- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4006 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
855
โทรศัพท์ภายในไม่มีสัญญาณ งานธุรการ โทรศัพท์ภายในหมายเลข 1300 ไม่มีสัญญาณ ซึ่งก่อนหน้านี้มีแต่สัญญาณแทรกซ้อนฟังไม่ชัดเจน ศูนย์การศึกษาพิเศษ
03/03/2554
ดำเนินการแล้ว
07/04/2554 07:57:21
854
internet ใช้ไม่ได้ ระบบเครือข่าย internet โซนบ้านพัก ทะเลแก้ว ไม่สามารถใช้งานได้ บ้านพักฝั่งทะเลแก้ว
03/03/2554
ดำเนินการแล้ว
07/03/2554 16:40:33
853
ติดตั้งเครื่อง Printer เครื่องคอมพิวเตอร์ ติดตั้งเครื่อง Printer ของ กบค. กองบริหารงานบุคคล
02/03/2554
ดำเนินการแล้ว
04/03/2554 08:42:02
852
เวบไซด์กองพัฒนาเข้าไม่ได้ เว็บไซต์ เวบไซด์กองพัฒนานักศึกษา เข้าไม่ได้ค่ะ ห้องกิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา
01/03/2554
ดำเนินการแล้ว
07/03/2554 09:32:37
851
โทรศัพท์สายในเสีย ระบบโทรศัพท์ VOIP เนื่องจากโทรศัพท์สายในกองพัฒนานักศึกษาเบอร์9603เสียไม่สามารถใช้งานได้จึงขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่มาช่วยดูให้หน่อยครับ กองพัฒนานักศึกษา
01/03/2554
ดำเนินการแล้ว
01/03/2554 09:07:50
850
เครื่องคอมพิวเตอร์มีไวรัส ช้า โปรแกรมไม่สมบูรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์มีไวรัส ช้า โปรแกรมไม่สมบูรณ์ ห้องกิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา
28/02/2554
ดำเนินการแล้ว
07/04/2554 13:22:24
849
wi-fi ระบบเครือข่าย wi-fi psru ไม่สามารถใช้งานได้ สำนักวิทยบริการฯ
25/02/2554
ดำเนินการแล้ว
02/03/2554 13:47:30
848
เครื่องคอมพิวเตอร์มีไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมีไวรัส โปรแกรมไม่สมบูรณ์ เวียงแก้ว
25/02/2554
ดำเนินการแล้ว
07/03/2554 18:06:11
847
โทรศัพท์ภายใน ระบบโทรศัพท์ VOIP เบอร์ 2202 , 2203 , 2205 โทรเข้าไม่ได้(เวลาโทรมีสัญญาเหมือนใช้ได้) อาคารมหาวชิราลงกรณ ชั้น 2
25/02/2554
ดำเนินการแล้ว
07/04/2554 07:56:14
846
โทรศัพท์ภายใน ระบบโทรศัพท์ VOIP เบอร์ภายใน 2001 โทรออกและโทรเข้าไม่ได้ เบอร์ภายใน 2000 โทรเข้าไม่ได้ อาคารมหาวชิราลงกรณ
25/02/2554
ดำเนินการแล้ว
07/04/2554 07:56:31
845
ลงโปรแกรมเครื่อง งานธุรการ เครื่องติดไวรัส งานคลัง
23/02/2554
ดำเนินการแล้ว
24/02/2554 08:55:54
844
ลงโปรแกรมเครื่อง งานธุรการ เครื่องติดไวรัส งานคลัง
23/02/2554
ดำเนินการแล้ว
24/02/2554 08:56:06
843
ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ที่หมายเลข 9603 ระบบโทรศัพท์ VOIP ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ที่หมายเลข 9603 ห้องกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
22/02/2554
ดำเนินการแล้ว
28/02/2554 08:57:18
842
ลงโปรแกรมใหม่ งานบริการ เครื่องเก่าจะให้ลงโปรแกรมใหม่เพื่อนำมาใช้งาน งานคลัง
21/02/2554
ดำเนินการแล้ว
24/02/2554 08:55:26
841
เครื่องติดไวรัสค่ะ งานธุรการ เครื่องติดไวรัสค่ะ งานพัสดุ อาคารทีปวิชญ์
21/02/2554
ดำเนินการแล้ว
23/02/2554 17:33:09
840
เครื่องติดไวรัสค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมีไวรัส และโปรแกรมป้องกันไวรัสไม่ได้ทำงานค่ะ มี 2 เครื่องค่ะ สำนักงานหอพักนักศึกษา
21/02/2554
ดำเนินการแล้ว
24/02/2554 09:49:41
839
คอมพิวเตอร์ติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมฯมีไวรัส 2 เครื่อง ส่งข้อมูลไวรัสให้เครื่องอื่นๆทางmsn โดยอัตโนมัติ และอินเตอร์เน็ตหลุดบ่อยครั้ง สำนักงานหอพัก
17/02/2554
ดำเนินการแล้ว
24/02/2554 09:49:30
838
เครื่องติดไวรัส งานธุรการ โปรแกรมมีปัญหา ติดไวรัสค่ะ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 1
17/02/2554
ดำเนินการแล้ว
28/02/2554 10:04:10
837
ตรวจสอบระบบ internet ในห้องพักอาจารย์ชั้น 2 ควจ. ระบบเครือข่าย ตรวจสอบระบบ internet ในห้องพักอาจารย์ชั้น 2 ควจ. เนื่องจากมีปัญหาการใช้งาน ห้องพักอาจารย์ชั้น 2 ควจ.
16/02/2554
ดำเนินการแล้ว
16/02/2554 15:33:40
836
สัญญาณwilessของทางสระว่ายน้ำ ระบบเครือข่าย เนื่องจากผู้จัดการสระว่ายน้ำเปลี่ยนห้องทำงานใหม่จึงใคร่ขอความกรุณาขอเจ้าหน้าที่ย้ายจุดสัญญาณwilessของทางสระว่ายน้ำ อาคารสระว่ายน้ำ
15/02/2554
ดำเนินการแล้ว
07/03/2554 08:44:50
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] 159 [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201
หน้า 159/201
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4006  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 14  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3991  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th