- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4027 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
756
โทรศัพท์สายในเบอร์ 3200ใช้ไม่ได้ งานธุรการ เมื่อติดต่อมีลักษณะใช้งานตลอดเวลา ชั้น 2 ห้องโปรแกรมบริหารธุรกิจ
09/11/2553
ดำเนินการแล้ว
26/01/2554 09:16:31
755
ดาวน์โหลดเอกสารจากงาน กบค. ไม่ได้ค้า เว็บไซต์ ต้องการดาวน์โหลด "ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการ" จากงาน กบค. ลิงค์ "http://itc.psru.ac.th/personal/information_06.php" เสียหรือเปล่าค้า คณะวิทยาการจัดการ
08/11/2553
ดำเนินการแล้ว
10/11/2553 09:20:48
754
โทรศัพท์สายในคณะวิทยาการจัดการใช้ไม่ได้ค้า ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายใน ควจ. มีคนโทรมาแล้วเราได้ยินเสียงเค้า แต่เค้าไม่ได้ยินเสียงเราค้า เบอร์ 3000 คณะวิทยาการจัดการค้า สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ อาคารพระปกเกล้า
08/11/2553
ดำเนินการแล้ว
06/01/2554 09:26:35
753
โทรภายใน ระบบโทรศัพท์ VOIP คณะเกษตร ไม่สามารถใช้โทรศัพท์ ระบบ VOIP ที่โทรภายในได้ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
08/11/2553
ดำเนินการแล้ว
09/11/2553 12:58:16
752
เครื่องติดไวรัสใช้งานไม่ได้ค่ะ 2 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบ/สแกนไวรัสหรือ ลงโปรแกรมใหม่เลยก็ได้ค่ะ งานทุนการศึกษา
05/11/2553
ดำเนินการแล้ว
11/11/2553 11:15:55
751
เครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหา ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหา ใช้งานไม่ได้รบกวนลงวินโดวส์ให้ใหม่ค่ะ งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
05/11/2553
ดำเนินการแล้ว
10/11/2553 12:49:08
750
โทรศัพท์ภายในเสีย งานธุรการ แจ้งซ่อมโทรศัพท์ภายใน หมายเลข 1000 เสียค่ะ มาเกือบครึ่งเดือนแล้ว แจ้งแล้ว ยังไม่มาดำเนินการเลยค่ะ รบกวนมาซ่อมหน่อยนะค่ะ เดี๋ยวไม่มีเงินจ่ายค่าโทรศัพท์สายภายนอกค่ะ ห้องสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝั่งวังจันทน์
05/11/2553
ดำเนินการแล้ว
26/01/2554 09:16:16
749
ใช้งาน Wireless LAN ไม่ได้ค่ะ ระบบเครือข่าย ที่ตึก4 มร.พส.(ส่วนวังจันทน์) Wireless LAN ใช้งานไม่ได้ค่ะ ตึก4 (บัณฑิตวิทยาลัย) ส่วนวังจันทน์
05/11/2553
ดำเนินการแล้ว
15/11/2553 09:12:40
748
คอมใช้ไม่ได้ค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดไม่ได้ค่ะ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
05/11/2553
ดำเนินการแล้ว
05/11/2553 14:00:54
747
website กองพัฒนา มีปัญหา งานธุรการ ระบบ admin กองพัฒนามีปัญหา กองพฒนานักศึกษา
04/11/2553
ดำเนินการแล้ว
04/11/2553 16:22:27
746
อินเตอร์เน็ตหอพักใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตไร้สายหอพักที่ 1,2 และ 3 ใช้งานไม่ได้ ค่ะ เข้าใช้งานและล๊อคอินไม่ได้เลยค่ะ หอพักทะเลแก้วนิเวศ 1,2และ3
03/11/2553
ดำเนินการแล้ว
04/11/2553 16:20:19
745
เครื่องเข้า windows ไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดเครื่องแล้ว หน้าจอแจ้งว่าให้ลงวินโดวส์ใหม่ งานคลัง
02/11/2553
ดำเนินการแล้ว
10/11/2553 11:11:46
744
เว็บไซต์ PSRULOAN SYSTEM ใช้งานไม่ได้ค่ะ งานธุรการ เว็บไซต์ PSRULOAN SYSTEM ใช้งานไม่ได้ค่ะ ช่วยตรวจสอบให้ด้วยค่ะ งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
01/11/2553
ดำเนินการแล้ว
02/11/2553 09:17:34
743
เครื่องคอมติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่้องคอม รองวิชาการ ทางศูนย์คอมแจ้งว่า "เครื่องคอมติดไวรัส ทำให้ติดตั้งบ้างโปรแกรมไม่ได้ และเป็นวินโดว์ปลอมทำให้ Update โปรแกรมไม่ได้Anti virus Symantec ทำงาน Auto update อยู่แล้ว ให้ผู้รับผิดชอบของคณะดำเนินการต่อ" เนื่องจากทางคณะฯ ไม่มีเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ของความอนุเคราะห์ลงโปรแกรมให้ด้วย คณะเกษตรฯ ห้อง กอ.210
01/11/2553
ดำเนินการแล้ว
10/11/2553 11:12:13
742
ใช้งานโปรแกรม Anti virus Symantec ไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอม รองคณบดี ห้อง กอ.210 ใช้งานโปรแกรม Anti virus Symantec ไม่ได้ คณะเกษตรฯ
01/11/2553
ดำเนินการแล้ว
02/11/2553 09:29:52
741
ไม่สามารถใช้ internet ได้ ระบบเครือข่าย ที่บ้านพักไม่สามารถเล่น internet ได้ค่ะ อยากรบกวนช่วยตรวจสอบสาย LAN ให้ด้วยค่ะ เพราะเสียบสาย LAN เข้า notebook แล้ว connect ไม่ได้ค่ะ บ้านพักอาจารย์
30/10/2553
ดำเนินการแล้ว
17/11/2553 11:54:02
740
ใช้โปรแกรม PDF ไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถเปิดโปรแกรม PDF ใช้งานได้ กองบริหารงานบุคคล(งานบุคลากร2)
27/10/2553
ดำเนินการแล้ว
27/10/2553 13:40:00
739
จอคอมพิวเตอร์ขัดข้อง ไม่ติด เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดจอคอมพิวเตอร์แล้วไม่สามารถใช้งานได้ กองบริหารงานบุคคล(ผอ.)
27/10/2553
ดำเนินการแล้ว
27/10/2553 13:41:10
738
เครื่องเปิดไม่ติด ขอใช่งานด่วนค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเปิดไม่ติด จอไม่ขึ้น วิจัย
20/10/2553
ดำเนินการแล้ว
21/10/2553 08:41:32
737
โทรทัศน์ IPTV เสีย งานบริการ โทรทัศน์ IPTV ไม่สามารถ เปิดได้ เนื่องจาก ระบบไฟไม่เข้า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริการสื่อโสตทัสน์ ฯ ชั้น 4 อาคาร 1
19/10/2553
ดำเนินการแล้ว
15/11/2553 17:27:33
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] 165 [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202
หน้า 165/202
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4027  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 19  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4007  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th