- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4027 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
736
โทรศัพท์สัญญาณไม่มี งานธุรการ โทรศัพท์สัญญาณไม่มี ใช้งานไม่ได้ ห้อง วท.105
19/10/2553
ดำเนินการแล้ว
10/11/2553 10:53:16
735
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ งานธุรการ เข้าใช้ internet ไม่ได้ค่ะ งานพัสดุ
19/10/2553
ดำเนินการแล้ว
15/11/2553 17:29:41
734
ลงวินโดว์และกู้ข้อมูล เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเสียงไม่ดังและมีไวรัส ข้อมูลบางส่วนหาย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
18/10/2553
ดำเนินการแล้ว
19/10/2553 08:32:53
733
ระบบ Internet Explore ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ Internet Explore เข้าใช้งานไม่ได้ งานประชาสัมพันธ์ อาคารทีปวิชญ์ชั้น 1
15/10/2553
ดำเนินการแล้ว
18/10/2553 12:19:43
732
internet ใช้งานไม่ได้ค่ะ ระบบเครือข่าย internet ใช้งานไม่ได้ค่ะ เนื่องจากมีนักศึกษากยศ.ต้องมายืนยันการลงทะเบียนเป็นจำนวนมากรบกวนแก้ไขให้ด่วนนะค่ะ งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
14/10/2553
ดำเนินการแล้ว
14/10/2553 11:24:53
731
เว็บไซด์สำนักงานสภาเข้าไม่ได้ค่ะ เว็บไซต์ ภายในมหาวิทยาลัยเข้าเว็บไม่ได้ค่ะ แต่ที่อื่นเข้าได้ปกติ ไม่รู้ว่าจะแก้ไขได้อย่างไรค่ะ http://council.psru.ac.th/ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
14/10/2553
ดำเนินการแล้ว
14/10/2553 11:17:18
730
Microsoft Office Word 2007 เครื่องคอมพิวเตอร์ Microsoft Office Word 2007 ไม่สามารถพิมพ์งานได้ (สาว) งานบุคคล
12/10/2553
ดำเนินการแล้ว
15/10/2553 08:48:41
729
ห้องจัดการการเรียนรู้ไม่สามารถใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต/สัญญาณไวเลสได้ ระบบเครือข่าย ห้องจัดการการเรียนรู้ไม่สามารถใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต/สัญญาณไวเลสได้ พอต่อสายแลนแล้วไม่ได้ IP ทดลองสลับสายแลนที่สวิทช์ตัวอื่นๆ แล้วก็ไม่สามารถใช้งานได้ สถาบันวิจัยเเละพัฒนา
11/10/2553
ดำเนินการแล้ว
19/10/2553 14:36:09
728
เครื่องคอมพิวเตอร์ขัดข้อง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องขัดข้อง งานตรวจสอบภายใน
11/10/2553
ดำเนินการแล้ว
13/10/2553 14:34:56
727
เครื่องปริ้นเตอร์ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ เครื่องปริ้นงานไม่ออก ใช้ระบบแชร์ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยมาก ค่ะ ตรวจสอบภายใน
11/10/2553
ดำเนินการแล้ว
13/10/2553 14:36:16
726
เครื่อง error เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง error ใช้งานไม่ได้ การเงิน
08/10/2553
ดำเนินการแล้ว
10/10/2553 21:35:43
725
แชร์เครื่องปริ้น เครื่องคอมพิวเตอร์ แชร์เครื่องปริ้น งานการเงิน
08/10/2553
ดำเนินการแล้ว
10/10/2553 21:34:49
724
อินเตอร์เนต ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ต หอพัก ดุษฎี ส่วนวังจันทน์ ใช้งานไม่ได้ หอพักดุษฎี ส่วนวังจันทน์
07/10/2553
ดำเนินการแล้ว
15/11/2553 09:18:54
723
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิด link ที่ติดมากับ tag ไม่ได้ งานทุน
07/10/2553
ดำเนินการแล้ว
12/10/2553 16:50:56
722
เครื่องคอมพิวเตอร์ จะมีข้อความขึ้นแจ้งมาตลอดเลย เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์มีข้อความขึ้นตลอดเลยค่ะ ไม่สามารถทำงานติดต่อได้นาน ๆ งานคลัง
06/10/2553
ดำเนินการแล้ว
12/10/2553 16:50:10
721
เครื่องปริ้นงานไม่ได้ งานธุรการ คอมพิวเตอร์ใช้แชร์กับเครื่องปริ้นอื่นคะ ปริ้นงานไม่ได้มา 2 วันแล้ว งานตรวจสอบภายใน
05/10/2553
ดำเนินการแล้ว
06/10/2553 09:23:19
720
หน้าจอดับระหว่างพิมพ์หนังสืออยู่ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระหว่างพิมพ์งาน word หน้าจอดับไป ลอง start เคร่องใหม่ก็ไม่ทำงาน ห้องการเงิน
04/10/2553
ดำเนินการแล้ว
04/10/2553 13:44:41
719
เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้ หน้าจอเป็นสีดำ งานธุรการ คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ หน้าจอขึ้นมาเป็นสีดำ ปิดและเปิดเครื่องใหม่ ก็เปิดไม่ได้ งานคลัง
04/10/2553
ดำเนินการแล้ว
06/10/2553 09:21:44
718
internet มีปัญหา เว็บไซต์ internet เข้าได้บางเว็บ gooele psru เข้าไม่ได้ เสียส่วนใหญ่ hotmail yahoo ระบบ มรพส
03/10/2553
ดำเนินการแล้ว
04/10/2553 10:11:41
717
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ และก็มีข้อความเด้งขึ้นมาตลอดเวลา งานธุรการ เข้าอินเตอร์เน็ตได้เป็นบางครั้ง และก็ Error บ่อย และก็มี โปรแกรม www. symante.com เด้งขึ้นมาบ่อยมาก ต้องคลิกออกตลอดเวลา งานตรวจสอบภายใน
02/10/2553
ดำเนินการแล้ว
02/10/2553 11:12:11
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] 166 [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202
หน้า 166/202
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4027  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 19  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4007  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th