- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3458 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
727
เครื่องปริ้นเตอร์ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ เครื่องปริ้นงานไม่ออก ใช้ระบบแชร์ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยมาก ค่ะ ตรวจสอบภายใน
11/10/2553
ดำเนินการแล้ว
13/10/2553 14:36:16
726
เครื่อง error เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง error ใช้งานไม่ได้ การเงิน
08/10/2553
ดำเนินการแล้ว
10/10/2553 21:35:43
725
แชร์เครื่องปริ้น เครื่องคอมพิวเตอร์ แชร์เครื่องปริ้น งานการเงิน
08/10/2553
ดำเนินการแล้ว
10/10/2553 21:34:49
724
อินเตอร์เนต ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ต หอพัก ดุษฎี ส่วนวังจันทน์ ใช้งานไม่ได้ หอพักดุษฎี ส่วนวังจันทน์
07/10/2553
ดำเนินการแล้ว
15/11/2553 09:18:54
723
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิด link ที่ติดมากับ tag ไม่ได้ งานทุน
07/10/2553
ดำเนินการแล้ว
12/10/2553 16:50:56
722
เครื่องคอมพิวเตอร์ จะมีข้อความขึ้นแจ้งมาตลอดเลย เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์มีข้อความขึ้นตลอดเลยค่ะ ไม่สามารถทำงานติดต่อได้นาน ๆ งานคลัง
06/10/2553
ดำเนินการแล้ว
12/10/2553 16:50:10
721
เครื่องปริ้นงานไม่ได้ งานธุรการ คอมพิวเตอร์ใช้แชร์กับเครื่องปริ้นอื่นคะ ปริ้นงานไม่ได้มา 2 วันแล้ว งานตรวจสอบภายใน
05/10/2553
ดำเนินการแล้ว
06/10/2553 09:23:19
720
หน้าจอดับระหว่างพิมพ์หนังสืออยู่ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระหว่างพิมพ์งาน word หน้าจอดับไป ลอง start เคร่องใหม่ก็ไม่ทำงาน ห้องการเงิน
04/10/2553
ดำเนินการแล้ว
04/10/2553 13:44:41
719
เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้ หน้าจอเป็นสีดำ งานธุรการ คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ หน้าจอขึ้นมาเป็นสีดำ ปิดและเปิดเครื่องใหม่ ก็เปิดไม่ได้ งานคลัง
04/10/2553
ดำเนินการแล้ว
06/10/2553 09:21:44
718
internet มีปัญหา เว็บไซต์ internet เข้าได้บางเว็บ gooele psru เข้าไม่ได้ เสียส่วนใหญ่ hotmail yahoo ระบบ มรพส
03/10/2553
ดำเนินการแล้ว
04/10/2553 10:11:41
717
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ และก็มีข้อความเด้งขึ้นมาตลอดเวลา งานธุรการ เข้าอินเตอร์เน็ตได้เป็นบางครั้ง และก็ Error บ่อย และก็มี โปรแกรม www. symante.com เด้งขึ้นมาบ่อยมาก ต้องคลิกออกตลอดเวลา งานตรวจสอบภายใน
02/10/2553
ดำเนินการแล้ว
02/10/2553 11:12:11
716
ระบบ internet เว็บไซต์ internet เข้าไม่ได้ ไม่ทราบว่าเกิดจากปัญหาอะไรครับ พิบูลสงคราม
01/10/2553
ดำเนินการแล้ว
02/10/2553 11:08:04
715
แฟลตอาจารย์ออกเว็บข้างนอกไม่ได้ค่ะ เข้าได้แต่เว็บม. ระบบเครือข่าย เข้าเว็บภายนอกไม่ได้เลยค่ะ เน็ตค่อนข้างช้ามาก แฟลตอาจารย์
01/10/2553
ดำเนินการแล้ว
02/10/2553 11:09:11
714
อินเตอร์เนตใช้ไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เนตใช้ไม่ได้ ศูนย์ภาษา
30/09/2553
ดำเนินการแล้ว
02/10/2553 11:10:28
713
ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ โดยใช้สัญญาณ wireless ระบบเครือข่าย เนื่องจาก wireless ไม่มีสัญญาณ มา 2 เดือนกว่าๆ แล้ว หน้าลิฟท์ชั้น 2 อาคารมหาวชิราลงกรณ
30/09/2553
ดำเนินการแล้ว
02/12/2553 15:03:18
712
โทรศัพท์สายในห้องสาขาวิชาบริหารธุรกิจใช้ไม่ได้เบอร์3200 งานธุรการ โทรศัพท์สายในห้องสาขาวิชาบริหารธุรกิจใช้ไม่ได้ เบอร์3200 อาคารพระปกเกล้า
28/09/2553
ดำเนินการแล้ว
10/11/2553 10:53:58
711
ใช้อินเตอร์เนตไม่ได้ ระบบเครือข่าย ใช้อินเตอร์เนตไม่ได้ ศูนย์ภาษา
28/09/2553
ดำเนินการแล้ว
28/09/2553 11:39:25
710
ไม่สามารถเข้าเน็ตได้ งานธุรการ เครื่องที่สำนักงานหลายเครื่องไม่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ตได้ สถาบันวิจัยและพัฒนา
27/09/2553
ดำเนินการแล้ว
27/09/2553 14:29:49
709
ระบบโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ VOIP ระบบโทรศัพท์ภายในสำนักฯ ไม่สามารถติดต่อได้ทันที คือมีการรอสัญญาณและหรือไม่ได้ยินผู้โทรเข้ามา ต้องทิ้งระยะเวลาหนึ่ง จึงจะได้ยินเสียงผู้โทรเข้ามา หรืออาจจะไม่ได้ยินเสียงผู้โทรเข้ามา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
23/09/2553
ดำเนินการแล้ว
24/09/2553 09:42:20
708
เครื่องคอมฯไม่สามารถเปิดใช้งานได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ที่สำนักงานหอพักใช้งานไม่ได้โดยเปิดเครื่องแล้วเป็นหน้าจอสีน้ำเงินและมีตัวหนังสือภาษาอังกฤษชฃชึ้น สำนักงานหอพัก
22/09/2553
ดำเนินการแล้ว
23/09/2553 13:12:08
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] 138 [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173
หน้า 138/173
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3458  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 9  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3449  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th