- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4027 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
936
โปรแกรมหมดอายุ เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมหมดอายุ งานคลัง
13/06/2554
ดำเนินการแล้ว
13/06/2554 10:46:49
935
wi-fi ระบบเครือข่าย wi-fi psru แจก ip คนละวงกับ gateway ไม่สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้ สำนักวิทยบริการฯ
13/06/2554
ดำเนินการแล้ว
16/06/2554 18:10:36
934
อาคารกองพัฒนานศ.ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เนตได้ งานบริการ อาคารกองพัฒนานศ.ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เนตได้ กองพัฒนานักศึกษา
12/06/2554
ดำเนินการแล้ว
13/06/2554 08:40:22
933
หอประชุมไม่สามารถใช้อินเทอร์เนตได้ งานบริการ หอประชุม ชั้น 2 ไม่สามารถใช้อินเทอร์เนตได้ หอประชุมใหญ่
12/06/2554
ดำเนินการแล้ว
13/06/2554 08:40:58
932
ระบบโทรศัพท์ไม่สามารถโทรออกภายนอกได้ งานบริการ อาคารทีปวิชญ์ไม่สามารถโทรออกเลขหมาย4หลักได้ อาคารทีปวิชญ์
12/06/2554
ดำเนินการแล้ว
13/06/2554 08:41:39
931
ติดตั้งโปรแกรมWord งานบริการ เครื่องคอมพิวเตอร์ท่านรองฯ ทัศนีย์ ติดตั้งโปรแกรม Word ห้องรองอธิการบดี อาคารทีปวิชญ์
12/06/2554
ดำเนินการแล้ว
13/06/2554 08:42:32
930
โทรศัพท์ภายในโทรเข้าโทรออกไม่ได้คะ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์หมายเลข 3000 คณะวิทยาการจัดการ กดโทรออกแล้วไม่มีเสียงอะไรเลย และไม่สามารถรับได้คะ (เป็นมา 2 วันคะ) สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ อาคารพระปกเกล้า
11/06/2554
ดำเนินการแล้ว
13/06/2554 08:29:27
929
ไม่มีโปรแกรมอ่านไฟล์PDF เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่มีโปรแกรมอ่านไฟล์PDF งานประชาสัมพันธ์
10/06/2554
ดำเนินการแล้ว
10/06/2554 11:53:23
928
เน็ตไม่ได้ IP มานานแล้ว ระบบเครือข่าย ลงวินโดว์ ใหม่แล้ว ก้ยังไม่ได้ IP รบกวนเจ้าหน้าให้มาดูด้วย ด่วนค่ะ งานคลัง
10/06/2554
ดำเนินการแล้ว
10/06/2554 15:17:49
927
คอมพิวเตอร์ใหม่ งานธุรการ คอมพิวเตอร์ใหม่ที่ยกมาให้ หน้าจอขึ้นว่า monitor sleep ค่ะ ช่วยมาดูให้ด้วยนะค่ะ ไม่สามารถทำงานได้ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
09/06/2554
ดำเนินการแล้ว
10/06/2554 11:41:53
926
โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา หมายเลข 7210 7211 และ 7222 ไม่มีสัญญาณ ไม่สามารถโทรเข้าและโทรออกได้ สถาบันวิจัยและพัฒนา
09/06/2554
ดำเนินการแล้ว
13/06/2554 11:36:47
925
เข้าอินเทอร์เน็ตไม้ได้ เว็บไซต์ เข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้ งานคลัง
09/06/2554
ดำเนินการแล้ว
10/06/2554 11:41:03
924
อินเทอร์เน็ตอาคาร 6 ไม่มีสัญญาณ เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่ได้หมายเลข ip address ไม่มีสัญญาณ คณะครุศาสตร์(ส่วนวังจันทน์)
08/06/2554
ดำเนินการแล้ว
29/06/2554 11:05:27
923
โทรศัพท์ภายในไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP เบอร์ 1001,1101,1102,1103 อาคาร 1 เบอร์ 1105,1201,1203 คณะครุศาสตร์ (ส่วนวังจันทน์)
08/06/2554
ดำเนินการแล้ว
29/08/2554 09:36:34
922
VOIP ระบบโทรศัพท์ VOIP ชั้น4 ตึก IT ไม่สมารถใช้งาน VOIP ได้เลย ชั้น4 ตึก IT สาขา คอมพิวเตอร์
08/06/2554
ดำเนินการแล้ว
21/06/2554 08:53:11
921
ระบบโทรศัพท์ งานธุรการ ระบบโทรศัพท์ ชั้น 2 ของสถาบันวิจัย ใช้งานไม่ได้ ไม่สัญญาณ สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารศรีพิบูล
07/06/2554
ดำเนินการแล้ว
13/06/2554 15:23:28
920
ระบบเครือข่ายใช้งานไม่ได้ งานธุรการ ไม่สามารถใช้งาน Internet ในการค้นหาข้อมูลใน website ที่จำเป็น เช่น google ได้ แต่สามารถใช้งาน website อื่นๆๆที่ไม่จำเป็นได้ การพัฒนาและUpdate ข้อมูลขึ้น Server ภายในเพื่อทำการปรับปรุง Website และ ระบบ Application ของคณะตัวเองได้ ในการรับงานประกันคุณภาพคณะไม่สามารถดำเนินงานได้ เลย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
06/06/2554
ดำเนินการแล้ว
08/06/2554 10:57:15
919
สำรองข้อมูลจากคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คที่เมนบอร์ดเสีย เครื่องคอมพิวเตอร์ สำรองข้อมูลจากคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คที่เมนบอร์ดเสีย โครงการบริการหอพักนักศึกษา
06/06/2554
ดำเนินการแล้ว
09/06/2554 12:59:33
918
โทรศัพท์สาย งานธุรการ โทรศัพท์สายในหมายเลข 5500 ไม่มีสัญญาณ อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหารและพัฒนาผลิตภัฑณ์
06/06/2554
ดำเนินการแล้ว
04/07/2554 08:54:17
917
โทรศัพท์ภายใน งานบริการ โทรศัพท์เบอร์ภายใน เบอร์ 409 ไม่มีสัญญาณ ลองไปวัดกระแสที่ตู้พักแล้วไม่มี สาขาคอมพิวเตอร์ ชั้น4 ตึก IT
06/06/2554
ดำเนินการแล้ว
29/08/2554 09:37:59
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] 156 [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202
หน้า 156/202
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4027  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 19  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4007  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th