- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3458 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
365
ระบบไวเลทใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย ระบบไวเลทห้องวิทยาศาสตร์สุขภาพอาคารสารภีใช้งานไม่ได้ค่ะ อาคารสารภี
01/09/2552
ดำเนินการแล้ว
04/09/2552 09:34:46
364
ปริ้นเตอร์ที่แชร์ใช้ได้อีกแล้วค่ะ งานธุรการ กำลังจะปริ้นงานแต่ปริ้นเตอร์มันไม่ทำงานเลย ศูนย์หนังสือทะเลแก้ว
01/09/2552
ดำเนินการแล้ว
01/09/2552 12:05:46
363
เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ กองบริการการศึกษา อาคารทปวิชญ์
01/09/2552
ดำเนินการแล้ว
01/09/2552 11:51:37
362
ระบบโทรศัพท์ภายใน 4 หลัก ไม่สามารถใช้งานได้ งานธุรการ ตู้สาขายี่ห้อ Panasonic รุ่น D 1232 สำนักวิทยบริการฯ
31/08/2552
ดำเนินการแล้ว
20/09/2552 12:55:29
361
โทรศัพท์ภายในหมายเลย 4223 เสีย ใช้การไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในหมายเลย 4223 เสีย ใช้การไม่ได้ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 4
31/08/2552
ดำเนินการแล้ว
04/09/2552 09:11:40
360
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้...... เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ทำงานไม่ได้ กองบริการการศึกษา อาคารทีปวิชญ์
31/08/2552
ดำเนินการแล้ว
31/08/2552 14:21:03
359
ระบบโทรศัพท์ภายใน 4 หลัก ไม่สามารถใช้งานได้ค่ะ ระบบโทรศัพท์ VOIP ระบบโทรศัพท์ภายใน 4 หลัก ของสำนักวิทยบริการฯ ไม่สามรถใช้งานได้ประมาณ 1 เดือนแล้ว สำนักวิทยบริการฯ
30/08/2552
ดำเนินการแล้ว
01/09/2552 15:00:02
358
อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ งานบริการ อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ หลังเวลา 09.30 น.ของทุกวันและเป็นทั้งวัน อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้เลย ห้องพยาบาล
28/08/2552
ดำเนินการแล้ว
28/08/2552 15:08:22
357
ปริ้นเตอร์ไม่ทำงาน งานบริการ ต่อสายไม่ได้ และแชร์ไม่ได้ ศูนย์หนังสือทะเลแก้วฯ
28/08/2552
ดำเนินการแล้ว
28/08/2552 10:41:49
356
เครื่องประมวลผลช้ามาก เครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้งานระบบ internet ไม่ได้ ห้องกีฬา เบอร์ 2
27/08/2552
ดำเนินการแล้ว
27/08/2552 15:37:53
355
Microsoft Excel ใช้ไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดใช้โปรแกรมMicrosoft Excel 2003 ไม่ได้ค่ะ เครื่องให้ติดตั้งโปรแกรมนี้ เป็นหลังจากที่ทางศูนย์คอมมาลงโปรแกรมแสกนไวรัสให้ค่ะ รบกวนช่วยเช็คให้ด้วยเพราะต้องใช้งานโปรแกรมนี้ค่ะ ห้องผอ. กองกลาง ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
27/08/2552
ดำเนินการแล้ว
27/08/2552 11:13:48
354
เน็ตช้ามากค่ะ ระบบเครือข่าย เน็ตที่อาคารเวียงแก้วช้ามากๆ อาคารเวียงแก้ว
26/08/2552
ดำเนินการแล้ว
03/02/2553 10:02:16
353
เข้าระบบการใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมฯใช้งานไม่ได้ หน้า Windows ไม่ขึ้น รบกวนแก้ไขด่วน กองพัฒนานักศึกษา งานทุนฯ
25/08/2552
ดำเนินการแล้ว
25/08/2552 16:27:54
352
สแกนไวรัสหมดอายุ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่กองกลาง ห้องพี่สุรินทร์ ตัวสแกนไวรัสหมดอายุค่ะ รบกวนช่วยติดตั้งให้ด้วย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
25/08/2552
ดำเนินการแล้ว
25/08/2552 10:06:46
351
ข้อมูล/โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาหายไปจากหน้าจอ เครื่องคอมพิวเตอร์ 1. ข้อมูลงาน / โปรแกรม ที่อยู่หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา หายไปจากหน้าจอ 2. เมื่อจะเปิดโปรแกรมสำหรับทำงานเอกสาร จะฟ้องตลอดว่า กรุณารอขณะที่ Windows ทำการกำหนดค่า Microsoft Office Professional Edition 2003 กำลังรวบรวมข้อมูลที่จำเป็น 3. เมื่อเวลาจะปริ๊นงาน จะให้ Save ตลอดเวลา ห้องรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 3
24/08/2552
ดำเนินการแล้ว
24/08/2552 12:36:28
350
อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ งานธุรการ อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ห้องพยาบาล
23/08/2552
ดำเนินการแล้ว
26/08/2552 09:06:49
349
internet ขัดข้องค่ะ ระบบเครือข่าย บางเว็ป load นานค่ะ hotmail เข้าไม่ได้เลย งานทุนการศึกษา
17/08/2552
ดำเนินการแล้ว
25/08/2552 16:16:30
348
โทรศัพท์สายในได้ยินเสียงไม่ชัดเจน ระบบโทรศัพท์ VOIP สัญญาณโทรศัพท์สายในเวลาโทรออก ใช้ 699 ในขณะสนทนามีเสียงแทรกรบกวน โดยถามคู่สนทนาบอกไม่ได้ยินเสียงอะไร แต่เวลาที่คุยกับคู่สนทนาทำให้เราต้องพูดเสียงดังและย้ำหลายครั้งเพราะคิดว่าขาดการติดต่อบางช่วงจึงทำให้การสื่อสารไม่สะดวก กองพัฒนานักศึกษา งานทุน
13/08/2552
ดำเนินการแล้ว
26/08/2552 09:05:56
347
internet ระบบเครือข่าย ยังคงใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้เหมือนเดิมค่ะ ถ้าสาเหตุเกิดจากการปิดไฟของคณะเทคโนอุตฯ จริง รบกวนประสานให้หน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ แฟลตอาจารย์เก่า ทะเลแก้ว
11/08/2552
ดำเนินการแล้ว
11/08/2552 12:01:01
346
คอมพิวเตอร์ไม่มีเสียง งานธุรการ คอมพิวเตอร์ไม่มีเสียง จำนวน 2 เครื่อง งานธุรการฯ
10/08/2552
ดำเนินการแล้ว
10/08/2552 12:27:02
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] 156 [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173
หน้า 156/173
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3458  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 9  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3449  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th