- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4041 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
3791
สัญญาณเน็ตและโทรศัพท์สายใน งานธุรการ เน็ตและโทรศัพท์สานใน ใช้ไม่ได้ ห้องตรวจของสำงานตรวจเงินแผ่นดิน (ชั้น3)
14/09/2564
ดำเนินการแล้ว
14/09/2564 13:46:05
3790
สัญญาณเน็ตและโทรศัพท์สายใน ระบบเครือข่าย เน็ตและโทรศัพท์สานใน ใช้ไม่ได้ ห้องตรวจของสำงานตรวจเงินแผ่นดิน (ชั้น3)
14/09/2564
ดำเนินการแล้ว
14/09/2564 13:45:48
3789
เครื่องสแกนนิ้วมือ หน้าห้องงานอาคารชำรุด งานธุรการ อาการเครื่องมีไฟกระพริบ ไม่สามารถสแกนนิ้วได้ แต่ตัวเสียบปรั๊กของเครื่องมีไฟขึ้นปกติ ห้องงานอาคารสถานที่และบริการ อาคารทีปวิชญ์
12/09/2564
ดำเนินการแล้ว
14/09/2564 10:51:51
3788
เครื่องสแกนนิ้วมือ หน้าห้องงานอาคารชำรุด งานธุรการ อาการเครื่องมีไฟกระพริบ ไม่สามารถสแกนนิ้วได้ แต่ตัวเสียบปรั๊กของเครื่องมีไฟขึ้นปกติ ห้องงานอาคารสถานที่และบริการ อาคารทีปวิชญ์
12/09/2564
ดำเนินการแล้ว
14/09/2564 10:52:05
3787
โทรศัพท์สายในใช้งานไมได้ งานธุรการ โทรศัพท์สายในเบอร์ 7129 ใช้งานไมได้ ห้องสำนักงานผู้อำนวยการชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
10/09/2564
ดำเนินการแล้ว
07/08/2565 12:01:42
3786
โทรศัพท์สายนอก ไม่สามารถใช้งานได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายนอก เบอร์ 055-267090 และ เบอร์ Fax 055-267091 ใช้งานไม่ได้ ขอความอนุเคราะห์ช่วยตรวจสอบด่วนนะคะ มีปัญหาในเรื่องของการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก และระบบการส่งเอกสาร ถึงมหาวิทยาลัยค่ะ งานธุรการและสารบรรณ อาคารทีปวิชญ์
08/09/2564
ดำเนินการแล้ว
21/09/2564 20:50:23
3785
เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์และลงระบบปฏิบัติการพร้อมซอฟต์แวร์พื้นฐาน หน่วยพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา
07/09/2564
ดำเนินการแล้ว
08/09/2564 09:51:41
3784
เครื่องปริ้นสั่งปริ้นไม่ได้ ระบบเครือข่าย เครื่องปริ้นสั่งปริ้นไม่ได้ ห้องงานอาคารสถานที่และบริการ (ฝั่งห้อง กบศ.เก่า)
06/09/2564
ดำเนินการแล้ว
17/09/2564 13:57:44
3783
ลงวินโดว์ใหม่ งานธุรการ ลงวินโดว์ใหม่ โน๊ตบุ๊ค อธิการบดี ห้องเลขานุการผู้บริหาร (โต๊ะสาธิตครับ)
04/09/2564
ดำเนินการแล้ว
15/09/2564 12:57:00
3782
ขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรม office 2019 ด้วยค่ะ งานธุรการ ขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรม office 2019 ด้วยค่ะ (เครื่องคอมฯคุณพิลาวรรณ) โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
03/09/2564
ดำเนินการแล้ว
15/09/2564 13:00:36
3781
ขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรม office 2019 ด้วยค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรม office 2019 ด้วยค่ะ (เครื่องคอมฯคุณพิลาวรรณ) โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
03/09/2564
ดำเนินการแล้ว
15/09/2564 13:01:09
3780
โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ กองบริการการศึกษา
02/09/2564
ดำเนินการแล้ว
02/09/2564 14:47:37
3779
โทรศัพท์สายนอก ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรออกและโทรเข้าไม่ได้ งานพัสดุ ชั้น 3 อาคารทีปวิชญ์
02/09/2564
ดำเนินการแล้ว
07/08/2565 12:00:59
3778
เช็คเครื่องคอมและปริ้นเตอร์ งานธุรการ คอมไม่สามารถปริ้นได้ กองพัฒนานักศึกษา
01/09/2564
ดำเนินการแล้ว
01/09/2564 15:40:23
3777
โทรศัพท์เบอร์สายนอก 055-267224 และ 055-267225 ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์เบอร์สายนอก 055-267224 (ห้องสำนักงานผู้อำนวยการชั้น 1) และ 055-267225 (เคาเตอร์บริการยืม-คืน) ใช้งานไม่ได้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
01/09/2564
ดำเนินการแล้ว
08/10/2564 12:21:57
3776
โทรศัพท์ใช้ไม่ได้ค่ะ ระบบโทรศัพท์ VOIP เปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ แล้วใช้ไม่ได้ค่ะ ห้องทำงานหน้าห้อง ผอ.กองกลาง
31/08/2564
ดำเนินการแล้ว
01/09/2564 15:33:25
3775
อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย เนื่องจากไฟดับ ทำให้อินเทอร์เน็ตในสำนักงานไม่สามารถเชื่อต่อได้ สำนักงานหอพัก
31/08/2564
ดำเนินการแล้ว
01/09/2564 10:38:20
3774
ต่อสายอินเทอร์เน็ต ระบบเครือข่าย โต๊ะทำงานพี่อ้อคะ office กมป. อาคารพิบูลวิชญ์
30/08/2564
ดำเนินการแล้ว
31/08/2564 13:00:41
3773
ปริ้นเตอร์ผิดปกติ เครื่องคอมพิวเตอร์ สั่งปริ้นแล้วฟอร์นขนาดเล็ก เกินความเป็นจริง สำนักงานหอพัก
26/08/2564
ดำเนินการแล้ว
01/09/2564 10:38:35
3772
อินเตอร์เน็ตใช้การไม่ได้ งานธุรการ อินเตอร์เน็ต ที่อาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลังจากเปลี่ยนสายสัญญานยังไม่สามารถใช้งานได้ อาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
26/08/2564
ดำเนินการแล้ว
21/09/2564 20:54:03
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] 14 [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202] [203
หน้า 14/203
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4041  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 18  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4023  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th