- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4027 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
616
คอมขึ้นหน้าจอสีดำ งานธุรการ เซ็ทภาพหน้าจอไว้จะมีภาพปรากฏแค่ 5 นาทีแล้วจะเปลี่ยนเป็นจอดำ มุมจอจะขึ้นหน้าต่าง Genuine ตลอด และโปรแกรมword กับ excel หาย ค่ะ สระว่ายน้ำ
30/06/2553
ดำเนินการแล้ว
30/06/2553 15:24:32
615
เข้างานใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย เนื่องจากหอพักทะเลแก้วนิเวศที่ 3 มีปัญหาการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตทั้งระบบไร้สาย และชั้น4กับชั้น5 ลักษณะของสัญญาณไร้สายคือมีสัญญาณเต็มแต่ไม่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ตได้หรือเข้าได้แต่ช้ามากๆและสัญญาณหลุดเป็นระยะเวลาที่บ่อยค่ะ หอพักทะเลแก้วนิเวศ 3
29/06/2553
ดำเนินการแล้ว
24/07/2553 11:17:29
614
ลงโปรแกรมใหม่ งานบริการ 1. ลง windows xp โปรแกรมพื้นฐานที่ต้องใช้ 2. ช่วย format ใหม่ทั้งเครื่องคะ และเเบ่งพาดิชั่น ให้ด้วยนะคะ (ช่วยก๊อปงานทั้งหมดให้ด้วยคะ) งานการเงิน
29/06/2553
ดำเนินการแล้ว
30/06/2553 13:37:19
613
โทรศัพท์ใช้ไม่ได้คะ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ห้องสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้น 4 โทรศัพท์ห้องสาขาวิชาการบัญชี ชั้น 3 โทรศัพท์ห้องสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ชั้น 2 โทรศัพท์ห้องสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ชั้น 1 อาคารพระปกเกล้าใช้ไม่ได้คะ อาคารพระปกเกล้า
29/06/2553
ดำเนินการแล้ว
24/07/2553 11:16:51
612
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ที่สำนักงานหอพักใช้งานไม่ได้ สำนักงานหอพักนักศึกษา
24/06/2553
ดำเนินการแล้ว
25/06/2553 09:28:07
611
โทรศัพท์และระบบ Internet ใช้การไม่ได้ค่ะ งานธุรการ โทรศัพท์และระบบ Internet ชั้น 4 ตึกพระปกเกล้า คณะวิทยาการจัดการ ใช้การไม่ได้ค่ะ รบกวนตรวจสอบให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ ตึกพระปกเกล้า ชั้น 4 ห้องนิเทศศาสตร์
23/06/2553
ดำเนินการแล้ว
05/07/2553 09:10:44
610
โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์ภายใน 4204 4205 ไม่มีสัณญาณ ห้อง วท.402 วท.406 สาขาวิชาฟิสิกส์
18/06/2553
ดำเนินการแล้ว
21/06/2553 08:52:20
609
เครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ของรอง ฯ พิทักษ์ ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ ไม่ทราบว่าปัญหาเกิดจากอะไร อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 3
18/06/2553
ดำเนินการแล้ว
18/06/2553 17:28:33
608
คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่มีแสกนไวร้สเครื่องช้ามากไวรัสมากและยังถอนตัวเก่าไม่ได้ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
17/06/2553
ดำเนินการแล้ว
21/06/2553 14:12:22
607
การใช้งานโทรศัพท์ภายใน งานธุรการ โทรศัพท์ภายในสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ ไม่มีสัญญาณ ไม่สามารถใช้งานได้ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
15/06/2553
ดำเนินการแล้ว
16/06/2553 08:27:45
606
โทรศัพท์ห้องโปรแกรมบัญชี ใช้ไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์เบอร์หมายเลข ภายใน 3202 ห้องบัญชีไม่สามารถใช้การได้ รบกวนตรวจสอบด้วยค่ะ ตึกพระปกเกล้า คณะวิทยาการจัดการ
14/06/2553
ดำเนินการแล้ว
21/06/2553 08:53:24
605
ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งสายอินเทอร์เน็ตเข้าคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย สายอินเทอร์เน็ตสายเก่า มีความยาวไม่พอจากบล็อกมาตำแหน่งเครื่องคอมพิวเตอร์ งานเลขานุการผู้บริหาร
14/06/2553
ดำเนินการแล้ว
15/06/2553 11:39:29
604
คอมขึ้นหน้าจอสีดำ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมไม่สามารถเปิดใช้งานได้ ขึ้นหน้าจอสีดำ ศุฯย์หนังสือทะเลแก้ว
14/06/2553
ดำเนินการแล้ว
15/06/2553 12:07:50
603
สแกนไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอติดตั้งตัวสแกนไวรัสของมหาวิทยาลัยค่ะ กองบริหารงานบุคคล
14/06/2553
ดำเนินการแล้ว
14/06/2553 17:14:31
602
คอมพิวเตอร์ งานธุรการ ไม่มีตัวแสกนไวรัส ตอนนี้เครื่องกำลังแย่มาก สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
14/06/2553
ดำเนินการแล้ว
14/06/2553 17:15:05
601
เล่นเน็ตไม่ได้ งานธุรการ บ้านพักทะเลแก้ว เล่นเน็ตไม่ได้ แต่แจก ip บ้านพักทะเลแก้ว
09/06/2553
ดำเนินการแล้ว
11/06/2553 15:30:54
600
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เปิดเครื่องไม่ได้ สำนักงานหอพัก
08/06/2553
ดำเนินการแล้ว
08/06/2553 11:41:28
599
เล่นเน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ห้องกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
07/06/2553
ดำเนินการแล้ว
07/06/2553 15:11:17
598
โน๊ตบุ้คไม่มีเสียง ระบบเครือข่าย เปิดเล่นในเครื่องเสียงใช้งานได้ปกติ แต่เปิดเล่นในเน็ตเสียงไม่ดัง สระว่ายน้ำ
04/06/2553
ดำเนินการแล้ว
07/06/2553 14:21:12
597
username password I-passport ยังใช้งานไม่ได้ ระบบ iPassport ยังไม่สามารถเข้าระบบ i-passport เพื่อใช้งาน internet ได้นะคะ ทำไมสถานะบอกว่าดำเนินการแล้ว งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
04/06/2553
ดำเนินการแล้ว
11/06/2553 16:25:31
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] 172 [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202
หน้า 172/202
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4027  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 19  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4007  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th