- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4027 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
836
สัญญาณwilessของทางสระว่ายน้ำ ระบบเครือข่าย เนื่องจากผู้จัดการสระว่ายน้ำเปลี่ยนห้องทำงานใหม่จึงใคร่ขอความกรุณาขอเจ้าหน้าที่ย้ายจุดสัญญาณwilessของทางสระว่ายน้ำ อาคารสระว่ายน้ำ
15/02/2554
ดำเนินการแล้ว
07/03/2554 08:44:50
835
บูทเครื่องแล้วแต่จอไม่ติด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง Dell Optiplex 760 บูทเครื่องแล้วแต่จอไม่ติดครับ ลองเปลี่ยนจอแล้วก็ยังไม่มีภาพขึ้น สถาบันวิจัยและพัฒนา
15/02/2554
ดำเนินการแล้ว
23/02/2554 10:50:58
834
โทรศัพท์สายใน งานธุรการ ไม่มีสัญญาณเลยโทรเข้าโทรออกไม่ได้ค่ะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
15/02/2554
ดำเนินการแล้ว
15/02/2554 13:18:04
833
โทรศัพท์สายใน ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรออกเบอร์ภายนอกไม่ได้ สัญญาณเหมือนสายไม่ว่างค่ะ กองพัฒนานักศึกษา
14/02/2554
ดำเนินการแล้ว
15/02/2554 08:54:19
832
เชื่อมต่อเน็ตไม่ได้ (Air Card) เครื่องคอมพิวเตอร์ เชื่อมต่อเน็ตไม่ได้ (Air Card) งานเลขา
14/02/2554
ดำเนินการแล้ว
14/02/2554 09:22:28
831
Update antivirus เครื่องคอมพิวเตอร์ Update antivirus งานเลขา
14/02/2554
ดำเนินการแล้ว
14/02/2554 09:21:55
830
เข้าเว็บไซน์งานตรวจสอบภายในไม่ได้ งานธุรการ จากที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการแล้ว ยังเข้าเว็บไซน์ของหน่วยงานตรวจสอบภายในไม่ได้ แต่เข้าดูจากข้างนอกมหาลัยฯ เข้าได้ รบกวนหน่อยนะคะ หน่วยงานตรวจสอบภายใน
10/02/2554
ดำเนินการแล้ว
17/02/2554 08:56:26
829
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ หลังจาก จนท. มาซ่อมแล้ว ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ หลังจาก จนท. มาซ่อมแล้ว เนื่องจากเรียกใช้งานได้เฉพาะเว็บแรกที่กำลังทำงาน พอปิดหน้าเว็บนั้น เรียกเว็บใหม่ก็ใช้งานไม่ได้อีก เป็นเหมือนก่อนซ่อมค่ะ ห้องงานคลัง
09/02/2554
ดำเนินการแล้ว
17/02/2554 08:56:11
828
wi-fi ระบบเครือข่าย psru wi-fi ไม่สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
09/02/2554
ดำเนินการแล้ว
02/03/2554 13:50:31
827
เปิดใช้งาน Home Page ไม่ได้ ระบบเครือข่าย ตามที่ หลักสูตร รป.บ. คณะมนุษยศาสตร์ ฯ (http://moubpa.psru.ac.th) และ งานบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์(http://eduhuman.psru.ac.th) ได้ ขอพื้นที่ใช้ Home Page ไว้นั้น เนื่องจากมีปัญหาการเข้าใช้งานเวบไซด์ ที่สร้างขึ้นใหม่ ใน มรพส.ไม่ได้ ****แต่สามารถเข้าใช้งานสถานที่อื่นๆ ได้ เช่น ที่บ้าน หรือ ร้านบริการอินเทอร์เน็ต ต่างๆ กลับเข้าใช้บริการได้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ชี้แจงเพื่อให้ทราบวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อประสิทธิภาพของการใช้งานเวบไซด์ต่อไป คณะมนุษยศาสตร์ ฯ หลักสูตร รป.บ.
09/02/2554
ดำเนินการแล้ว
10/02/2554 14:53:00
826
เข้าเว็ปไซต์งานตรวจสอบไม่ได้ ระบบเครือข่าย เข้าเว็ปไซต์งานตรวจสอบไม่ แต่ไปเข้าเว็ปภายนอกมหาวิทยาลัยสามารถเข้าดูได้ อาคารทีปวิชญ์ ห้องงานตรวจสอบภายใน ชั้น 2 โซนห้อง กบค.
09/02/2554
ดำเนินการแล้ว
09/02/2554 09:10:43
825
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
07/02/2554
ดำเนินการแล้ว
13/02/2554 11:59:16
824
ปัญหาการใช้งาน wireless ระบบเครือข่าย ไม่สามารถเชื่อมต่อ wireless ได้ Zone กองนโยบายและแผน อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 2
07/02/2554
ดำเนินการแล้ว
04/07/2554 09:01:36
823
เครื่องคอมพิวเตอร์ ตัวแสกนไม่อัพเดทข้อมูล และสแกนไวรัสไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสแกนไวรัสในเครื่องไม่อัพเดท และสแกนไวรัสไม่ได้ เครื่องรีสตาร์ทเอง งานคลัง
03/02/2554
ดำเนินการแล้ว
09/02/2554 09:00:35
822
ขอความอนุเคราะห์ลง office 2007 เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอความอนุเคราะห์ลง office 2007 ห้อง ผช.ทวีศักดิ์ ตึก ท ชั้น 3
03/02/2554
ดำเนินการแล้ว
07/02/2554 08:49:02
821
เปิดใช้งานเครื่องคอมไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดเครื่องแล้วไม่ติด สำนักประกัน
03/02/2554
ดำเนินการแล้ว
09/02/2554 09:00:24
820
ระบบเอกสาร e-Document ระบบเครือข่าย login ด้วย username และ password ที่ใช้กับ ipassport ไม่ได้ครับ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
02/02/2554
ดำเนินการแล้ว
03/02/2554 10:45:54
819
คอมพิวเตอร์ งานธุรการ ตัวหนังสือ ไม่ชัด อ่านยาก ห้องธุรการ
02/02/2554
ดำเนินการแล้ว
07/02/2554 08:49:16
818
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ค่ะ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ค่ะ งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
02/02/2554
ดำเนินการแล้ว
02/02/2554 21:21:23
817
ใช้โปรแกรม msn ไม่ได้ งานธุรการ 1) โปรแกรม msn 2009 เดิม เตือนให้ update เป็นโปรแกรมใหม่เท่านั้น 2) ถ้าปฏิเสธการปรับปรุงรุ่นก็จะเข้าโปรแกรมเดิมไม่ได้ 2) ถ้ายอมรับการปรับปรุงรุ่นเป็น msn 2011 ก็เข้าโปรแกรมไม่ได้ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน กองพัฒนานักศึกษา
01/02/2554
ดำเนินการแล้ว
01/02/2554 14:21:32
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
161 [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202
หน้า 161/202
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4027  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 19  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4007  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th