- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3969 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
3639
เครื่องปริ้นสี laserjet cp1025 เชื่อมต่อไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นสี laserjet cp1025 เชื่อมต่อไม่ได้ สำนักงานทะเลแก้วนิเวศ
27/01/2564
ดำเนินการแล้ว
29/01/2564 10:13:05
3638
เปิดโน้ตบุ๊คไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดโน้ตบุ๊คไม่ได้ กองบริหารงานบุคคล
26/01/2564
ดำเนินการแล้ว
29/01/2564 09:37:21
3637
โทรศัพท์ ภายใน ไม่สามารถใช้งานได้ ขึ้น No service ระบบโทรศัพท์ VOIP ระบบโทรศัพท์ ภายใน อาคารพิบูลวิชญ์ ไม่สามารถใช้งานได้ ขึ้น No Service ค่ะ กองบริการการศึกษา อาคารพิบูลวิชญ์
25/01/2564
ดำเนินการแล้ว
25/01/2564 09:34:04
3636
จอคอมแบบ 2 จอ เปิดไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ จอคอมเปิดไม่ได้ 1 จอ งานตรวจสอบภายใน
24/01/2564
ดำเนินการแล้ว
26/01/2564 11:27:41
3635
โทรศัพท์สายนอกมีปัญหา ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรออกไม่ได้/รับสายไม่ได้ ห้องงานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา
21/01/2564
ดำเนินการแล้ว
30/01/2564 15:55:58
3634
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU เปิดไม่ติด ห้องงานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา
21/01/2564
ดำเนินการแล้ว
26/01/2564 13:02:27
3633
ติดตั้งเครื่องปริ้น เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งเครื่องปริ้น งานเลขานุการ ชั้น 3 ห้องผู้ช่วยอธิการบดี(ผช.พนาวัน)
19/01/2564
ดำเนินการแล้ว
19/01/2564 11:04:04
3632
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตใช้งานได้เป็นบางครั้ง ไม่เสถียร ทำให้การทำงานติดขัด ทำให้โทรศัพย์สานในใช้งานไม่ได้ด้วย สำนักงานทะเลแก้วนิเวส
18/01/2564
ดำเนินการแล้ว
27/01/2564 15:21:30
3631
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ สายโทรศัพท์ TOT ตัวโทรศัพท์ภายนอก เบอร์ 055-267254 เสีย ศูนย์บ่มเพราะวิสาหกิจ ชั้น 1
18/01/2564
ดำเนินการแล้ว
30/01/2564 16:02:49
3630
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ สายโทรศัพท์ TOT ตัวโทรศัพท์ภายนอก เบอร์ 055-267254 เสีย ศูนย์บ่มเพราะวิสาหกิจ ชั้น 1
18/01/2564
ดำเนินการแล้ว
12/05/2564 14:58:26
3629
จอคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด งานธุรการ จอเปิดไม่ติด เวลาเปิดเครื่อง จอขึ้นเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ค้าง สโตพี่สุมิตร งานอาคารสถานที่และบริการ
13/01/2564
ดำเนินการแล้ว
18/01/2564 14:55:27
3628
เบอร์โทรศัพท์ภายในห้องรองคณบดี (ควท.) ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP เบอร์โทรศัพท์ภายในห้องรองคณบดี (ควท.) ใช้งาน ไม่ได้ ห้องฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
11/01/2564
ดำเนินการแล้ว
08/02/2564 08:30:21
3627
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 4100 และ 4005 ใช้ไม่ได้ งานธุรการ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 4100 และ 4005 ใช้ไม่ได้ ห้องฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
11/01/2564
ดำเนินการแล้ว
01/02/2564 14:47:39
3626
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 4100 และ 4005 ใช้ไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP เบอร์โทรศัพท์ภายใน 4100 และ 4005 ใช้ไม่ได้ ห้องฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
11/01/2564
ดำเนินการแล้ว
30/01/2564 16:04:27
3625
ได๊เวอร์มีปัญหา งานธุรการ ได๊เวอร์มีปัญา เวลาเครื่องจะปิดเองคะ ห้องงานตรวจสอบภายใน
11/01/2564
ดำเนินการแล้ว
12/01/2564 16:35:23
3624
โทรศัพท์ภายในสัญญาณใช้ไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP สัญญาณโทรศัพท์ เบอร์ 9233 ใช้ไม่ได้ค่ะ แจ้งปัญหาไปนานแล้วยังไม่ได้รับการแก้ไข งานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์
08/01/2564
ดำเนินการแล้ว
03/02/2564 15:57:13
3623
ใช้ไวไฟไม่ได้ งานธุรการ สัญญาญ WiFi PSRU-ST114 ใช้งานไม่ได้ค่ะ ห้องแนะแนว อาคารกิจการนักศึกษา
07/01/2564
ดำเนินการแล้ว
08/01/2564 16:00:40
3622
โทรศัพท์สายในมีปัญหา ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายนอก / โทรออกและรับสายไม่ได้ โทรศัพท์สายใน รับสายแล้วตัดเอง ห้องงานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา
04/01/2564
ดำเนินการแล้ว
30/01/2564 15:58:10
3621
เครื่องปริ้นสีไม่สามารถใช้งานได้ งานธุรการ ห้องสำนักงาน กมป. เครื่องปริ้นสีไม่สามารถใช้งานได้ โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
28/12/2563
ดำเนินการแล้ว
04/01/2564 15:12:14
3620
เครื่องปริ้นไม่สามารถปริ้นได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นไม่สามารถปริ้นได้ ปริ้นได้แต่ test print งานเลขานุการ ชั้น 3 ห้องผู้ช่วยปฏิพันธ์
24/12/2563
ดำเนินการแล้ว
25/12/2563 11:34:33
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 18 [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199
หน้า 18/199
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3969  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 15  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3953  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th