- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3458 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
587
ไม่สามารถใช้ระบบ iptv ได้ เว็บไซต์ ตั้งแต่มีระบบ ipassort ที่ห้องไม่สามารถดูโทรทัศน์ได้ค่ะ รบกวนช่วยแก้ไขด้วย ผู้อำนวยการกองกลางฝากให้แจ้งค่ะ ขอบคุณมากค่ะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
17/05/2553
ดำเนินการแล้ว
19/05/2553 16:14:23
586
คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ประมวลผลช้าและเครื่องค้างบ่อยมาก ศูนย์หนังสือทะเลแก้ว
17/05/2553
ดำเนินการแล้ว
19/05/2553 09:45:30
585
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ ระบบ iPassport เบอร์โทร9900ใช้งานไม่ได้ของศูนย์หนังสือทะเลแก้ว ศูนย์หนังสือทะเลแก้ว
17/05/2553
ดำเนินการแล้ว
18/05/2553 09:31:18
584
โทรศัพท์สายในสำนักงานหอพักให้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในเบอร์ 9950 ของที่สำนักงานหอพักไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ค่ะ สำนักงานหอพัก
14/05/2553
ดำเนินการแล้ว
14/05/2553 12:37:13
583
ระบบโทรศัทพ์ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์มีเสียงรบกวนทำให้การสื่อสารระว่างผู้ที่โทรเข้ามาติดต่อสอบถามเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินการกู้ยืมเงินกยศ.ไม่รู้เรื่อง รบกวนตรวจสอบด้วยค่ะ งานทุนการศึกษา
12/05/2553
ดำเนินการแล้ว
14/05/2553 09:02:36
582
วันนี้เข้าระบบตัดยอด gf ไม่ได้ งานธุรการ วันก่อนเมื่อบันทึกการตัดยอดแล้ว มีปัญหาเรื่องภาษาไม่ถุกต้อง ห้องการเงิน
12/05/2553
ดำเนินการแล้ว
19/05/2553 16:15:59
581
virus งานธุรการ virus ใช้งานไม่ได้ งาน สนอ
10/05/2553
ดำเนินการแล้ว
12/05/2553 08:32:38
580
ข้อมูลสรุปการประเมินอาจารย์เปิดไม่ได้ เว็บไซต์ ต้องการข้อมูลสรุปการประเมินอาจารย์แบบคณะ และสาขาวิชา เพื่อนำมาทำประกันคุณภาพของระดับสาขาวิชา แต่เข้าไม่ได้กรุณาแก้ไขให้ด้วยคะ อาคารพระปกเกล้า
10/05/2553
ดำเนินการแล้ว
11/05/2553 13:49:51
579
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต แบบ WiFi ระบบเครือข่าย ศูนย์คอมได้ถอด wiless ของคณะวิทยาการจัดการ ไป 1 ตัว เป็นตัวกระจายสัญญาตอนนี้คณะวิทยาการจัดการใช้อินเตอร์เน็ตแบบ WiFi ไม่ได้ ช่วยแก้ปัญหาด้วยคะ อาคารพระปกเกล้า
10/05/2553
ดำเนินการแล้ว
10/05/2553 17:05:56
578
iptv ระบบเครือข่าย ไม่สามารถเปิดรายการทีวีได้ ตั้งแต่ติดตั้งระบบ ipassport ซึ่งก่อนหน้านี้ใช้งานได้ตลอดวัน และข้อมูล pdf file ของระบบ e-learning ของ ก.พ. ไม่สามาถเปิดได้ ห้อง หน.การเงิน อาคารทีปวิชญ์
10/05/2553
ดำเนินการแล้ว
19/05/2553 16:17:25
577
ขอเคลื่อนย้ายโทรศัพท์จากชั้น 1 ไปประจำชั้น 3 อาคารพระปกเกล้า งานธุรการ เนื่องจากห้องสำนักงานบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ย้ายห้องจากชั้น 1 ไปประจำชั้น 3 จึงจำเป็นย้ายเบอร์โทรศัพท์ 055 -216387 ไปประจำชั้น3 ด้วย เพื่อสะดวกในการติดต่อประสานงาน อาคารพระปกเกล้า
08/05/2553
ดำเนินการแล้ว
10/05/2553 09:30:32
576
เปิดอินเตอร์เน็ตไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดอินเตอร์เน็ต บน IE ไม่ได้ พอเปิดขึ้นมาแล้ว ประเดี่ยวก็ยุบหายไป (เครื่องน้องตาล) กองบริการการสึกษา
02/05/2553
ดำเนินการแล้ว
03/05/2553 09:09:01
575
โทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ VOIP ระหว่างคุยโทรศัพท์มีเสียงรบกวนจะไม่ได้ยินเสียงปลายสายต่อเนื่อง เป็นปัญหาในการตอบคำถามนักศึกษาเงินกู้ กยศ. รบกวนดูด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ งานทุน กองพัฒนานักศึกษา
27/04/2553
ดำเนินการแล้ว
14/05/2553 09:02:25
574
โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ งานธุรการ โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ ช่วงเช้าก่อน 9.00 น.ยังสามารถใช้งานได้ รบกวนตรวจสอบด้วยค่ะ งานทุน กองพัฒนานักศึกษา
26/04/2553
ดำเนินการแล้ว
26/04/2553 11:00:45
573
internet ช้ามาก ๆ ระบบเครือข่าย internet ช้ามาก ๆ เลยครับ ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรหรือครับ อุปกรณ์ ระบบสัญญาณ การblock หรือปัญหาอย่างอื่น ขอความกรุณาแก้ไขปัญหานี้ให้ด้วยครับ เพราะว่าทำงานไม่ได้เลย รอนานมาก เหมือนเมื่อก่อนเลย ที่ต่อจาก modem บ้านพักทะเลแก้ว
25/04/2553
ดำเนินการแล้ว
28/04/2553 11:27:14
572
internet ระบบเครือข่าย อยากทราบว่าที่ได้แจ้งปัญหาการใช้งาน internet ที่แฟลตเก่าทะเลแก้วไปตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2553 นั้น การดำเนินการไปถึงไหนแล้วคะ รบกวนตรวจสอบด้วยค่ะ แฟลตอาจารย์เก่า ทะเลแก้ว
25/04/2553
ดำเนินการแล้ว
28/04/2553 11:27:47
571
เครื่องคอมฯไม่สามารถปริินได้ 1 เครื่อง (อินเตอร์เน็ตใช้ได้) งานบริการ เครื่องคอมฯไม่สามารถปริ้นได้ (อินเตอร์เน็ตใช้ได้) สำนักงานหอพัก
24/04/2553
ดำเนินการแล้ว
12/05/2553 14:23:24
570
โทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในไม่สามารถใช้งานได้ เป็นมา 3 วันแล้วค่ะ อาคารการศึกษาพิเศษ
21/04/2553
ดำเนินการแล้ว
26/04/2553 08:55:03
569
เครื่องคอมพิวเตอร์ แปลงไฟล์เป็น PDF ไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์(น้องตาล) แปลงไฟล์งานเป็น .PDF ไม่ได้.... กองบริการการศึกษา
20/04/2553
ดำเนินการแล้ว
26/04/2553 13:41:46
568
เบอร์โทรศัพท์ภายในใช้การไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP เบอร์โทรศัพท์สายในไม่มีสัญญาณ อาคารเวียงแก้ว
19/04/2553
ดำเนินการแล้ว
26/04/2553 08:54:43
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] 145 [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173
หน้า 145/173
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3458  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 9  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3449  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th