- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3354 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
381
เครื่องปริ้นเตอร์ งานธุรการ เครื่องปริ้นเตอร์ปริ้นงานออกมาไม่หยุด ไม่ได้สั่งพิมพ์มันก็ปริ้นค่ะ ศูนย์หนังสือทะเลแก้วฯ
17/09/2552
ดำเนินการแล้ว
17/09/2552 11:54:50
380
เครื่องคอมพิวเตอร์ค้าง ไม่สามารถทำงานต่อได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ค้าง ไม่สามารถทำงานต่อได้ ห้องกิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา
16/09/2552
ดำเนินการแล้ว
25/09/2552 09:24:11
379
เปิดเครื่องเเล้ว ไฟเข้า CPU เเต่หน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่เเสดงผล (จอดำ) เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดเครื่องเเล้ว ไฟเข้า CPU เเต่หน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่เเสดงผล (จอดำ) ห้องงานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา
16/09/2552
ดำเนินการแล้ว
16/09/2552 15:56:32
378
เปิดเครื่องเเล้ว ไฟเข้า CPU เเต่หน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่เเสดงผล (จอดำ) งานธุรการ เปิดเครื่องเเล้ว ไฟเข้า CPU เเต่หน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่เเสดงผล (จอดำ) ห้องงานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา
16/09/2552
ดำเนินการแล้ว
16/09/2552 15:57:13
377
อินเตอร์เนตใช้ไม่ได้ งานธุรการ ห้องงานทุนการศึกษาใช้อินเตอร์เนทไม่ได้ กองพัฒนานักศึกษา
15/09/2552
ดำเนินการแล้ว
15/09/2552 10:37:07
376
อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ งานธุรการ อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้มา 3 วันแล้วค่ะ แล้วก้อเวลาใช้งานได้ก็จะเป็นช่วงเวลา 07.30 - 09.30 น. หลังจากนั้นก็จะใช้ไม่ได้ ห้องพยาบาล
14/09/2552
ดำเนินการแล้ว
15/09/2552 10:39:23
375
อินเตอร์เน็ตที่ทำงานเข้าไม่ได้ 1 เครื่อง ระบบเครือข่าย ใช้งานเน็ตไม่ได้ ศูนย์หนังสือทะเลแก้วฯ มรพส.
14/09/2552
ดำเนินการแล้ว
15/09/2552 10:36:25
374
จอคอมพิวเตอร์เปิดใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ หน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดใช้งานได้(เครื่องของ คุณกวิสรา หงษ์ยนต์) กองบริหารงานบุคคล
13/09/2552
ดำเนินการแล้ว
14/09/2552 08:55:34
373
ขอความอนุเคราะห์ปรับเปลี่ยนฟอร์มสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย เว็บไซต์ ขอความอนุเคราะห์ปรับเปลี่ยนฟอร์มสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย โดยกองบริหารงานบุคคล -
11/09/2552
ดำเนินการแล้ว
11/09/2552 09:38:00
372
เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส ใช้งานแชทไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส ใช้งานแชทไม่ได้ คีย์ไวรัสหมด งานเพิ่ม- ฉันทนา,บุษมาศ,สุนันทา,กวิสราอัมรินทร์ งานบริหารงานบุคคล
10/09/2552
ดำเนินการแล้ว
10/09/2552 14:48:43
371
เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส งานเพิ่มของกองบริหารงานบุคคล มีการกระจายไวรัสไปยังเครื่องที่แชร์กันไว้หลายเครื่อง กองบริหารงานบุคคล +ห้องผอ.กองบริหารงานบุคคล
09/09/2552
ดำเนินการแล้ว
10/09/2552 14:42:10
370
เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส งานธุรการ เครื่องช้าลง กองบริหารงานบุคคล
09/09/2552
ดำเนินการแล้ว
09/09/2552 16:05:43
369
ขอความอนุเคราะห์จัดทำเว็บไซต์ศูนย์ประสานงานข้าราชการใสสะอาด มรพส. เว็บไซต์ กองบริหารงานบุคคล ขอความอนุเคราะห์จัดทำเว็บไซต์ศูนย์ประสานงานข้าราชการใสสะอาด มรพส. สำหรับการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัย -
08/09/2552
ดำเนินการแล้ว
23/12/2552 08:28:22
368
ขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรม SPSS งานธุรการ จำเป็นต้องใช้โปรแกรม SPSS เพราะดำเนินการในด้านของงานวิจัยสถาบัน กองนโยบายและแผน
08/09/2552
ดำเนินการแล้ว
08/09/2552 12:41:05
367
เครื่องชัตดาวน์เองตลอดเวลา งานธุรการ เวลาเปิดเครื่อง เครื่องจะชัตดาวน์เองอัตนโนมัติ และจะเปิดเครื่องให้ใหม่ ซึ่งทำให้มีอุปสรรคกับการทำงานค่ะ หน่วยตรวจสอบภายใน อาคารเรียนรวม ชั้น 2
04/09/2552
ดำเนินการแล้ว
04/09/2552 13:57:57
366
เครื่องปริ้นเตอร์มีปัญหา งานธุรการ เครื่องปริ้นเตอร์มีปัญหา ธุรการ
03/09/2552
ดำเนินการแล้ว
03/09/2552 09:25:50
365
ระบบไวเลทใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย ระบบไวเลทห้องวิทยาศาสตร์สุขภาพอาคารสารภีใช้งานไม่ได้ค่ะ อาคารสารภี
01/09/2552
ดำเนินการแล้ว
04/09/2552 09:34:46
364
ปริ้นเตอร์ที่แชร์ใช้ได้อีกแล้วค่ะ งานธุรการ กำลังจะปริ้นงานแต่ปริ้นเตอร์มันไม่ทำงานเลย ศูนย์หนังสือทะเลแก้ว
01/09/2552
ดำเนินการแล้ว
01/09/2552 12:05:46
363
เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ กองบริการการศึกษา อาคารทปวิชญ์
01/09/2552
ดำเนินการแล้ว
01/09/2552 11:51:37
362
ระบบโทรศัพท์ภายใน 4 หลัก ไม่สามารถใช้งานได้ งานธุรการ ตู้สาขายี่ห้อ Panasonic รุ่น D 1232 สำนักวิทยบริการฯ
31/08/2552
ดำเนินการแล้ว
20/09/2552 12:55:29
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] 150 [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168
หน้า 150/168
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3354  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 4  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3350  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th