- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4027 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
976
ลงwindows 2003 งานบริการ ลงwindows 2003 การเงิน
21/07/2554
ดำเนินการแล้ว
22/07/2554 11:12:38
975
internet มีปัญหา เข้าหน้าเว็บสถาบันวิจัยไม่ได้ครับ บ่ายนี้มีตรวจประกันคุณภาพ ระบบเครือข่าย internet มีปัญหา เข้าหน้าเว็บสถาบันวิจัยไม่ได้ครับ เข้าหน้าเว็บสถาบันวิจัยแล้วขึ้น ERROR The requested URL could not be retrieved บ่ายนี้มีตรวจประกันคุณภาพด้วยครับ สถาบันวิจัยและพัฒนา
20/07/2554
ดำเนินการแล้ว
20/07/2554 14:58:06
974
โทรศัพท์ไม่มีติด ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายหมายเลข 4223 ในห้องพักอาจารย์ศูนย์วิทยาศาสตร์ ห้องศว.404 ไม่มีสัญญาณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19/07/2554
ดำเนินการแล้ว
29/08/2554 13:15:12
973
หน้าจอไม่ติด งานธุรการ เปิดเครื่องแล้วหน้าจอไม่ติด ห้องผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
19/07/2554
ดำเนินการแล้ว
19/07/2554 15:30:33
972
โทรศัพท์สายในไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา หมายเลข 7210, 7211, 7222 ไม่มีสัญญาณ สถาบันวิจัยและพัฒนา
14/07/2554
ดำเนินการแล้ว
20/07/2554 08:42:21
971
เข้าเน็ตไม่ค่อยได้ งานธุรการ เข้าเน็ตไม่ค่อยได้ เข้าได้ก็ช้ามาก และหลุดบ่อย โหลดโปรแกรม Fax 2 Email แล้วไม่ได้ สระว่ายน้ำ
10/07/2554
ดำเนินการแล้ว
20/07/2554 09:21:30
970
Net ช้ามาก และ มาๆ ขาดๆ ระบบเครือข่าย 3 วันมานี้เน็ทช้า และปัญหาที่มีตลอดก็เรื่อง สัญญาณ มาๆ ขาด ๆ หายๆ สาขา คอมพิวเตอร์ ชั้น 4
08/07/2554
ดำเนินการแล้ว
11/07/2554 10:01:51
969
คอมพิวเตอร์ได้ IP อยู่คนละวง กับ Gateway ระบบเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเข้ากับ ipassport ได้ ip 192.168.62.xx ซึ่งอยู่คนละวงกับ Gateway 192.168.61.xx ทำให้ไม่สามารถใช้งาน internet ได้ สำนักวิทยบริการฯ
06/07/2554
ดำเนินการแล้ว
08/07/2554 08:52:23
968
เข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้ งานธุรการ เข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้ การเงิน
05/07/2554
ดำเนินการแล้ว
06/07/2554 15:33:37
967
เข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้ งานธุรการ เข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้ การเงิน
05/07/2554
ดำเนินการแล้ว
06/07/2554 15:14:33
966
เข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้ งานธุรการ เข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้ การเงิน
05/07/2554
ดำเนินการแล้ว
06/07/2554 15:32:54
965
โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ งานธุรการ โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ ไม่สามารถรับและโทรออกได้ งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
04/07/2554
ดำเนินการแล้ว
04/07/2554 13:10:43
964
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด งานธุรการ เปิดไม่ติด สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
04/07/2554
ดำเนินการแล้ว
06/07/2554 15:15:03
963
เข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้ งานธุรการ เครื่องเข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ การเงิน
04/07/2554
ดำเนินการแล้ว
06/07/2554 15:14:54
962
เข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้ งานธุรการ เครื่องเข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ การเงิน
04/07/2554
ดำเนินการแล้ว
06/07/2554 15:15:13
961
หมายเลขโทรศัพท์สายในสลับกัน ระบบโทรศัพท์ VOIP หมายเลขโทรศัพท์สายในชั้น 2 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาสลับกัน โดย หมายเลข 7223 จะต้องเป็น ผอ.สวจ. และหมายเลข 7224 จะต้องเป็นห้อง รองฯ พัชรา สถาบันวิจัยและพัฒนา
30/06/2554
ดำเนินการแล้ว
01/07/2554 10:53:46
960
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิด CPU ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU เปิดไม่ได้ หน้าจอเปิดได้ปกติ(เป็นเครื่องแชร์ปริ้นด้วยค่ะ ไม่สามารถปริ้นงานเครื่องอื่นได้เลยค่ะ สำนักงานหอพัก
30/06/2554
ดำเนินการแล้ว
01/07/2554 10:44:30
959
เครื่องคอมพิวเตอร์ สแกนไวรัสตลอดเวลา เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สแกนไวรัสตลอดเวลา และถ้าใช้นาน ๆ เครื่องจะค้างไม่สามารถทำงานได้ งานคลัง
30/06/2554
ดำเนินการแล้ว
06/07/2554 13:38:15
958
MySQL ล่มอีกแล้วครับ ระบบเครือข่าย MySQL ล่มอีกแล้วครับ รบกวนแก้ไขด้วยครับ ช่วงนี้เสียบ่อยมากครับ อยากรบกวนให้เร่งหาสาเหตุที่แท้จริงว่ามาจากไหนและแก้ไขให้ถูกจุดนะครับ เครือข่าย PSRU
29/06/2554
ดำเนินการแล้ว
01/07/2554 10:10:54
957
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ค่ะ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ค่ะ ห้องงานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
29/06/2554
ดำเนินการแล้ว
29/06/2554 11:21:12
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] 154 [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202
หน้า 154/202
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4027  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 19  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4007  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th