- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3021 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2731
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้การในเรื่องจาก Wifi หลุดบ่อย ระบบเครือข่าย เนื่องจากคอมพิวเตอร์ ใช้การทำงานบน wifi แต่ช่วงนี้สัญญาณไม่คอยดี ทำให้คอมพิวเตอร์สั่งปริ้นเอกสาร หรือส่งเอกสารผ่าน mail หรือ facebook ไม่ได้ จึงอย่างเปลี่ยนมาใช้ Lan ในการทำงาน แทน การใช้ WIFI โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการประกันคุณภาพการศึกษา
08/01/2561
ดำเนินการแล้ว
09/01/2561 10:10:13
2730
ขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรมสแกนไวรัส งานธุรการ คอมพิวเตอร์งานเลขา ติดไวรัส สปายแวร์ (มีโฆษณาเด้งขึ้นมาตลอด และคอมพิวเตอร์รันโปรแกรมที่เป็นไวรัส ทำให้เครื่องทำงานช้า) งานเลขานุการ อาคารทีปวิชญ์ ขั้น 3
07/01/2561
ดำเนินการแล้ว
09/01/2561 10:08:51
2729
เปิดเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ ไม่ได้ค่ะ ระบบเครือข่าย เปิดเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ ไม่ได้ค่ะ คณะวิทยาการจัดการ
05/01/2561
ดำเนินการแล้ว
15/01/2561 09:04:48
2728
โทรศัพท์สัญญาณติดๆ ดับๆ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สัญญาณติดๆ ดับๆ หมายเลข 9113 จากการตรวจสอบเบื้องต้น น่าจะสายสัญญาณหลวมต้องอาจจั๊มสายใหม่ครับ กองบริการการศึกษา
05/01/2561
ดำเนินการแล้ว
30/01/2561 16:41:34
2727
โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในไม่สามารถใช้งานได้ อาคารไพรัชพืชพันธ์
04/01/2561
ดำเนินการแล้ว
22/01/2561 09:43:11
2726
ไม่สามารถสั่งปริ้นท์งานผ่านไวไฟได้ ระบบเครือข่าย ไม่สามารถสั่งปริ้นท์งานผ่านระบบไวไฟได้ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
04/01/2561
ดำเนินการแล้ว
04/01/2561 14:04:43
2725
เดินสายติดตั้ง Internet ระบบเครือข่าย เดินสาย LAN Internet คอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่ใหม่ค่ะ งานอาคารสถานที่และบริการ อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 1
04/01/2561
ดำเนินการแล้ว
04/01/2561 13:59:29
2724
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถลงโปรแกรมเครื่องพิมพ์ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ไม่สามารถลงโปรแกรมเครื่องพิมพ์ได้ ห้องงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 อาคารกองพัฒนานักศึกษา
03/01/2561
ดำเนินการแล้ว
09/01/2561 10:10:53
2723
ย้ายสัญญาณโทรศัพท์ เบอร์ภายใน และภายนอก ระบบโทรศัพท์ VOIP ย้ายสัญญาณโทรศัพท์ เบอร์ภายใน และภายนอกเบอร์ 055-267056 งานบริหารทั่วไปและงานกิจกรรมฯ ชั้น 2 อาคารกองพัฒนานักศึกษา งานบริหารทั่วไปและงานกิจกรรมฯ
03/01/2561
ดำเนินการแล้ว
09/01/2561 10:20:55
2722
ระบบ psru loan เข้าไม่ได้(ด่วนค่ะ) เว็บไซต์ ระบบ psru loan เข้าไม่ได้ งานทุนการศึกษา กองพัมนานักศึกษา
03/01/2561
ดำเนินการแล้ว
06/01/2561 12:57:57
2721
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการใช้รับเงิน เปิดไม่ปิด งานธุรการ มีปัญหาครั้งแรก เมื่อวานตอนเย็น คือ shut down แล้วค้าง เช้ามาเปิดก็เกิดอาการเดียวกัน ปัจจุบันใช้งานไม่ได้ และมีคนมารอชำระเงิน ทำให้ไม่สามารถออกใบเสร็จได้ ห้องการเงิน กองคลัง
28/12/2560
ดำเนินการแล้ว
03/01/2561 09:04:24
2720
เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานช้ามาก เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานช้ามาก ห้องแนะแนวฯ ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
27/12/2560
ดำเนินการแล้ว
03/01/2561 11:31:18
2719
โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ เบอร์ 1411 ห้อง ผอ.ร.ร.สาธิต 1422 ห้องการเงิน ร.ร.สาธิต 1425 ห้อง พัสดุ ร.ร.สาธิต (1411 , 1422 , 1425 ใชงานไม่ได้) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
26/12/2560
ดำเนินการแล้ว
03/01/2561 08:33:42
2718
ย้ายปริ้นเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ย้ายปริ้นเตอร์ไว้นอกห้อง กองบริหารงานบุคคล
22/12/2560
ดำเนินการแล้ว
12/01/2561 14:18:04
2717
เว็บ PSRU LOAN เข้าไม่ได้ เว็บไซต์ เว็บ PSRU LOAN เข้าไม่ได้ งานทุนการศึกษา กองพัมนานักศึกษา
22/12/2560
ดำเนินการแล้ว
24/12/2560 09:09:04
2716
wifi ที่ห้องธุรการ อ.ทีปวิชญ์ ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย wifi ไม่สามารถใช้งานได้ ห้องงานธุรการและสารบรรณ อ.ทีปวิชญ์
22/12/2560
ดำเนินการแล้ว
15/01/2561 09:03:00
2715
เครื่องติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ หน้าจอสีดำขึ้นภาษาจีน และรีสตาร์ทเครื่องตลอด (เครื่องพี่โอ๋กับเครื่องพี่น้อยค่ะ) ด่วนเลยค่ะ จะทำเงินเดือนค่ะ ขอบคุณค่ะ การเงิน
21/12/2560
ดำเนินการแล้ว
22/12/2560 09:08:29
2714
คอมพิวเตอร์เปิดไม่หน้าจอไม่ติด CPU มีเสียตัง งานธุรการ คอมพิวเตอร์เปิดไม่หน้าจอไม่ติด CPU มีเสียตัง ศูนย์การศึกษาพิเศษ
19/12/2560
ดำเนินการแล้ว
20/12/2560 13:15:40
2713
WIFI โรงเรียนสาธิตใช้งานไม่ได้ งานธุรการ WIFI โรงเรียนสาธิตใช้งานไม่ได้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
18/12/2560
ดำเนินการแล้ว
18/12/2560 13:36:22
2712
User ผู้ใช้งานระบบไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ระบบ iPassport กรอก User และ Password แล้วไม่สามารถเข้าใช้งานในระบบ iMis ได้ ห้องแนะแนวฯ ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
16/12/2560
ดำเนินการแล้ว
18/12/2560 10:41:21
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] 16 [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152
หน้า 16/152
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3021  รายการ
รอดำเนินการ: 2  รายการ
กำลังดำเนินการ: 10  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3009  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th