- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4027 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1036
อินเตอร์เน็ตออกภายนอกไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตออกภายนอกไม่ได้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
08/09/2554
ดำเนินการแล้ว
16/09/2554 15:27:15
1035
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ดับเป็นระยะๆ เปิดใช้งานถ้าทิ้งหน้าจอไว้จะดับ ห้องงานทุนการศึกษา
08/09/2554
ดำเนินการแล้ว
08/09/2554 09:07:21
1034
อินเตอร์เน็ตออกภายนอกไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตออกภายนอกไม่ได้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรา
07/09/2554
ดำเนินการแล้ว
16/09/2554 15:28:00
1033
เครื่องปริ้นเตอร์ งานธุรการ สั่งพิมพ์แล้วไม่ออก งานตรวจสอบภายใน
07/09/2554
ดำเนินการแล้ว
08/09/2554 09:08:01
1032
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ งานธุรการ เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้เลยค่ะ งานพัสดุ
06/09/2554
ดำเนินการแล้ว
08/09/2554 09:08:36
1031
ระบบโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์พ่วงสายอีกเครื่องมีสายดังรบกวนขณะที่ใช้สายอีกเครื่องหนึ่ง และผู้รับสายแจ้งว่าขณะพูดสายได้ยินเสียงเบามาก งานทุนการศึกษา
06/09/2554
ดำเนินการแล้ว
12/10/2554 10:00:08
1030
เปิดเอกสารจาก microsoft word ไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถเปิดเอกสาร microsoft word จากไฟล์ที่ save ไว้ใน my document โดยตรงได้ อาคารการศึกษาพิเศษ ห้องอ.ปลา
06/09/2554
ดำเนินการแล้ว
07/09/2554 09:40:34
1029
เครื่องเปิดโปรแกรมนานมาก เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเปิดโปรแกรมนานมาก กองกลาง ป้าสุนทร
05/09/2554
ดำเนินการแล้ว
07/09/2554 09:41:08
1028
internet คณะวิทยาการจัดการใช้ไม่ได้ค้า ระบบเครือข่าย ช่วยดูอินเตอร์เน็ตคณะวิทยาการจัดการหน่อยค้า ใช้ไม่ได้ทั้งเลยคะ อาคารพระปกเกล้า
05/09/2554
ดำเนินการแล้ว
05/09/2554 11:18:00
1027
ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย เครื่องเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้ งานคลัง
02/09/2554
ดำเนินการแล้ว
05/09/2554 10:41:54
1026
โทรศัทพ์เบอร์ภายใน 4223 ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัทพ์เบอร์ภายใน 4223 ใช้งานไม่ได้ ยังไม่ได้ดำเนินการเลย ห้อง ศว. 404
02/09/2554
ดำเนินการแล้ว
12/10/2554 10:20:07
1025
ระบบโทรศัพท์เสีย เบอร์กลางมหาวิทยาลัย ระบบโทรศัพท์ VOIP ระบบโทรศัพท์กลางมหาวิทยาลัย หมายเลข 055-267000-2 โทรเข้าไม่ได้ มีอาการเหมือนเดิม โทรแล้วสายหลุด 055-267000 ขึ้นว่าสายไม่ว่าง ส่วนเบอร์ 055-267001-2 ขึ้นเครือข่ายใช้ไม่ได้ ชั้น 1 ห้องประชาสัมพันธ์ อาคารทีปวิชญ์
01/09/2554
ดำเนินการแล้ว
02/09/2554 09:01:41
1024
พิมพ์งาน GFMIS ไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ พิมพ์งาน GFMIS ไม่ได้ เปิดโดย Office 2007 กองพัฒนานักศึกษา
01/09/2554
ดำเนินการแล้ว
01/09/2554 10:05:15
1023
โทรภายใน เสียคะ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายใน ห้อง UBI เบอร์ 9901 เสียคะโทรไปไม่ติด ช่วยแก้ไขด้วยค้า ห้อง UBI
31/08/2554
ดำเนินการแล้ว
01/09/2554 08:53:21
1022
โทรศัพท์ยังใช้ไม่ได้ งานธุรการ สายพันกันค่ะ สายในใช้ไม่ได้ สสม
31/08/2554
ดำเนินการแล้ว
01/09/2554 08:53:30
1021
ระบบโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์พ่วงสายอีกเครื่องมีเสียงดังรบกวนขณะที่ใช้สายอีกเครื่องหนึ่ง งานทุนการศึกษา
30/08/2554
ดำเนินการแล้ว
02/09/2554 09:01:54
1020
ไม่มีสัญญาณ wireless ห้องพักอาจารย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ตึกสารภี ระบบเครือข่าย ไม่มีสัญญาณ internet wireless ในห้องพักอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตึกสารภี สังเกตที่ตัวเครื่อง wireless access point ไม่มีไฟเขียวกระพริบที่ตำแหน่งใดเลย ได้ทดลองขยับปลั๊กไฟ และ ข้อต่อต่างๆแล้ว ไม่มีสัญญาณเกิดขึ้น เป็นมาตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม ห้องพักอาจารย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ตึกสารภี
30/08/2554
ดำเนินการแล้ว
28/11/2554 16:00:11
1019
โทรศัพท์ที่สำนักงานใช้ไม่ได้ทั้งเบอร์ 2000 และ 2002 (โทรออก) ระบบโทรศัพท์ VOIP ใช้ไม่ได้มาเกือบ 3 อาทิตย์แล้วครับ มีเครืองเดียวคือเบอร์ 2001 ตอนนี้ที่คณะลำบากมาก ในเรื่องการติดต่อประสานงานทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย สำนักงานคณะมนุษย์ฯ
27/08/2554
ดำเนินการแล้ว
08/09/2554 10:11:44
1018
ไม่สามารถ ftp เขาใช้งานพื้นที่เว็บ คทก. ระบบเครือข่าย ไม่สามารถ ftp เข้าไปแก้ไขไฟล์ของเว็บ คทก. (kaset.psru.ac.th) ได้ครับ เป็นมาหลายวันแล้ว ไม่สามารถ upload ไฟล์หลักฐานการประกันคุณภาพขึ้นเว็บได้ โปรดแก้ไขด่วนด้วยครับ kaset.psru.ac.th
27/08/2554
ดำเนินการแล้ว
30/08/2554 17:23:58
1017
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ดับเป็นระยะหลายครั้งต่อวัน งานทุนการศึกษา
26/08/2554
ดำเนินการแล้ว
31/08/2554 10:30:40
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] 151 [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202
หน้า 151/202
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4027  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 19  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4007  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th