- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4043 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1232
เว็บใช้ไม่ได้คะ เว็บไซต์ เว็บสำนักประกันเข้าไม่ได้ ดูให้หน่อยค่ะ สนง.ประกันฯ
22/05/2555
ดำเนินการแล้ว
31/05/2555 08:40:58
1231
โทรศัพท์เสียไม่สามารถโทรออกได้ 055267079 ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์มีแต่คลื่นแต่ไม่มีสัญญาณโทรติดต่อสื่อสารใช้งานไม่ได้เลย เบอร์โทรศัพท์ 055 - 267079 (ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะในการแก้ปัญหา) ห้องประชุม กนศ. ห้องผอ.กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2
18/05/2555
ดำเนินการแล้ว
22/05/2555 10:52:53
1230
เครื่องสำรองไฟคอมฯ เปิดใช้งานไม่ได้ งานธุรการ เครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์เปิดใช้งานไม่ได้ ลองเปลี่ยนปลั๊กเสียบแล้ว ก็ยังใช้งานไม่ได้ น่าจะเป็นที่ตัวเครื่อง อาคารทีปวิชญ์
16/05/2555
ดำเนินการแล้ว
16/05/2555 13:47:08
1229
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ งานธุรการ สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารศรีพิบูล สัญญาณโทรศัพท์สายในไม่มีเลย ใช้งานอะไรไม่ได้เลย ตอนนี้จะต้องประสานงานกับหน่วยงานภายนอกค่ะ จะจัดประชุมนักวิจัยวันที่ 19 พ.ค. 55 สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารศรีพิบูล
16/05/2555
ดำเนินการแล้ว
16/05/2555 15:14:35
1228
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ทั้งหมดเลยไม่สัญญาณ อาคารศรีพิบูล
15/05/2555
ดำเนินการแล้ว
16/05/2555 15:14:44
1227
ไม่สามารถเข้าใช้อีเมลได้ งานธุรการ เนื่องจากเครื่องคอมฯของ น.ส.ปวริศา เกษมสุข (หัวหน้างานเลขาฯ) ไม่สามารถเข้าเวปไซต์Hotmail.com ได้ ทำให้ไม่สามารถเชคอีเมลได้ งานเลขานุการผู้บริหาร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
15/05/2555
ดำเนินการแล้ว
18/05/2555 15:21:44
1226
โปรแกรมสแกนไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสแกนไวรัสไม่ทำงาน ช่วยดูให้ด้วยค่ะ งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
14/05/2555
ดำเนินการแล้ว
16/05/2555 13:47:31
1225
โทรศัพท์สายในไม่มีสัญญาณ งานธุรการ สำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้เลย ทั้งอาคารเลย ไม่มีสัญญาณ สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารศรีพิบูล
10/05/2555
ดำเนินการแล้ว
18/05/2555 08:36:54
1224
เว็บไซด์กองพัฒนานักศึกษาใช้งานไม่ได้ เว็บไซต์ เว็บไซด์กองพัฒนานักศึกษาใช้งานไม่ได้ กองพัฒนานักศึกษา
08/05/2555
ดำเนินการแล้ว
31/05/2555 08:41:45
1223
โทรศัพท์สายในไม่มีสัญญาณ งานธุรการ สัญญาณโทรศัพท์ภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้งสำนักงานใช้ไม่ได้เลย สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารศรีพิบูล
08/05/2555
ดำเนินการแล้ว
08/05/2555 15:47:44
1222
โทรศัพท์สายในไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในของสถาบันวิจัยและพัฒนาไม่มีสัญญาณ สถาบันวิจัยและพัฒนา
08/05/2555
ดำเนินการแล้ว
08/05/2555 15:46:55
1221
ขอสายอินเตอร์เน็ต เครื่องคอมพิวเตอร์ สายอินเตอร์เน็ตขาด ไม่สามารถใช้งานได้ งานพัสดุ
04/05/2555
ดำเนินการแล้ว
08/05/2555 16:35:55
1220
นำประกาศสอบราคาขึ้นเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยไม่ได้ เว็บไซต์ เพิ่มข้อมูลเรียบร้อยแล้วส่งไฟล์ แต่มีข้อความแจ้งว่า กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เนื่องจากประกาศสอบราคาต้องขึ้นเว็บไซค์ตามระเบียบ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนมาก ขอบคุณค่ะ งานพัสดุ อาคารทีปวิชญ์
03/05/2555
ดำเนินการแล้ว
31/05/2555 13:14:44
1219
เข้าระบบอินเตอร์เน็ตไม่ได้ งานธุรการ เครื่อง ผอ.กบค. ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ กองบริหารงานบุคคล
27/04/2555
ดำเนินการแล้ว
29/04/2555 17:18:27
1218
ขอความอนุเคราะห์ตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ งานบริการ ขอความอนุเคราะห์ตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 30 เมษายน 2555 เพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูลผู้เข้าสอบภาค ปกติ ประเภทคัดเลือก ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (IT) ห้องประชุม UBI ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
26/04/2555
ดำเนินการแล้ว
27/04/2555 09:38:58
1217
ปัญหาการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ งานธุรการ มีปัญหาตอนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อเปิดเครื่องจะขึ้นข้อความ "windows error recovery" บางครั้งเปิดได้แล้วสักพักก็รีเซ็ทเอง บางครั้งก็เปิดไม่ได้เลย รบกวนช่วยแก้ไขให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ชั้น2 ห้องสำนักงาน
26/04/2555
ดำเนินการแล้ว
27/04/2555 09:38:43
1216
ตัวสแกนไวรัสไม่ทงาน งานธุรการ ตัวสแกนไวรัสไม่ทำงาน ห้องคูปอง
23/04/2555
ดำเนินการแล้ว
25/04/2555 11:52:33
1215
สายอินเตอร์เน็ตต่อเข้าเครื่องแล้ว แต่ใช้งานไม่ได้ค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เดินสายอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว แต่สัญญาณการรับใช้งานไม่ได้ค่ะ กองบริหารงานบุคคล
20/04/2555
ดำเนินการแล้ว
25/04/2555 10:31:05
1214
ขอเดินสายโทรศัพท์ห้องรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ณ ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา ระบบโทรศัพท์ VOIP ขอเดินสายโทรศัพท์ห้องรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ณ ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา เพื่อใช้ประสานงาน กองพัฒนานักศึกษา
20/04/2555
ดำเนินการแล้ว
11/06/2555 09:53:03
1213
ลงdriver printer ไม่ได้ งานธุรการ แผ่น driver printer เปิดใช้งานไม่ได้ ไม่แน่ใจว่าเป็นที่แผ่นโปรแกรม หรือว่าที่ ตัวอ่าน dvd writer งานประชาสัมพันธ์ อาคารทีปวิชญ์
18/04/2555
ดำเนินการแล้ว
18/04/2555 15:17:01
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] 142 [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202] [203
หน้า 142/203
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4043  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 18  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4025  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th