- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3458 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
747
website กองพัฒนา มีปัญหา งานธุรการ ระบบ admin กองพัฒนามีปัญหา กองพฒนานักศึกษา
04/11/2553
ดำเนินการแล้ว
04/11/2553 16:22:27
746
อินเตอร์เน็ตหอพักใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตไร้สายหอพักที่ 1,2 และ 3 ใช้งานไม่ได้ ค่ะ เข้าใช้งานและล๊อคอินไม่ได้เลยค่ะ หอพักทะเลแก้วนิเวศ 1,2และ3
03/11/2553
ดำเนินการแล้ว
04/11/2553 16:20:19
745
เครื่องเข้า windows ไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดเครื่องแล้ว หน้าจอแจ้งว่าให้ลงวินโดวส์ใหม่ งานคลัง
02/11/2553
ดำเนินการแล้ว
10/11/2553 11:11:46
744
เว็บไซต์ PSRULOAN SYSTEM ใช้งานไม่ได้ค่ะ งานธุรการ เว็บไซต์ PSRULOAN SYSTEM ใช้งานไม่ได้ค่ะ ช่วยตรวจสอบให้ด้วยค่ะ งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
01/11/2553
ดำเนินการแล้ว
02/11/2553 09:17:34
743
เครื่องคอมติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่้องคอม รองวิชาการ ทางศูนย์คอมแจ้งว่า "เครื่องคอมติดไวรัส ทำให้ติดตั้งบ้างโปรแกรมไม่ได้ และเป็นวินโดว์ปลอมทำให้ Update โปรแกรมไม่ได้Anti virus Symantec ทำงาน Auto update อยู่แล้ว ให้ผู้รับผิดชอบของคณะดำเนินการต่อ" เนื่องจากทางคณะฯ ไม่มีเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ของความอนุเคราะห์ลงโปรแกรมให้ด้วย คณะเกษตรฯ ห้อง กอ.210
01/11/2553
ดำเนินการแล้ว
10/11/2553 11:12:13
742
ใช้งานโปรแกรม Anti virus Symantec ไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอม รองคณบดี ห้อง กอ.210 ใช้งานโปรแกรม Anti virus Symantec ไม่ได้ คณะเกษตรฯ
01/11/2553
ดำเนินการแล้ว
02/11/2553 09:29:52
741
ไม่สามารถใช้ internet ได้ ระบบเครือข่าย ที่บ้านพักไม่สามารถเล่น internet ได้ค่ะ อยากรบกวนช่วยตรวจสอบสาย LAN ให้ด้วยค่ะ เพราะเสียบสาย LAN เข้า notebook แล้ว connect ไม่ได้ค่ะ บ้านพักอาจารย์
30/10/2553
ดำเนินการแล้ว
17/11/2553 11:54:02
740
ใช้โปรแกรม PDF ไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถเปิดโปรแกรม PDF ใช้งานได้ กองบริหารงานบุคคล(งานบุคลากร2)
27/10/2553
ดำเนินการแล้ว
27/10/2553 13:40:00
739
จอคอมพิวเตอร์ขัดข้อง ไม่ติด เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดจอคอมพิวเตอร์แล้วไม่สามารถใช้งานได้ กองบริหารงานบุคคล(ผอ.)
27/10/2553
ดำเนินการแล้ว
27/10/2553 13:41:10
738
เครื่องเปิดไม่ติด ขอใช่งานด่วนค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเปิดไม่ติด จอไม่ขึ้น วิจัย
20/10/2553
ดำเนินการแล้ว
21/10/2553 08:41:32
737
โทรทัศน์ IPTV เสีย งานบริการ โทรทัศน์ IPTV ไม่สามารถ เปิดได้ เนื่องจาก ระบบไฟไม่เข้า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริการสื่อโสตทัสน์ ฯ ชั้น 4 อาคาร 1
19/10/2553
ดำเนินการแล้ว
15/11/2553 17:27:33
736
โทรศัพท์สัญญาณไม่มี งานธุรการ โทรศัพท์สัญญาณไม่มี ใช้งานไม่ได้ ห้อง วท.105
19/10/2553
ดำเนินการแล้ว
10/11/2553 10:53:16
735
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ งานธุรการ เข้าใช้ internet ไม่ได้ค่ะ งานพัสดุ
19/10/2553
ดำเนินการแล้ว
15/11/2553 17:29:41
734
ลงวินโดว์และกู้ข้อมูล เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเสียงไม่ดังและมีไวรัส ข้อมูลบางส่วนหาย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
18/10/2553
ดำเนินการแล้ว
19/10/2553 08:32:53
733
ระบบ Internet Explore ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ Internet Explore เข้าใช้งานไม่ได้ งานประชาสัมพันธ์ อาคารทีปวิชญ์ชั้น 1
15/10/2553
ดำเนินการแล้ว
18/10/2553 12:19:43
732
internet ใช้งานไม่ได้ค่ะ ระบบเครือข่าย internet ใช้งานไม่ได้ค่ะ เนื่องจากมีนักศึกษากยศ.ต้องมายืนยันการลงทะเบียนเป็นจำนวนมากรบกวนแก้ไขให้ด่วนนะค่ะ งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
14/10/2553
ดำเนินการแล้ว
14/10/2553 11:24:53
731
เว็บไซด์สำนักงานสภาเข้าไม่ได้ค่ะ เว็บไซต์ ภายในมหาวิทยาลัยเข้าเว็บไม่ได้ค่ะ แต่ที่อื่นเข้าได้ปกติ ไม่รู้ว่าจะแก้ไขได้อย่างไรค่ะ http://council.psru.ac.th/ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
14/10/2553
ดำเนินการแล้ว
14/10/2553 11:17:18
730
Microsoft Office Word 2007 เครื่องคอมพิวเตอร์ Microsoft Office Word 2007 ไม่สามารถพิมพ์งานได้ (สาว) งานบุคคล
12/10/2553
ดำเนินการแล้ว
15/10/2553 08:48:41
729
ห้องจัดการการเรียนรู้ไม่สามารถใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต/สัญญาณไวเลสได้ ระบบเครือข่าย ห้องจัดการการเรียนรู้ไม่สามารถใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต/สัญญาณไวเลสได้ พอต่อสายแลนแล้วไม่ได้ IP ทดลองสลับสายแลนที่สวิทช์ตัวอื่นๆ แล้วก็ไม่สามารถใช้งานได้ สถาบันวิจัยเเละพัฒนา
11/10/2553
ดำเนินการแล้ว
19/10/2553 14:36:09
728
เครื่องคอมพิวเตอร์ขัดข้อง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องขัดข้อง งานตรวจสอบภายใน
11/10/2553
ดำเนินการแล้ว
13/10/2553 14:34:56
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] 137 [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173
หน้า 137/173
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3458  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 9  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3449  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th