- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3965 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1134
โทรศัพท์สายในห้องพักอาจารย์ ระบบโทรศัพท์ VOIP ผศ.ปราณี มาแจ้ง ว่า โทรศัพท์สายในห้องพักอาจารย์สาขาวิชาบรรณารักษ์ฯ หมายเลข 2204 อาคาร ม. ชั้น 3 ไม่มีสัญญาณ เคยแจ้งในระบบแล้วเมื่ออาทิตย์ก่อน แต่ยังใช้งานไม่ได้ จึงแจ้งมาอีกครั้งหนึ่งครับ เพื่อโปรดพิจารณาครับ อาคาร ม. ชั้น 3 ห้อง ม.309 (ห้องพักอาจารย์สาขาบรรณารักษ์ฯ)
26/12/2554
ดำเนินการแล้ว
28/12/2554 16:39:05
1133
เว็บไซด์กองพัฒนานักศึกษาใช้งานไม่ได้ เว็บไซต์ เว็บไซด์กองพัฒนานักศึกษาใช้งานไม่ได้ กองพัฒนานักศึกษา
20/12/2554
ดำเนินการแล้ว
21/12/2554 14:39:57
1132
เครื่องคอม ฯ โหลดช้า เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอม ฯ รอง ฯ ศิริพร มีปัญหาในการใช้งาน เมื่อเปิดใช้งานแต่ละโปรแกรมค่อนข้างช้า โดยเกรงว่าจะติดไวรัส ชั้น 3 อาคารทีปวิชญ์
19/12/2554
ดำเนินการแล้ว
21/12/2554 14:26:18
1131
คอมพิวเตอร์ติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ติดไวรัส เครื่องพี่นิ่มค้าบบ ด่วนด้วยน้าา งานการเงิน
19/12/2554
ดำเนินการแล้ว
19/12/2554 20:35:56
1130
ระบบ lan ที่โต๊ะทำงานช้ามั๊กๆ งานธุรการ สาย lan internet ที่โต๊ะทำงานของข้าพเจ้า ช้ามั๊กๆ และไม่สามารถต่อเชื่อมกับ printer ในสาขาได้ จึงสมควรได้รับความช่วยเหลือโดยด่วนครับ พี่น้อง ห้องสาขาภาษาอังกฤษ ตึก ม. ชั้น 2 (ติดห้องภาษาไทย)
19/12/2554
ดำเนินการแล้ว
25/12/2554 19:48:31
1129
แจ้งให้มาติดตั้งระบบLAN เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบเครือข่าย ตามที่ทางศูนย์ IT ได้เข้ามาเช็คระบบLAN เครื่องถ่ายเอกสารให้นั้น งานพัสดุได้เตรียมฮับไว้เรียบร้อยแล้ว ขอให้ทางศูนย์ส่งเจ้าหน้าที่มาติดตั้งระบบให้ด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ งานพัสดุ กองกลาง
19/12/2554
ดำเนินการแล้ว
21/12/2554 14:39:25
1128
ขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็คระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต ระบบเครือข่าย เนื่องจาก มรภ.สงขลามาศึกษาดูงานระบบงานประกันคุณภาพในวันที่ 19 ธ.ค. 54 จึงขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็คระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ห้องประชุม ท410 อาคารทีปวิชญ์ ห้อง410อาคารทีปวิชญ์
16/12/2554
ดำเนินการแล้ว
19/12/2554 09:35:14
1127
เครื่องคอมพิวเตอร์ช้า เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์งานประชาสัมพันธ์มีปัญหา ทำงานช้ากว่าปกติมาก งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
15/12/2554
ดำเนินการแล้ว
18/12/2554 11:38:18
1126
โทรศัพท์สายในไม่มีสัญญาณ งานธุรการ โทรศัพท์สายในห้องพักอาจารย์สาขาวิชาบรรณารักษ์ฯ หมายเลข 2204 อาคาร ม. ชั้น 3 ไม่มีสัญญาณ อาคาร ม.
15/12/2554
ดำเนินการแล้ว
28/12/2554 16:41:50
1125
โทรศัพท์หมายเลข 5000 อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหารไม่มีสัญยาณ งานธุรการ โทรศัพท์หมายสเลข 5000 อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหารฯไม่มีสัญยาณ อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร
14/12/2554
ดำเนินการแล้ว
22/02/2555 11:06:58
1124
ยกเลิกการแจ้งปัญหาหน้าจอคอมฯ มีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอยกเลิกการแจ้งปัญหาหน้าจอคอมฯ มีปัญหาเนื่องจากแก้ไขได้แล้ว กองบริหารงานบุคคล
13/12/2554
ดำเนินการแล้ว
14/12/2554 13:24:49
1123
หน้าจอมีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ หน้าจอคอมฯ ของผอ.กบค. ภาพที่แสดงเปลี่ยนจากแนวตั้งเป็นแนวนอนค่ะ ห้องผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
13/12/2554
ดำเนินการแล้ว
14/12/2554 13:24:35
1122
โทรศัพท์สายในไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายใน เลข 2104 และ 2105 ไม่มีสัญญาณครับ รบกวนช่วยดำเนินการด้วยครับ ขอบคุณครับ ห้อง ม.206 สำนักงานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
08/12/2554
ดำเนินการแล้ว
09/12/2554 13:59:03
1121
คอมพิวเตอร์ งานธุรการ โหลดงานช้ามาก อาคารสระว่ายน้ำ
06/12/2554
ดำเนินการแล้ว
08/12/2554 10:52:03
1120
Internet ระบบเครือข่าย อาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ ใช้ Internet ไม่ได้ (Wireless PSRU) อาจารย์ต้องการใช้งาน ด่วน นะครับ ขอบคุณครับ อาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
02/12/2554
ดำเนินการแล้ว
16/12/2554 16:17:29
1119
โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ งานธุรการ แจ้งตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์เบอร์5500 อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร อาคารปฎิบัติการแปรรูปอาหาร
01/12/2554
ดำเนินการแล้ว
01/12/2554 16:57:18
1118
Website เว็บไซต์ เว็บไซด์ขอบคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร kaset.psru.ac.th ใช้งานไม่ได้ เรียกไม่ขึ้น มีปัญหาบ่อยมาก ๆ 3 วันดี 4 วันไข้อย่างนี้คงไม่ไหวนะครับ ถ้าไม่เจอบ่อย ๆ จะไม่บ่นนะครับ (ให้นักศึกษาเข้าไปโหลดไฟล์ PPT ประกอบการสอน เจอล่มอยู่เนือง ๆ) Server มรพส
30/11/2554
ดำเนินการแล้ว
01/12/2554 16:56:01
1117
โทรศัพท์ ที่ตึกวิทยาศาสตร์ ใช้ไม่ได้ นานแล้ว กรุณาซ่อมด่วน ขอบคุณครับ งานธุรการ โทรศัพท์ ที่ตึกวิทยาศาสตร์ ใช้ไม่ได้ นานแล้ว กรุณาซ่อมด่วน ขอบคุณครับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30/11/2554
ดำเนินการแล้ว
01/12/2554 16:57:28
1116
โทรศัพท์ที่ตึกวิทยาศาสตร์ ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์ ที่ตึกวิทยาศาสตร์ ใช้ไม่ได้ นานแล้ว กรุณาซ่อมด่วน ขอบคุณครับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30/11/2554
ดำเนินการแล้ว
01/12/2554 16:57:37
1115
ระบบโทรศัพท์สายในใช้การไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP ระบบโทรศัพท์ภายในอาคารเวียงแก้ว ชั้น 1 และ ชั้น 2 ใช้การไม่ได้ อาคารเวียงแก้ว
29/11/2554
ดำเนินการแล้ว
01/12/2554 16:57:46
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] 143 [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199
หน้า 143/199
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3965  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 18  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3946  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th