- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4027 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
514
internet ใช้ไม่ได้ ระบบเครือข่าย internet ใช้ไม่ได้ ห้องทุนการศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา หลังใหม่
09/02/2553
ดำเนินการแล้ว
09/02/2553 10:59:42
513
ขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับรอง ฯ ฝ่ายวิชาการ อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 3
07/02/2553
ดำเนินการแล้ว
11/02/2553 13:46:15
512
สัญญาณวิทยุรบกวน ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายใน หมายเลข 5206และ 5502 มีสัญญาณวิทยุรบกวน แรงมาก ๆ เลยครับ ขอความกรุณาแก้ไขให้ด้วยครับ อาคาร พรรณไม้น้ำ+ศูนย์เรียนรู้(คณะเกษตรเดิม)
02/02/2553
ดำเนินการแล้ว
15/02/2553 09:32:10
511
คอมพิวเตอร์ งานธุรการ โปรแกรมเปิดมาชอบมีปัญหาขึ้นว่า sent eror สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
02/02/2553
ดำเนินการแล้ว
03/02/2553 13:12:57
510
เครื่องคอมพิวเตอร์เล่นอินเตอร์เน็ตไม่ได้และปริ้นไม่ได้ ระบบเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สำนักงานหอพักของเจ้าหน้าที่ สาวิตรี ดีธงทอง ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้และปริ้นงานไม่ได้ค่ะ สำนักงานหอพักทะเลอก้วนิเวศ
01/02/2553
ดำเนินการแล้ว
01/02/2553 11:25:21
509
ใช้งาน internet ไม่ได้ ระบบเครือข่าย ใช้งาน internet ไม่ได้ งานทุน กองพัฒนานักศึกษา หลังใหม่
30/01/2553
ดำเนินการแล้ว
30/01/2553 10:31:01
508
ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งระบบ internet และโทรศัพท์ภายใน ระบบเครือข่าย ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งระบบ internet และโทรศัพท์ภายใน ห้องกิจกรรม ชั้น 1 กองพัฒนานักศึกษา หลังใหม่ ห้องกิจกรรม กองพัฒนาฯ ตึกใหม่ ชั้น 1
29/01/2553
ดำเนินการแล้ว
03/02/2553 10:07:03
507
ใช้งาน internet ไม่ได้ ระบบเครือข่าย ใช้งาน internet ไม่ได้ ห้องทุนการศึกษา กองพัฒนา ตึกใหม่
29/01/2553
ดำเนินการแล้ว
30/01/2553 10:37:39
506
ไม่มีโปรแกรม nero เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่มีโปรแกรม nero และเปิด adobe flash player ไม่ได้ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
28/01/2553
ดำเนินการแล้ว
29/01/2553 11:25:36
505
เครื่องคอมพิวเตอร์ห้องเรียน ป.201 เครื่องใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนป.201 ไม่สามารถใช้งานได้ คณะวิทยาการจัดการ
27/01/2553
ดำเนินการแล้ว
29/01/2553 11:26:00
504
โทรศัพท์สายในห้องพักอาจารย์ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) ระบบโทรศัพท์ VOIP เสียไม่สามารถติดต่อได้ คณะวิทยาการจัดการ
26/01/2553
ดำเนินการแล้ว
27/01/2553 09:58:15
503
เครื่องมีไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องช้ามาก เวียงแก้ว
26/01/2553
ดำเนินการแล้ว
26/01/2553 15:36:24
502
my computer หาย งานธุรการ my computer หายไป รบกวนช่วยมาดูให้ด้วยค่ะ ห้องพยาบาล
25/01/2553
ดำเนินการแล้ว
26/01/2553 15:38:32
501
เครื่องคอม boot ไม่ผ่าน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง computer boot ไม่ผ่าน มีข้อความ windows can not start because \windows\system32\config\system is missing or corrupt งานคลัง
25/01/2553
ดำเนินการแล้ว
26/01/2553 15:37:47
500
internet+โทรศัพท์ ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ทะเลแก้ว ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ทะเลแก้ว
21/01/2553
ดำเนินการแล้ว
27/01/2553 10:00:30
499
โทรออกไม่ได้แต่รับสายได้ หมายเลขภายใน 9980 ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ของศูนย์หนังสือฯโทรออกไม่ได้แต่รับสายได้ หมายเลขภายใน 9980 ศูนย์หนังสือทะเลแก้ว
18/01/2553
ดำเนินการแล้ว
18/01/2553 15:11:07
498
ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งระบบ wifi ระบบเครือข่าย ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ วันที่ 31 มกราคม 2553 เวลา 8.30 - 16.30น. จัดประชุมนักศึกษากองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา งานทุนการศึกษา
18/01/2553
ดำเนินการแล้ว
01/02/2553 11:26:19
497
อินเทอร์เน็ต ใช้ไม่ได้ งานธุรการ อินเทอร์เน็ต ใช้ไม่ได้ ห้องพยาบาล
18/01/2553
ดำเนินการแล้ว
21/01/2553 12:19:38
496
Access Point อาคารแปรรูปอาหารเสีย ระบบเครือข่าย Access Point อาคารแปรรูปอาหาร เสีย ไม่สามารถใช้งาน PSRU WIFI ได้ครับ อาคารแปรรูปอาหาร (เยื้องตึก IT หน้าโรงรถ)
18/01/2553
ดำเนินการแล้ว
21/01/2553 12:27:43
495
โทรศัพท์ไม่มีสัญญาน งานธุรการ ขอความอนุเคราะห์ตรวจซ่อมโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ ขอบคุณค่ะ ห้องสำนักงานคณบดี เบอร์ 4001
15/01/2553
ดำเนินการแล้ว
18/01/2553 11:18:40
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] 177 [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202
หน้า 177/202
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4027  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 19  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4007  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th