- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4027 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
3737
Internet ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อาคารศรีพิบูล internet ไม่สามารถใช้งานได้ 16.00 มีประชุมออนไลน์ อาคารศรีพิบูล
25/06/2564
ดำเนินการแล้ว
25/06/2564 16:22:11
3736
ติดตั้งระบบ แชร์โฟลเดอร์ งานธุรการ ติดตั้งระบบ แชร์โฟลเดอร์ โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
25/06/2564
ดำเนินการแล้ว
25/06/2564 13:38:33
3735
เปิดงานใน excel ไม่ได้ งานธุรการ เปิดงานในไฟล์ excel ที่ส่งมา inbox ไม่ได้ แต่ไฟล์ word เปิดได้ปกติ งานตรวจสอบภาย
25/06/2564
ดำเนินการแล้ว
25/06/2564 16:23:13
3734
เช็คเครื่องคอมพิวเตอร์และลงระบบปฏิบัติการพร้อมทั้งโปรแกรมใหม่ทั้งหมด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ กองนโยบายและแผน
24/06/2564
ดำเนินการแล้ว
24/06/2564 14:08:10
3733
โปรแกรม Office มีปัญหา งานธุรการ โปรแกรม Office มีปัญหา งานสภามหาวิทยาลัย
23/06/2564
ดำเนินการแล้ว
25/06/2564 10:01:25
3732
โทรศัพท์ สายนอก กองบริการการศึกษา ไม่สามารถใช่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์สายนอก เบอร์ 055-267098-101, 055-267050 กองบริการการศึกษา อาคารพิบูลวิชญ์
22/06/2564
ดำเนินการแล้ว
23/06/2564 14:10:57
3731
คอมพิวเตอร์รีสตาร์ทตัวเอง เครื่องคอมพิวเตอร์ PCรีสตาร์ทตัวเองบ่อยๆ กมป. อาคารพิบูลวิชญ์
22/06/2564
ดำเนินการแล้ว
28/06/2564 10:33:09
3730
เครื่องปริ้นสั่งปริ้นไม่ได้ ระบบเครือข่าย เครื่องปริ้น สั่งปริ้นไม่ได้ เนื่องจากเครื่องปริ้นใช้สายแลน และกระจาย wifi ในการสั่งปริ้น ห้องงานอาคารสถานที่และบริการ (ฝั่งห้อง กบศ.เก่า)
21/06/2564
ดำเนินการแล้ว
21/06/2564 11:12:10
3729
สัญญาณอินเตอร์เน็ต งานธุรการ เดินสายแลนหน้าเคาน์เตอร์ห้องบัญชี ห้องงานบัญชี
21/06/2564
ดำเนินการแล้ว
21/06/2564 11:10:41
3728
สัญญาณอินเตอร์เน็ต งานบริการ เดินสายแลนหน้าเคาน์เตอร์ห้องบัญชี ห้องงานบัญชี
21/06/2564
ดำเนินการแล้ว
21/06/2564 11:10:56
3727
ขอความอนุเคราะห์ลงวินโดว์ใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องอืด ค้างบ่อยมาก รบกวนลง window ใหม่ค่ะ โรงน้ำดื่มทะเลแก้ว
18/06/2564
ดำเนินการแล้ว
16/07/2564 09:40:56
3726
update windows แล้วเครื่องประมวลผลช้าเปิดไฟล์งานไม่ได้ งานบริการ เครื่องประมวลผลช้าเปิดไฟล์งานไม่ได้ (เครื่องน้องต่าย) ห้องการเงิน
17/06/2564
ดำเนินการแล้ว
21/06/2564 11:11:22
3725
เครื่องปริ้นเตอร์มีปํญหา งานธุรการ เวลาปริ้นงานไม่ตรงกับหน้าจอแสดงผล งานตรวจสอบภาย
16/06/2564
ดำเนินการแล้ว
18/06/2564 08:46:21
3724
คอมพิวเตอร์มีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ค้าง ไม่สามารถทำงานได้ กองนโยบายและแผน
16/06/2564
ดำเนินการแล้ว
24/06/2564 14:08:36
3723
ขอความอนุเคราะห์ต่อสายแลนเพิ่มค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องการต่อสายแลนไปยังเครื่องคอมอีก 1 เครื่องค่ะ โรงน้ำดื่มทะเลแก้ว
09/06/2564
ดำเนินการแล้ว
23/08/2564 16:40:04
3722
ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ที่โรงน้ำดื่มใช้งานอินเตอร์เน็ตเพื่อส่ง-รับข้อมูลไม่ได้ โรงน้ำดื่มทะเลแก้ว
07/06/2564
ดำเนินการแล้ว
08/06/2564 09:14:07
3721
สัญญานอินเตอร์เน็ตขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ ระบบเครือข่าย เนื่องจากสัญญานอินเตอร์เน็ตฝั่งวังจันทน์ขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้และในวันที่ 5 มิถุนายน 2564 ทางคณะครุศาสตร์ ดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท คณะครุศาสตร์ ส่วนวังจันทน์
04/06/2564
ดำเนินการแล้ว
05/06/2564 12:57:00
3720
เครื่องปริ้นท์สีหมึกจาง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นท์เวลาปริ้นเอกสารออกมามีสีหมึกจาง งานเลขานุการ ชั้น 3 ห้องผู้ช่วยปฏิพันธ์
04/06/2564
ดำเนินการแล้ว
04/06/2564 14:29:21
3719
หมึกเครื่องปริ้นเลอะกระดาษ เครื่องคอมพิวเตอร์ เวลาสั่งปริ้นงานออกมาแล้วหมึกเปื้อนที่กระดาษ ห้องงานเลขานุการชั้น 3
29/05/2564
ดำเนินการแล้ว
05/06/2564 12:57:38
3718
คอมพิวเตอร์ PC เปิดไม่ติด เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ PC เปิดไม่ติด ก่อนหน้านี้ขึ้นจอสีฟ้า สำนักงานทะเลแก้วนิเวศ
27/05/2564
ดำเนินการแล้ว
16/06/2564 09:30:24
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] 16 [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202
หน้า 16/202
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4027  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 19  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4007  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th