- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3458 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
505
เครื่องคอมพิวเตอร์ห้องเรียน ป.201 เครื่องใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนป.201 ไม่สามารถใช้งานได้ คณะวิทยาการจัดการ
27/01/2553
ดำเนินการแล้ว
29/01/2553 11:26:00
504
โทรศัพท์สายในห้องพักอาจารย์ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) ระบบโทรศัพท์ VOIP เสียไม่สามารถติดต่อได้ คณะวิทยาการจัดการ
26/01/2553
ดำเนินการแล้ว
27/01/2553 09:58:15
503
เครื่องมีไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องช้ามาก เวียงแก้ว
26/01/2553
ดำเนินการแล้ว
26/01/2553 15:36:24
502
my computer หาย งานธุรการ my computer หายไป รบกวนช่วยมาดูให้ด้วยค่ะ ห้องพยาบาล
25/01/2553
ดำเนินการแล้ว
26/01/2553 15:38:32
501
เครื่องคอม boot ไม่ผ่าน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง computer boot ไม่ผ่าน มีข้อความ windows can not start because \windows\system32\config\system is missing or corrupt งานคลัง
25/01/2553
ดำเนินการแล้ว
26/01/2553 15:37:47
500
internet+โทรศัพท์ ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ทะเลแก้ว ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ทะเลแก้ว
21/01/2553
ดำเนินการแล้ว
27/01/2553 10:00:30
499
โทรออกไม่ได้แต่รับสายได้ หมายเลขภายใน 9980 ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ของศูนย์หนังสือฯโทรออกไม่ได้แต่รับสายได้ หมายเลขภายใน 9980 ศูนย์หนังสือทะเลแก้ว
18/01/2553
ดำเนินการแล้ว
18/01/2553 15:11:07
498
ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งระบบ wifi ระบบเครือข่าย ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ วันที่ 31 มกราคม 2553 เวลา 8.30 - 16.30น. จัดประชุมนักศึกษากองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา งานทุนการศึกษา
18/01/2553
ดำเนินการแล้ว
01/02/2553 11:26:19
497
อินเทอร์เน็ต ใช้ไม่ได้ งานธุรการ อินเทอร์เน็ต ใช้ไม่ได้ ห้องพยาบาล
18/01/2553
ดำเนินการแล้ว
21/01/2553 12:19:38
496
Access Point อาคารแปรรูปอาหารเสีย ระบบเครือข่าย Access Point อาคารแปรรูปอาหาร เสีย ไม่สามารถใช้งาน PSRU WIFI ได้ครับ อาคารแปรรูปอาหาร (เยื้องตึก IT หน้าโรงรถ)
18/01/2553
ดำเนินการแล้ว
21/01/2553 12:27:43
495
โทรศัพท์ไม่มีสัญญาน งานธุรการ ขอความอนุเคราะห์ตรวจซ่อมโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ ขอบคุณค่ะ ห้องสำนักงานคณบดี เบอร์ 4001
15/01/2553
ดำเนินการแล้ว
18/01/2553 11:18:40
494
อินเทอร์เน็ต เข้าไม่ได้ งานธุรการ อินเทอร์เน็ต เข้าไม่ได้ ห้องพยาบาล
14/01/2553
ดำเนินการแล้ว
21/01/2553 12:22:54
493
โทรศัทพ์เบอร์ภายใน ระบบโทรศัพท์ VOIP สามารถรับสายเข้าได้ แต่ไม่สามารถโทรออกได้ ศูนย์หนังสือทะเลแก้ว
13/01/2553
ดำเนินการแล้ว
18/01/2553 09:05:22
492
internet ใช้งานไม่ได้ เว็บไซต์ internet ใช้งานไม่ได้ งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
13/01/2553
ดำเนินการแล้ว
21/01/2553 12:23:56
491
เปิดคอมไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดเครื่องคอมไม่ได้ขึ้นหน้าจอสีดำๆ ศูนย์หนังสือทะเลแก้ว
12/01/2553
ดำเนินการแล้ว
21/01/2553 12:25:08
490
โทรศัพท์สายในไม่สามารใช้งานได้ งานธุรการ โทรศัพท์สายในของห้องสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ฯ เบอร์ 4001 ใช้ไม่ได้ ไม่มีสัญญาณ คณะวิทยาศาสตร์ฯ
07/01/2553
ดำเนินการแล้ว
08/01/2553 09:34:51
489
เล่นเน็ตไม่ได้และช้ามาก ระบบเครือข่าย เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตัดยอดในระบบ GFMIS และผู้เข้าพักที่อาคารเวียงแก้วใช้ Wifi ไม่ได้ค่ะ อาคารเวียงแก้ว
06/01/2553
ดำเนินการแล้ว
21/01/2553 12:26:31
488
รีสตาร์ท ระบบเครือข่าย ไม่สามารถเข้าอินเทอร์เน็ตได้จะพบข้อความให้รีสตาร์ทเครื่องใหม่ทุกครั้ง กองพัฒนานักศึกษา งานทุน
05/01/2553
ดำเนินการแล้ว
21/01/2553 12:30:39
487
ระบบ internet ระบบเครือข่าย บ้านพักไม่สามารถใช้งานได้ และช้ามาก ๆ บ้านพักทะเลแก้ว
05/01/2553
ดำเนินการแล้ว
06/01/2553 16:50:05
486
โทรศัพท์ใช้งานไมได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ใช้งานไมได้ หมายเลข 9801 ห้องพยาบาล
26/12/2552
ดำเนินการแล้ว
08/01/2553 09:35:13
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] 149 [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173
หน้า 149/173
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3458  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 9  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3449  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th