- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3354 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
543
โทรศัพท์ใช้ไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ห้อง ป104 ใช้งานไม่ได้คะ กรุณาแก้ไขด้วยคะ ห้อง 104 ชั้น 1 อาคารพระปกเกล้า
10/03/2553
ดำเนินการแล้ว
30/03/2553 14:05:11
542
internet ใช้งานไม่ได้ครับ ระบบเครือข่าย internet ใช้งานไม่ได้ครับ ใช้ได้แต่วงภายใน ภายนอกวิ่งออกไม่ได้ครับ คทก
08/03/2553
ดำเนินการแล้ว
08/03/2553 14:53:49
541
windows ไม่ทำงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ windows ไม่ทำงาน เข้าโปรแกรมไม่ได้ ห้องกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 อาคารกองพัฒนานักศึกษา
05/03/2553
ดำเนินการแล้ว
05/03/2553 16:57:55
538
สอบถามค่ะ งานธุรการ อยากสอบถามวิธีปิดแสกนไวรัส symantec ชั่วคราว เพราะเวลาเอาโปรแกรมบางโปรแกรมมาติดตั้ง แสกนไวรัสจะลบ serial ทำให้ลงไม่ได้ตอบด่วนๆ นิสนึงนะค่ะ สำนักงานสภา
04/03/2553
ดำเนินการแล้ว
05/03/2553 09:39:16
537
เข้าระบบไม่ได้ ระบบ iPassport เบอร์ VIP ของคณะฯ ไม่สามารถลงทะเบียนเข้าใช้ได้ User agrnidm13 Pass 4dsnbc เกษตร
04/03/2553
ดำเนินการแล้ว
05/03/2553 09:44:30
536
ขอใช้ wifi ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 4 มีนาคม 2553 ระบบเครือข่าย ขอใช้ wifi ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 4 มีนาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. หอประชุมศรีวชิรโชติ
03/03/2553
ดำเนินการแล้ว
04/03/2553 11:02:21
535
โทรศัพท์ภายในเสีย ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในเสีย เวลาโทรเข้ามาจะเป็นสายไม่ว่าง ทั้งที่ไม่ได้ใช้งานเลย ห้องพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา
24/02/2553
ดำเนินการแล้ว
26/02/2553 13:20:26
534
รบกวนตรวจสอบ web ระบบเครือข่าย เนื่องจากใช้งานการดูวีดีโอ จาก web http://www.cleverchannel.net/ ไม่ได้ ไม่ทราบเพราะเกิดจากปัญหาอะไร รบกวนช่วยตรวจสอบด้วยนะครับ หอพักอาจารย์ ราชพฤกษ์
22/02/2553
ดำเนินการแล้ว
27/02/2553 11:16:47
533
ไวรัสลงเครื่อง จนใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องอึดมาก...ติดไวรัส เปิดเครื่องช้ามาก.....ใช้โปรแกรมไมโครซอฟ ไม่ได้เลย...ไม่มีเครื่องใช้ (เครื่องคอมฯน้องตาล) กองบริการการศึกษา อาคารทีปวิชญ์
22/02/2553
ดำเนินการแล้ว
23/02/2553 12:59:34
532
internet เล่นไม่ได้ งานธุรการ internet เล่นไม่ได้ ที่ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ (อาคารเกษตรเดิม) เล่นไม่ได้มานานแล้วครับ ศูนย์เรียนรู้
19/02/2553
ดำเนินการแล้ว
27/02/2553 11:20:17
531
เข้า e-mail. psru.ac.th ไม่ได้ งานธุรการ ไม่สามารถเข้า e-mail user : lasda pass : rinrada คณะวิทยาการจัดการ
18/02/2553
ดำเนินการแล้ว
24/02/2553 15:41:15
530
WIFI ระบบเครือข่าย WIFI อาคารแปรรูปอาหาร (ตรงข้ามโรงรถ เยื้องตึก IT) ใช้งานไม่ได้ครับ ขึ้น Limited or no connectivity มาหลายวันแล้วครับ อาคารแปรรูปอาหาร (ตรงข้ามโรงรถ เยื้องตึก IT)
17/02/2553
ดำเนินการแล้ว
25/02/2553 15:32:21
529
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ งานธุรการ ด้วยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จะจัดประชุมวิชาการนานาชาติ รบกวนทางศูนย์ ประชาสัมพันธ์ ด้วยครับ http://supplychainconf.psru.ac.th/ -
17/02/2553
ดำเนินการแล้ว
20/02/2553 09:27:33
528
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ งานธุรการ ด้วยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จะจัดประชุมวิชาการนานาชาติ รบกวนทางศูนย์ ประชาสัมพันธ์ ด้วยครับ http://supplychainconf.psru.ac.th/ -
17/02/2553
ดำเนินการแล้ว
20/02/2553 09:27:50
527
Internet ใช้ไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้เลยค่ะ ต้องการใช้ด่วน งานพัสดุ
16/02/2553
ดำเนินการแล้ว
24/02/2553 14:28:26
526
อินเตอร์เน็เรียกเว็บภายนอกไม่ได้เลย เรียกได้แต่เว็บมหาวิทยาลัย ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็เรียกเว็บภายนอกไม่ได้เลย เรียกได้แต่เว็บมหาวิทยาลัย ต้องการใช้ด่วนก็ใช้ไม่ได้ ต้องคีย์ข้อมูลงบประมาณ ส่งให้กับสำนักงบประมาณด่วน จนจะเลยเวลาอยู่แล้ว ถูกทางสำนักงบประมาณต่อว่า งบประมาณที่จัดสรรมาให้ทุกๆปี ทำไมระบบอินเตอร์เน็ตถึงไม่ดีสักที กองนโยบายและแผน
16/02/2553
ดำเนินการแล้ว
25/02/2553 15:28:59
525
internet ใช้งานไม่ได้... งานธุรการ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้..เข้าเว็บภายนอกไม่ได้เลย กองนโยบายและแผน
16/02/2553
ดำเนินการแล้ว
24/02/2553 14:29:10
524
อินเตอร์เน็ตเรียกเว็บภายนอกไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็เรียกเว็บภายนอกไม่ได้เลย เรียกได้แต่เว็บมหาวิทยาลัย กองนโยบายและแผน
16/02/2553
ดำเนินการแล้ว
25/02/2553 15:30:43
523
internet ระบบเครือข่าย internet ใช้งานไม่ได้ กองพัฒนานักศึกษา
16/02/2553
ดำเนินการแล้ว
27/02/2553 11:17:31
522
internet ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย internet ใช้งานไม่ได้ครับ ใช้ได้แต่วงภายใน ภายนอกวิ่งออกไม่ได้ครับ เกษตร
16/02/2553
ดำเนินการแล้ว
24/02/2553 14:16:01
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] 142 [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168
หน้า 142/168
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3354  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 4  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3350  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th