- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3824 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
3534
คอมพิวเตอร์ไดรฟเต็มค่ะ และมีป๊อบอัพขึ้นแปลกๆตลอดเวลา เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ไดรฟเต็มทั้งที่เหมือนไม่มีข้อมูลอะไร และมีป๊อบอัพภาษาแปลกๆตลอดเวลาเวลาเปิดเว็บ งานวินัยและนิติการ ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์
09/10/2563
ดำเนินการแล้ว
09/10/2563 13:31:14
3533
แป้นพิมพ์เปลี่ยนภาษาไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์เปลี่ยนภาษาไม่ได้ ห้องรองอธิการบดี(ผศ.ดร.พิทักษ์ อยู่มี)
07/10/2563
ดำเนินการแล้ว
09/10/2563 11:15:23
3532
เครื่องโทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ งานธุรการ เครื่องโทรศัพท์สายในโครงการจัดตั้งกองคลังใช้งานไม่ได้ จำนวน 2 เครื่องค่ะ เบอร์ 9121 และเบอร์ 9127 โครงการจัดตั้งกองคลัง
07/10/2563
ดำเนินการแล้ว
12/10/2563 11:26:28
3531
โทรศัพท์ใช้งานไมได้ งานธุรการ โทรศัพท์ใช้งานไมได้ ห้องงาน IT Support
06/10/2563
ดำเนินการแล้ว
07/10/2563 14:01:50
3530
โทรศัพท์ใช้งานไมได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ใช้งานไมได้ ห้องงาน IT Support
06/10/2563
ดำเนินการแล้ว
07/10/2563 14:00:46
3529
โทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้ งานธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ สายในทุกเบอร์คะ คณะวิทย์
06/10/2563
ดำเนินการแล้ว
07/10/2563 14:01:41
3528
โทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้ งานธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ สายในทุกเบอร์คะ คณะวิทย์
06/10/2563
ดำเนินการแล้ว
07/10/2563 14:01:33
3527
โทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้ งานธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ สายในทุกเบอร์คะ คณะวิทย์
06/10/2563
ดำเนินการแล้ว
07/10/2563 14:01:26
3526
โทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้ งานธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ สายในทุกเบอร์คะ คณะวิทย์
06/10/2563
ดำเนินการแล้ว
07/10/2563 14:01:16
3525
โทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้ งานธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ สายในทุกเบอร์คะ คณะวิทย์
06/10/2563
ดำเนินการแล้ว
07/10/2563 14:01:08
3524
โทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้ งานธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ สายในทุกเบอร์คะ คณะวิทย์
06/10/2563
ดำเนินการแล้ว
07/10/2563 14:01:00
3523
เครื่องปริ๊นใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องการเเชร์เครืื่องปริ๊น งานบัญชี โครงการจัดตั้งกองคลัง
05/10/2563
ดำเนินการแล้ว
06/10/2563 11:51:43
3522
โทรศัพท์อาคารพืชศาสตร์ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP ไม่มีสัญญาณ อาคารพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
05/10/2563
ดำเนินการแล้ว
01/02/2564 14:46:40
3521
อัพเกรดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ งานธุรการ จำนวน 8 เครื่อง กองนโยบายและแผน
30/09/2563
ดำเนินการแล้ว
01/10/2563 09:25:35
3520
ติดตั้งสาย LAN 1 เส้น ระบบเครือข่าย ติดตั้งสาย LAN 1 เส้น กับเครื่องถ่ายเอกสาร กองบริหารงานบุคคล
30/09/2563
ดำเนินการแล้ว
06/10/2563 11:51:58
3519
wifi ไม่สามารถใช้งานได้ ระบบเครือข่าย wifi ไม่สามารถใช้งานได้ psru_wifi_ais psru-wijai-wifi อาคารศรีพิบูล สถาบันวิจัยและพัฒนา
30/09/2563
ดำเนินการแล้ว
02/10/2563 11:44:01
3518
สัญญาณอินเตอร์เนตใช้ไม่ได้ ระบบเครือข่าย สัญญาณอินเตอร์เนตใช้ไม่ได้ อาคารสารภี
29/09/2563
ดำเนินการแล้ว
02/10/2563 11:25:36
3517
เบอร์แฟกซ์ และ โทรศัพท์สายนอก ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP เบอร์แฟกซ์และเบอร์ภายนอกใช้การไม่ได้ -055-267 191 แฟกซ์ -055-267110 เบอร์ภายนอก ห้องเลขานุการ
29/09/2563
ดำเนินการแล้ว
01/10/2563 15:41:00
3516
เครื่องคอมพิวเตอร์ฟอร์นไม่สามารถอ่านได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ในfont(ตัวหนังสือ)Microsofe excel ไม่สามารถใช้งานได้ และ เครื่องปริ้นไม่สามารถใช้งานได้ สำนักงานหอพักนักศึกษา
29/09/2563
ดำเนินการแล้ว
01/10/2563 09:26:16
3515
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในไม่มีสัญญาณ ห้องงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา และ โทรศัพท์ห้องพยาบาล เวลามีสายเข้าและตัดไปเอง ห้องงานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา
22/09/2563
ดำเนินการแล้ว
30/01/2564 16:00:30
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] 16 [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192
หน้า 16/192
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3824  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 10  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3814  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th