- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4006 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1275
โทรศัพท์สายในใช้การไม่ได้ค่ะ งานธุรการ โทรศัพท์สายในไม่มีสัญญาณเลยค่ะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
29/06/2555
ดำเนินการแล้ว
09/07/2555 09:01:17
1274
โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ เบอร์ 4207 ห้องศว 315 ศูนย์วิทยาศาสตร์ ใช้งานไม่ได้ค่ะ ไม่มีสัญญาณ คณะวิทยาศาสตร์
29/06/2555
ดำเนินการแล้ว
17/08/2555 16:27:56
1273
เว็บไซต์งานตรวจสอบเข้าไม่ได้หลายวันแล้วค่ะ เว็บไซต์ เว็บไซต์ตรวจสอบภายในเข้าไม่ได้หลายวันแล้วค่ะ และเป็นบ่อยมาก ไม่ทราบเป็นเพราะสาเหตุใดค่ะ ช่วยดำเนินการให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ งานตรวจสอบภายใน
28/06/2555
ดำเนินการแล้ว
11/07/2555 15:05:56
1272
เครื่องใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้งานไม่ได้จำนวน1เครื่อง ศูนย์หนังสือทะเลแก้ว
27/06/2555
ดำเนินการแล้ว
09/07/2555 16:08:23
1271
โทรศัพท์นะจุดตรวด 104 ระบบโทรศัพท์ VOIP แจ้งไปนานละไม่เห็นดำเนินการให้เลยในขณะนี้ก็ยังใช้ไม่ได้ สำนักวิทยบริการฯ
27/06/2555
ดำเนินการแล้ว
10/07/2555 10:37:40
1270
โทรศัพท์สายในไม่มีสัญญาณ งานธุรการ ห้องรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคารศรีพิบูลไม่มีสัญญา เบอร์ห้องรองเชิดชัย ไปอยู่ห้องชั้นล่าง อาคารศรีพิบูล สถาบันวิจัยและพัฒนา
26/06/2555
ดำเนินการแล้ว
02/07/2555 09:19:55
1269
ใช้เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย ใช้งานโปรแกรมอินเตอร์เน็ตไม่ได้ เนื่องจาก มีการโหลดโปรแกรมออนไลน์ ทำให้เครื่อง แฮงค์ กองคลัง
26/06/2555
ดำเนินการแล้ว
26/06/2555 11:35:09
1268
เปิดโปรแกรมPagemaker ไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้งานไปสักครู่ โปรแกรมpagemakerปิดการใช้งานเอง แล้วเปิดใช้ต่อไม่ได้ งานประชาสัมพันธ์ อาคารทีปวิชญ์
25/06/2555
ดำเนินการแล้ว
10/07/2555 13:20:53
1267
เครื่องปริ้นรุ่นBrother-ปริ้นงานไม่ได้ งานธุรการ สั่งปริ้นงาน-เครื่องปริ้นรุ่นBrother เมื่อสั่งปริ้นงานแล้วไม่ได้ งานการเงิน
22/06/2555
ดำเนินการแล้ว
26/06/2555 13:38:19
1266
เครื่องปริ้นรุ่นBrother-ปริ้นงานไม่ได้ งานธุรการ สั่งปริ้นงาน-เครื่องปริ้นรุ่นBrother เมื่อสั่งปริ้นงานแล้วไม่ได้ งานการเงิน
22/06/2555
ดำเนินการแล้ว
26/06/2555 13:37:34
1265
โทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้ ห้องราชาวดี2 (ชั้น2) ขอเพิ่มจุดสัญญาณ voip 1 จุด สถาบันวิจัยและพัฒนา
21/06/2555
ดำเนินการแล้ว
02/07/2555 09:19:36
1264
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตที่ห้องคอมพิวเตอร์กองพัฒนานักศึกษาใช้งานไม่ได้ กองพัฒนานักศึกษา
20/06/2555
ดำเนินการแล้ว
12/07/2555 07:41:06
1263
สายแลน เครื่องคอมพิวเตอร์ สายแลนต่อเครื่องถ่ายเอกสาร กองบริหารงานบุคคล
19/06/2555
ดำเนินการแล้ว
21/06/2555 17:48:51
1262
window ใช้งานไม่ได้ ห้อง ท.506 เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบ window ใช้งานไม่ได้ และเข้า internet ไม่ได้ ที่ห้องเรียน ท.506 อาคารทีปวิชญ์
18/06/2555
ดำเนินการแล้ว
18/06/2555 12:10:23
1261
คอมพิวเตอร์เปิดแล้วไม่ติด เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เปิดแล้วไม่ติด สำนักงานหอพักทะเลแก้วนิเวศ
18/06/2555
ดำเนินการแล้ว
26/06/2555 13:38:37
1260
โปรแกรม Adobe Acrobat /PageMaker เปิดใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Adobe Acrobat /PageMaker เปิดใช้งานไม่ได้ งานประชาสัมพันธ์ อาคารทีปวิชญ์
18/06/2555
ดำเนินการแล้ว
18/06/2555 12:09:28
1259
เครื่องพิมพ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอเพิ่มการแชร์เครื่องพิมพ์งาน ห้องงานทุนการศึกษา
17/06/2555
ดำเนินการแล้ว
18/06/2555 12:08:58
1258
เว็บไซด์กองพัฒนานักศึกษาเข้าไม่ได้ค่ะ เว็บไซต์ เว็บไซด์กองพัฒนานักศึกษาเข้าไม่ได้ค่ะ กองพัฒนานักศึกษา
16/06/2555
ดำเนินการแล้ว
17/06/2555 23:45:05
1257
wifi สัญญาไม่แรง ระบบเครือข่าย หลายจุดที่เป็น psru-wifi สัญญานไม่แรง ติดตั้งอยู่หน้าห้อง เปิดใช้ในห้องสัญญานอ่อนมาก ในห้องคณบดีใช้ไม่ได้เลย (เล่นไปชักระยะก็หลุดครับ) รบกวนตรวจเช็คให้หน่อยครับ ขอบคุณไว้ล่วงหน้าครับ ศูนย์วิทยาศาสตร์
14/06/2555
ดำเนินการแล้ว
18/06/2555 12:53:46
1256
internet ระบบเครือข่าย หลังจากที่ใช้ internet ไม่ได้มานานกว่า 1 อาทิตย์ พบว่าถ้าลองต่อ internet ตอนกลางคืนจะสามารถใช้งานได้ แต่พอตกตอนเช้าถึงตลอดเย็นจะไม่สามารถใช้งานได้ รบกวนแก้ไขด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ แฟลตอาจารย์เก่า ทะเลแก้ว
13/06/2555
ดำเนินการแล้ว
17/06/2555 23:45:49
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] 138 [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201
หน้า 138/201
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4006  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 14  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3991  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th