- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3969 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
3679
ติดตั้งเบอร์โทรภายใน งานธุรการ ขอติดตั้งเบอร์ภายในเพิ่มเติม 1.ห้องสโมสรนักศึกษา 2.ห้องสำนักงานคณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
16/03/2564
ดำเนินการแล้ว
21/09/2564 20:52:30
3678
สั่งปริ้นงานแล้วเครื่องคอมฯ restart เอง เครื่องคอมพิวเตอร์ สั่งปริ้นงานแล้วเครื่องคอมฯ restart เองค่ะ โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
15/03/2564
ดำเนินการแล้ว
16/03/2564 14:17:49
3677
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด กองนโยบายและแผน
15/03/2564
ดำเนินการแล้ว
16/03/2564 14:18:23
3676
อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ อาคารกาสะลอง คณะมนุษศาสตร์
11/03/2564
ดำเนินการแล้ว
11/03/2564 16:01:19
3675
อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ งานธุรการ อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ คณะพยาบาล 201 และ 204 คณะพยาบาล
11/03/2564
ดำเนินการแล้ว
11/03/2564 16:01:28
3674
ไม่สามารถเปิดงานในword เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดไฟล์งานใน IB ไม่ได้ งานตรวจสอบภายใน
09/03/2564
ดำเนินการแล้ว
10/03/2564 11:38:35
3673
ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต ห้อง PSRU Shop อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 1
09/03/2564
ดำเนินการแล้ว
09/03/2564 15:31:01
3672
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ งานธุรการ อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ห้อง PSRU SHOP ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
08/03/2564
ดำเนินการแล้ว
09/03/2564 15:31:12
3671
โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ งานธุรการ โทรศัพท์ ไม่มีสัญญาณ เบอร์ภายใน 9120 และภายนอก (พ่วง เครื่องพี่๊จ๊ะโอ๋) ห้องการเงิน
08/03/2564
ดำเนินการแล้ว
22/03/2564 12:22:20
3670
โทรศัพท์สายนอกใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายนอกใช้งานไม่ได้ หมายเลข 055267038 ติดต่อเจ้าหน้าที่ TOT ให้มาดำเนินการแล้ว จนท. TOT ให้แจ้งศูนย์ไอทีมาดำเนินการต่อ อาคารศรีพิบูล
05/03/2564
ดำเนินการแล้ว
22/03/2564 13:55:16
3669
เครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหา งานสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
05/03/2564
ดำเนินการแล้ว
10/03/2564 11:38:23
3668
เปลี่ยน ตำแหน่ง อธิการบดี ในระบบ ระบบ iPassport เปลี่ยนแปลง ตำแหน่ง อธิการบดี ในระบบ PSRU E-document ระบบ imis
03/03/2564
ดำเนินการแล้ว
09/03/2564 15:49:32
3667
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เนื่องจาก Drive C: เต็ม กองนโยบายและแผน
02/03/2564
ดำเนินการแล้ว
08/03/2564 16:18:03
3666
ไม่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ตจากระบบแลนได้ ระบบเครือข่าย ไม่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ตจากระบบแลนได้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
24/02/2564
ดำเนินการแล้ว
01/03/2564 15:12:12
3665
ระบบอินเตอร์เน็ตติดๆ ดับๆ ระบบเครือข่าย ระบบอินเตอร์เน็ตติดๆ ดับๆ ค่ะ โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
24/02/2564
ดำเนินการแล้ว
25/02/2564 13:28:46
3664
เครื่องคอมพิวเตอร์ภาพไม่ขึ้น งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์ภาพไม่ขึ้น แต่มีไฟกระพริบที่หน้าจอ กองนโยบายและแผน
24/02/2564
ดำเนินการแล้ว
25/02/2564 16:31:29
3663
เครื่องคอมพิวเตอร์ภาพไม่ขึ้น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ภาพไม่ขึ้น แต่มีไฟกระพริบที่หน้าจอ กองนโยบายและแผน
24/02/2564
ดำเนินการแล้ว
25/02/2564 16:31:37
3662
ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ติดตั้งคอมพิวเตอร์ และลงโปรแกรม กองนโยบายและแผน
23/02/2564
ดำเนินการแล้ว
24/02/2564 09:00:35
3661
โทรศัพท์ ไม่สามารถใช่ได้ งานบริการ โทรศัพท์สายนอก หมายเลข 055-267101 055-267050 ไม่สามารถใช้งานโทรเข้า โทรออกได้ค่ะ กองบริการการศึกษา อาคารพิบูลวิชญ์
23/02/2564
ดำเนินการแล้ว
23/02/2564 14:43:15
3660
Microsoft Exel 2016 ใช้ไม่ได้ งานธุรการ วินโดว์ผิดปกติ งานบัญชี โครงการจัดตั้งกองคลัง
23/02/2564
ดำเนินการแล้ว
24/02/2564 08:37:16
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] 16 [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199
หน้า 16/199
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3969  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 15  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3953  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th