร์เน็ตของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ค่อยดี สัญญาณขาดๆ หายๆค่ะ ขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็คสัยญาณค่ะ ขอขอบคุณค่ะ สำนักงานคณบดี
12/11/2552
ดำเนินการแล้ว
13/11/2552 09:37:32
451
ไวรัสลงเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้จัดการหอพักใช้งานไม่ได้เลยเนื่องจากมีไวรัสลงเครื่องคอมพิวเตอร์ทำให้ใช้งานไม่ได้ สำนักงานหอพักทะเลแก้วนิเวศ
11/11/2552
ดำเนินการแล้ว
16/11/2552 09:21:25
450
คอมพิวเตอร์มีปัญหา งานธุรการ การทำงานของคอมพิวเตอร์ของรองฯ นิวัตร มีการประมวลผลช้า อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 3
11/11/2552
ดำเนินการแล้ว
12/11/2552 13:20:24
449
ไม่สามารถดู IPTV ได้ งานธุรการ อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ windows จะต้องลงใหม่หรือป่าว กองนโยบายและแผน
11/11/2552
ดำเนินการแล้ว
11/11/2552 16:39:43
448
internet มีปัญหา เว็บไซต์ internet มีปัญหา งานตรวจสอบภายใน
11/11/2552
ดำเนินการแล้ว
11/11/2552 16:27:48
447
ไม่สามารถใช้งานระบบ iptv ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องผู้อำนวยการกองกลางไม่สามรถใช้งานระบบ iptv ได้ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
10/11/2552
ดำเนินการแล้ว
10/11/2552 13:55:43
446
ไม่สามารถใช้งานระบบ iptv ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถใช้งานได้ ดูภาพไม่ได้ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
10/11/2552
ดำเนินการแล้ว
11/11/2552 14:22:27
445
คอมพิวเตอร์มีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ใหม่ งานเลขานุการ
10/11/2552
ดำเนินการแล้ว
11/11/2552 16:27:17
444
PSRU IPTV ระบบเครือข่าย ไม่สามารถดูทีวีผ่านอินเตอร์เน็ตด้วย PSRU IPTV ได้เลย กองพัฒนานักศึกษา
08/11/2552
ดำเนินการแล้ว
09/11/2552 09:13:52
443
ไม่สามารถใช้งานเครื่องได้(ด่วน) เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถใช้งานเครื่องได้เปิดแล้วค้าง 1เครื่อง พอใช้โปรแกรมใดๆ สักพักจะค้าง 1เครื่อง งานพัสดุ
06/11/2552
ดำเนินการแล้ว
06/11/2552 16:16:39
442
ระบบโทรศัพท์ภายใน ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในสำนักงานคณะวิทยาการจัดการใช้ไม่ได้คะ หมายเลข 3000 สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ อาคารพระปกเกล้า ชั้น 1
04/11/2552
ดำเนินการแล้ว
09/11/2552 09:14:21
441
การเชื่อมต่ออินเตอร์เนทผ่าน linksys มีปัญหา ระบบเครือข่าย ตัวส่งไวเลทมีสัญญาณเต็ม สามารถเชื่อมต่อได้ แต่ไม่สามารถเข้าเวปลิงค์ได้ สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
04/11/2552
ดำเนินการแล้ว
08/12/2552 08:36:18
440
โทรศัพท์ไม่มีสัณญานใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ครับ เบอร์4102 และ 4103 (อาการไม่มีสัณญาน) ศุนย์วิทยาศาสตร์
03/11/2552
ดำเนินการแล้ว
10/11/2552 09:32:07
439
เครื่องคอมฯไม่สามารถใช้งานได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมฯไม่สามารถใช้งานได้ 1 เครื่อง สำนักงานหอพัก
03/11/2552
ดำเนินการแล้ว
06/11/2552 16:17:58
438
ขอความอนุเคราะห์เพิ่มลิงค์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เว็บไซต์ ขอความอนุเคราะห์เพิ่มลิงค์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ที่หน้าเว็บมหาวิทยาลัย (สำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอความอนุเคราะห์) -
03/11/2552
ดำเนินการแล้ว
03/11/2552 09:04:47
437
internet มีปัญหา ระบบเครือข่าย ไม่ทราบว่าช่วงนี้เป็นอะไร internet ใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้าง และช้ามากเลยครับ ระบบทั้งมหาวิทยาลัย
02/11/2552
ดำเนินการแล้ว
09/11/2552 09:15:42
436
internet ขัดข้อง งานธุรการ เข้า website อื่นไม่ได้ นอกจาก www.psru.or.th งานทุนการศึกษา
02/11/2552
ดำเนินการแล้ว
04/11/2552 09:06:35
435
คอมพิวเตอร์มีปัญหา เครื่องค้างบ่อยมาก งานธุรการ คอมพิวเตอร์มีปัญหา เครื่องค้างบ่อยมาก สงสัยต้องล้างเครื่องใหม่ ขอความอนุเคราะห์มาดูให้ด้วยจักขอบคุณยิ่ง งานพัสดุ
02/11/2552
ดำเนินการแล้ว
04/11/2552 09:04:36
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] 180 
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202
หน้า 180/202
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4027  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 19  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4007  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th