- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3354 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
141
ไม่สามารถสั่งPrint งาน Lan ได้ และเข้าระบบอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย ไม่สามารถสั่งPrint งาน Lan ได้ไปยังเครื่องคอมเครื่องอื่นในห้องเดียวกันได้ และเข้าระบบอินเตอร์เน็ตไม่ได้ กองบริหารงานบุคคล
09/12/2551
ดำเนินการแล้ว
09/12/2551 11:00:18
140
internet ที่แฟลตอาจารย์เก่าใช้ไม่ได้ limited connection ระบบเครือข่าย สามารถ connect เข้า internet ได้ แต่ขึ้น limited connection แฟลตอาจารย์เก่า
06/12/2551
ดำเนินการแล้ว
08/12/2551 09:26:30
139
อินเทอร์เน็ตคณะเกษตรใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตคณะเกษตรไม่สามารถใช้งานได้ ตึกคณะเกษตร
06/12/2551
ดำเนินการแล้ว
06/12/2551 10:20:19
138
เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัสอย่างแรง งานบริการ ติดไวรัส งานคลัง
02/12/2551
ดำเนินการแล้ว
08/12/2551 09:26:46
137
wiress ตึก ม. ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ Wiress ตึกมหาวชิราลงกรณ ใช้งานไม่ได้มาสามอาทิตย์แล้ว รบกวนช่วยกรุณาตรวจสอบให้ด้วย เนื่องจากอาจารย์ที่คณะ และนักศึกษา กศ.ป.ป. ใช้งานไม่ได้ ตึกมหาวชิราลงกรณ
01/12/2551
ดำเนินการแล้ว
01/12/2551 15:38:41
136
ต้องการใช้ฐานข้อมูล online กรุณาติดตั้งให้ด้วยค่ะ งานธุรการ ต้องการใช้ฐานข้อมูล online ของห้องสมุด คณะวิทยาการจัดการ ตึกปกเกล้า ชั้น 2
27/11/2551
ดำเนินการแล้ว
28/11/2551 08:56:28
135
อินเตอร์เนตใช้ไม่ได้ งานบริการ กองพัฒนานักศึกษา กำลังอยู่ระหว่างลงทะเบียนนักศึกษา กยศ. ทางอินเตอร์เนต และไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากอินเตอร์เนตขัดข้อง งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
27/11/2551
ดำเนินการแล้ว
27/11/2551 12:54:53
134
อินเตอร์ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ 1.อินเตอร์เนตใช้งานไม่ได้ 2.รบกวนลงโปรแกรมสแกนไวรัสด้วยค่ะ เครื่องมีปัญหามากเกี่ยวกับไวรัส ห้องสำนักงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ
27/11/2551
ดำเนินการแล้ว
27/11/2551 12:55:08
133
ระบบ Internet ระบบเครือข่าย ระบบ internet ไม่สามารถใช้งานได้ reset server แล้วก็ไม่สามารถใช้งานได้เหมือนเดิม (Limited or no connectivity) คณะ คทก
27/11/2551
ดำเนินการแล้ว
27/11/2551 12:55:25
132
แจ้งขอลงโปรแกรมใช้งาน VPN ระบบเครือข่าย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ แจ้งขอให้ลงโปรแกรมเพื่อเข้าใช้งาน VPN เพื่อเชื่อมต่อเข้าใช้งานฐานข้อมูล ห้องพักอาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
26/11/2551
ดำเนินการแล้ว
26/11/2551 15:31:47
131
GFMIS ระบบเครือข่าย ไม่สามารถเข้าระบบ gfmis เพื่อทำรายการได ๆ ได้ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
26/11/2551
ดำเนินการแล้ว
26/11/2551 13:10:31
130
ไม่สามารถใช้ดปรแกรมได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรม Windows ธรรมดาให้หน่อยเพราะอันเก่าเป็น Windows แต่งแล้วมันเสีย ไม่สามารถใช้โปรแกรมบางตัวได้ ศูนย์หนังสือทะเลแก้วฯ
24/11/2551
ดำเนินการแล้ว
24/11/2551 09:52:43
129
มีเสียงโทรศัพท์รบกวนเมื่อเชื่อมต่อสัณญาณ internet งานธุรการ บ้านพักเลขที่ 156/6 ฝั่งทะเลแก้ว เมื่อเชื่อมต่อกับระบบ internet มีเสียงโทรศัพท์รบกวน ไม่สามารถเชื่อมต่อได้คะ รบกวนช่วยเช็คให้หน่อยนะคะ ขอบคุณคะ บ้านพัก
23/11/2551
ดำเนินการแล้ว
18/05/2552 13:16:18
128
ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ ระบบเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ ห้องการเงิน
23/11/2551
ดำเนินการแล้ว
23/11/2551 14:10:34
127
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเข้าใช้งานวินโดว์ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์มองไม่เห็นฮาร์ดดิสก์ กองนโยบายและแผน
21/11/2551
ดำเนินการแล้ว
21/11/2551 10:07:14
126
เครื่องปริ้นเตอร์ใช้ไม่ได้ งานบริการ เครื่องปริ้นเตอร์ไม่สามารถปริ้นได้ ลงโปรแกรมแล้ว ขยับสายแล้วยังใช้ไม่ได้ งานอนามัย กองพัฒนานักศึกษา
21/11/2551
ดำเนินการแล้ว
21/11/2551 11:19:39
125
เครื่องติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องติดไวรัสตัดยอดในระบบไม่ได้ การเงิน
21/11/2551
ดำเนินการแล้ว
21/11/2551 11:19:58
124
drive d หาย งานธุรการ drive d หาย ห้องกิจกรรมนักศึกษา
20/11/2551
ดำเนินการแล้ว
20/11/2551 15:58:12
123
เครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดเครื่องไม่ได้ ห้องสำนักงานกองพัฒนานักศึกษา
20/11/2551
ดำเนินการแล้ว
20/11/2551 15:06:55
122
เล่นเน็ตไม่ได้ งานธุรการ เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ห้องพยาบาล อาคาร ฉ.
20/11/2551
ดำเนินการแล้ว
20/11/2551 11:16:19
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] 162 [163] [164] [165] [166] [167] [168
หน้า 162/168
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3354  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 4  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3350  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th