- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4027 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
956
เครื่องติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องติดไวรัส หน้าจอใช้งานไม่ได้ และเครื่องดับเอง ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
29/06/2554
ดำเนินการแล้ว
29/06/2554 10:27:34
955
MySQL ล่ม ระบบเครือข่าย MySQL ล่มครับ รบกวนดูให้ด้วยครับ ระบบ e-learning ของ คทก. แจ้งว่าไม่สามารถเชื่อมต่อได้ http://kaset.psru.ac.th/lms คทก.
27/06/2554
ดำเนินการแล้ว
29/06/2554 11:02:35
954
เครื่องติดไวรัส ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องติดไวรัส หน้าจอไม่สามารถใช้งานได้เลย ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
27/06/2554
ดำเนินการแล้ว
29/06/2554 11:11:03
953
โทรศัพท์สายในม่มีสัญญาณ งานธุรการ โทรศัพท์สายในหมายเลข 7210, 7211 และ 7222 ไม่มีสัญญาณทำให้ไม่สามารถโทรเข้า - ออกได้ สถาบันวิจัยและพัฒนา
27/06/2554
ดำเนินการแล้ว
29/06/2554 09:36:00
952
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้(อีกแล้ว) งานธุรการ อินเตอร์เน็ตเข้าได้แต่เว็ปมหาลัยใช้งานเช็คเมล์ไม่ได้เลย ถึงเข้าได้เป็นบางครั้งก็ช้ามากๆดาวโหลดเอกสารแผ่นเดียวก็ใช้เวลานานมาก อาคาร4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
26/06/2554
ดำเนินการแล้ว
29/06/2554 11:02:54
951
Program Photoshop เครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากเครื่องคอมฯที่ใช้อยู่ไม่สามารถเปิดใช้งาน Photoshop ได้ รบกวนช่วยแก้ไขด้วยคะ ขอบคุณคะ อาคารทีปวิชญ์ชั้น 3
25/06/2554
ดำเนินการแล้ว
29/06/2554 10:25:49
950
ย้ายจุดแลน เครื่องคอมพิวเตอร์ ย้ายจุดแลน กองบริหารงานบุคคล
24/06/2554
ดำเนินการแล้ว
27/06/2554 17:16:36
949
ให้ลงoffice enterprise 2003 เครื่องคอมพิวเตอร์ ลง office enterprise2003 งานการเงิน
24/06/2554
ดำเนินการแล้ว
27/06/2554 17:17:06
948
คอมพิวเตอร์ใช้งานโปรแกรมเบิกบำนาญไม่ได้ งานธุรการ คอมพิวเตอร์เรียกข้อมูลของโปรแกรมการเบิกเงินบำเหน็จบำนาญไม่ได้ เรียกปรินซ์ไม่ได้ แต่ทดลองใช้โปรแกรมนี้กับเครื่องอื่นแล้วทำได้ น่าจะเกิดจากเครื่อง กองบริหารงานบุคคล เครื่องฉันทนา
21/06/2554
ดำเนินการแล้ว
29/06/2554 08:45:16
947
wifi ระบบเครือข่าย wi-fi psru แจก ip คนละวงกับ gateway ไม่สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้ สำนักวิทยบริการฯ ชั้น 2
20/06/2554
ดำเนินการแล้ว
24/06/2554 15:49:39
946
โทรศัพท์สายในไม่มีสัญญาณ งานธุรการ โทรศัพท์สายในหมายเลข 7210, 7211 และ 7222 ไม่มีสัญญาณทำให้ไม่สามารถโทรเข้า - ออกได้ สถาบันวิจัยและพัฒนา
20/06/2554
ดำเนินการแล้ว
21/06/2554 09:37:14
945
ใช้งานระบบเครือข่ายไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบเครือข่ายใช้งานไม่ได้ ออกภายนอกไม่ได้ ออกได้ก็ช้ามากๆๆๆ ทำไมต้องเป็นทุกวันด้วยครับแล้วจะทำงานกันได้ไหม พัฒนา Application ภายในก็ Upload/Download File ไม่ได้เลยถ้าจะบริหารจัดการ Bandwidth แบบนี้ก็ปิดไปไม่ต้องให้ใช้ก็ได้นะครับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
20/06/2554
ดำเนินการแล้ว
29/06/2554 11:03:17
944
โทรศัพท์สายในไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในไม่มีสัญญาณจึงไม่สามารถโทรออกและรับสายโทรเข้าได้ สถาบันวิจัยและพัฒนา
20/06/2554
ดำเนินการแล้ว
21/06/2554 08:50:55
943
โทรศัพท์ภายใน ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์หมายเลข 3000 คณะวิทยาการจัดการ กดโทรออกแล้วไม่มีเสียงอะไรเลย และไม่สามารถรับได้คะ สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ อาคารพระปกเกล้า
20/06/2554
ดำเนินการแล้ว
21/06/2554 10:57:31
942
ไม่มีสัญญาฯโทรศัพท์ งานธุรการ โทรศัพท์ห้งพักอาจารย์ของสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวห้อง ว.202 ใช้ไม่ได้ ไม่มีสัญญาณ ว.202
16/06/2554
ดำเนินการแล้ว
21/06/2554 10:58:17
941
อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเออร์เน็ตใช้การไม่ได้ ห้อง .205 และ ว.206
16/06/2554
ดำเนินการแล้ว
29/06/2554 11:03:30
940
อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้ งานธุรการ อินเตอร์เน็ตเข้าเว็ปมหาลัยได้แต่ออกเว็ปภายนอกไม่ได้เลยค่ะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
16/06/2554
ดำเนินการแล้ว
16/06/2554 18:10:54
939
ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย ไม่มีอุปกรณ์เชื่อมต่อ สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ
14/06/2554
ดำเนินการแล้ว
14/06/2554 15:57:13
938
ขอเพิ่มสายเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต งานบริการ เนื่องจากมีการเพิ่มของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปจำนวน 3 อัตรา ทำให้มีปัญหาสายเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน จึงขอให้เจ้าหน้าที่มาทำการเพิ่มให้ด้วยค่ะ สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
14/06/2554
ดำเนินการแล้ว
14/06/2554 15:56:12
937
ไวรัสเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดไดร์ไม่มีงาน งานประกันคุณภาพ
13/06/2554
ดำเนินการแล้ว
13/06/2554 11:29:37
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] 155 [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202
หน้า 155/202
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4027  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 19  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4007  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th