- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4027 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1256
internet ระบบเครือข่าย หลังจากที่ใช้ internet ไม่ได้มานานกว่า 1 อาทิตย์ พบว่าถ้าลองต่อ internet ตอนกลางคืนจะสามารถใช้งานได้ แต่พอตกตอนเช้าถึงตลอดเย็นจะไม่สามารถใช้งานได้ รบกวนแก้ไขด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ แฟลตอาจารย์เก่า ทะเลแก้ว
13/06/2555
ดำเนินการแล้ว
17/06/2555 23:45:49
1255
เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษาใช้งานไม่ได้ค่ะ เว็บไซต์ เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษาใช้งานไม่ได้ค่ะ กองพัฒนานักศึกษา
12/06/2555
ดำเนินการแล้ว
15/06/2555 13:36:39
1254
internet ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย ระบบ internet บ้านพักอาจารย์ใช่ไม่ได้มาประมาณ 3 สัปดาห์แล้ว ไม่สามารถทำงานหรือค้นคว้าข้อมูลเพือเรียมสอนได้เลย เปิดเทอมแล้ว รบกวนแก้ไขให้หน่อยนะคะ บ้านพักอาจารย์
12/06/2555
ดำเนินการแล้ว
14/06/2555 18:49:38
1253
โทรศัพท์ภายในคณะวิทยาการจัดการใช้ไม่ได้คะ งานธุรการ โทรศัพท์ภายในอาคารใหม่คณะวิทยาการจัดการ ใช้งานไม่ได้คะ อาคารคณะวิทยาการจัดการ
11/06/2555
ดำเนินการแล้ว
11/06/2555 18:30:40
1252
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ครับ ระบบโทรศัพท์ VOIP มีเสียงสัญญาณเป็นเสียงยาวตลอดเวลา ดูที่ตัวสวิชท์แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไร ไฟติดทุกตัว ลองขยับสายสัญญาณเสียบใหม่แล้วยังไม่หายครับ สถาบันวิจัยและพัฒนา
11/06/2555
ดำเนินการแล้ว
11/06/2555 09:50:40
1251
โทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์สายใน ใช้ไม่ได้ สัญญาณไม่มี เเจ้งปัญหาไปประมาณ 3 เดือนเเล้ว ยังไม่ได้ดำเนินการให้เลยค่ะ ตอนเเรกโทรเข้าไม่ได้ ขณะนี้โทรออกไม่ได้เเละรับไม่ได้เเล้วค่ะ อย่างไรช่วยดูให้หน่อยนะค่ะ เพราะตอนนี้โทรศัพท์ใช้สายนอกได้สายเดียว สำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา
11/06/2555
ดำเนินการแล้ว
30/01/2556 08:53:04
1250
โทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้ งานบริการ โทรศัพท์สายใน ใช้ไม่ได้ สัญญาณไม่มี เเจ้งปัญหาไปประมาณ 3 เดือนเเล้ว ยังไม่ได้ดำเนินการให้เลยค่ะ ตอนเเรกโทรเข้าไม่ได้ ขณะนี้โทรออกไม่ได้เเละรับไม่ได้เเล้วค่ะ อย่างไรช่วยดูให้หน่อยนะค่ะ เพราะตอนนี้โทรศัพท์ใช้สายนอกได้สายเดียว สำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา
11/06/2555
ดำเนินการแล้ว
30/01/2556 08:52:52
1249
โทรศัพท์สายในไม่มีสัญญาณ งานธุรการ โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ โทรออก โทรเข้าไม่ได้เลย อาคารศรีพิบูล สถาบันวิจัยและพัฒนา
11/06/2555
ดำเนินการแล้ว
11/06/2555 09:51:41
1248
ข่าวศรีพิบูลฯ ขึ้นเน็ตไม่ได้ งานธุรการ ไม่สามารถแปลงไฟล์ และส่งข้อมูลข่าวศรีพิบูลฯ ขึ้นเน็ตได้ค่ะ งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
10/06/2555
ดำเนินการแล้ว
12/06/2555 10:36:48
1247
โทรศัพท์สายในเสีย งานธุรการ โทรศัพท์สายในเสียไม่มีสัญญาณ อาคาร 5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10/06/2555
ดำเนินการแล้ว
11/06/2555 09:51:56
1246
โทรศัพท์สายในเสีย งานธุรการ โทรศัพท์สายในเสียไม่มีสัญญาณ อาคาร 5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10/06/2555
ดำเนินการแล้ว
11/06/2555 09:52:09
1245
โทรศัพท์เสีย งานธุรการ โทรศัพท์ภายในไม่มีสัญญาณ สถาบันวิจัยและพัฒนา
10/06/2555
ดำเนินการแล้ว
11/06/2555 09:52:31
1244
ไม่มีโปรแกรม งานธุรการ ช่วยลงโปรแกรม Photoshop และ ACDSee ให้ด้วยค่ะ งานประชาสัมพันธ์ อาคารทีปวิชญ์
09/06/2555
ดำเนินการแล้ว
12/06/2555 10:37:16
1243
โทรศัพท์ไม่สามารถโทรออกสายในได้ งานธุรการ รับสายในได้แต่โทรออกไม่ได้ ห้องธุรการ
08/06/2555
ดำเนินการแล้ว
11/06/2555 09:53:23
1242
เปิดเครื่องไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานต่างๆได้ งานพัสดุ
07/06/2555
ดำเนินการแล้ว
11/06/2555 12:07:27
1241
ไม่สามารถใช้งาน internet ระบบเครือข่าย แฟลตอาจารย์เก่า ทะเลแก้ว ไม่สามารถใช้งาน internet ได้ค่ะ ตั้งแต่วันที่ 3 มิ.ย. ค่ะ รบกวนตรวจสอบและแก้ไขให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ แฟลตอาจารย์เก่า ทะเลแก้ว
06/06/2555
ดำเนินการแล้ว
17/06/2555 23:45:35
1240
โปรแกรมงานไม่สมบูรณ์ งานธุรการ เข้าเน็ตไม่ได้ งานการเงิน
06/06/2555
ดำเนินการแล้ว
11/06/2555 12:07:39
1239
ลงโปรแกรมใหม่ค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรมเครื่องใหม่ค่ะ งานคลัง
06/06/2555
ดำเนินการแล้ว
11/06/2555 12:08:11
1238
ระบบโทรศัพท์ภายนอก-ภายใน งานธุรการ โทรศัพท์สายนอกถูกโอนสายมาเบอร์ภายใน และโทรศัพท์สายตรงใช้งานไม่ได้ (055-267108) งานประชาสัมพันธ์ อาคารทีปวิชญ์
05/06/2555
ดำเนินการแล้ว
05/06/2555 14:23:49
1237
เครืองขัดข้องบ่อยเนื่องจากโปรแกรมใช้งานไม่สมบูรณ์ ระบบเครือข่าย ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ กองคลัง อาคารทีปวิชญ์
05/06/2555
ดำเนินการแล้ว
11/06/2555 12:07:54
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] 140 
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202
หน้า 140/202
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4027  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 19  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4007  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th