- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3969 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1018
ไม่สามารถ ftp เขาใช้งานพื้นที่เว็บ คทก. ระบบเครือข่าย ไม่สามารถ ftp เข้าไปแก้ไขไฟล์ของเว็บ คทก. (kaset.psru.ac.th) ได้ครับ เป็นมาหลายวันแล้ว ไม่สามารถ upload ไฟล์หลักฐานการประกันคุณภาพขึ้นเว็บได้ โปรดแก้ไขด่วนด้วยครับ kaset.psru.ac.th
27/08/2554
ดำเนินการแล้ว
30/08/2554 17:23:58
1017
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ดับเป็นระยะหลายครั้งต่อวัน งานทุนการศึกษา
26/08/2554
ดำเนินการแล้ว
31/08/2554 10:30:40
1016
Word 2007 ไม่สมบูรณ์ งานธุรการ เข้าระบบตัดGfเสร็จแล้วแต่ไม่สามารถปริ๊นออกมาได้เพราะในDoccument ไม่รันข้อมูลออกมาได้ และไม่มีแผ่นไดร์เวอร์เครื่องปริ๊น ต้องการต่อเครื่องปริ๊นค่ะ งานพัสดุ
26/08/2554
ดำเนินการแล้ว
31/08/2554 10:31:46
1015
โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในสาขาฟิสิกส์ใช่ไม่ได้ไม่มีสัญญาณเบอร์4227ห้องศว212 และ 4206 ห้อง วท406 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์
26/08/2554
ดำเนินการแล้ว
12/10/2554 10:01:09
1014
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ กองพัฒนานักศึกษา
26/08/2554
ดำเนินการแล้ว
27/08/2554 09:22:44
1013
โทรศัพท์ใช้ไม่ได้ค่ะ งานธุรการ เสีย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
26/08/2554
ดำเนินการแล้ว
27/08/2554 09:25:24
1012
ip ของสำนักวิทยบริการฯ ไม่สามารถใช้งานได้ ระบบเครือข่าย เว็บไซต์สำนักฯ ระบบสืบค้น opac จากภายนอก ไม่สามารถใช้งานได้เลย รวมทั้ง เครื่อง server ต่างๆ ไม่สามารถออก internet ได้ ขอตรวจสอบให้ด้วยครับ สำนักวิทยบริการ
26/08/2554
ดำเนินการแล้ว
30/08/2554 17:24:14
1011
การใช้ VoIP ด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์เคลื่อนที่ แสดงค่า system error เมื่อมีการ เชื่อมต่อ VoIP ใช้ ที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
25/08/2554
ดำเนินการแล้ว
12/10/2554 10:00:36
1010
ระบบโทรศัพท์กลางมหาวิทยาลัย โทรเข้าไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP ระบบโทรศัพท์กลางมหาวิทยาลัย หมายเลข 055-267000-2 โทรเข้าไม่ได้ โทรแล้วสายหลุด 055-267000 ขึ้นว่าสายไม่ว่าง ส่วนเบอร์ 055-267001-2 ขึ้นเครือข่ายใช้ไม่ได้ งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
25/08/2554
ดำเนินการแล้ว
29/08/2554 10:30:11
1009
โทรศัทพ์เบอร์ภายใน 4223 ใช้งานไม่ได้ เว็บไซต์ ขอรบกวนอีกครั้งคะ แจ้งมาหลายครั้งแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไข ห้องพักอาจารย์ห้อง ศว.404
24/08/2554
ดำเนินการแล้ว
01/09/2554 08:53:51
1008
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในเบอร์ 4202 ใช้งานไม่ได้ แจ้งไปหลายครั้งมาก...แต่ไม่ได้รับการแก้ไข รบกวนช่วยแก้ไขด้วยนะคะ...ขอบคุณค่ะ ห้อง วท.105 อาคารวิทยาศาสตร์
23/08/2554
ดำเนินการแล้ว
12/10/2554 10:01:19
1007
โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในใช้ไม่ได้ เบอร์ 2400,2401 สาขาวิชานิติศาสตร์ อาคาร ฉ.104
23/08/2554
ดำเนินการแล้ว
24/08/2554 11:12:06
1006
ไม่สามารถเข้า internet ได้ ระบบเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์บางเครื่องไม่สามารถเข้าใช้ อินเทอร์เน็ตได้ สาขาวิชานิติศาสตร์ อาคาร ฉ. 104
23/08/2554
ดำเนินการแล้ว
24/08/2554 11:07:19
1005
โทรศัพท์คณะมนุษย์ฯ หมายเลข 2000 , 2002 มีปัญหา ระบบโทรศัพท์ VOIP หมายเลข 2000 ไม่มีสัญญาน.. หมายเลข 2002 มีเสียงแต่พอกดโทรออกไม่มีเสียง.. สำนักงานคณะมนุษย์ฯ
23/08/2554
ดำเนินการแล้ว
24/08/2554 11:08:17
1004
โทรศัพท์ภายในของห้องสมุดคณะครุศาสตร์(ส่วนวังจันทน์)หมายเลข 1302 ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในใช้ไม่ได้เลย ไม่มีสัญญาณ เคยแจ้งให้แก้ไขแล้ว 1 รอบ แต่ยังไม่ความคืบหน้าเลยค่ะ ใช้ไม่ได้มา 1 อาทิตย์แล้วค่ะ คณะครุศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 1
22/08/2554
ดำเนินการแล้ว
12/10/2554 10:19:48
1003
อินเทอร์เน็ตใช้งานได้ช้ามาก ถึง ใช้ไม่ได้เลย ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตใช้งานได้ช้ามาก ถึง ใช้ไม่ได้เลย ห้องพักอาจารย์ 306 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
22/08/2554
ดำเนินการแล้ว
24/08/2554 11:06:08
1002
ลงโปรแกรม windows 2003 กับ 2007 เพิ่มค่ะ งานบริการ ลงโปรแกรม windows 2003 กับ 2007 เพิ่มค่ะ งานคลัง
22/08/2554
ดำเนินการแล้ว
25/08/2554 09:26:06
1001
โทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้ค่ะ งานธุรการ โทรศัพท์สายในเบอร์ 9232 มีปัญหาค่ะ สำนักงานสภา
22/08/2554
ดำเนินการแล้ว
29/08/2554 09:33:44
1000
ลงโปรแกรม Microsoft Office 2007 เพิ่มค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรม Microsoft Office 2007 เพิ่มค่ะ งานคลัง
19/08/2554
ดำเนินการแล้ว
24/08/2554 14:56:08
999
ใช้งาน internet ไม่ได้ ระบบเครือข่าย แฟลตอาจารย์เก่า ทะเลแก้ว ใช้งานเนตไม่ได้ค่ะ ขึ้น limited activity แฟลตอาจารย์เก่า ทะเลแก้ว
18/08/2554
ดำเนินการแล้ว
22/08/2554 09:16:39
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] 149 [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199
หน้า 149/199
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3969  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 15  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3953  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th