- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3951 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1220
นำประกาศสอบราคาขึ้นเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยไม่ได้ เว็บไซต์ เพิ่มข้อมูลเรียบร้อยแล้วส่งไฟล์ แต่มีข้อความแจ้งว่า กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เนื่องจากประกาศสอบราคาต้องขึ้นเว็บไซค์ตามระเบียบ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนมาก ขอบคุณค่ะ งานพัสดุ อาคารทีปวิชญ์
03/05/2555
ดำเนินการแล้ว
31/05/2555 13:14:44
1219
เข้าระบบอินเตอร์เน็ตไม่ได้ งานธุรการ เครื่อง ผอ.กบค. ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ กองบริหารงานบุคคล
27/04/2555
ดำเนินการแล้ว
29/04/2555 17:18:27
1218
ขอความอนุเคราะห์ตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ งานบริการ ขอความอนุเคราะห์ตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 30 เมษายน 2555 เพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูลผู้เข้าสอบภาค ปกติ ประเภทคัดเลือก ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (IT) ห้องประชุม UBI ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
26/04/2555
ดำเนินการแล้ว
27/04/2555 09:38:58
1217
ปัญหาการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ งานธุรการ มีปัญหาตอนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อเปิดเครื่องจะขึ้นข้อความ "windows error recovery" บางครั้งเปิดได้แล้วสักพักก็รีเซ็ทเอง บางครั้งก็เปิดไม่ได้เลย รบกวนช่วยแก้ไขให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ชั้น2 ห้องสำนักงาน
26/04/2555
ดำเนินการแล้ว
27/04/2555 09:38:43
1216
ตัวสแกนไวรัสไม่ทงาน งานธุรการ ตัวสแกนไวรัสไม่ทำงาน ห้องคูปอง
23/04/2555
ดำเนินการแล้ว
25/04/2555 11:52:33
1215
สายอินเตอร์เน็ตต่อเข้าเครื่องแล้ว แต่ใช้งานไม่ได้ค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เดินสายอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว แต่สัญญาณการรับใช้งานไม่ได้ค่ะ กองบริหารงานบุคคล
20/04/2555
ดำเนินการแล้ว
25/04/2555 10:31:05
1214
ขอเดินสายโทรศัพท์ห้องรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ณ ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา ระบบโทรศัพท์ VOIP ขอเดินสายโทรศัพท์ห้องรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ณ ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา เพื่อใช้ประสานงาน กองพัฒนานักศึกษา
20/04/2555
ดำเนินการแล้ว
11/06/2555 09:53:03
1213
ลงdriver printer ไม่ได้ งานธุรการ แผ่น driver printer เปิดใช้งานไม่ได้ ไม่แน่ใจว่าเป็นที่แผ่นโปรแกรม หรือว่าที่ ตัวอ่าน dvd writer งานประชาสัมพันธ์ อาคารทีปวิชญ์
18/04/2555
ดำเนินการแล้ว
18/04/2555 15:17:01
1212
เพิ่มจุดแลน เนื่องจากจุดเดิมใช้ไม่ได้ จำนวน 2 จุด ระบบเครือข่าย เพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่องแล้วจุดแลนที่มีอยู่ใช้ไม่ได้ กองบริหารงานบุคคล
17/04/2555
ดำเนินการแล้ว
18/04/2555 15:06:01
1211
ไม่สามารถเปิดไฟล์ที่แนบมากับอีเมลได้ เว็บไซต์ เนื่องจาก รองฯนิวัตร ไม่สามารถเปิดไฟล์ที่แนบมากับอีเมลได้ รบกวนดูเครื่องที่ห้องรองฯนิวัตร คะ ขอบคุณมากนะคะ อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี
11/04/2555
ดำเนินการแล้ว
17/04/2555 09:59:53
1210
ขอเพิ่มโปรแกรม เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอลงโปรแกรม Photoshop เพื่อการปรับรูปภาพ ในการลงข่าวประชาสัมพันธ์งานทุนการศึกษาและแนะแนวอาชีพ งานทุนการศึกษา
10/04/2555
ดำเนินการแล้ว
11/04/2555 11:22:49
1209
อินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ ping www.psru.ac.th ไม่เห็น ping ออกข้างนอกไม่ได้ครับ สำนักวิทยบริการฯ
07/04/2555
ดำเนินการแล้ว
23/04/2555 08:51:58
1208
คอมพิวเตอร์ติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัสลงโปรแกรใหม่ (เครื่องสุธาสินี) กองบริการการศึกษา
30/03/2555
ดำเนินการแล้ว
02/04/2555 10:32:15
1207
ลงโปรแกรม งานธุรการ ต้องการโปรแกรมAdobe InDesign, Illustrator งานประชาสัมพันธ์
27/03/2555
ดำเนินการแล้ว
03/04/2555 09:28:07
1206
ไม่สามารถใช้งานเว็บ hotmail ได้ เว็บไซต์ ไม่สามารถเข้าใช้งาน hotmail ได้ งานเลขา ฯ
26/03/2555
ดำเนินการแล้ว
17/04/2555 15:13:17
1205
internet งานธุรการ ห้องพักอาจารย์_เล่นInternet ไม่ได้ครับ_(แฟตอาจารย์) แฟตอาจารย์
24/03/2555
ดำเนินการแล้ว
17/04/2555 15:13:50
1204
internet ระบบเครือข่าย ห้องพักอาจารย์_เล่นInternet ไม่ได้ครับ_(แฟตอาจารย์) แฟตอาจารย์
24/03/2555
ดำเนินการแล้ว
18/04/2555 15:12:56
1203
เครื่องท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เครื่องคอมพิวเตอร์ ติดไวรัสไม่สามารถใช้อินเตอรเน็ตได้ กองพัฒนานักศึกษา
23/03/2555
ดำเนินการแล้ว
23/03/2555 17:07:41
1202
สายภายในใช้ไม่ได้หลายหมายเลข/เพิ่มหมายเลข ระบบโทรศัพท์ VOIP สายภายในใช้ไม่ได้หลายหมายเลข/และเพิ่มหมายเลขภายในห้องผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
22/03/2555
ดำเนินการแล้ว
08/05/2555 15:47:07
1201
โทรศัพท์สายในขัดข้อง ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายใน เบอร์ 9244 ของสำนักงานประกันฯ สามารถโทรออกได้อย่างเดียว โทรเข้าไม่ได้ค่ะ รบกวนตรวจสอบให้ด้วยค่ะ สนง.ประกัน
22/03/2555
ดำเนินการแล้ว
22/03/2555 11:19:39
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] 138 [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198
หน้า 138/198
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3951  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 14  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3936  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th