- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4027 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
534
รบกวนตรวจสอบ web ระบบเครือข่าย เนื่องจากใช้งานการดูวีดีโอ จาก web http://www.cleverchannel.net/ ไม่ได้ ไม่ทราบเพราะเกิดจากปัญหาอะไร รบกวนช่วยตรวจสอบด้วยนะครับ หอพักอาจารย์ ราชพฤกษ์
22/02/2553
ดำเนินการแล้ว
27/02/2553 11:16:47
533
ไวรัสลงเครื่อง จนใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องอึดมาก...ติดไวรัส เปิดเครื่องช้ามาก.....ใช้โปรแกรมไมโครซอฟ ไม่ได้เลย...ไม่มีเครื่องใช้ (เครื่องคอมฯน้องตาล) กองบริการการศึกษา อาคารทีปวิชญ์
22/02/2553
ดำเนินการแล้ว
23/02/2553 12:59:34
532
internet เล่นไม่ได้ งานธุรการ internet เล่นไม่ได้ ที่ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ (อาคารเกษตรเดิม) เล่นไม่ได้มานานแล้วครับ ศูนย์เรียนรู้
19/02/2553
ดำเนินการแล้ว
27/02/2553 11:20:17
531
เข้า e-mail. psru.ac.th ไม่ได้ งานธุรการ ไม่สามารถเข้า e-mail user : lasda pass : rinrada คณะวิทยาการจัดการ
18/02/2553
ดำเนินการแล้ว
24/02/2553 15:41:15
530
WIFI ระบบเครือข่าย WIFI อาคารแปรรูปอาหาร (ตรงข้ามโรงรถ เยื้องตึก IT) ใช้งานไม่ได้ครับ ขึ้น Limited or no connectivity มาหลายวันแล้วครับ อาคารแปรรูปอาหาร (ตรงข้ามโรงรถ เยื้องตึก IT)
17/02/2553
ดำเนินการแล้ว
25/02/2553 15:32:21
529
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ งานธุรการ ด้วยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จะจัดประชุมวิชาการนานาชาติ รบกวนทางศูนย์ ประชาสัมพันธ์ ด้วยครับ http://supplychainconf.psru.ac.th/ -
17/02/2553
ดำเนินการแล้ว
20/02/2553 09:27:33
528
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ งานธุรการ ด้วยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จะจัดประชุมวิชาการนานาชาติ รบกวนทางศูนย์ ประชาสัมพันธ์ ด้วยครับ http://supplychainconf.psru.ac.th/ -
17/02/2553
ดำเนินการแล้ว
20/02/2553 09:27:50
527
Internet ใช้ไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้เลยค่ะ ต้องการใช้ด่วน งานพัสดุ
16/02/2553
ดำเนินการแล้ว
24/02/2553 14:28:26
526
อินเตอร์เน็เรียกเว็บภายนอกไม่ได้เลย เรียกได้แต่เว็บมหาวิทยาลัย ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็เรียกเว็บภายนอกไม่ได้เลย เรียกได้แต่เว็บมหาวิทยาลัย ต้องการใช้ด่วนก็ใช้ไม่ได้ ต้องคีย์ข้อมูลงบประมาณ ส่งให้กับสำนักงบประมาณด่วน จนจะเลยเวลาอยู่แล้ว ถูกทางสำนักงบประมาณต่อว่า งบประมาณที่จัดสรรมาให้ทุกๆปี ทำไมระบบอินเตอร์เน็ตถึงไม่ดีสักที กองนโยบายและแผน
16/02/2553
ดำเนินการแล้ว
25/02/2553 15:28:59
525
internet ใช้งานไม่ได้... งานธุรการ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้..เข้าเว็บภายนอกไม่ได้เลย กองนโยบายและแผน
16/02/2553
ดำเนินการแล้ว
24/02/2553 14:29:10
524
อินเตอร์เน็ตเรียกเว็บภายนอกไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็เรียกเว็บภายนอกไม่ได้เลย เรียกได้แต่เว็บมหาวิทยาลัย กองนโยบายและแผน
16/02/2553
ดำเนินการแล้ว
25/02/2553 15:30:43
523
internet ระบบเครือข่าย internet ใช้งานไม่ได้ กองพัฒนานักศึกษา
16/02/2553
ดำเนินการแล้ว
27/02/2553 11:17:31
522
internet ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย internet ใช้งานไม่ได้ครับ ใช้ได้แต่วงภายใน ภายนอกวิ่งออกไม่ได้ครับ เกษตร
16/02/2553
ดำเนินการแล้ว
24/02/2553 14:16:01
521
อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ งานธุรการ อินเทอร์เน็ตที่ห้องพยาบาลใช้งานไม่ได้ค่ะ ห้องพยาบาล (กองพัฒนานักศึกษา)
15/02/2553
ดำเนินการแล้ว
24/02/2553 14:30:37
520
สัญญาณวิทยุรบกวน 2 งานธุรการ ทางคณะฯ ได้แจ้างเรื่อง โทรศัพท์ภายใน หมายเลข 5206และ 5502 มีสัญญาณวิทยุรบกวน แรงมาก ๆ เลยครับ ขอความกรุณาแก้ไขให้ด้วยครับ และทาง ศูนย์กำลังดำเนินการ เมื่อวันที่ 03/02/2553 10:17:03 ไม่ทราบว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อไหร่ครับ เพราะทางศูนย์ต้องติดต่อประสานงานเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะจัดงานเกษตรภาคเหนือนะครับ อาคาร พรรณไม้น้ำ+ศูนย์เรียนรู้(คณะเกษตรเดิม)
14/02/2553
ดำเนินการแล้ว
26/04/2553 08:59:56
519
เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ 1เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ การประมวลผลในการทำงานช้าผิดปกติ โปรแกรมแสกนไวรัสมีปัญหา หอพักทะเลแก้วนิเวศ
10/02/2553
ดำเนินการแล้ว
10/02/2553 17:58:08
518
จะสแกนไวรัสแต่สแกนไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ตัวสแกนที่มาลงให้มันไม่สแกนไวรัสให้ครับรบกวน ช่วยดูให้หน่อยครับ ศูนย์หนังสือทะเลแก้ว
10/02/2553
ดำเนินการแล้ว
11/02/2553 13:12:08
517
คอมพิวเตอร์ งานธุรการ คอมพิวเตอร์มีปัญหาบางครั้งใช้งานไม่ได้ หน่วยงานตรวจสอบภายใน
09/02/2553
ดำเนินการแล้ว
10/02/2553 17:59:52
516
คอมพิวเตอร์ งานธุรการ คอมพิวเตอร์มีปัญหาบางครั้งใช้งานไม่ได้ หน่วยงานตรวจสอบภายใน
09/02/2553
ดำเนินการแล้ว
10/02/2553 17:59:40
515
internet ใช้ไม่ได้ ระบบเครือข่าย internet ใช้ไม่ได้ เนื่องจาก สัญญาณที่ติดตั้งไว้ที่สระว่ายน้ำใช้การไม่ได้ ต้องใช้สัญญาณจากตึกไอที ซึ่งมันหลุดบ่อยมากๆ ห้องผู้จัดการสระว่ายน้ำ อาคารสระว่ายน้ำ
09/02/2553
ดำเนินการแล้ว
09/02/2553 11:12:55
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] 176 [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202
หน้า 176/202
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4027  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 19  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4007  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th