- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4027 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1096
คอมเข้าวินโดว์ไม่ได้ งานธุรการ เปิดเครื่องแล้ว รีสตาร์ทตลอดเวลา เข้าวินโดว์ไม่ได้เลย ช่วยมาแก้ไขให้ด่วนค่ะ งานสวัสดิการ //เจ้โป้ง
21/11/2554
ดำเนินการแล้ว
23/11/2554 09:53:07
1095
โทรศัพท์ภายใน ระบบโทรศัพท์ VOIP หมายเลข 7104 มีปัญหา มีเสียงสัญญาณ โทรออกไม่ได้ สำนักวิทยบริการฯ
21/11/2554
ดำเนินการแล้ว
24/11/2554 11:03:08
1094
เครื่องโดนไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องโดนไวรัส ไม่สามารถใช้งานได้ รบกวนลงวินโดว์ใหม่ให้ด้วยนะค่ะ งานพัสดุ
18/11/2554
ดำเนินการแล้ว
23/11/2554 09:43:57
1093
เพิ่มการติดตั้งสายแลน งานธุรการ เพิ่มการติดตั้งสายแลน ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
18/11/2554
ดำเนินการแล้ว
22/11/2554 09:54:55
1092
โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งโทรออกและโทรเข้า ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งโทรออกและโทรเข้า เมื่อยกหูมีสัญญาณแต่กดหมายเลขแล้ว สัญญาณขาดหายไป เป็นทั้งเบอร์ภายในมหาวิทยาลัย และ เบอร์ภายนอก เช่น มือถือ และ เบอร์พื้นฐาน (055) กองพัฒนานักศึกษา (ทุกหน่วยงาน)
18/11/2554
ดำเนินการแล้ว
18/11/2554 14:04:33
1091
เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัสและเครื่องค้างบ่อย กองบริหารงานบุคคล
17/11/2554
ดำเนินการแล้ว
22/11/2554 14:28:35
1090
เบอร์สายในโทรติดต่อไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP เบอร์สายในโทรติดต่อไม่ได้ หมายเลข 2101, 2102, 2103, 2106, 2107, 2202, 2203, 2206, และ 2207 อาคารมหาวชิราลงกรณ ชั้น 2 และ 3
16/11/2554
ดำเนินการแล้ว
24/11/2554 11:03:19
1089
โทรศัพท์ งานธุรการ โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ค่ะ ห้องคูปอง อาคารสระว่ายน้ำ
15/11/2554
ดำเนินการแล้ว
24/11/2554 11:09:33
1088
โทรศัพท์ภายใน ชั้น 4 อาคารพระปกเกล้าใช้ไม่ได้คะ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในคณะวิทยาการจัดการชั้น 4 อาคารพระปกเกล้าใช้ไม่ได้คะ อาคารพระปกเกล้า
15/11/2554
ดำเนินการแล้ว
29/02/2555 13:45:37
1087
เบอร์ที่โรงน้ำใช้ไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP ไม่มีสัญญาณที่ปลายสายเวลาโทรเข้า จึงไม่สามารถติดต่อได้ ทั้งโทรเข้าและออก โรงน้ำดื่มทะเลแก้ว
14/11/2554
ดำเนินการแล้ว
21/08/2555 23:20:39
1086
ไม่สามารถเข้าเว็บไซด์ kaset.psru.ac.th เว็บไซต์ เว็บไซด์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เข้าใช้งานไม่ได้ http://kaset.psru.ac.th -
13/11/2554
ดำเนินการแล้ว
15/11/2554 16:58:29
1085
ระบบอินเตอร์เน็ตบ้านพักส่วนสนามบินใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย ระบบอินเตอร์เน็ตบ้านพักส่วนสนามบินใช้งานไม่ได้ตั้งแต่วั้นศุกร์ครับ บ้านพักส่วนสนามบิน
13/11/2554
ดำเนินการแล้ว
23/11/2554 09:47:10
1084
ต้องการล้างเครื่อง ลงโปรแกรมใหม่ งานบริการ เนื่องจากเปิดดครื่องไม่ได้ DSS ศูนย์การศึกษาพิเศษ ชั้น2
11/11/2554
ดำเนินการแล้ว
23/11/2554 09:44:52
1083
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด งานบริการ คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด สระว่ายน้ำ
11/11/2554
ดำเนินการแล้ว
15/11/2554 18:07:48
1082
เครื่องปริ๊น ปริ๊นไม่ออก เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ๊น ซ่อมแล้ว ปริ๊นไม่ออกค่ะ งานตรวจสอบภายใน
08/11/2554
ดำเนินการแล้ว
11/11/2554 10:38:28
1081
เครื่องปริ้นเตอร์ งานธุรการ ปริ้นสีเพี้ยน งานตรวจสอบภายใน ชั้น2 อาคารทีปวิชญ์
07/11/2554
ดำเนินการแล้ว
07/11/2554 15:31:12
1080
เครื่องปริ้นเตอร์ งานธุรการ ปริ้นสีเพี้ยน งานตรวจสอบภายใน ชั้น2 อาคารทีปวิชญ์
07/11/2554
ดำเนินการแล้ว
07/11/2554 15:31:40
1079
เครื่องคอมเสียเปิดไม่ติดครับ งานธุรการ เครื่องคอมเสียเปิดไม่ติดครับ งานออกแบบและวางผัง
07/11/2554
ดำเนินการแล้ว
11/11/2554 13:15:05
1078
ต้องการติดตั้งโทรศัพย์ใหม่ ระบบโทรศัพท์ VOIP เนื่องจากสาขาคหกรรมได้ย้ายห้องพักอาจารย์ใหม่และต้องการติดตั้งโทรศัพย์เพิ่มจำนวน 2 จุด(ตอนนี้ผมได้ไปตรวจสอบแล้วพบว่ามีการเดินสายไว้ 3 คู่สายแล้วแต่ยังไม่มีการติดตั้งโทรศัพย์) จึงขอความทางศูยน์ช่วยตรวจสอบคู่สายดังกล่าวด้วยและขอเบอร์โทรศัพย์ภานในเพิ่ม 1 เบอร์ อาคารสารภี (คหกรรม)
31/10/2554
ดำเนินการแล้ว
22/02/2555 11:06:27
1077
Excelเปิดใช้งานไม่ได้ งานธุรการ Excelเปิดใช้งานไม่ได้ งานบุคคล 2 กองบริหารงานบุคคล
27/10/2554
ดำเนินการแล้ว
28/10/2554 14:36:47
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] 148 [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202
หน้า 148/202
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4027  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 19  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4007  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th