- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4027 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
796
โทรศัพท์โทรออกสายนอกไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ไม่สามารถโทรออกสายนอกได้ สถาบันวิจัยและพัฒนา
28/12/2553
ดำเนินการแล้ว
06/01/2554 09:26:05
795
ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต ระบบเครือข่าย ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตและ wifi บนชั้น 3 และ4 ของอาคารเวียงแก้ว ผู้เข้าพักใช้งานไม่ได้ อาคารเวียงแก้ว
28/12/2553
ดำเนินการแล้ว
26/01/2554 09:46:48
794
คอมพิวเตอร์สำนักงานใช้ไม่ได้ 1 เครื่อง งานธุรการ คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้ต้องเซทค่าอินเทอร์เน็ต เซทเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง สำนักงานหอพักทะเลแก้วนิเวศ
27/12/2553
ดำเนินการแล้ว
29/12/2553 07:51:45
793
โทรศัพท์ใช้ไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP เบอร์ภายใน 5501ไม่มีสัญญานตอบรับ ตึกแปรรูปอาหารชั้นสอง
21/12/2553
ดำเนินการแล้ว
24/01/2554 10:16:15
792
internet...ใช้ไม่ได้ งานบริการ เครื่องของน.ส.นิตยา แสงสว่าง ระบบ net ใช้ไม่ได้ (งานคลัง) งานคลัง
20/12/2553
ดำเนินการแล้ว
23/12/2553 09:44:51
791
หน้าเว็บมหาวิทยาลัยมีขนาดกว่าปกติ งานธุรการ หน้าเว็บมหาวิทยาลัยมีขนาดกว่าปกติ งานบุคคล2 กองบริหารงานบุคคล
17/12/2553
ดำเนินการแล้ว
21/12/2553 10:04:38
790
หน้าเว็บมหาวิทยาลัยมีขนาดกว่าปกติ งานธุรการ หน้าเว็บมหาวิทยาลัยมีขนาดกว่าปกติ งานบุคคล2 กองบริหารงานบุคคล
17/12/2553
ดำเนินการแล้ว
21/12/2553 10:04:12
789
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ งานธุรการ คอมพิวเตอร์ห้องสำนักงาน ชั้น 2 อาคารการศึกษาพิเศษ เปิดเครื่องไม่ติด อาคารการศึกษาพิเศษ
17/12/2553
ดำเนินการแล้ว
21/12/2553 09:54:44
788
เข้าinternetไม่ได้ ระบบเครือข่าย เข้าinternetไม่ได้ เป็นเฉพาะเครื่อง งานประชาสัมพันธ์
15/12/2553
ดำเนินการแล้ว
21/12/2553 09:57:56
787
เข้า internet ไม่ได้ ระบบเครือข่าย เข้า web มหาลัยได้ แต่ออกนอกไม่ได้ ใช้ wireless อ.สุรเชษฐ์ ช่วยเปลี่ยนฐานข้อมูลด้วยนามสกุลมิตสานนนท์ ครับ ห้องพักครูชั้น 2 เทคโนอุต ฯ
15/12/2553
ดำเนินการแล้ว
22/12/2553 09:34:46
786
ไม่สามารถเปิดเว็บ hotmail ได้ เว็บไซต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดใช้งาน hotmail ได้ ห้องผู้ช่วย ฯ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารทีปวิชญ์
09/12/2553
ดำเนินการแล้ว
21/12/2553 10:40:53
785
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ งานเลขานุการผู้บริหาร
09/12/2553
ดำเนินการแล้ว
17/12/2553 08:29:00
784
สัญญาณwilessของทางสระว่ายน้ำ(defalt)ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย สัญญาณwilessของทางสระว่ายน้ำ(defalt)ใช้งานไม่ได้ อาคารสระว่ายน้ำ
04/12/2553
ดำเนินการแล้ว
07/12/2553 12:10:20
783
อินเตอร์เน็ตเข้าใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตเข้าใช้งานไม่ได้หอพักที่ 1 2 และ 3 รวมถึงสัญญาณไร้สายด้วยค่ะ หอพักทะเลแก้วนิเวศ 1,2และ3
03/12/2553
ดำเนินการแล้ว
15/12/2553 15:37:33
782
internet ระบบเครือข่าย ทำไม internet ช้ามาก ๆเลยครับ ช่วงนี้นะครับ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
01/12/2553
ดำเนินการแล้ว
02/12/2553 15:02:19
781
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ งานธุรการ 1 การใช้งานอินเตอร์ไม่ได้ 2 ขอลงโปรแกรมใหม่ งานธุรการ กองบริหารงานบุคคล
01/12/2553
ดำเนินการแล้ว
02/12/2553 13:50:02
780
เข้าใช้ hotmail ไม่ได้ทั้งคณะ ระบบเครือข่าย ไม่สามารถเข้าเว็บ hotmail และ msn ได้ เป็นมาหายวันแล้วช่วยตรวจสอบด้วยครับ(เป็นทั้งคณะเลยครับ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
01/12/2553
ดำเนินการแล้ว
01/12/2553 13:22:34
779
เข้าใช้บริการ Hotmail ไม่ได้ ระบบเครือข่าย ไม่สามารถเข้าระบบ hotmail ได้ เพื่อเช็คจดหมายติดต่องานต่างประเทศ กองนโยบายและแผน
30/11/2553
ดำเนินการแล้ว
01/12/2553 13:22:45
778
เครื่องมีปัญหา 2 เครื่อง งานธุรการ เครื่องมีปัญหาใช้งานอินเติร์เน็ตไม่ได้ กองบริการการศึกษา
29/11/2553
ดำเนินการแล้ว
02/12/2553 13:52:24
777
สั่งพิมพ์งาน ผ่าน internet explorer ไม่ได้ งานธุรการ สั่งพิมพ์งานทุกอย่างผ่านทุกโปรแกรมได้หมด ยกเว้น สั่งพิมพ์ ผ่าน IE คณะเกษตรฯ
29/11/2553
ดำเนินการแล้ว
02/12/2553 13:51:15
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] 163 [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202
หน้า 163/202
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4027  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 19  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4007  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th