- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4041 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1290
โทรศัพท์สัญญาไม่ดีคะ ขาดๆ หายๆ ระบบโทรศัพท์ VOIP หมายเลข 3102 ห้องรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา หมายเลข 3320 ห้องพักอาจารย์อรรถพล จรจันทร์ อาคารคณะวิทยาการจัดการ
11/07/2555
ดำเนินการแล้ว
12/07/2555 11:19:10
1289
โทรศัพท์ห้องรองวิชาการคณะวิทยาการจัดการใช้ไม่ได้คะ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ห้องรองวิชาการคณะวิทยาการจัดการใช้ไม่ได้คะ โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณเลยคะ อาคารคณะวิทยาการจัดการ
11/07/2555
ดำเนินการแล้ว
14/07/2555 10:12:41
1288
เครื่องคอมฯใช้ไม่ได้ งานธุรการ รบกวนช่วยเช็คเครื่องคอมฯห้องอินเตอร์เน็ต กองพัฒนานักศึกษา เพราะที่ไม่สามารถใช้ได้จำนวน 3 เครื่อง กองพัฒนานักศึกษา
10/07/2555
ดำเนินการแล้ว
10/07/2555 13:16:51
1287
เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการเข้าไม่ได้คะ เว็บไซต์ เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการเข้าไม่ได้คะ คณะวิทยาการจัดการ
10/07/2555
ดำเนินการแล้ว
11/07/2555 15:02:33
1286
โทรศัพท์เสีย งานธุรการ โทรศัพท์สายใน เบอร์ 9142 โทรเข้าได้แต่โทรออกไม่ได้ค่ะ ห้องธุรการ
09/07/2555
ดำเนินการแล้ว
30/01/2556 08:55:07
1285
wi-fi ระบบเครือข่าย wi-fi psru ไม่สามารถใช้งานได้ สำนักวิทยบริการฯ
09/07/2555
ดำเนินการแล้ว
12/07/2555 07:39:26
1284
ลง Driver เครื่องปริ้น งานธุรการ ไม่สามารถ Configure ได้ เครื่อง hp P1009 กองบริหารงานบุคคล
07/07/2555
ดำเนินการแล้ว
10/07/2555 13:24:33
1283
ใช้งานได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะ งานธุรการ ใช้งานได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะ คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ
07/07/2555
ดำเนินการแล้ว
10/07/2555 15:18:18
1282
อินเตอร์เน็ทใช้งานไม่ได้ค่ะ งานธุรการ อินเตอร์เน็ทคณะเกษตรใช้งานไม่ไดค่ะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
07/07/2555
ดำเนินการแล้ว
10/07/2555 15:18:05
1281
psru-wifi ใช้ไม่ได้ครับ งานธุรการ psru-wifi ชั้น2หน้าห้องเคมี ใช้ไม่ได้ครับ รีเช็ทแล้วก็ยังไม่หายดีครับ ชั้น3 ศูนย์วิทยาศาสตร์
04/07/2555
ดำเนินการแล้ว
14/08/2555 15:57:25
1280
ระบบโทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ ระบบโทรศัพท์ ไม่สัญญาณใช้งานไม่ได้ อาคารศรีพิบูล สถาบันวิจัยและพัฒนา
04/07/2555
ดำเนินการแล้ว
10/07/2555 15:16:38
1279
เครื่องใช้งานไม่ได้ปริ้นเตอร์มีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมมีปัญหาเครื่องใช้งานไม่ได้ ศูนย์หนังสือทะเลแก้ว
03/07/2555
ดำเนินการแล้ว
11/07/2555 12:51:38
1278
ระบบโทรศัพท์+internet ระบบโทรศัพท์ VOIP ด้วยคณะฯ ได้มีอาคารเรียนใหม่..อาคารวิศวกรรมเกษตรและอาหาร ขอความอนุเคราะห์ศูนย์ไอที ดำเนินการสำรวจ และติดตั้ง โทรศัพท์และ internet เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน วิศวกรรมเกษตร
03/07/2555
ดำเนินการแล้ว
26/10/2555 08:40:32
1277
internet ระบบเครือข่าย อาคารแปรรูป ไม่สามารถใช้ internet ได้ อาคารแปรรูป
03/07/2555
ดำเนินการแล้ว
21/08/2555 09:29:59
1276
โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ 1 จุดครับ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ 1 จุดครับ ที่ห้อง รองเชิดชัย ก่อนหน้านี้หมายเลขซ้ำกับจุดอื่น ตอนนี้ไม่มีสัญญาณแล้วครับ สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย
02/07/2555
ดำเนินการแล้ว
10/07/2555 15:16:15
1275
โทรศัพท์สายในใช้การไม่ได้ค่ะ งานธุรการ โทรศัพท์สายในไม่มีสัญญาณเลยค่ะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
29/06/2555
ดำเนินการแล้ว
09/07/2555 09:01:17
1274
โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ เบอร์ 4207 ห้องศว 315 ศูนย์วิทยาศาสตร์ ใช้งานไม่ได้ค่ะ ไม่มีสัญญาณ คณะวิทยาศาสตร์
29/06/2555
ดำเนินการแล้ว
17/08/2555 16:27:56
1273
เว็บไซต์งานตรวจสอบเข้าไม่ได้หลายวันแล้วค่ะ เว็บไซต์ เว็บไซต์ตรวจสอบภายในเข้าไม่ได้หลายวันแล้วค่ะ และเป็นบ่อยมาก ไม่ทราบเป็นเพราะสาเหตุใดค่ะ ช่วยดำเนินการให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ งานตรวจสอบภายใน
28/06/2555
ดำเนินการแล้ว
11/07/2555 15:05:56
1272
เครื่องใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้งานไม่ได้จำนวน1เครื่อง ศูนย์หนังสือทะเลแก้ว
27/06/2555
ดำเนินการแล้ว
09/07/2555 16:08:23
1271
โทรศัพท์นะจุดตรวด 104 ระบบโทรศัพท์ VOIP แจ้งไปนานละไม่เห็นดำเนินการให้เลยในขณะนี้ก็ยังใช้ไม่ได้ สำนักวิทยบริการฯ
27/06/2555
ดำเนินการแล้ว
10/07/2555 10:37:40
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] 139 [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202] [203
หน้า 139/203
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4041  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 18  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4023  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th