- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3458 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
767
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอเน็ตได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ต่ออินเตอร์เน็ตแล้วหลุดบ่อยมาก ศูนย์คอมฯแจ้งให้เปลี่ยน iPASAPORT แล้วก็ยังไม่สามารถต่ออินเตอร์เน็ตได้ สถาบันวิจัยและพัฒนา
18/11/2553
ดำเนินการแล้ว
22/11/2553 10:15:09
766
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย สถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ สถาบันวิจัยและพัฒนา
18/11/2553
ดำเนินการแล้ว
22/11/2553 10:14:07
765
เครื่องค้างบ่อย เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องค้างบ่อยไม่สามารถทำงานได้ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
18/11/2553
ดำเนินการแล้ว
20/11/2553 16:32:40
764
ไม่สามารถเข้าใช้อินเตอร์เน็ตได้ งานธุรการ สถาบันวิจัยและพัฒนาไม่สามารถเข้าใช้อินเตอร์เน็ตได้ สถาบันวิจัยและพัฒนา
18/11/2553
ดำเนินการแล้ว
22/11/2553 11:58:25
763
ไวรัส งานธุรการ ไวรัส สสม
17/11/2553
ดำเนินการแล้ว
18/11/2553 10:51:31
762
เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ รบกวนดูเครื่องให้ด้วยค่ะ งานออกแบบ ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์ ติดต่อ คุณพิทูร
17/11/2553
ดำเนินการแล้ว
18/11/2553 12:16:40
761
ie มีปัญหาค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับ website ค่ะ สำนักงานสภา
15/11/2553
ดำเนินการแล้ว
18/11/2553 10:50:44
760
ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ งานธุรการ ช่วยติดตั้งคอมพิวเตอร์และลงโปรแกรม งานประชาสัมพันธ์ อาคารทีปวิชญ์
12/11/2553
ดำเนินการแล้ว
17/11/2553 10:36:11
759
เครื่องคอมมีปัญหา งานธุรการ มีหน้าจอสีดำ ขึ้นคำว่า Press DEL to run Setup,Press TAB to display BIOS POST Message ศูนย์หนังสือทะเลแก้ว
11/11/2553
ดำเนินการแล้ว
11/11/2553 13:27:41
758
mySQL database ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย mySQL database ของ มรพส. ใช้งานไม่ได้ ทำให้ระบบ e-learning ของ คทก. (http://kaset.psru.ac.th/lms) ใช้งานไม่ได้ (รบกวนตรวจสอบด่วนครับ เนื่องจากตอนนี้มีหลายวิชาที่ให้นักศึกษาส่งงานผ่านระบบ นักศึกษาส่งงานไม่ได้ และดาวน์โหลด handout ไม่ได้ ระบบเครือข่าย มรพส.
10/11/2553
ดำเนินการแล้ว
10/11/2553 16:18:10
757
โทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ VOIP สัญญาณโทรศัพย์ไม่ชัดเจน มีเสียงคลื่นแซกตลอดเวลา วท.105 ตึกวิทยาศาสตร์
10/11/2553
ดำเนินการแล้ว
06/01/2554 11:23:48
756
โทรศัพท์สายในเบอร์ 3200ใช้ไม่ได้ งานธุรการ เมื่อติดต่อมีลักษณะใช้งานตลอดเวลา ชั้น 2 ห้องโปรแกรมบริหารธุรกิจ
09/11/2553
ดำเนินการแล้ว
26/01/2554 09:16:31
755
ดาวน์โหลดเอกสารจากงาน กบค. ไม่ได้ค้า เว็บไซต์ ต้องการดาวน์โหลด "ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการ" จากงาน กบค. ลิงค์ "http://itc.psru.ac.th/personal/information_06.php" เสียหรือเปล่าค้า คณะวิทยาการจัดการ
08/11/2553
ดำเนินการแล้ว
10/11/2553 09:20:48
754
โทรศัพท์สายในคณะวิทยาการจัดการใช้ไม่ได้ค้า ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายใน ควจ. มีคนโทรมาแล้วเราได้ยินเสียงเค้า แต่เค้าไม่ได้ยินเสียงเราค้า เบอร์ 3000 คณะวิทยาการจัดการค้า สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ อาคารพระปกเกล้า
08/11/2553
ดำเนินการแล้ว
06/01/2554 09:26:35
753
โทรภายใน ระบบโทรศัพท์ VOIP คณะเกษตร ไม่สามารถใช้โทรศัพท์ ระบบ VOIP ที่โทรภายในได้ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
08/11/2553
ดำเนินการแล้ว
09/11/2553 12:58:16
752
เครื่องติดไวรัสใช้งานไม่ได้ค่ะ 2 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบ/สแกนไวรัสหรือ ลงโปรแกรมใหม่เลยก็ได้ค่ะ งานทุนการศึกษา
05/11/2553
ดำเนินการแล้ว
11/11/2553 11:15:55
751
เครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหา ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหา ใช้งานไม่ได้รบกวนลงวินโดวส์ให้ใหม่ค่ะ งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
05/11/2553
ดำเนินการแล้ว
10/11/2553 12:49:08
750
โทรศัพท์ภายในเสีย งานธุรการ แจ้งซ่อมโทรศัพท์ภายใน หมายเลข 1000 เสียค่ะ มาเกือบครึ่งเดือนแล้ว แจ้งแล้ว ยังไม่มาดำเนินการเลยค่ะ รบกวนมาซ่อมหน่อยนะค่ะ เดี๋ยวไม่มีเงินจ่ายค่าโทรศัพท์สายภายนอกค่ะ ห้องสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝั่งวังจันทน์
05/11/2553
ดำเนินการแล้ว
26/01/2554 09:16:16
749
ใช้งาน Wireless LAN ไม่ได้ค่ะ ระบบเครือข่าย ที่ตึก4 มร.พส.(ส่วนวังจันทน์) Wireless LAN ใช้งานไม่ได้ค่ะ ตึก4 (บัณฑิตวิทยาลัย) ส่วนวังจันทน์
05/11/2553
ดำเนินการแล้ว
15/11/2553 09:12:40
748
คอมใช้ไม่ได้ค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดไม่ได้ค่ะ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
05/11/2553
ดำเนินการแล้ว
05/11/2553 14:00:54
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] 136 [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173
หน้า 136/173
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3458  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 9  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3449  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th