- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4027 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
494
อินเทอร์เน็ต เข้าไม่ได้ งานธุรการ อินเทอร์เน็ต เข้าไม่ได้ ห้องพยาบาล
14/01/2553
ดำเนินการแล้ว
21/01/2553 12:22:54
493
โทรศัทพ์เบอร์ภายใน ระบบโทรศัพท์ VOIP สามารถรับสายเข้าได้ แต่ไม่สามารถโทรออกได้ ศูนย์หนังสือทะเลแก้ว
13/01/2553
ดำเนินการแล้ว
18/01/2553 09:05:22
492
internet ใช้งานไม่ได้ เว็บไซต์ internet ใช้งานไม่ได้ งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
13/01/2553
ดำเนินการแล้ว
21/01/2553 12:23:56
491
เปิดคอมไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดเครื่องคอมไม่ได้ขึ้นหน้าจอสีดำๆ ศูนย์หนังสือทะเลแก้ว
12/01/2553
ดำเนินการแล้ว
21/01/2553 12:25:08
490
โทรศัพท์สายในไม่สามารใช้งานได้ งานธุรการ โทรศัพท์สายในของห้องสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ฯ เบอร์ 4001 ใช้ไม่ได้ ไม่มีสัญญาณ คณะวิทยาศาสตร์ฯ
07/01/2553
ดำเนินการแล้ว
08/01/2553 09:34:51
489
เล่นเน็ตไม่ได้และช้ามาก ระบบเครือข่าย เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตัดยอดในระบบ GFMIS และผู้เข้าพักที่อาคารเวียงแก้วใช้ Wifi ไม่ได้ค่ะ อาคารเวียงแก้ว
06/01/2553
ดำเนินการแล้ว
21/01/2553 12:26:31
488
รีสตาร์ท ระบบเครือข่าย ไม่สามารถเข้าอินเทอร์เน็ตได้จะพบข้อความให้รีสตาร์ทเครื่องใหม่ทุกครั้ง กองพัฒนานักศึกษา งานทุน
05/01/2553
ดำเนินการแล้ว
21/01/2553 12:30:39
487
ระบบ internet ระบบเครือข่าย บ้านพักไม่สามารถใช้งานได้ และช้ามาก ๆ บ้านพักทะเลแก้ว
05/01/2553
ดำเนินการแล้ว
06/01/2553 16:50:05
486
โทรศัพท์ใช้งานไมได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ใช้งานไมได้ หมายเลข 9801 ห้องพยาบาล
26/12/2552
ดำเนินการแล้ว
08/01/2553 09:35:13
485
wifi ที่คณะใช้ไม่ได้ ของ science กับ link ระบบเครือข่าย เข้าเน็ตไม่ได้ ขึ้น limited คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
24/12/2552
ดำเนินการแล้ว
05/01/2553 16:10:32
484
สัญญาณโทรศัพท์สลับหมายเลข, สัญญาณโทรศัพท์ห้อง KM สวจ. งานธุรการ 1. สัญญาณโทรศัพท์สลับหมายเลขระหว่าง 7222 กับ 7223(ห้องผอ.สลับกับห้องเจ้าหน้าที่) 2. สัญญาณโทรศัพท์ห้อง KM สวจ. ยังใช้งานไม่ได้สัญญาณไม่มี สวจ.
23/12/2552
ดำเนินการแล้ว
04/03/2553 11:03:26
483
เครื่องคอมฯมีปัญหา งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหาใช้งานไม่ได้ 2 เครื่อง หน่วยงานตรวจสอบภายใน
23/12/2552
ดำเนินการแล้ว
21/01/2553 12:30:01
482
คอมพิวเตอร์ สั่งพิมพ์แล้วค้าง เครื่องคอมพิวเตอร์ การสั่งพิมพ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละคร้งไม่สามารถปริ้นได้เนื่องจากเครื่องค้างไม่สามารถใช้งานได้เลย สำนักงานหอพักทะเลแก้วนิเวศ
23/12/2552
ดำเนินการแล้ว
21/01/2553 12:29:49
481
ต่อสายแลนเน็ตเครื่องปริ้น งานธุรการ ต่อสายแลนเน็ตเครื่องปริ้น เนื่องจากต้องการใช้งาน ด่วนค่ะ หน่วยงานตรวจสอบภายใน
22/12/2552
ดำเนินการแล้ว
21/01/2553 12:29:27
480
อินเทอร์เน็ต ระบบเครือข่าย ไม่สามารถเข้าอินเทอร์เน็ตได้ ห้องพยาบาล
21/12/2552
ดำเนินการแล้ว
21/01/2553 12:28:43
479
อินเตอร์เน็ต ระบบเครือข่าย ไม่สามารถเข้าอินเทอร์เน็ตได้ สำนักงาน กองพัฒนานักศึกษา
21/12/2552
ดำเนินการแล้ว
21/01/2553 12:31:15
478
ขอความอนุเคราะห์จัดทำปฏิทิน พ.ศ.2553 เว็บไซต์ ขอความอนุเคราะห์จัดทำปฏิทิน พ.ศ.2553 รองฯ สมบัติ พรหมเสน และงานประชาสัมพันธ์ -
18/12/2552
ดำเนินการแล้ว
18/12/2552 14:03:00
477
ไวรัส งานบริการ ลงโปรแกรมใหม่เครืองโน๊ตบุ๊ค งานคลัง
18/12/2552
ดำเนินการแล้ว
21/01/2553 12:31:52
476
ขอความอนุเคราะห์จัดทำป้ายงานเปิดอาคาร และรับเสด็จพระบรมฯ เว็บไซต์ ขอความอนุเคราะห์จัดทำป้ายงานเปิดอาคาร และรับเสด็จพระบรมฯ(รองสมบัติ พรหมเสน) -
14/12/2552
ดำเนินการแล้ว
18/12/2552 14:01:18
475
ขอความอนุเคราะห์ลงประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ปี 2552 เว็บไซต์ ขอความอนุเคราะห์ลงประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ปี 2552(กองบริการการศึกษา) -
14/12/2552
ดำเนินการแล้ว
14/12/2552 09:54:37
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] 178 [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202
หน้า 178/202
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4027  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 19  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4007  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th