- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4027 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
816
เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ เครื่องคอมฯ ไม่สามารถใช้ได้กับระบบโครงการจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง กองบริหารงานบุคคล
31/01/2554
ดำเนินการแล้ว
01/02/2554 10:35:58
815
เครื่องใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเปิดไม่ติด จำนวน 1 เครื่อง ขอเพิ่มramเพราะเครื่องช้ามาก จำนวน1-2 เครื่อง มีเครื่องเก่าอยู่อยากทำให้ใช้งานได้ เพราะอาจารย์ชาวต่างประเทศมีหลายท่าน ปริ๊นเตอร์เลเซอร์เสีย ห้องภาษาต่างประเทศ อาคารมหาวชิราลงกรณ์
28/01/2554
ดำเนินการแล้ว
28/01/2554 16:59:21
814
Wireless ไม่แจก IP Address ระบบเครือข่าย Wireless ไม่แจก IP Address สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
27/01/2554
ดำเนินการแล้ว
28/01/2554 16:17:55
813
อินเตอร์เน็ตใช่ไม่ได้/เครื่องชอบแฮ้ง งานธุรการ อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้เครื่องแฮ้งบ่อยมากคะ การเงิน
26/01/2554
ดำเนินการแล้ว
31/01/2554 11:00:47
812
ไม่มีOffice2007 งานธุรการ ไม่มีOffice2007 กรุณาลงให้ด้วยค่ะ งานบุคคล
25/01/2554
ดำเนินการแล้ว
25/01/2554 13:19:46
811
ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ จำนวน 2 เครื่อง กองบริหารงานบุคคล
21/01/2554
ดำเนินการแล้ว
25/01/2554 08:52:02
810
ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ งานธุรการ ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ ทำให้หาข้อมูลหนังสือไม่ได้ ศูนย์หนังสือทะเลแก้ว
19/01/2554
ดำเนินการแล้ว
24/01/2554 13:38:26
809
คอมพิวเตอร์มีไวรัส อินเตอร์เน็ตหลุดบ่อย เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมป้องกันไวรัสมีปัญหาไม่สามารถเข้าgfได้ (ลองลงgfแล้ว) อินเตอร์เน็ตหลุดบ่อย และโปรแกรมป้องกันไวรัสใช้งานไม่ได้ ซึ่งเครื่องต้องใช้งานด่วนค่ะ สำนักงานหอพัก
18/01/2554
ดำเนินการแล้ว
25/01/2554 08:53:31
808
ลงโปรแกรมใหม่ งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญญาเกี่ยวกับไวรัส อยากให้ช่วยลงโปรแกรมให้ใหม่ด้วยค่ะ เพราะเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องใช้ ทำงานทุกวันค่ะ.....ขอบคุณมากค่ะ กองคลัง สำนักอธิการบดี
18/01/2554
ดำเนินการแล้ว
25/01/2554 08:52:36
807
ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้งานอินเตอร์เน็ทไม่ได้ ทำให้ไม่สามารถสั่งปริ้นงานไปเครื่องแชร์ได้ กองบริหารงานบุคคล
17/01/2554
ดำเนินการแล้ว
28/01/2554 07:47:29
806
โทรศัพท์สายในของคณะวิทยาการจัดการใช้ไม่ได้คะ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในไม่มีสัญญาณเลยคะ ช่วยแก้ไขด่วนคะ ที่สำนักงานคณะวิทยาการจัดการคะ สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ อาคารพระปกเกล้า
17/01/2554
ดำเนินการแล้ว
01/03/2554 09:04:33
805
ระบบโทรศัพท์ภายในสำนักวิทยบริการมีปัญหา จุดตรวจ, สำนักงาน, ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในสำนักติดต่อถึงกันไม่ได้เป็นบางจุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
12/01/2554
ดำเนินการแล้ว
26/01/2554 15:54:16
804
อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ ทำไมเข้าเว็บบางเว็บไซต์ของ ม.ราชภัฏบางราชภัฏไม่ได้คะ เช่น เลย, สกลนคร, นครราชสีมา, สุรินทร์ ซึ่งโทรไปถามเข้าแล้ว เว็บเข้าไม่มีปัญหาอะไร เขาเข้าได้คะ ช่วยเช็คให้ด้วยคะ สำนักงานคณเะวิทยาาการจัดการ
11/01/2554
ดำเนินการแล้ว
12/01/2554 13:27:19
803
โทรศัพย์ไม่มีสัญญาน ระบบโทรศัพท์ VOIP ใช้งานไม่ได้ ไม่มีสัญญาน อาคารแปรรูปอาหาร
11/01/2554
ดำเนินการแล้ว
26/01/2554 14:08:45
802
เข้ารหัส login ปชส.ไม่ได้ค่ะ งานธุรการ เข้ารหัส login ปชส. อินเทอร์เน็ต ไม่ได้ค่ะ งานประชาสัมพันธ์ อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 1
10/01/2554
ดำเนินการแล้ว
07/03/2554 08:46:40
801
โทรศัพท์กลางของมหาวิทยาลัยฯ งานธุรการ โทรศัพท์กลางของ ม. มีปัญหา ช้า หลุด บ่อย งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 1)
10/01/2554
ดำเนินการแล้ว
24/01/2554 10:15:54
800
เครื่องสแกนไม่สามารถใช้งานได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนไม่สามารถใช้งานได้ งานตรวจสอบภายใน
05/01/2554
ดำเนินการแล้ว
06/01/2554 11:51:32
799
โทรศัพท์สายในห้องสำนักงานและห้องพักอาจารย์ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์สายในเบอร์3000 3200 3202 3001 ใช้งานไม่ได้ ไม่ได้ยินเสียงพูดคุยของบุคคลที่โทรมาประสานงาน อาคารพระปกเกล้า คณะวิทยาการจัดการ
05/01/2554
ดำเนินการแล้ว
06/01/2554 09:26:53
798
เครือข่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้ ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์จำนวน 1 เครื่องไม่สามารถปริ้นได้ระบบอินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ สำนักงานหอพักทะเลแก้วนิเวศ
29/12/2553
ดำเนินการแล้ว
06/01/2554 11:52:01
797
โทรศัพท์สายในไม่สามารถโทรออกได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP แจ้งโทรศัพท์สายในไม่สามารถโทรออกได้ สำนักงานหอพักทะเลแก้วนิเวศ
29/12/2553
ดำเนินการแล้ว
06/01/2554 11:22:11
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] 162 [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202
หน้า 162/202
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4027  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 19  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4007  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th