- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4027 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
556
ลงไดร์เวอร์ เครื่องแสกนให้หน่อยครับ เครื่องคอมพิวเตอร์ ลงไดร์เวอร์เครื่องแสกนเนอร์รุ่น HP Scanjet 8270 ให้หน่อยครับผม กองบริการการศึกษา
27/03/2553
ดำเนินการแล้ว
27/03/2553 15:44:27
555
เปิด IPTV บน Firefox งานธุรการ เปิด IPTV บน Firefox กองบริการการศึกษา
27/03/2553
ดำเนินการแล้ว
27/03/2553 15:46:08
554
c เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิด IPTV บน Firefox กองบริการการศึกษา
27/03/2553
ดำเนินการแล้ว
27/03/2553 15:45:22
553
ไม่สามารถใช้งาน internet ที่แฟลตอาจารย์เก่า ทะเลแก้ว ระบบเครือข่าย ไม่สามารถใช้งาน internet ที่แฟลตอาจารย์เก่า ทะเลแก้วได้ ขึ้น limited or no activity ตลอดค่ะ รบกวนตรวจสอบให้ด้วยค่ะ แฟลตอาจารย์เก่า ทะเลแก้ว
26/03/2553
ดำเนินการแล้ว
31/03/2553 10:47:18
552
internet ใช้งานไม่ได้ เว็บไซต์ internet ใช้งานไม่ได้ บ้านพักทะเลแก้ว บ้านพัก
26/03/2553
ดำเนินการแล้ว
31/03/2553 10:45:57
551
โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ค่ะ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรภายในใช้งานไม่ได้ทั้งสองเบอร์เลยค่ะ 1300และ1301 เพิ่งเป็นวันนี้ค่ะ อาคารการศึกษาพิเศษ
25/03/2553
ดำเนินการแล้ว
30/03/2553 09:30:43
550
ขอความอนุเคราะห์ลงสแกนไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอความอนุเคราะห์ลงสแกนไวรัส งานเลขานุการผู้บริหาร
19/03/2553
ดำเนินการแล้ว
23/03/2553 10:51:30
549
ขอความอนุเคราะห์ลงสแกนไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากได้ประสานกับพี่พิสุทธิ์ไว้ และได้นำตัวสแกนไวรัสตัวเก่าออกแล้ว จึงขอความอนุเคราะห์ลงสแกนไวรัสตัวใหม่ให้กับ งลข. ค่ะ งานเลขานุการผู้บริหาร ชั้น 3 อาคารทีปวิชญ์
17/03/2553
ดำเนินการแล้ว
18/03/2553 10:17:51
548
ไม่สามารถให้งานMicrosoft Office ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ตัดgfแล้ว เวลาปริ้นข้อมูลเป็นเอกสาร word ไม่ประมวลผลข้อมูลได้ สำนักงานหอพักนักศึกษา
17/03/2553
ดำเนินการแล้ว
18/03/2553 09:02:15
547
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ กองพัฒนานักศึกษา
16/03/2553
ดำเนินการแล้ว
16/03/2553 09:57:55
546
ไม่สามารถเข้าระบบ psruloan system งานธุรการ ระบบ psruloan system ไม่สามารถเข้าไปใช้งานได้เนื่องจากนักศึกษารหัส 49-52 ต้องเข้าระบบนี้เพื่อพิมพ์ข้อมูลแบบสัมภาษณ์ส่งงานทุน (รอบที่ 2) กำหนดส่งถึง 15 มี.ค. 53 เป็นวันสุดท้ายค่ะ งานทุน กองพัฒนานักศึกษา
15/03/2553
ดำเนินการแล้ว
16/03/2553 09:56:12
545
internet ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย ไม่ไม่สามารถใช้งานได้ (บ้านพักทะเลแก้ว) บ้านพักทะเลแก้ว
11/03/2553
ดำเนินการแล้ว
18/03/2553 15:22:43
544
เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ทุกโปรแกรมมันฟ้องให้ใส่ ไลน์เซ้น...ทุกโปรแกรม กองบริการการศึกษา
10/03/2553
ดำเนินการแล้ว
11/03/2553 09:13:59
543
โทรศัพท์ใช้ไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ห้อง ป104 ใช้งานไม่ได้คะ กรุณาแก้ไขด้วยคะ ห้อง 104 ชั้น 1 อาคารพระปกเกล้า
10/03/2553
ดำเนินการแล้ว
30/03/2553 14:05:11
542
internet ใช้งานไม่ได้ครับ ระบบเครือข่าย internet ใช้งานไม่ได้ครับ ใช้ได้แต่วงภายใน ภายนอกวิ่งออกไม่ได้ครับ คทก
08/03/2553
ดำเนินการแล้ว
08/03/2553 14:53:49
541
windows ไม่ทำงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ windows ไม่ทำงาน เข้าโปรแกรมไม่ได้ ห้องกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 อาคารกองพัฒนานักศึกษา
05/03/2553
ดำเนินการแล้ว
05/03/2553 16:57:55
538
สอบถามค่ะ งานธุรการ อยากสอบถามวิธีปิดแสกนไวรัส symantec ชั่วคราว เพราะเวลาเอาโปรแกรมบางโปรแกรมมาติดตั้ง แสกนไวรัสจะลบ serial ทำให้ลงไม่ได้ตอบด่วนๆ นิสนึงนะค่ะ สำนักงานสภา
04/03/2553
ดำเนินการแล้ว
05/03/2553 09:39:16
537
เข้าระบบไม่ได้ ระบบ iPassport เบอร์ VIP ของคณะฯ ไม่สามารถลงทะเบียนเข้าใช้ได้ User agrnidm13 Pass 4dsnbc เกษตร
04/03/2553
ดำเนินการแล้ว
05/03/2553 09:44:30
536
ขอใช้ wifi ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 4 มีนาคม 2553 ระบบเครือข่าย ขอใช้ wifi ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 4 มีนาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. หอประชุมศรีวชิรโชติ
03/03/2553
ดำเนินการแล้ว
04/03/2553 11:02:21
535
โทรศัพท์ภายในเสีย ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในเสีย เวลาโทรเข้ามาจะเป็นสายไม่ว่าง ทั้งที่ไม่ได้ใช้งานเลย ห้องพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา
24/02/2553
ดำเนินการแล้ว
26/02/2553 13:20:26
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] 175 [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202
หน้า 175/202
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4027  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 19  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4007  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th