- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3354 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
501
เครื่องคอม boot ไม่ผ่าน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง computer boot ไม่ผ่าน มีข้อความ windows can not start because \windows\system32\config\system is missing or corrupt งานคลัง
25/01/2553
ดำเนินการแล้ว
26/01/2553 15:37:47
500
internet+โทรศัพท์ ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ทะเลแก้ว ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ทะเลแก้ว
21/01/2553
ดำเนินการแล้ว
27/01/2553 10:00:30
499
โทรออกไม่ได้แต่รับสายได้ หมายเลขภายใน 9980 ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ของศูนย์หนังสือฯโทรออกไม่ได้แต่รับสายได้ หมายเลขภายใน 9980 ศูนย์หนังสือทะเลแก้ว
18/01/2553
ดำเนินการแล้ว
18/01/2553 15:11:07
498
ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งระบบ wifi ระบบเครือข่าย ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ วันที่ 31 มกราคม 2553 เวลา 8.30 - 16.30น. จัดประชุมนักศึกษากองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา งานทุนการศึกษา
18/01/2553
ดำเนินการแล้ว
01/02/2553 11:26:19
497
อินเทอร์เน็ต ใช้ไม่ได้ งานธุรการ อินเทอร์เน็ต ใช้ไม่ได้ ห้องพยาบาล
18/01/2553
ดำเนินการแล้ว
21/01/2553 12:19:38
496
Access Point อาคารแปรรูปอาหารเสีย ระบบเครือข่าย Access Point อาคารแปรรูปอาหาร เสีย ไม่สามารถใช้งาน PSRU WIFI ได้ครับ อาคารแปรรูปอาหาร (เยื้องตึก IT หน้าโรงรถ)
18/01/2553
ดำเนินการแล้ว
21/01/2553 12:27:43
495
โทรศัพท์ไม่มีสัญญาน งานธุรการ ขอความอนุเคราะห์ตรวจซ่อมโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ ขอบคุณค่ะ ห้องสำนักงานคณบดี เบอร์ 4001
15/01/2553
ดำเนินการแล้ว
18/01/2553 11:18:40
494
อินเทอร์เน็ต เข้าไม่ได้ งานธุรการ อินเทอร์เน็ต เข้าไม่ได้ ห้องพยาบาล
14/01/2553
ดำเนินการแล้ว
21/01/2553 12:22:54
493
โทรศัทพ์เบอร์ภายใน ระบบโทรศัพท์ VOIP สามารถรับสายเข้าได้ แต่ไม่สามารถโทรออกได้ ศูนย์หนังสือทะเลแก้ว
13/01/2553
ดำเนินการแล้ว
18/01/2553 09:05:22
492
internet ใช้งานไม่ได้ เว็บไซต์ internet ใช้งานไม่ได้ งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
13/01/2553
ดำเนินการแล้ว
21/01/2553 12:23:56
491
เปิดคอมไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดเครื่องคอมไม่ได้ขึ้นหน้าจอสีดำๆ ศูนย์หนังสือทะเลแก้ว
12/01/2553
ดำเนินการแล้ว
21/01/2553 12:25:08
490
โทรศัพท์สายในไม่สามารใช้งานได้ งานธุรการ โทรศัพท์สายในของห้องสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ฯ เบอร์ 4001 ใช้ไม่ได้ ไม่มีสัญญาณ คณะวิทยาศาสตร์ฯ
07/01/2553
ดำเนินการแล้ว
08/01/2553 09:34:51
489
เล่นเน็ตไม่ได้และช้ามาก ระบบเครือข่าย เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตัดยอดในระบบ GFMIS และผู้เข้าพักที่อาคารเวียงแก้วใช้ Wifi ไม่ได้ค่ะ อาคารเวียงแก้ว
06/01/2553
ดำเนินการแล้ว
21/01/2553 12:26:31
488
รีสตาร์ท ระบบเครือข่าย ไม่สามารถเข้าอินเทอร์เน็ตได้จะพบข้อความให้รีสตาร์ทเครื่องใหม่ทุกครั้ง กองพัฒนานักศึกษา งานทุน
05/01/2553
ดำเนินการแล้ว
21/01/2553 12:30:39
487
ระบบ internet ระบบเครือข่าย บ้านพักไม่สามารถใช้งานได้ และช้ามาก ๆ บ้านพักทะเลแก้ว
05/01/2553
ดำเนินการแล้ว
06/01/2553 16:50:05
486
โทรศัพท์ใช้งานไมได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ใช้งานไมได้ หมายเลข 9801 ห้องพยาบาล
26/12/2552
ดำเนินการแล้ว
08/01/2553 09:35:13
485
wifi ที่คณะใช้ไม่ได้ ของ science กับ link ระบบเครือข่าย เข้าเน็ตไม่ได้ ขึ้น limited คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
24/12/2552
ดำเนินการแล้ว
05/01/2553 16:10:32
484
สัญญาณโทรศัพท์สลับหมายเลข, สัญญาณโทรศัพท์ห้อง KM สวจ. งานธุรการ 1. สัญญาณโทรศัพท์สลับหมายเลขระหว่าง 7222 กับ 7223(ห้องผอ.สลับกับห้องเจ้าหน้าที่) 2. สัญญาณโทรศัพท์ห้อง KM สวจ. ยังใช้งานไม่ได้สัญญาณไม่มี สวจ.
23/12/2552
ดำเนินการแล้ว
04/03/2553 11:03:26
483
เครื่องคอมฯมีปัญหา งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหาใช้งานไม่ได้ 2 เครื่อง หน่วยงานตรวจสอบภายใน
23/12/2552
ดำเนินการแล้ว
21/01/2553 12:30:01
482
คอมพิวเตอร์ สั่งพิมพ์แล้วค้าง เครื่องคอมพิวเตอร์ การสั่งพิมพ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละคร้งไม่สามารถปริ้นได้เนื่องจากเครื่องค้างไม่สามารถใช้งานได้เลย สำนักงานหอพักทะเลแก้วนิเวศ
23/12/2552
ดำเนินการแล้ว
21/01/2553 12:29:49
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] 144 [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168
หน้า 144/168
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3354  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 4  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3350  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th