- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3824 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
553
ไม่สามารถใช้งาน internet ที่แฟลตอาจารย์เก่า ทะเลแก้ว ระบบเครือข่าย ไม่สามารถใช้งาน internet ที่แฟลตอาจารย์เก่า ทะเลแก้วได้ ขึ้น limited or no activity ตลอดค่ะ รบกวนตรวจสอบให้ด้วยค่ะ แฟลตอาจารย์เก่า ทะเลแก้ว
26/03/2553
ดำเนินการแล้ว
31/03/2553 10:47:18
552
internet ใช้งานไม่ได้ เว็บไซต์ internet ใช้งานไม่ได้ บ้านพักทะเลแก้ว บ้านพัก
26/03/2553
ดำเนินการแล้ว
31/03/2553 10:45:57
551
โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ค่ะ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรภายในใช้งานไม่ได้ทั้งสองเบอร์เลยค่ะ 1300และ1301 เพิ่งเป็นวันนี้ค่ะ อาคารการศึกษาพิเศษ
25/03/2553
ดำเนินการแล้ว
30/03/2553 09:30:43
550
ขอความอนุเคราะห์ลงสแกนไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอความอนุเคราะห์ลงสแกนไวรัส งานเลขานุการผู้บริหาร
19/03/2553
ดำเนินการแล้ว
23/03/2553 10:51:30
549
ขอความอนุเคราะห์ลงสแกนไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากได้ประสานกับพี่พิสุทธิ์ไว้ และได้นำตัวสแกนไวรัสตัวเก่าออกแล้ว จึงขอความอนุเคราะห์ลงสแกนไวรัสตัวใหม่ให้กับ งลข. ค่ะ งานเลขานุการผู้บริหาร ชั้น 3 อาคารทีปวิชญ์
17/03/2553
ดำเนินการแล้ว
18/03/2553 10:17:51
548
ไม่สามารถให้งานMicrosoft Office ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ตัดgfแล้ว เวลาปริ้นข้อมูลเป็นเอกสาร word ไม่ประมวลผลข้อมูลได้ สำนักงานหอพักนักศึกษา
17/03/2553
ดำเนินการแล้ว
18/03/2553 09:02:15
547
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ กองพัฒนานักศึกษา
16/03/2553
ดำเนินการแล้ว
16/03/2553 09:57:55
546
ไม่สามารถเข้าระบบ psruloan system งานธุรการ ระบบ psruloan system ไม่สามารถเข้าไปใช้งานได้เนื่องจากนักศึกษารหัส 49-52 ต้องเข้าระบบนี้เพื่อพิมพ์ข้อมูลแบบสัมภาษณ์ส่งงานทุน (รอบที่ 2) กำหนดส่งถึง 15 มี.ค. 53 เป็นวันสุดท้ายค่ะ งานทุน กองพัฒนานักศึกษา
15/03/2553
ดำเนินการแล้ว
16/03/2553 09:56:12
545
internet ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย ไม่ไม่สามารถใช้งานได้ (บ้านพักทะเลแก้ว) บ้านพักทะเลแก้ว
11/03/2553
ดำเนินการแล้ว
18/03/2553 15:22:43
544
เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ทุกโปรแกรมมันฟ้องให้ใส่ ไลน์เซ้น...ทุกโปรแกรม กองบริการการศึกษา
10/03/2553
ดำเนินการแล้ว
11/03/2553 09:13:59
543
โทรศัพท์ใช้ไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ห้อง ป104 ใช้งานไม่ได้คะ กรุณาแก้ไขด้วยคะ ห้อง 104 ชั้น 1 อาคารพระปกเกล้า
10/03/2553
ดำเนินการแล้ว
30/03/2553 14:05:11
542
internet ใช้งานไม่ได้ครับ ระบบเครือข่าย internet ใช้งานไม่ได้ครับ ใช้ได้แต่วงภายใน ภายนอกวิ่งออกไม่ได้ครับ คทก
08/03/2553
ดำเนินการแล้ว
08/03/2553 14:53:49
541
windows ไม่ทำงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ windows ไม่ทำงาน เข้าโปรแกรมไม่ได้ ห้องกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 อาคารกองพัฒนานักศึกษา
05/03/2553
ดำเนินการแล้ว
05/03/2553 16:57:55
538
สอบถามค่ะ งานธุรการ อยากสอบถามวิธีปิดแสกนไวรัส symantec ชั่วคราว เพราะเวลาเอาโปรแกรมบางโปรแกรมมาติดตั้ง แสกนไวรัสจะลบ serial ทำให้ลงไม่ได้ตอบด่วนๆ นิสนึงนะค่ะ สำนักงานสภา
04/03/2553
ดำเนินการแล้ว
05/03/2553 09:39:16
537
เข้าระบบไม่ได้ ระบบ iPassport เบอร์ VIP ของคณะฯ ไม่สามารถลงทะเบียนเข้าใช้ได้ User agrnidm13 Pass 4dsnbc เกษตร
04/03/2553
ดำเนินการแล้ว
05/03/2553 09:44:30
536
ขอใช้ wifi ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 4 มีนาคม 2553 ระบบเครือข่าย ขอใช้ wifi ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 4 มีนาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. หอประชุมศรีวชิรโชติ
03/03/2553
ดำเนินการแล้ว
04/03/2553 11:02:21
535
โทรศัพท์ภายในเสีย ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในเสีย เวลาโทรเข้ามาจะเป็นสายไม่ว่าง ทั้งที่ไม่ได้ใช้งานเลย ห้องพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา
24/02/2553
ดำเนินการแล้ว
26/02/2553 13:20:26
534
รบกวนตรวจสอบ web ระบบเครือข่าย เนื่องจากใช้งานการดูวีดีโอ จาก web http://www.cleverchannel.net/ ไม่ได้ ไม่ทราบเพราะเกิดจากปัญหาอะไร รบกวนช่วยตรวจสอบด้วยนะครับ หอพักอาจารย์ ราชพฤกษ์
22/02/2553
ดำเนินการแล้ว
27/02/2553 11:16:47
533
ไวรัสลงเครื่อง จนใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องอึดมาก...ติดไวรัส เปิดเครื่องช้ามาก.....ใช้โปรแกรมไมโครซอฟ ไม่ได้เลย...ไม่มีเครื่องใช้ (เครื่องคอมฯน้องตาล) กองบริการการศึกษา อาคารทีปวิชญ์
22/02/2553
ดำเนินการแล้ว
23/02/2553 12:59:34
532
internet เล่นไม่ได้ งานธุรการ internet เล่นไม่ได้ ที่ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ (อาคารเกษตรเดิม) เล่นไม่ได้มานานแล้วครับ ศูนย์เรียนรู้
19/02/2553
ดำเนินการแล้ว
27/02/2553 11:20:17
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] 165 [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192
หน้า 165/192
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3824  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 10  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3814  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th