- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4027 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
776
โทรศัพท์ หมายเลข 4202 งานธุรการ ได้ดำเนินการแจ้งและรอดำเนินการตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย. 53 ที่ผ่าน แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้ใช้งานได้ ขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็คให้ด่วนค่ะ ขอบคุณคะ วท.105
26/11/2553
ดำเนินการแล้ว
26/01/2554 09:16:47
775
ลงวินโดร์ ใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องติดไวรัสลงวินโดร์ใหม่ ห้องพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา
25/11/2553
ดำเนินการแล้ว
26/11/2553 12:11:24
774
Email งานบริการ ช่วงนี้มี SPAM เข้ามาใน email @psru.ac.th มากเหลือเกินวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า 5-10 emails ซึ่งหากใครที่ใช้ @live.psru.ac.th ก็จะได้รับ forward ต่อมาโดยอัตโนมัติ รบกวนช่วยตรวจสอบด้วยครับ อาจพิจารณายกเลิกการใช้ @psru.ac.th หรือหากจะยังคงใช้ก็คงต้องมีระบบป้องกันที่ดีกว่านี้นะครับ (คงต้องยอมรับว่า OpenWebmail ที่ใช้งานมี SPAM เยอะมาก และไม่เสถียร แตกต่างจาก @live ซึ่งใช้เทคโนโลยีของ Microsoft แต่ก็จะขัดต่อนโยบายเรื่องข้อมูลของทางราชการ ศูนย์ IT คงต้องพิจารณาในเชิงนโยบายให้ชัดเจนว่าจะทำอย่างไร) มรพส.
24/11/2553
ดำเนินการแล้ว
01/12/2553 13:24:04
773
ไม่สามารถเชื่อมต่อเข้าใช้ระบบได้... ระบบเครือข่าย เครื่องโน๊ตบุ๊คที่นำไปใช้ภายใน มหาวิทยาลัย ค้นพบสัญญาณ แต่ไม่สามารถเชื่อมต่อระบบได้... ไม่ทราบว่าจะต้องไปเซ็ตค่าในเครื่องหรือไม่... ตึก IT, เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
24/11/2553
ดำเนินการแล้ว
24/11/2553 16:31:57
772
ห้องเรียนตีก ฉ มีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ห้อง ฉ601 , ฉ402, ฉ305 มีปัญหาติดไวรัส กรุณาแก้ไขด้วยคะ เพราะเมื่อนำ Fash Drive กลับมาใช้ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวอาจารย์ติดไวรัสไปด้วย อาคารเฉลิมพระเกียรติ
24/11/2553
ดำเนินการแล้ว
24/11/2553 17:07:33
771
ระบบต่อเน็ตไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องของพี่หญิง(การเงิน) ที่มีลงให้ใหม่..นั้นต่อระบบเน็ตไม่ได้ งานคลัง
23/11/2553
ดำเนินการแล้ว
02/12/2553 13:50:38
770
เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สำนักงานหอพักติดไวรัสและไม่สามารถทำอะไรกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ค่ะและยังไม่สามารถทำงานได้อีกด้วยค่ะ สำนักงานหอพักทะเลแก้วนิเวศ
22/11/2553
ดำเนินการแล้ว
24/11/2553 17:09:26
769
คอมพิวเตอร์ ประธานหลักสูตรนิติศาสตร์ ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่ได้ 2 เครื่อง ไม่ทราบสาเหตุ ติดต่อ อ.กานดิศ 081-0360882 ห้องพักอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ อาคาร ฉ. ชั้น 1
22/11/2553
ดำเนินการแล้ว
22/11/2553 13:00:48
768
โทรศัพท์ภายในไม่สามารถใช้งานได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP ไม่สามารถโทรเบอร์ภายในมหาวิทยาลัยได้ครับ คณะฯ
21/11/2553
ดำเนินการแล้ว
06/01/2554 09:26:21
767
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอเน็ตได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ต่ออินเตอร์เน็ตแล้วหลุดบ่อยมาก ศูนย์คอมฯแจ้งให้เปลี่ยน iPASAPORT แล้วก็ยังไม่สามารถต่ออินเตอร์เน็ตได้ สถาบันวิจัยและพัฒนา
18/11/2553
ดำเนินการแล้ว
22/11/2553 10:15:09
766
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย สถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ สถาบันวิจัยและพัฒนา
18/11/2553
ดำเนินการแล้ว
22/11/2553 10:14:07
765
เครื่องค้างบ่อย เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องค้างบ่อยไม่สามารถทำงานได้ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
18/11/2553
ดำเนินการแล้ว
20/11/2553 16:32:40
764
ไม่สามารถเข้าใช้อินเตอร์เน็ตได้ งานธุรการ สถาบันวิจัยและพัฒนาไม่สามารถเข้าใช้อินเตอร์เน็ตได้ สถาบันวิจัยและพัฒนา
18/11/2553
ดำเนินการแล้ว
22/11/2553 11:58:25
763
ไวรัส งานธุรการ ไวรัส สสม
17/11/2553
ดำเนินการแล้ว
18/11/2553 10:51:31
762
เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ รบกวนดูเครื่องให้ด้วยค่ะ งานออกแบบ ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์ ติดต่อ คุณพิทูร
17/11/2553
ดำเนินการแล้ว
18/11/2553 12:16:40
761
ie มีปัญหาค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับ website ค่ะ สำนักงานสภา
15/11/2553
ดำเนินการแล้ว
18/11/2553 10:50:44
760
ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ งานธุรการ ช่วยติดตั้งคอมพิวเตอร์และลงโปรแกรม งานประชาสัมพันธ์ อาคารทีปวิชญ์
12/11/2553
ดำเนินการแล้ว
17/11/2553 10:36:11
759
เครื่องคอมมีปัญหา งานธุรการ มีหน้าจอสีดำ ขึ้นคำว่า Press DEL to run Setup,Press TAB to display BIOS POST Message ศูนย์หนังสือทะเลแก้ว
11/11/2553
ดำเนินการแล้ว
11/11/2553 13:27:41
758
mySQL database ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย mySQL database ของ มรพส. ใช้งานไม่ได้ ทำให้ระบบ e-learning ของ คทก. (http://kaset.psru.ac.th/lms) ใช้งานไม่ได้ (รบกวนตรวจสอบด่วนครับ เนื่องจากตอนนี้มีหลายวิชาที่ให้นักศึกษาส่งงานผ่านระบบ นักศึกษาส่งงานไม่ได้ และดาวน์โหลด handout ไม่ได้ ระบบเครือข่าย มรพส.
10/11/2553
ดำเนินการแล้ว
10/11/2553 16:18:10
757
โทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ VOIP สัญญาณโทรศัพย์ไม่ชัดเจน มีเสียงคลื่นแซกตลอดเวลา วท.105 ตึกวิทยาศาสตร์
10/11/2553
ดำเนินการแล้ว
06/01/2554 11:23:48
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] 164 [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202
หน้า 164/202
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4027  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 19  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4007  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th