- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3951 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1240
โปรแกรมงานไม่สมบูรณ์ งานธุรการ เข้าเน็ตไม่ได้ งานการเงิน
06/06/2555
ดำเนินการแล้ว
11/06/2555 12:07:39
1239
ลงโปรแกรมใหม่ค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรมเครื่องใหม่ค่ะ งานคลัง
06/06/2555
ดำเนินการแล้ว
11/06/2555 12:08:11
1238
ระบบโทรศัพท์ภายนอก-ภายใน งานธุรการ โทรศัพท์สายนอกถูกโอนสายมาเบอร์ภายใน และโทรศัพท์สายตรงใช้งานไม่ได้ (055-267108) งานประชาสัมพันธ์ อาคารทีปวิชญ์
05/06/2555
ดำเนินการแล้ว
05/06/2555 14:23:49
1237
เครืองขัดข้องบ่อยเนื่องจากโปรแกรมใช้งานไม่สมบูรณ์ ระบบเครือข่าย ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ กองคลัง อาคารทีปวิชญ์
05/06/2555
ดำเนินการแล้ว
11/06/2555 12:07:54
1236
โทรศัพท์สายในไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในของสถาบันวิจัยและพัฒนาไม่มีสัญญาณ สถาบันวิจัยและพัฒนา
05/06/2555
ดำเนินการแล้ว
07/06/2555 09:31:55
1235
internet ระบบเครือข่าย internet โซนบ้านพักอาจารย์ ไม่สามารถใช้งานได้ ก่อนวันหยุด (วิสาขบูชา) โซนบ้านพักอาจารย์
05/06/2555
ดำเนินการแล้ว
14/06/2555 18:47:34
1234
cd-rom เครื่องอาจารย์มีปัญหา งานธุรการ ซีดีรอม ใส่แผ่นแล้วเปิดออกมาไม่ได้ เหมือนมีข้อมูลเดิมค้างอยู่ทั้งที่ไม่ได้ใส่แผ่น ทำให้ใส่แผ่นอื่น ๆ แล้วเปิดไม่ได้ คอมพิวเตอร์ของอ.ศิริวิมล ใจงาม ห้องอ.ศิริวิมล ใจงาม ชั้น 2 อาคารการศึกษาพิเศษ
29/05/2555
ดำเนินการแล้ว
12/06/2555 09:48:59
1233
Wireless อาคารปฏิบัติการพืชศาสตร์ - เสีย - ระบบเครือข่าย wireless อาคารปฏิบัติการพืชศาสตร์ ไม่สามารถใช้งานได้ (เสีย) ขอความอนุเคราะห์ทางศูนย์ฯ เปลี่ยนอุปกรณ์ เืพื่อให้สามารถใช้งานได้ อาคารปฏิบัติการพืชศาสตร์
29/05/2555
ดำเนินการแล้ว
12/06/2555 16:49:09
1232
เว็บใช้ไม่ได้คะ เว็บไซต์ เว็บสำนักประกันเข้าไม่ได้ ดูให้หน่อยค่ะ สนง.ประกันฯ
22/05/2555
ดำเนินการแล้ว
31/05/2555 08:40:58
1231
โทรศัพท์เสียไม่สามารถโทรออกได้ 055267079 ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์มีแต่คลื่นแต่ไม่มีสัญญาณโทรติดต่อสื่อสารใช้งานไม่ได้เลย เบอร์โทรศัพท์ 055 - 267079 (ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะในการแก้ปัญหา) ห้องประชุม กนศ. ห้องผอ.กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2
18/05/2555
ดำเนินการแล้ว
22/05/2555 10:52:53
1230
เครื่องสำรองไฟคอมฯ เปิดใช้งานไม่ได้ งานธุรการ เครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์เปิดใช้งานไม่ได้ ลองเปลี่ยนปลั๊กเสียบแล้ว ก็ยังใช้งานไม่ได้ น่าจะเป็นที่ตัวเครื่อง อาคารทีปวิชญ์
16/05/2555
ดำเนินการแล้ว
16/05/2555 13:47:08
1229
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ งานธุรการ สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารศรีพิบูล สัญญาณโทรศัพท์สายในไม่มีเลย ใช้งานอะไรไม่ได้เลย ตอนนี้จะต้องประสานงานกับหน่วยงานภายนอกค่ะ จะจัดประชุมนักวิจัยวันที่ 19 พ.ค. 55 สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารศรีพิบูล
16/05/2555
ดำเนินการแล้ว
16/05/2555 15:14:35
1228
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ทั้งหมดเลยไม่สัญญาณ อาคารศรีพิบูล
15/05/2555
ดำเนินการแล้ว
16/05/2555 15:14:44
1227
ไม่สามารถเข้าใช้อีเมลได้ งานธุรการ เนื่องจากเครื่องคอมฯของ น.ส.ปวริศา เกษมสุข (หัวหน้างานเลขาฯ) ไม่สามารถเข้าเวปไซต์Hotmail.com ได้ ทำให้ไม่สามารถเชคอีเมลได้ งานเลขานุการผู้บริหาร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
15/05/2555
ดำเนินการแล้ว
18/05/2555 15:21:44
1226
โปรแกรมสแกนไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสแกนไวรัสไม่ทำงาน ช่วยดูให้ด้วยค่ะ งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
14/05/2555
ดำเนินการแล้ว
16/05/2555 13:47:31
1225
โทรศัพท์สายในไม่มีสัญญาณ งานธุรการ สำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้เลย ทั้งอาคารเลย ไม่มีสัญญาณ สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารศรีพิบูล
10/05/2555
ดำเนินการแล้ว
18/05/2555 08:36:54
1224
เว็บไซด์กองพัฒนานักศึกษาใช้งานไม่ได้ เว็บไซต์ เว็บไซด์กองพัฒนานักศึกษาใช้งานไม่ได้ กองพัฒนานักศึกษา
08/05/2555
ดำเนินการแล้ว
31/05/2555 08:41:45
1223
โทรศัพท์สายในไม่มีสัญญาณ งานธุรการ สัญญาณโทรศัพท์ภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้งสำนักงานใช้ไม่ได้เลย สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารศรีพิบูล
08/05/2555
ดำเนินการแล้ว
08/05/2555 15:47:44
1222
โทรศัพท์สายในไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในของสถาบันวิจัยและพัฒนาไม่มีสัญญาณ สถาบันวิจัยและพัฒนา
08/05/2555
ดำเนินการแล้ว
08/05/2555 15:46:55
1221
ขอสายอินเตอร์เน็ต เครื่องคอมพิวเตอร์ สายอินเตอร์เน็ตขาด ไม่สามารถใช้งานได้ งานพัสดุ
04/05/2555
ดำเนินการแล้ว
08/05/2555 16:35:55
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] 137 [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198
หน้า 137/198
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3951  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 14  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3936  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th