- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4027 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
3717
โทรศัพท์สายใน-สายนอก ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP 1.โทรศัพท์สายในหอพักที่ 1 โทรเข้าโทรออก-โทรเข้าไม่ได้ 2.โทรศัพท์สายในหอพักที่ 2 โทรออกไม่ได้ แต่โทรเข้าได้ 3.โทรศัพท์สายนอกห้องสำนักงาน โทรเข้า-โทรออกไม่ได้ สำนักงานทะเลแก้วนิเวศ
27/05/2564
ดำเนินการแล้ว
15/06/2564 16:30:36
3716
Ms office 2010 หมดอายุ เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอ serial number Ms office 2010 ค่ะ หมดอายุ 2 เครื่อง เครื่อง นินิว และนิตยา ขอบคุณค่ะ ห้องการเงิน
27/05/2564
ดำเนินการแล้ว
01/06/2564 13:33:40
3715
ไม่สามารถเปิดบางโปรแกรมได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม หรือไฟล์งานบางอันไม่สามารถเปิดได้ หรือบางโปรแกรมใช้งานไปแล้วสักพักก็ใช้งานต่อไม่ได้ และบางโปรแกรมไม่รองรับ windows ที่ใช้อยู่ (windows 7) อาคารสระว่ายน้ำ
27/05/2564
ดำเนินการแล้ว
04/06/2564 12:57:38
3714
ไม่สามารถเข้าไปอัพโหลดแก้ไขข้อมูลในเว็บได้ http://asqa.psru.ac.th รบกวนแก้ไขให้ด่วนนะครับ งานธุรการ ไม่สามารถเข้าไปอัพโหลดแก้ไขข้อมูลในเว็บได้ http://asqa.psru.ac.th.. เคยแจ้งมาครั้งหนึ่ง...แต่ปัจจุบันก็ยังใช่ไม่ได้...แต่ระบบแจ้งว่าดำเนินการแล้ว... พิบูลวิชญ์
26/05/2564
ดำเนินการแล้ว
30/05/2564 12:09:32
3713
เดินสายโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ VOIP เดินสายโทรศัพท์ งานเลขานุการ
24/05/2564
ดำเนินการแล้ว
05/06/2564 12:52:44
3712
เชื่อมต่อปริ้นเตอร์ ระบบเครือข่าย เชื่อมต่อปริ้นเตอร์ งานเลขานุการ
24/05/2564
ดำเนินการแล้ว
05/06/2564 12:59:16
3711
เพิ่มจุดโทรศัพท์ภายใน งานธุรการ เพิ่มจุดพ่วงโทรศัพท์ภายใน หมายเลข 9338 หน้าห้องอธิการบดี
24/05/2564
ดำเนินการแล้ว
05/06/2564 12:58:31
3710
โทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP 1.โทรศัพท์สายในหอพักที่ 1 โทรเข้าโทรออกไม่ได้ 2.โทรศัพท์สายในหอพักที่ 2 โทรออกไม่ได้ แต่โทรเข้าได้ 3.โทรศัพท์สายในห้องสำนักงาน โทรเข้าไม่ได้ แต่โทรออกได้ หอพักนักศึกษา
23/05/2564
ดำเนินการแล้ว
15/06/2564 16:30:51
3709
โปรแกรมออฟฟิค เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดใช้งานออฟฟิคมีข้อความขึ้นว่า "มีปัญหาเกี่ยวกับสิทธิการใช้งาน office ของคุณ" / "รับ office ของเท้" งานสภา อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 2
20/05/2564
ดำเนินการแล้ว
21/05/2564 15:12:28
3708
เบอร์ตรง 055267224 ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP เบอร์ตรง 055267224 ใช้งานไม่ได้ ห้องสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ชั้น 1
19/05/2564
ดำเนินการแล้ว
25/05/2564 16:27:05
3707
คอมเปิดไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมเปิดไม่ได้ งานตรวจสอบภายใน
18/05/2564
ดำเนินการแล้ว
18/05/2564 16:02:27
3706
ต้องการเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องการเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ใหม่ เนื่องจากตัวเก่าใกล้เสื่อมสภาพแล้ว ห้องทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
16/05/2564
ดำเนินการแล้ว
17/05/2564 15:10:49
3705
สายในไม่มีสัญญาณ งานธุรการ โทรศัพท์เบอร์สายใน 7211 ไม่มีสัญญาณ สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 1 ห้องงานวิจัย
14/05/2564
ดำเนินการแล้ว
21/09/2564 20:53:27
3704
ต้องการกู้คืนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องการกู้คืนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ เนื่องจากเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ใหม่ ห้องทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
12/05/2564
ดำเนินการแล้ว
21/05/2564 15:49:37
3703
Internet ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต สถาบันวิจัยและพัฒนาใช้งานไม่ได้ อาคารศรีพิบูล
11/05/2564
ดำเนินการแล้ว
25/05/2564 12:34:53
3702
ติดตั้ง Adobe Photoshop CS เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งโปรแกรม Adobe Photoshop CS ห้องผู้ช่วยปฏิพันธ์ชั้น 3
11/05/2564
ดำเนินการแล้ว
11/05/2564 14:14:18
3701
upload ข้อมูลในเว็บไม่ได้ เว็บไซต์ ไม่สามารถเข้าไปอัพโหลดแก้ไขข้อมูลในเว็บได้ http://asqa.psru.ac.th กองมาตรฐานวิชาการฯ
10/05/2564
ดำเนินการแล้ว
25/05/2564 15:20:21
3700
ติดตั้งโปรแกรม PDF เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถ edit ข้อความในโปรแกรมของ pdf ได้ ห้องงานเลขานุการชั้น 3
22/04/2564
ดำเนินการแล้ว
28/04/2564 08:33:42
3699
เครื่องปริ้นเตอร์มีสถานะ Eror เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์มีสถานะ Eror ปริ้นงานไม่ได้ ห้องงานธุรการและสารบรรณ
20/04/2564
ดำเนินการแล้ว
28/04/2564 13:04:47
3698
ระบบอินเตอร์เน็ต ไม่สามารถใช้งานได้ ระบบเครือข่าย ระบบอินเตอร์เน็ต ใช้งานไม่ได้ (ประสานพี่แจ็คค่ะ) ห้องสำนักงานผลิตน้ำดื่มทะเลแก้ว โรงประปา
19/04/2564
ดำเนินการแล้ว
30/04/2564 12:36:24
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] 17 [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202
หน้า 17/202
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4027  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 19  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4007  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th