- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3354 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
663
ใช้งาน internet ไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้งาน internet ได้สักพัก แล้วก็ไม่สามารถใช้ได้อีกเลย งานคลัง
20/08/2553
ดำเนินการแล้ว
31/08/2553 16:10:01
662
อินเตอร์เน็ตเล่นไม่ได้ และก็เปิดงานค้างนานมาก จำนวน 2 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเล่นอินเตอร์เน็ตไม่ได้และเวลาเปิดเครื่องช้ามากเลยค่ะ งานคลัง
18/08/2553
ดำเนินการแล้ว
20/08/2553 11:48:23
661
ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ติดตั้งเครืองคอมพิวเตอร์ของ ผอ.กองบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล
17/08/2553
ดำเนินการแล้ว
19/08/2553 08:52:10
660
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ งานธุรการ คอมพิวเตอร์ห้องสำนักงานชั้น 2 เปิดไม่ได้ มันขึ้น Eror system ..... ก่อนหน้านี้เวลาเปิดมักมีเสียงหวีดดัง สำนักงานศูนย์การศึกษาพิเศษ
16/08/2553
ดำเนินการแล้ว
17/08/2553 08:54:57
659
เปิดเครื่อง คอมไม่ได้ งานธุรการ CPU เปิดไม่ได้คะ ตรวจสอบภายใน
16/08/2553
ดำเนินการแล้ว
16/08/2553 12:56:39
658
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดใช้งานไม่ได้ มีเสียงดังถี่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เวลาเปิดเครื่องมีเสียงดังถี่ และไม่สามารถใช้งานได้ งานพัสดุ
16/08/2553
ดำเนินการแล้ว
16/08/2553 16:01:07
657
ใช้งานอินเตอร์เนตไม่ได้ครับ ระบบเครือข่าย ใช้งานอินเตอร์เนตไม่ได้ครับ งาน รป.บ. คณะมนุษยศาสตร์ฯ
15/08/2553
ดำเนินการแล้ว
16/08/2553 10:59:38
656
IPTV NOT RUN งานธุรการ ..IPTV NOT RUN กองกลาง
11/08/2553
ดำเนินการแล้ว
16/08/2553 09:09:51
655
ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้เครื่องเดียว งานธุรการ ห้องสำนักงานสภา อินเตอร์เน็ตใช้ได้ห้านาทีต้องรีสตาร์ทใหม่ถึงจะเล่นได้ เล่นได้อีกห้านาที ก็เอ๋ออีกค่ะมาด่วนๆ สำนักงานสภา
11/08/2553
ดำเนินการแล้ว
16/08/2553 09:11:47
654
โทรศัพท์มีสัญญาณรบกวนเสียงดังมาก งานธุรการ ขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็ดโทรศัพท์หมายเลข 4001 ห้องสำนักงานคณบดี ใช้งานไม่ได้มีสัญญาณกวนเสียงดังมาก ห้องสำนักงานคณบดี
11/08/2553
ดำเนินการแล้ว
02/09/2553 13:25:31
653
โทรศัพท์มีสัญญาณรบกวนเสียงดังมาก งานธุรการ ขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็ดโทรศัพท์หมายเลข 4001 ห้องสำนักงานคณบดี ใช้งานไม่ได้มีสัญญาณกวนเสียงดังมาก ห้องสำนักงานคณบดี
11/08/2553
ดำเนินการแล้ว
23/08/2553 15:31:22
652
โทรศัพท์มีสัญญาณรบกวนเสียงดังมาก งานธุรการ ขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็ดโทรศัพท์หมายเลข 4001 ห้องสำนักงานคณบดี ใช้งานไม่ได้มีสัญญาณกวนเสียงดังมาก ห้องสำนักงานคณบดี
11/08/2553
ดำเนินการแล้ว
23/08/2553 15:31:39
651
โทรศัพท์มีสัญญาณรบกวนเสียงดังมาก งานธุรการ ขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็ดโทรศัพท์หมายเลข 4001 ห้องสำนักงานคณบดี ใช้งานไม่ได้มีสัญญาณกวนเสียงดังมาก ห้องสำนักงานคณบดี
11/08/2553
ดำเนินการแล้ว
23/08/2553 15:32:06
650
โทรศัพท์มีสัญญาณรบกวนเสียงดังมาก งานธุรการ ขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็ดโทรศัพท์หมายเลข 4001 ห้องสำนักงานคณบดี ใช้งานไม่ได้มีสัญญาณกวนเสียงดังมาก ห้องสำนักงานคณบดี
11/08/2553
ดำเนินการแล้ว
02/09/2553 12:18:35
649
โทรศัพท์มีสัญญาณรบกวนเสียงดังมาก งานธุรการ ขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็ดโทรศัพท์หมายเลข 4001 ห้องสำนักงานคณบดี ใช้งานไม่ได้มีสัญญาณกวนเสียงดังมาก ห้องสำนักงานคณบดี
11/08/2553
ดำเนินการแล้ว
02/09/2553 12:18:00
648
สีของหน้าจอคอมพิวเตอร์เปลี่ยน เครื่องคอมพิวเตอร์ หน้าจอคอมพิวเตอร์เปลี่ยนเป็นสีชมพูหวานแหว๋ว สถาบันวิจัยและพัฒนา
11/08/2553
ดำเนินการแล้ว
16/08/2553 09:13:17
647
โปรแกรมในคอมพิวเตอร์มีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมในคอมพิวเตอร์ช้า และปิดไม่ได้ กองนโยบายและแผน
10/08/2553
ดำเนินการแล้ว
16/08/2553 13:01:03
646
โปรแกรมมีปัญหา งานธุรการ โปรแกรมของเครื่องมีปัญหา งานตรวจสอบภายใน
10/08/2553
ดำเนินการแล้ว
16/08/2553 09:13:42
645
ไม่สามารถใช้โน๊ตบุ๊คเข้าอินเตอร์เน็ตได้ งานธุรการ ชั้น 2 ชั้น 3 อาคารศรีพิบูล ไม่สามารถใช้โน๊ตบุ๊คเข้าอินเตอร์เน็ตได้ อาคารศรีพิบูล
09/08/2553
ดำเนินการแล้ว
10/08/2553 11:24:29
644
เครื่องคอมพิวเตอร์โดนไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สงสัยโดนไวรัส ใช้งานพื้นฐานและเข้าอินเตอร์เนตไม่ได้ครับ คล้ายๆฮาร์ดดิสจะมีปัญหารบกวนดูเครื่องให้ด้วยนะครับ งาน รป.บ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
09/08/2553
ดำเนินการแล้ว
09/08/2553 15:53:54
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] 136 [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168
หน้า 136/168
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3354  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 4  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3350  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th