- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4027 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
696
notebook เปิดไม่ได้เงียบกริบ เครื่องคอมพิวเตอร์ notebook เปิดไม่ได้ ชาร์ตไฟเข้าแต่เปิดเครื่องไม่ได้ค่ะ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
08/09/2553
ดำเนินการแล้ว
08/09/2553 10:15:20
695
up load ข้อมุลไม่ได้คะ งานธุรการ ไม่สามารถเข้าหน้าต่างล๊อกอิน ของการ up load ได้ คะ ไม่แน่ใจว่าเป็นที่ระบบหรือว่าเป็นที่วินโดว์ อาคารพระปกเกล้า ชั้น 1
07/09/2553
ดำเนินการแล้ว
14/09/2553 10:37:27
694
โทรศัพท์ใช้การไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP ไม่มีส๊ญญาณเสืยง หมายเลข 4205 สาขาฟิสิกส์ ห้อง วท.402
07/09/2553
ดำเนินการแล้ว
28/09/2553 11:20:41
693
web ภายนอกเข้าไม่ได้ค่ะ ระบบเครือข่าย เข้าได้แต่ web มหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา
04/09/2553
ดำเนินการแล้ว
05/09/2553 12:37:25
692
แจ้ง เรื่อง IPTV งานธุรการ เนื่องจาก IPTV ในเว็บของมหาวิทยาลัยฯ ไม่สามารถคลิ๊กดูทีวี (ใช้งานไม่ได้) ทั้งที่ทำงาน และที่บ้าน...ยังไงเช็คดูระบบด้วยนะครับ แจ้งเพื่อทราบ คมส.
04/09/2553
ดำเนินการแล้ว
08/09/2553 10:36:28
691
สัญญาน Wireless (default)หลุดบ่อยมากจนใช่งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย สัญญาน Wireless (default)หลุดบ่อยมากจนใช่งานไม่ได้ อาคารสระว่ายน้ำ
04/09/2553
ดำเนินการแล้ว
08/09/2553 10:40:02
690
สั่งปริ้นงานไม่ได้ค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถสั่งปริ้นงานไปที่เครื่องปริ้นได้ค่ะ(เครื่องคอมฯ ผอ.กบค.) กองบริหารงานบุคคล
03/09/2553
ดำเนินการแล้ว
03/09/2553 15:16:34
689
i-passport user siriluk มีปัญหาในการ login ใช้งานไม่ได้ ระบบ iPassport i-passport user siriluk มีปัญหาในการ login แล้วหลุด ใช้งานไม่ได้ อีกแล้ว งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
02/09/2553
ดำเนินการแล้ว
02/09/2553 13:20:44
688
เคริ่องค้าง บู้ทนาน เครื่องคอมพิวเตอร์ เคริ่องค้าง บู้ทนาน งานพัสดุ
31/08/2553
ดำเนินการแล้ว
31/08/2553 16:07:48
687
anti-virus งานธุรการ รบกวน ลง แอนตี้ไวรัสให้หน่อยค่ะ ห้องธุรการ
31/08/2553
ดำเนินการแล้ว
31/08/2553 16:11:17
686
การ์แลนด์มีปัญหา , วินโดว์เข้าไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ของรองฯพิทักษ์ ไม่สามารถเข้าวินโดว์ได้ และอินเตอร์เน็ตเข้าไม่ได้ เนื่องจากเมื่อวันที่ 30 ส.ค. 53 ไฟตก ทำให้เครื่องของรองน็อค (ได้แจ้งให้น้องเก้ กองบริการมาเช็คเบื้องต้นแล้ว) ห้องรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รองฯพิทักษ์)
31/08/2553
ดำเนินการแล้ว
31/08/2553 16:08:50
685
wireless ไม่แจก IP Address ระบบเครือข่าย เชื่อมต่อ psru-wifi ไม่แจก IP Address ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ สำนักวิทยบริการฯ
31/08/2553
ดำเนินการแล้ว
02/09/2553 15:11:09
684
i-passport หลุดบ่อย งานธุรการ user : siriluk หลุดบ่อย ไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไร เปลี่ยน user ใหม่ดีไม๊ค่ะ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
30/08/2553
ดำเนินการแล้ว
31/08/2553 14:09:31
683
เว็ปกองพัฒนาเปิดไม่ได้ค่ะ งานธุรการ http://saf.psru.ac.th/ ใช้การไม่ได้ค่ะ กองพัฒนานักศึกษา
28/08/2553
ดำเนินการแล้ว
30/08/2553 08:57:10
682
ไม่สามารถปริ้นงานได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ สั่งปริ้นงานไม่ได้(เครื่อง ผอ.กบค.) กองบริหารงานบุคคล
28/08/2553
ดำเนินการแล้ว
31/08/2553 10:26:50
681
สัญญาณ Wireless(default)มีสัญญาณแต่ใช่การไม่ได้ ระบบเครือข่าย สัญญาณ Wireless(default)มีสัญญาณแต่ใช่การไม่ได้ อาคารสระว่ายน้ำ
28/08/2553
ดำเนินการแล้ว
31/08/2553 20:33:43
680
ไม่มีสัญญาน wireless งานธุรการ หอพักทะเลแก้วนิเวศ 3 ไม่มีสัญญาณ wireless หอพักทะแลแก้วนิเวศ 3
27/08/2553
ดำเนินการแล้ว
02/09/2553 15:09:12
679
โทรศัพท์ภายในสำนักวิทยบริการฯ ระบบโทรศัพท์ VOIP ได้ยินไม่ชัดเจน มีสัญญานแทรก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
27/08/2553
ดำเนินการแล้ว
30/08/2553 11:42:07
678
โทรศัพท์ใช้การไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP สายโทรศัพท์ภายในชั้น 2 ห้องอาจารย์รวมขัดข้อง รบกวนตรวจสอบด้วยค่ะ ตึกพระปกเกล้า คณะวิทยาการจัดการ
27/08/2553
ดำเนินการแล้ว
30/08/2553 11:05:19
677
โทรศัพท์ไม่มีสัญญานเข้า ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ไม่มีสัญญานเข้า น่าจะเป็นผลมาจากสายขาดระหว่างหัว RJ (อยากให้มาเข้าหัวให้ใหม่ดัวยครับ) เบอณืโทรศัพท์ที่มีปัญหา 4300 ห้อง ศว109 ศูนย์วิทยาศาสตร์
26/08/2553
ดำเนินการแล้ว
30/08/2553 11:05:54
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] 168 [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202
หน้า 168/202
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4027  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 19  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4007  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th