- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3354 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
3104
อินเตอร์เน็ตเล่นไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตขัดข้องบ่อย และเล่นไม่ได้มาประมาณ 3 วันแล้ว อาคารพิศิษฐ์ วรอุไร (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร)
11/03/2562
ดำเนินการแล้ว
14/03/2562 10:10:50
3103
เครื่อง printer เครื่องคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรมเครื่อง printer ห้องรองเพียรพิณ ห้องรองเพียรพิณ
08/03/2562
ดำเนินการแล้ว
11/03/2562 13:04:12
3102
ขอความอนุเคราะห์ลง Activate key ให้ด้วยค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอความอนุเคราะห์ลง Activate key ให้ด้วยค่ะ โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาฯ
08/03/2562
ดำเนินการแล้ว
08/03/2562 13:54:48
3101
ระบบโทรศัพท์กลาง ของ ม. ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP ระบบโทรศัพท์ส่วนกลาง ของ ม. ใช้ไม่ได้ ไม่มีสัญญาณมานานมากแล้วค่ะ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
07/03/2562
ดำเนินการแล้ว
29/03/2562 14:44:08
3100
คอมจอฟ้าใช้งานไม่ได้ ด่วนค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมจอฟ้าใช้งานไม่ได้ต้องการใช้งานด่วนคะ โครงการจัดตั้งกองคลัง
07/03/2562
ดำเนินการแล้ว
08/03/2562 13:55:58
3099
โทรศััพท์สายในมีสัญญาณดัง และไม่สามารถใช้งานได้ งานธุรการ โทรศััพท์สายในมีสัญญาณดัง และไม่สามารถใช้งานได้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
04/03/2562
ดำเนินการแล้ว
04/03/2562 13:57:22
3098
หน้าจอไม่ขึ้นไอคอนโปรแกรม เครื่องคอมพิวเตอร์ หน้าจอไม่ขึ้นไอคอนโปรแกรม เป็นหน้าว่างเปล่า และค้างทำอะไรต่อไม่ได้ กองบริหารงานบุคคล
03/03/2562
ดำเนินการแล้ว
07/03/2562 09:18:01
3097
เดินสายอินเทอร์เน็ต งานบริการ เดินสายอิเทอร์เน็ต ห้องรองอธิการบดีฝ่ายแผน
03/03/2562
ดำเนินการแล้ว
05/03/2562 10:51:31
3096
ลงวินโดว์ใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ ลบข้อมูลทั้งหมด ห้องรองอธิการบดี
02/03/2562
ดำเนินการแล้ว
02/03/2562 12:21:03
3095
หน้าจอคอมพิวเตอร์ ไอคอน และเมนูต่าง ๆ หายไป งานธุรการ ไอคอน และเมนูต่าง ๆ หายไปบ่อย ๆ ต้องรีสตาร์ทใหม่บ่อยครั้ง งานสภามหาวิทยาลัย
01/03/2562
ดำเนินการแล้ว
01/03/2562 14:57:49
3094
เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดิมมีอายุการใช้งานนานแล้ว จึงเปลี่ยนเครื่องใหม่ กองนโยบายและแผน
28/02/2562
ดำเนินการแล้ว
28/02/2562 10:32:33
3093
เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ กนผ.
27/02/2562
ดำเนินการแล้ว
28/02/2562 09:01:24
3092
ระบบโทรศัพท์กลาง ของ ม. ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP ระบบโทรศัพท์กลางของ ม. ไม่สามารถใช้งานได้ โทรเข้า-ออก ไม่ได้ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
27/02/2562
ดำเนินการแล้ว
04/03/2562 08:42:55
3091
โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ เบอร์ 9192 ห้องงานสวัสดิการ กองกลาง
25/02/2562
ดำเนินการแล้ว
05/08/2562 11:09:46
3090
เครื่องทำมีอาการช้า และมีไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ มีไวรัส หรือไม่มีการสแกนไวรัส และเครื่องช้ากว่าปกติ เมาส์ไม่ไปตามที่ต้องการหรือช้ากว่าปกติ สำนักงานหอพักนักศึกษา
24/02/2562
ดำเนินการแล้ว
26/02/2562 14:49:34
3089
คอมพิวเตอร์รีสตาร์ทซ้ำๆ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์รีสตาร์ทซ้ำๆ งานเลขานุการผู้บริหาร
23/02/2562
ดำเนินการแล้ว
23/02/2562 13:54:06
3088
อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเทอร์ใช้งานไม่ได้ค่ะ ตั้งแต่เมื่อวานเวลาประมาณ 16.00 น.ค่ะ อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 2
23/02/2562
ดำเนินการแล้ว
26/02/2562 13:39:21
3087
นำเอกสารขึ้นเว็บข่าวบุคลากรไม่ได้ เว็บไซต์ อัพโหลดเอกสารขึ้นเว็บไซต์มหาวิทยาลัยไม่ได้ค่ะ พอคลิกแล้วเป็นแบบนี้ เหมือนเป็นหน้าเว็บเก่าของมหาวิทยาลัยค่ะ http://www.psru.ac.th/website2016/e-PersonalNews/index.php งานวินัยและนิติการ
22/02/2562
ดำเนินการแล้ว
08/03/2562 08:58:16
3086
เครื่องดับเองบ่อยครั้ง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ดับเองบ่อยครั้ง งานตรวจสอบภายใน
21/02/2562
ดำเนินการแล้ว
01/03/2562 14:56:53
3085
ระบบเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตมีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
21/02/2562
ดำเนินการแล้ว
05/03/2562 10:51:51
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] 14 [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168
หน้า 14/168
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3354  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 4  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3350  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th