- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3458 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
3128
โทรศัพท์สายใน ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์สายใน เบอร์ 9241 และ 9243 ใช้งานไม่ได้ (โทรเข้าแล้วไม่แสดงว่ามีสายเข้า แต่โทรออกได้) รบกวนตรวจสอบด้วยครับ กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
21/04/2562
ดำเนินการแล้ว
25/04/2562 09:58:30
3127
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในโทรออก-เข้าไม่ได้ยินเสียง งานพัสดุ ชั้น 3 อาคารทีปวิชญ์
18/04/2562
ดำเนินการแล้ว
25/04/2562 09:00:12
3126
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด จำนวน 1 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานหอพักเปิดไม่ติด จำนวน 1 เครื่อง/เครื่องค้างขณะใช้งาน(บ่อยๆ) สำนักงานหอพักทะเลแก้วนิเวศ
17/04/2562
ดำเนินการแล้ว
18/04/2562 10:09:33
3125
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ จำนวน 1 เครื่อง สนช
17/04/2562
ดำเนินการแล้ว
30/04/2562 12:05:36
3124
ระบบโทรศัพท์กลาง ของ ม. และสายใน ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP ระบบโทรศัพท์กลางของ ม. ใช้งานไม่ได้ และสายใน ก็ใช้ไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
11/04/2562
ดำเนินการแล้ว
30/04/2562 00:55:13
3123
ลงโปรแกรม spss เครื่องสำนักงานหอพัก จำนวน 1 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรม spss เครื่องสำนักงานหอพัก จำนวน 1 เครื่อง สำนักงานหอพักทะเลแก้วนิเวศ
09/04/2562
ดำเนินการแล้ว
10/04/2562 09:16:16
3122
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ต และโทรสัพท์ใช้งานไม่ได้ ฝ่ายยานพาหหนะฯ,พัสดุ,หน่วยซ่อมบำรุง
05/04/2562
ดำเนินการแล้ว
29/04/2562 16:26:14
3121
โทรศัพท์สายใน เบอร์ 9180 ใช้ไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรเข้า โทรออกไม่ได้ ห้องงานอาคารสถานที่และบริการ
05/04/2562
ดำเนินการแล้ว
02/05/2562 09:57:40
3120
ติดตั้งและย้ายเครื่องคอม พร้อมลงโปรแกรม เครื่องคอมพิวเตอร์ ติดตั้งและย้ายคอมพิวเตอร์ พร้อมลงโปรแกรม กองนโยบายและแผน
02/04/2562
ดำเนินการแล้ว
03/04/2562 08:56:50
3119
ไม่สามารถปรับแสงจอเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ งานธุรการ จอเครื่องคอมพิวเตอร์แสงสว่างเกินมาก กองนโยบายและแผน
02/04/2562
ดำเนินการแล้ว
03/04/2562 08:57:02
3118
เครื่องปริ้นใช้งานไม่ได้ งานบริการ ไม่สามารถปริ้น ทั้งเครื่องปริ้นสีและเครื่องปริ้นขาวดำคะ ห้องงานวินัยและนิติการ
28/03/2562
ดำเนินการแล้ว
01/04/2562 09:50:00
3117
แชร์ปริ้ตเตอร์/แช่ข้อมูล เครื่องคอมพิวเตอร์ แชร์ปริ้ตเตอร์/แช่ข้อมูล งานอัตรากำลังและค่าตอบแทน
27/03/2562
ดำเนินการแล้ว
28/03/2562 09:05:20
3116
อินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้ กองบริหารงานบุคคล
26/03/2562
ดำเนินการแล้ว
26/03/2562 15:22:11
3115
โปรแกรมไมโครซอฟออฟฟิส งานธุรการ เปิดโปรแกรมเวิดทุกครั้ง แล้วขึ้นว่า "คุณเหลือเวลาอีก 17 วันก่อนที่จะต้องเปิดใช้งาน ตรวจทานให้แน่ใจว่าคุณเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายขององค์กรของคุณ..." งานสภามหาวิทยาลัย
25/03/2562
ดำเนินการแล้ว
26/03/2562 15:22:21
3114
โทรศัพท์สายในไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายใน กองพัฒนานักศึกษา ไม่มีสัญญาณ ใช้งานไม่ได้ค่ะ ห้องกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 อาคารกิจการนักศึกษา
25/03/2562
ดำเนินการแล้ว
02/08/2562 11:32:42
3113
โทรศัพท์สายในใช้การไม่ได้ค่ะ งานธุรการ โทรศัพท์สายในหมายเลข 9226 โทรออกได้ค่ะ แต่หน่วยงานอื่นโทรเข้ามาไม่ได้ ไม่ทราบสาเหตุว่าเพราะอะไร งานวินัยและนิติการ ชั้น 2
22/03/2562
ดำเนินการแล้ว
29/03/2562 14:43:19
3112
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP ไม่ได้ยินเสียง เสียงขาดหาย งานพัสดุ ชั้น 3 อาคารทีปวิชญ์
22/03/2562
ดำเนินการแล้ว
29/03/2562 14:43:32
3111
ระบบโทรศัพท์กลาง ของ ม. ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP ระบบโทรศัพท์กลางของ ม. ใช้งานไม่ได้ เคยแจ้งแล้วแต่ยังไม่ได้มาดำเนินการ เกรงจะเกิดความเสียหาย (เบอร์กลาง ม. 055-267000-2) ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
22/03/2562
ดำเนินการแล้ว
24/04/2562 08:48:40
3110
Harddisk เสีย เครื่องคอมพิวเตอร์ Harddisk เสีย กองนโยบายและแผน
20/03/2562
ดำเนินการแล้ว
21/03/2562 10:38:05
3109
ระบบ i-mis เครื่องคอมพิวเตอร์ ภาษาใน ระบบ i-mis ไม่เป็นภาษาไทย ห้องงานอาคารสถานที่และบริการ
14/03/2562
ดำเนินการแล้ว
01/05/2562 10:52:29
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 18 [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173
หน้า 18/173
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3458  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 9  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3449  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th