- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4041 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1350
ติดต่อขอพื้นที่เว็บไซต์ สโมสรอาจารย์ค่ะ งานธุรการ เนื่องจาก สโมสรอาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จะจัดทำเว็บไซต์ จึงจะติดต่อขอพื้นที่ในการอัพโหลดเว็บไซต์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
12/09/2555
ดำเนินการแล้ว
18/07/2556 11:20:51
1349
internet ห้องสารสนเทศ อาคารพระปกเกล้า ระบบเครือข่าย internet ห้องสารสนเทศ อาคารพระปกเกล้า ใช้ไม่ได้คะ ห้องสารสนเทศ อาคารพระปกเกล้า
11/09/2555
ดำเนินการแล้ว
17/09/2555 16:16:57
1348
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานดับเอง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ดับเองโดยไม่ทราบสาเหตุ สำนักงานหอพักทะเลแก้วนิเวศ
11/09/2555
ดำเนินการแล้ว
13/09/2555 09:56:28
1347
โทรศัพท์ ชั้น 4 อาคารพระปกเกล้า ระบบโทรศัพท์ VOIP เนื่องด้วย ผศ.วราภรณ์ ซื่อประดิษฐ์กุล ทำบันทึกข้อความแจ้งกับทางสำนักงานคณะวิทยาการจัดการว่า ไม่สามารถใช้บริการระบบโทรศัพท์ชั้น 4 ห้องสาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้ จึงขอความอนุเคราะห์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยมาแก้ไขปัญหาให้ด้วยคะ ขอบคุณมากคะ อาคารพระปกเกล้า คณะวิทยาการจัดการ
10/09/2555
ดำเนินการแล้ว
12/09/2555 13:38:11
1346
ประชาสัมพันธ์ข่าว เว็บไซต์ ไม่สามารถลงข่าว กองพัฒนานักศึกษาได้ ห้องงานทุนการศึกษา
08/09/2555
ดำเนินการแล้ว
05/09/2556 22:49:43
1345
โทรศัพท์เบอร์ 4207 มีคลื่นรบกวนไม่สามารถใช้งานได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์เบอร์ 4207 ประจำห้อง ศว 301 และ 315 มีคลื่นรบกวนไม่สามารถใช้งานได้ค่ะ ห้อง ศว 301 และ ศว 315 ตึกศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
08/09/2555
ดำเนินการแล้ว
26/10/2555 08:40:18
1344
โทรศัพท์ภายในใช้ไม่ได้2เครื่อง เบอร์6502 กับเบอร์6503 โทรศัพท์ที่มาติดตั้งสำหรับนักศึกษาทั้งอาคาร 4 และอาคาร 5 ของเทคโนฯก็ไม่สามารถใช้งานได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในใช้ไม่ได้2เครื่อง เบอร์6502 กับเบอร์6503 โทรศัพท์ที่มาติดตั้งสำหรับนักศึกษาทั้งอาคาร 4 และอาคาร 5 ของเทคโนฯก็ไม่สามารถใช้งานได้ ตณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
06/09/2555
ดำเนินการแล้ว
18/12/2555 13:24:06
1343
แจ้งเปลี่ยนลิงก์ fb งานกิจกรรมนักศึกษา เว็บไซต์ รบกวนช่วยแก้ไขลิงก์ในกลุ่ม fb ของงานกิจกรรมด้วยค่ะ http://www.psru.ac.th/facebook/ แก้ไขใหม่เป็นหน้าแฟนเพจค่ะ เป็นอันนี้ค่ะ https://www.facebook.com/actpsru9 คือที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ห้องกิจกรรม
04/09/2555
ดำเนินการแล้ว
07/09/2555 11:51:50
1342
เข้าเวบไซด์กองพัฒนานักศึกษาไม่ได้ เว็บไซต์ ช่วยตรวจสอบให้ด้วยค่ะ เข้าเวบไซด์กองพัฒนานักศึกษาไม่ได้ ห้องกิจกรรม
04/09/2555
ดำเนินการแล้ว
10/11/2555 20:38:45
1341
รบกวนตรวจสอบเว็บไซต์ สำนักประกัน เว็บไซต์ เว็บประกันเข้าไม่ได้จ้า รบกวนเช๊คให้หน่อยค่ะ สนง.ประกัน
04/09/2555
ดำเนินการแล้ว
10/11/2555 20:36:29
1340
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหาเรื่องไวรัสค่ะ รบกวนช่วย format ด้วยค่ะ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
04/09/2555
ดำเนินการแล้ว
05/09/2555 16:01:24
1339
อินเตอร์เน็ตให้งานไม่ได้ งานธุรการ อินเตอร์เน็ตใช่ไม่ได้ หอพักฝั่งสนามบิน
03/09/2555
ดำเนินการแล้ว
04/09/2555 15:09:15
1338
ขอทราบรหัสปลด block เครื่องห้อง IT คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอทราบรหัสปลด block เครื่องห้อง IT คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครับ เนื่องจากมีอาจารย์ภายนอกแจ้ง software บางตัวเก่าและไม่ support กับงานที่นำมาเปิด จึงขอความกรุณาขอรหัส ปลด block เครื่อง เพื่อทางคณะจะได้ทำการแก้ได้ครับ ห้อง 4206 อาคารเทคโน 4
03/09/2555
ดำเนินการแล้ว
04/09/2555 09:56:02
1337
โทรศัพท์เบอร์ภายนอกขัดข้อง งานธุรการ จัดผังห้องใหม่ ทำให้เกิดปัญหาสายต่อโทรศัพท์ ภายนอกขัดข้อง สำนักงานสภามหาวิทยาัลัย
03/09/2555
ดำเนินการแล้ว
30/01/2556 08:53:26
1336
โทรศัพท์ภายใน ใช้ไม่ได้จำนวน 2 เครื่อง ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายใน ใช้ไม่ได้จำนวน 2 เครื่อง สำนัำกงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
03/09/2555
ดำเนินการแล้ว
10/09/2555 13:36:19
1335
ใช้ Internet ไม่ได้ ระบบเครือข่าย เครื่องไม่สามารถต่อเข้า Internet ได้ งานคลัง
03/09/2555
ดำเนินการแล้ว
04/09/2555 09:38:40
1334
โทรศัพท์ภายใน ใช้ไม่ได้จำนวน 2 เครื่อง ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายใน ใช้ไม่ได้จำนวน 2 เครื่อง คณะเทคโนโลยีเทคโนโลยี
30/08/2555
ดำเนินการแล้ว
05/09/2555 09:14:46
1333
เครื่องไม่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ตได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิเวเตอร์สำนักงานหอพักไม่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ตปริ้นงานไม่ได้ สำนักงานหอพัก
29/08/2555
ดำเนินการแล้ว
30/08/2555 12:45:53
1332
เน็ตใช้งานไม่ได้ งานธุรการ เน็ตใช้งานไม่ได้ อาคารสารภี
27/08/2555
ดำเนินการแล้ว
31/08/2555 15:05:20
1331
คอมพิวเตอร์ งานธุรการ ขอลงสแกนไวรัส ห้องคูปองสระว่ายน้ำ
27/08/2555
ดำเนินการแล้ว
31/08/2555 06:47:43
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] 136 [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202] [203
หน้า 136/203
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4041  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 18  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4023  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th