- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4041 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1150
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ งานธุรการ คอมพิวเตอร์ไสนักงานหอพักไม่สามารถเปิดใช้งานได้ จำนวน 1 เครื่อง สำนักงานหอพักทะเลแก้วนิเวศ
16/01/2555
ดำเนินการแล้ว
18/01/2555 16:36:17
1149
เครื่องคอมพิวเตอร์เสีย ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ งานอนามัย กองพัฒนานักศึกษา
16/01/2555
ดำเนินการแล้ว
18/01/2555 16:36:56
1148
โทรศัพท์เบอร์ภายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP รบกวนเช็คเบอร์โทรศัพท์ดังนี้ครับ 1.ปัญหาคือ ไม่สามารถโทรไปได้ โทรไม่ติด โทรออกไม่ได้ รายละเอียดดังนี้ 2000 สำนักงานคณะมนุษย์ 2102 เครือง ผศ.ปถมา รองคณบดี 2103 เครือง ดร.กมลภพ รองคณบดี 2106 ห้องสาขาวิชาภาษาไทย 2206 ห้องคอมพิวเตอร์ ม.308 2207 ห้องโสตชั้น 3 2. ปัญหา โทรไปมีเสียง ตืด.. ตืด แต่เครื่องรับไม่มีเสียงและโทรออกไม่ได้ รายละเอียดดังนี้ 2100 เครื่อง คณบดี 2101 เครื่อง ผศ.น้อย รองคณบดี 2107 ห้องประชุมคณะ 2202 ห้อง รปศ. 2203 ห้อง รปศ. **รบกวนแก้ไขให้ด่วนเลยนะครับ เพราะที่สำนักงานคณะมนุษย์มีเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้งานได้ แค่ 2 เบอร์ คือ 2001 และ 2002 เท่านั้นครับ คณะมนุษย์ฯ
16/01/2555
ดำเนินการแล้ว
29/02/2555 13:45:11
1147
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ หากเปิดเครื่องทำงานไปสักพัก เครื่องคอมพิวเตอร์จะเปลี่ยนเป็นเป็นหน้าจอสีดำ ขึ้นมาให้ เลือก f1 เพื่อ boot เครื่อง กบค.
14/01/2555
ดำเนินการแล้ว
25/01/2555 11:38:42
1146
internet ห้องจัดการการเรียนรู้ ไม่สามารถ ใช้งานได้ ระบบเครือข่าย internet ห้องจัดการการเรียนรู้ ไม่สามารถ ใช้งานได้ เครื่อง cisco มีไฟติดอยู่ port เดียว สถาบันวิจัยและพัฒนา
12/01/2555
ดำเนินการแล้ว
27/01/2555 08:52:27
1145
ขอความอนุเคราะห์ระบบอินเตอร์และหมายเลขโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ VOIP ด้วยงานกิจกรรมนักศึกษา งานกีฬา และองค์การนักศึกษา ได้ดำเนินการจัดห้องทำงานใหม่ เพื่อความระบบและเป็นสัดส่วนในการทำงาน ดังนั้น กองพัฒนานักศึกษา จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ระบบอินเตอร์ สำหรับห้องกิจกรรมและกีฬาที่ชั้น 2 และห้ององค์การนักศึกษาที่ชั้น 3 พร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ ที่ห้องกิจกรรม จำนวน 4 หมายเลข และห้ององค์การฯ จำนวน 2 หมายเลข จึุงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ ห้องกิจกรรมนักศึกษา
10/01/2555
ดำเนินการแล้ว
27/01/2555 09:16:42
1144
ติดตั้งโปรแกรมโปรโตชอป และลบของเก่า งานธุรการ ติดตั้งโปรแกรมโปรโตชอป และลบโปรแกรมเก่าออก กองบริหารงานบุคคล
10/01/2555
ดำเนินการแล้ว
10/01/2555 14:50:27
1143
ระบบ internet ระบบเครือข่าย ระบบสัญญาณ internet เข้าได้บ้างไม่ไ้ด้บ้าง และถ้าได้ช้ามาก ๆ ครับ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
08/01/2555
ดำเนินการแล้ว
09/01/2555 15:09:56
1142
wi-fi psru ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย wi-fi psru ไม่สามารถใช้งาน Internet ได้ สำนักวิทยบริการฯ
08/01/2555
ดำเนินการแล้ว
19/01/2555 11:30:10
1141
โทรศัพท์สายในโทรออกไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ยกหูมีสัญญาณ แต่พอกดเบอร์โทรศัพท์และต่อสาย ไม่มีสัญญาณ เงียบมากๆ กองพัฒนานักศึกษา
06/01/2555
ดำเนินการแล้ว
06/01/2555 20:00:46
1140
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดใช้งานได้คะ งานธุรการ คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ จะขึ้นว่า moniter going to sleep คะ ห้องDSS
05/01/2555
ดำเนินการแล้ว
05/01/2555 11:03:18
1139
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ ใช้งานไม่ได้ สระว่ายน้ำ
04/01/2555
ดำเนินการแล้ว
27/01/2555 09:16:59
1138
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP เวลาโทรออกสายนอก-ในสักประมาณ 1 นาทีสายก้อหลุดตลอดทำให้ติดต่องานไม่สะดวกค่ะ กองพัฒนานักศึกษา
04/01/2555
ดำเนินการแล้ว
18/12/2555 13:25:09
1137
ใช้งานอินเตอร์เน็ต ไม่ได้ครับ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตึก 4 ชั้น 3 ใช้งานไม่ได้เลยครับ ขอบคุณครับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตึก 4 ชั้น 3
04/01/2555
ดำเนินการแล้ว
05/01/2555 16:45:31
1136
โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในไม่มีสัญญาณ สถาบันวิจัยและพัฒนา
29/12/2554
ดำเนินการแล้ว
04/01/2555 12:17:36
1135
โทรศัพท์สายในห้องพักอาจารย์ งานธุรการ ผศ.ปราณี มาแจ้ง ว่า โทรศัพท์สายในห้องพักอาจารย์สาขาวิชาบรรณารักษ์ฯ หมายเลข 2204 อาคาร ม. ชั้น 3 ไม่มีสัญญาณ เคยแจ้งในระบบแล้วเมื่ออาทิตย์ก่อน แต่ยังใช้งานไม่ได้ จึงแจ้งมาอีกครั้งหนึ่งครับ เพื่อโปรดพิจารณาครับ อาคาร ม. ชั้น 3 ห้อง ม.309 (ห้องพักอาจารย์สาขาบรรณารักษ์ฯ)
26/12/2554
ดำเนินการแล้ว
28/12/2554 16:39:14
1134
โทรศัพท์สายในห้องพักอาจารย์ ระบบโทรศัพท์ VOIP ผศ.ปราณี มาแจ้ง ว่า โทรศัพท์สายในห้องพักอาจารย์สาขาวิชาบรรณารักษ์ฯ หมายเลข 2204 อาคาร ม. ชั้น 3 ไม่มีสัญญาณ เคยแจ้งในระบบแล้วเมื่ออาทิตย์ก่อน แต่ยังใช้งานไม่ได้ จึงแจ้งมาอีกครั้งหนึ่งครับ เพื่อโปรดพิจารณาครับ อาคาร ม. ชั้น 3 ห้อง ม.309 (ห้องพักอาจารย์สาขาบรรณารักษ์ฯ)
26/12/2554
ดำเนินการแล้ว
28/12/2554 16:39:05
1133
เว็บไซด์กองพัฒนานักศึกษาใช้งานไม่ได้ เว็บไซต์ เว็บไซด์กองพัฒนานักศึกษาใช้งานไม่ได้ กองพัฒนานักศึกษา
20/12/2554
ดำเนินการแล้ว
21/12/2554 14:39:57
1132
เครื่องคอม ฯ โหลดช้า เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอม ฯ รอง ฯ ศิริพร มีปัญหาในการใช้งาน เมื่อเปิดใช้งานแต่ละโปรแกรมค่อนข้างช้า โดยเกรงว่าจะติดไวรัส ชั้น 3 อาคารทีปวิชญ์
19/12/2554
ดำเนินการแล้ว
21/12/2554 14:26:18
1131
คอมพิวเตอร์ติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ติดไวรัส เครื่องพี่นิ่มค้าบบ ด่วนด้วยน้าา งานการเงิน
19/12/2554
ดำเนินการแล้ว
19/12/2554 20:35:56
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] 146 [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202] [203
หน้า 146/203
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4041  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 18  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4023  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th