- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3354 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
3044
ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ ที่จำเป็น และที่ต้องใช้งาน page maker, indesign, premier pro 14 ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
08/01/2562
ดำเนินการแล้ว
11/01/2562 14:09:57
3043
โทรศัพท์ หมายเลข 5202 และ 5301 ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ หมายเลข 5202 และ 5301 ใช้งานไม่ได้ โทรเข้า-โทรออก ไม่ได้ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
04/01/2562
ดำเนินการแล้ว
07/01/2562 11:08:13
3042
หน้าจอมีแต่ไฟล์ word งานธุรการ ลง window ใหม่เนื่องจากเสียบแฟลตไดร์ฟเข้าไปแล้วข้อมูลหาย ห้องกองคลัง
04/01/2562
ดำเนินการแล้ว
10/01/2562 10:57:48
3041
หน้าจอมีแต่ไฟล์ word งานธุรการ ลง window ใหม่เนื่องจากเสียบแฟลตไดร์ฟเข้าไปแล้วข้อมูลหาย ห้องกองคลัง
04/01/2562
ดำเนินการแล้ว
10/01/2562 10:57:09
3040
โทรศัพท์ของห้องประชาสัมพันธ์ ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP ระบบโทรศัพท์ (แฟกซ์) เบอร์ 055-267108 ของงานประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้งานได้ (โทรเข้าและโทรออกไม่ได้) ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
03/01/2562
ดำเนินการแล้ว
07/01/2562 11:07:52
3039
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดใช้งานไม่ได้ งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหา ขอความอนุเคราะห์ลงวินโดว์และโปรแกรมที่จำเป็นให้ใหม่ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
03/01/2562
ดำเนินการแล้ว
04/01/2562 09:58:31
3038
ขอความอนุเคราะห์สลับและเดินสายโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ VOIP เนื่องจากมีปรับปรุงโครงสร้างงานใหม่ จึงขอความในการสลับเบอร์โทร และเดินสายโทรศัพท์ ห้องกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
03/01/2562
ดำเนินการแล้ว
01/04/2562 08:56:40
3037
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง restart อัตโนมัติ งานพัสดุ ชั้น 3 อาคารที
02/01/2562
ดำเนินการแล้ว
02/01/2562 14:59:49
3036
Windowsแจ้งเตือนLicenseหมดอายุ เครื่องคอมพิวเตอร์ Windowsแจ้งเตือนLicenseหมดอายุ ห้องบัญชี กองคลัง
26/12/2561
ดำเนินการแล้ว
27/12/2561 09:19:21
3035
ระบบโทรศัพท์กลางของ ม. ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP ระบบโทรศัพท์กลางของ ม. มีปัญหา ไม่สามารถรับสายนอกได้ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
19/12/2561
ดำเนินการแล้ว
26/12/2561 08:40:03
3034
หมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะวิทยาการจัดการ ระบบโทรศัพท์ VOIP หมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะวิทยาการจัดการ ห้องคณบดี รองคณบดี และห้องหัวหน้าสำนักงานใช้ไม่ได้ค่ะ ขอความกรุณาแก้ไขด่วนค่ะ อาคารคณะวิทยาการจัดการ
18/12/2561
ดำเนินการแล้ว
27/12/2561 09:17:27
3033
โทรศัพท์เสีย ระบบโทรศัพท์ VOIP สายในเสีย 9142 ห้องธุรการและสารบรรณ กองกลาง
17/12/2561
ดำเนินการแล้ว
27/12/2561 09:17:40
3032
ขอโปรแกรมแสกนไวรัสค่ะ งานธุรการ เครื่องโน๊ตบุ๊ค โดนไวรัสค่ะ งานสภามหาวิทยาลัย
17/12/2561
ดำเนินการแล้ว
10/01/2562 09:40:37
3031
เครื่องคอมมีปัญหาในหลายๆ อย่าง เครื่องคอมพิวเตอร์ มีปัญหาในระบบปฏิบัติการหลายๆ อย่าง เช่น ไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์งานได้ / รวมถึงการเล่นวิดีโอ ใน social network ได้ และอิ่นๆ กองบริหารงานบุคคล
12/12/2561
ดำเนินการแล้ว
13/12/2561 09:31:32
3030
ลง Windows ใหม่ งานธุรการ Windows ติดไวรัส ขึ้นจอสีฟ้า โครงการจัดตั้งกองคลัง งานบริหารทั่วไป
12/12/2561
ดำเนินการแล้ว
02/01/2562 14:54:51
3029
ขอสายแลนด์ ต่อเครื่องปริ้นเตอร์ค่ะ ระบบเครือข่าย ซื้อเครื่องปริ้นมาใหม่ค่ะ แต่สายไฟมันสั้น เลยอยากตั้งเครื่องปริ้นไว้ไกลจากโต๊ะทำงาน (ทนรับควันจากเครื่องถ่ายไม่ไหว อันตราย) สภาคณาจารย์และข้าราชการ
11/12/2561
ดำเนินการแล้ว
11/12/2561 09:53:55
3028
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ (ค้าง) รบกวนด่วนที่สุด! กองบริหารงานบุคคล (แก้ว)
07/12/2561
ดำเนินการแล้ว
07/12/2561 10:50:32
3027
เครื่องคอมฯ อืด/ช้า/ค้าง ระบบเครือข่าย การใช้อินเตอร์เน็ต รอดาวน์โหลดนาน/ล่าช้า/ระบบค้าง กองบริหารงานบุคคล
06/12/2561
ดำเนินการแล้ว
07/12/2561 10:51:12
3026
อินเตอร์เน็ตLANใช้งานไม่ได้ 1 เครื่อง ระบบเครือข่าย ติดตั้งคอมพิวเตอร์ใหม่แล้วระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อไม่ได้ครับ โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
06/12/2561
ดำเนินการแล้ว
07/12/2561 10:51:00
3025
printer เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปลิ้นเตอร์ เวลา print แล้วเป็นเส้น ๆ หน่วยงานเลขานุการผู้บริหาร
04/12/2561
ดำเนินการแล้ว
11/12/2561 09:55:05
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] 17 [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168
หน้า 17/168
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3354  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 4  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3350  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th