- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3822 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
409
คอมฯติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่มีโปรแกรมป้องกันไวรัส หลังจากลงโปรแกรมใหม่ จำนวน 1เครื่อง สำนักงานหอพักนักศึกษา
07/10/2552
ดำเนินการแล้ว
20/10/2552 10:09:11
408
เครื่องติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องติดไวรัส งานตรวจสอบภายใน
07/10/2552
ดำเนินการแล้ว
08/10/2552 09:06:06
407
โทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์สายในหมายเลข 1300 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ไม่สามารถใช้งานได้ รบกวนมาเชคให้ด้วยค่ะ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ชั้น 2 ห้องสำนักงาน
06/10/2552
ดำเนินการแล้ว
29/10/2552 11:07:04
406
สแกนไวรัสแล้วเจอ ไวรัส Torjan Horse เยอะมาก งานบริการ ใช้โปรแกรมสแกนไวรัสแล้วเจอไวรัสชนิด Torjan Horse เยอะมาก รบกวนทางศูนย์ไอทีมาลบให้ด้วย เพื่อจะได้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ งานวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 2
06/10/2552
ดำเนินการแล้ว
06/10/2552 15:27:04
405
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ เบอร์ 9801 ห้องพยาบาล
06/10/2552
ดำเนินการแล้ว
19/10/2552 11:53:42
404
ขอความอนุเคราะห์ลงสแกนไวรัสให้กับผู้บริหาร เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอความอนุเคราะห์ลงสแกนไวรัสให้กับรองฯศิริพร ณ ห้องรองฯศิริพร ชั้น 3 อาคารทีปวิชญ์ ชั้นผู้บริหาร อาคารทีปวิชญ์
05/10/2552
ดำเนินการแล้ว
05/10/2552 14:31:02
403
เปิดคอมพิวเตอร์ไม่ได้ ต้องใช้งานด่วนค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ ไฟไม่เข้า กองบริหารงานบุคคล
05/10/2552
ดำเนินการแล้ว
05/10/2552 14:04:49
402
โทรศัพท์สายนอก-ใน ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ที่กองบริการการศึกษาทั้งสายนอก-สายใน ใช้งานไม่ได้ เบอร์ที่มีปัญหาได้แก่ 1. เบอร์ภายนอก 055-267101 2. เบอร์ภายใน 9110 3. เบอร์ภายใน 9113 4. เบอร์ภายใน 9115 5. เบอร์ภายใน 9117 6. เบอร์ภายใน 9118 กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี อาคารทีปวิชญ์
05/10/2552
ดำเนินการแล้ว
05/10/2552 11:30:20
401
โทรศัพท์ภายในของชั้นผู้บริหารอาคารทีปวิชญ์ไม่สามารถใช้งานได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบโทรศัพท์ภายในของชั้นผู้บริหาร อาคารทีปวิชญ์ไม่สามารถใช้งานได้ งานเลขานุการผู้บริหาร
05/10/2552
ดำเนินการแล้ว
05/10/2552 11:30:07
400
อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต บ้านพักอาจารย์บ้านเลขที่ 66/22 บ้านอ.อรษา ภูเจริญ ใช้งานไม่ได้ค่ะ บ้านพักอาจารย์ส่วนวังจันทน์
01/10/2552
ดำเนินการแล้ว
02/11/2552 13:09:58
399
โทรศัพท์มีปัญหา ไม่มีสัญญาณโทรเข้าไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์มีปัญหา ไม่มีสัญญาณโทรเข้าไม่ได้แต่โทรออกได้ สถาบันวิจัยและพัฒนา
01/10/2552
ดำเนินการแล้ว
02/10/2552 16:33:55
398
แสกนเนอร์มีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ แสกนเนอร์ใช้งานไม่ได้ งานทุน กองพัฒนานักศึกษา
30/09/2552
ดำเนินการแล้ว
02/10/2552 16:31:08
397
อินเตอร์เนตขัดข้อง ระบบเครือข่าย เข้าเว็ปไซต์ภายนอกไม่ได้ ใช้ได้แต่เว็ปไซต์ภายในมหาวิทยาลัยค่ะ งานทุนการศึกษา
30/09/2552
ดำเนินการแล้ว
02/10/2552 16:31:58
396
ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ งานธุรการ ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์และไม่สามารถส่งแฟกซ์ได้ กองพัฒนานักศึกษา
29/09/2552
ดำเนินการแล้ว
29/09/2552 15:46:50
395
ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งสาย Lan ระบบเครือข่าย ขณะนี้ทางสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้สายLanพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งแล้วรบกวนติดตั้งด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ อาคารสารภี
29/09/2552
ดำเนินการแล้ว
02/11/2552 13:01:58
394
ช่วยต่อสายในเพิ่มให้ด้วยคะ งานธุรการ ช่วยต่อพ่วงสายในให้ด้วยคะเพราะสายสั่นลากมาไม่ถึงโต๊ะทำงาน งานตรวจสอบภายใน
28/09/2552
ดำเนินการแล้ว
02/10/2552 16:32:59
393
ช่วยต่อสายในเพิ่มให้ด้วยคะ งานธุรการ ช่วยต่อพ่วงสายในให้ด้วยคะเพราะสายสั่นลากมาไม่ถึงโต๊ะทำงาน งานตรวจสอบภายใน
28/09/2552
ดำเนินการแล้ว
02/10/2552 16:33:30
392
ขอความอนุเคราะห์ลงวินโดร์, Ms office 2007 และลงสแกนไวรัสให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ งานธุรการ โปรแกรมตัวเก่าติดไวรัสไม่สามารถทำงานได้รบกวนช่วยมาลงโปรแกรมใหม่ ขอความอนุเคราะห์ลงวินโดร์, Ms office 2007 และลงสแกนไวรัสให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ internet ขัดข้องค่ะ ห้องพยาบาล
26/09/2552
ดำเนินการแล้ว
29/09/2552 08:56:56
391
ใช้งานเครื่องสแกนไม่ได้ งานธุรการ ไม่สามารถใช้งานเครื่องสแกนได้เนื่องจากทดสอบงานดูแล้วไม่มีข้อมูลให้ดำเนินการ กองพัฒนานักศึกษา ห้องงานทุน
24/09/2552
ดำเนินการแล้ว
25/09/2552 09:23:07
390
เครื่องปริ้นทำงานไม่หยุด งานธุรการ เครื่องปริ้น สั่งปริ้น 1 แผ่น แต่ออกมาเยอะ ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ก็ยังเหมือนเดิม หน่วยงานตรวจสอบภายใน
24/09/2552
ดำเนินการแล้ว
24/09/2552 11:38:36
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] 172 [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192
หน้า 172/192
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3822  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 12  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3809  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th