- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4027 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
996
ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย ใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตเครือข่ายอีเมล์ของhotmailเปิดใช้งานไม่ได้ค่ะ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
16/08/2554
ดำเนินการแล้ว
22/08/2554 09:14:00
995
ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย เครื่องเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ งานการเงิน
15/08/2554
ดำเนินการแล้ว
22/08/2554 09:06:46
994
คอมมองไม่เห็นไดรฟ์ งานธุรการ คอมพิวเตอร์ห้องประชุม ชั้น 3 อาการ มองไม่เห็นไดร์ฟ ติดไวรัส ห้องประชุมชั้น 3 อาคารการศึกษาพิเศษ
11/08/2554
ดำเนินการแล้ว
12/08/2554 22:04:36
993
ลงโปรแกรม Microsoft Office เครื่องคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรม Microsoft Office 2007 เพิ่มค่ะ กองบริหารงานบุคคล
08/08/2554
ดำเนินการแล้ว
16/08/2554 10:18:35
992
ระบบสายแลน ระบบเครือข่าย ระบบสายแลนเชื่อมกับเครื่องถ่ายเอกสารไม่ทำงาน กองบริหารงานบุคคล
03/08/2554
ดำเนินการแล้ว
08/08/2554 11:00:28
991
โทรศัพท์ภายในเบอร์ 7200 มีคลื่นรบกวน งานธุรการ เบอร์ภาย7200 มีปัญหาคลื่นเทรก สถาบันวิจัย
02/08/2554
ดำเนินการแล้ว
03/08/2554 09:37:02
990
ระบบการค้นหา เว็บไซต์ เข้าใช้ระบบ intermet ไม่สามารถเลือกให้แสดงผลได้ในการค้นหา งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
01/08/2554
ดำเนินการแล้ว
02/08/2554 09:07:06
989
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย ไม่สามารถเข้าเว็บไซด์ต่าง ๆ ได้ ห้องผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (อ.ทวีศักดิ์) ชั้น 3 ตึกทีปวิชญ์
29/07/2554
ดำเนินการแล้ว
22/08/2554 09:12:01
988
เว็บตรวจสอบภายในเข้าไม่ได้ เว็บไซต์ ไม่สามารถเข้าเว็บไซต์งานตรวจสอบภายในได้ งานตรวจสอบภายใน
29/07/2554
ดำเนินการแล้ว
24/08/2554 11:21:27
987
โทรศัพท์ 7200 7210 7211 ไม่มีสัญญาน งานธุรการ โทรศัพท์ สายในหมายเลย 7200 7210 7211 ไม่มีสัญญาน สำนักงานเลขา สถาบันวิจัยและพัฒนา
29/07/2554
ดำเนินการแล้ว
03/08/2554 09:32:49
986
ปริ้นเตอร์ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ ไม่สามารถพิมพ์ผ่านปริ้นเตอร์ได้ เหมือนมันมองไม่เห็นเครื่องปริ้นท์ทั้งที่ลงโปรแกรมแล้ว ชั้น 2 อาคารการศึกษาพิเศษ
28/07/2554
ดำเนินการแล้ว
29/07/2554 10:21:16
985
โทรไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ที่สถาบันวิจัยไม่มีสัญญาณชั้นล่าง สถาบันวิจัยและพัฒนา
28/07/2554
ดำเนินการแล้ว
03/08/2554 09:26:03
984
ปรินซ์งานไปเครื่องถ่ายเอกสารไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ 1. ปรินซ์งานไปเครื่องถ่ายเอกสารไม่ได้ 2. สั่งปรินซ์แล้วไม่แสดงข้อมูลในระบบของกรมบัญชีกลาง กองบริหารงานบุคคล
27/07/2554
ดำเนินการแล้ว
29/07/2554 08:45:32
983
เครื่องPrintไม่ดึงกระดาษ และ มีผงหมึกกระจาย เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องPrint ไม่ดึงกระดาษ และ มีผงหมึกกระจาย (เครื่องห้องผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล) กองบริหารงานบุคคล(ผอ.กบค.)
27/07/2554
ดำเนินการแล้ว
29/07/2554 08:44:31
982
สัญญาณwiless ที่สระว่ายน้ำ ใช้การไม่ได้ งานธุรการ สัญญาณwiless ที่สระว่ายน้ำ ใช้การไม่ได้ อาคารสระว่ายน้ำ
25/07/2554
ดำเนินการแล้ว
27/07/2554 14:48:22
981
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตหอพักที่ 1 ใช้งานไม่ได้ หอพักทะเลแก้วนิเวศ
25/07/2554
ดำเนินการแล้ว
26/07/2554 16:39:18
980
เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ ย้ายข้อมูล กองบริหารงานบุคคล
25/07/2554
ดำเนินการแล้ว
26/07/2554 13:02:02
979
ยังเข้าระบบE-Document ไม่ได้ เว็บไซต์ เข้าระบบ E-Document ไม่ได้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
21/07/2554
ดำเนินการแล้ว
26/07/2554 14:57:58
978
เรียกเว็บหน่วยงานไม่ได้ครับ เว็บไซต์ ตอนนี้ไม่สามารถเรียกเว็บหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้ครับ แต่เว็บมหาวิทยาลัย และเว็บที่มี server เป็นของตนเองเข้าได้ครับ กองนโยบายและแผน
21/07/2554
ดำเนินการแล้ว
21/07/2554 10:34:51
977
ลงwindows 2003 งานธุรการ ลงwindows 2003 การเงิน
21/07/2554
ดำเนินการแล้ว
22/07/2554 11:12:22
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] 153 [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202
หน้า 153/202
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4027  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 19  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4007  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th