- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4027 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
656
IPTV NOT RUN งานธุรการ ..IPTV NOT RUN กองกลาง
11/08/2553
ดำเนินการแล้ว
16/08/2553 09:09:51
655
ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้เครื่องเดียว งานธุรการ ห้องสำนักงานสภา อินเตอร์เน็ตใช้ได้ห้านาทีต้องรีสตาร์ทใหม่ถึงจะเล่นได้ เล่นได้อีกห้านาที ก็เอ๋ออีกค่ะมาด่วนๆ สำนักงานสภา
11/08/2553
ดำเนินการแล้ว
16/08/2553 09:11:47
654
โทรศัพท์มีสัญญาณรบกวนเสียงดังมาก งานธุรการ ขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็ดโทรศัพท์หมายเลข 4001 ห้องสำนักงานคณบดี ใช้งานไม่ได้มีสัญญาณกวนเสียงดังมาก ห้องสำนักงานคณบดี
11/08/2553
ดำเนินการแล้ว
02/09/2553 13:25:31
653
โทรศัพท์มีสัญญาณรบกวนเสียงดังมาก งานธุรการ ขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็ดโทรศัพท์หมายเลข 4001 ห้องสำนักงานคณบดี ใช้งานไม่ได้มีสัญญาณกวนเสียงดังมาก ห้องสำนักงานคณบดี
11/08/2553
ดำเนินการแล้ว
23/08/2553 15:31:22
652
โทรศัพท์มีสัญญาณรบกวนเสียงดังมาก งานธุรการ ขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็ดโทรศัพท์หมายเลข 4001 ห้องสำนักงานคณบดี ใช้งานไม่ได้มีสัญญาณกวนเสียงดังมาก ห้องสำนักงานคณบดี
11/08/2553
ดำเนินการแล้ว
23/08/2553 15:31:39
651
โทรศัพท์มีสัญญาณรบกวนเสียงดังมาก งานธุรการ ขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็ดโทรศัพท์หมายเลข 4001 ห้องสำนักงานคณบดี ใช้งานไม่ได้มีสัญญาณกวนเสียงดังมาก ห้องสำนักงานคณบดี
11/08/2553
ดำเนินการแล้ว
23/08/2553 15:32:06
650
โทรศัพท์มีสัญญาณรบกวนเสียงดังมาก งานธุรการ ขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็ดโทรศัพท์หมายเลข 4001 ห้องสำนักงานคณบดี ใช้งานไม่ได้มีสัญญาณกวนเสียงดังมาก ห้องสำนักงานคณบดี
11/08/2553
ดำเนินการแล้ว
02/09/2553 12:18:35
649
โทรศัพท์มีสัญญาณรบกวนเสียงดังมาก งานธุรการ ขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็ดโทรศัพท์หมายเลข 4001 ห้องสำนักงานคณบดี ใช้งานไม่ได้มีสัญญาณกวนเสียงดังมาก ห้องสำนักงานคณบดี
11/08/2553
ดำเนินการแล้ว
02/09/2553 12:18:00
648
สีของหน้าจอคอมพิวเตอร์เปลี่ยน เครื่องคอมพิวเตอร์ หน้าจอคอมพิวเตอร์เปลี่ยนเป็นสีชมพูหวานแหว๋ว สถาบันวิจัยและพัฒนา
11/08/2553
ดำเนินการแล้ว
16/08/2553 09:13:17
647
โปรแกรมในคอมพิวเตอร์มีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมในคอมพิวเตอร์ช้า และปิดไม่ได้ กองนโยบายและแผน
10/08/2553
ดำเนินการแล้ว
16/08/2553 13:01:03
646
โปรแกรมมีปัญหา งานธุรการ โปรแกรมของเครื่องมีปัญหา งานตรวจสอบภายใน
10/08/2553
ดำเนินการแล้ว
16/08/2553 09:13:42
645
ไม่สามารถใช้โน๊ตบุ๊คเข้าอินเตอร์เน็ตได้ งานธุรการ ชั้น 2 ชั้น 3 อาคารศรีพิบูล ไม่สามารถใช้โน๊ตบุ๊คเข้าอินเตอร์เน็ตได้ อาคารศรีพิบูล
09/08/2553
ดำเนินการแล้ว
10/08/2553 11:24:29
644
เครื่องคอมพิวเตอร์โดนไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สงสัยโดนไวรัส ใช้งานพื้นฐานและเข้าอินเตอร์เนตไม่ได้ครับ คล้ายๆฮาร์ดดิสจะมีปัญหารบกวนดูเครื่องให้ด้วยนะครับ งาน รป.บ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
09/08/2553
ดำเนินการแล้ว
09/08/2553 15:53:54
643
iptv งานบริการ ไม่ทราบว่าระบบ iptv ของทางศูนย์ให้บริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ อยู่หรือไม่ เนื่องจากภายหลังการปรับปรุงแก้ไขหน้าเว็บของ iptv แล้ว ยังไม่สามารถใช้บริการนี้ได้อีกเลย กองคลัง อาคารทีปวิชญ์
05/08/2553
ดำเนินการแล้ว
20/08/2553 14:09:14
642
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่สำนักงานหอพักใช้งานไม่ได้เนื่องจากติดไวรัสไม่สามารถเปิดไฟล์งานได้เลยและยังไม่สามารถทำงานอะไรในคอมพิวเตอร์ได้เลย สำนักงานหอพักทะเลแก้วนิเวศ
04/08/2553
ดำเนินการแล้ว
05/08/2553 09:54:19
641
internet ใช้งานไม่ได้ เว็บไซต์ internet ใช้งานไม่ได้ งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
04/08/2553
ดำเนินการแล้ว
11/08/2553 11:40:04
640
เข้าระบบวินโดว์ไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ไม่สามารถเข้าระบบวินโดว์ได้ (เปิดหน้าจอได้ แต่ไม่สามารถคลิกได้) เครื่องคอมฯ ของผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล
01/08/2553
ดำเนินการแล้ว
04/08/2553 14:19:02
639
คอมพิวเตอร์มีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้(ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล) กองบริหารงานบุคคล
31/07/2553
ดำเนินการแล้ว
31/07/2553 12:53:32
638
หน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อเปิดเครื่องแล้วหน้าจอไม่สามารถใช้งานได้จอมีลักษณะเป็นลายเส้น ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
30/07/2553
ดำเนินการแล้ว
31/07/2553 12:54:01
637
wireless งานธุรการ wireless ที่อาคารศรีพิบูล ใช้ไม่ได้ อาคารศรีพิบูล
30/07/2553
ดำเนินการแล้ว
02/08/2553 14:32:02
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] 170 [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202
หน้า 170/202
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4027  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 19  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4007  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th