- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3354 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
683
เว็ปกองพัฒนาเปิดไม่ได้ค่ะ งานธุรการ http://saf.psru.ac.th/ ใช้การไม่ได้ค่ะ กองพัฒนานักศึกษา
28/08/2553
ดำเนินการแล้ว
30/08/2553 08:57:10
682
ไม่สามารถปริ้นงานได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ สั่งปริ้นงานไม่ได้(เครื่อง ผอ.กบค.) กองบริหารงานบุคคล
28/08/2553
ดำเนินการแล้ว
31/08/2553 10:26:50
681
สัญญาณ Wireless(default)มีสัญญาณแต่ใช่การไม่ได้ ระบบเครือข่าย สัญญาณ Wireless(default)มีสัญญาณแต่ใช่การไม่ได้ อาคารสระว่ายน้ำ
28/08/2553
ดำเนินการแล้ว
31/08/2553 20:33:43
680
ไม่มีสัญญาน wireless งานธุรการ หอพักทะเลแก้วนิเวศ 3 ไม่มีสัญญาณ wireless หอพักทะแลแก้วนิเวศ 3
27/08/2553
ดำเนินการแล้ว
02/09/2553 15:09:12
679
โทรศัพท์ภายในสำนักวิทยบริการฯ ระบบโทรศัพท์ VOIP ได้ยินไม่ชัดเจน มีสัญญานแทรก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
27/08/2553
ดำเนินการแล้ว
30/08/2553 11:42:07
678
โทรศัพท์ใช้การไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP สายโทรศัพท์ภายในชั้น 2 ห้องอาจารย์รวมขัดข้อง รบกวนตรวจสอบด้วยค่ะ ตึกพระปกเกล้า คณะวิทยาการจัดการ
27/08/2553
ดำเนินการแล้ว
30/08/2553 11:05:19
677
โทรศัพท์ไม่มีสัญญานเข้า ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ไม่มีสัญญานเข้า น่าจะเป็นผลมาจากสายขาดระหว่างหัว RJ (อยากให้มาเข้าหัวให้ใหม่ดัวยครับ) เบอณืโทรศัพท์ที่มีปัญหา 4300 ห้อง ศว109 ศูนย์วิทยาศาสตร์
26/08/2553
ดำเนินการแล้ว
30/08/2553 11:05:54
676
ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ ระบบเครือข่าย ไม่สามารถเข้าใช้อินเตอร์เน็ตได้ งานพัสดุ
26/08/2553
ดำเนินการแล้ว
30/08/2553 08:59:06
675
โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในไม่สามารถใช้งานได้เลยค่ะ....เงียบกริบไม่มีสัญญาณค่ะ.... สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารศรีพิบูล
25/08/2553
ดำเนินการแล้ว
25/08/2553 10:58:54
674
โทรศัพท์คณะวิทยาศาสตร์ทั้งคณะ ไม่มีสัญญาณ งานธุรการ โทรศัพท์ทั้งคณะใช้งานไม่ได้ ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ค่ะ โทรออกไม่ได้ค่ะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25/08/2553
ดำเนินการแล้ว
25/08/2553 10:58:32
673
อาคารสระว่ายน้ำต้องการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระบบเครือข่าย อาคารสระว่ายน้ำต้องการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เมื่อหลายเดือนก่อนเคยขอติดตั้งแล้วครั้งหนึ่งแต่ไม่มีงบ ตอนนี้มีเหลือแล้วจึงรบกวนพี่จากศูนย์คอม อีกครั้งนะครับ อาคารสะว่ายน้ำ
24/08/2553
ดำเนินการแล้ว
02/09/2553 13:26:35
672
ศว.403 ดีแล้วค่ะแต่ศว.410ยังใช้ไม่ได้ค่ะ ระบบโทรศัพท์ VOIP ห้องศว.403 สายในหมายเลข 4223ใช้ได้แล้วค่ะ แต่หมายเลข 4208 ยังใช้ไม่ได้เลยค่ะ คณะวิทยาศาสตร์
24/08/2553
ดำเนินการแล้ว
10/11/2553 10:54:23
671
แจ้งโทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้ค่ะ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในอาคารวิทยสโมสร ห้องศว.403 หมายเลข 4223 และศว.410,413 ใช้หมายเลขเดียวกันคือ 4208 ไม่มีสัญญาณเลยค่ะ จึงใช้ไม่ได้กรุณาตรวจสอบให้หน่อยนะคะ อาคารวิทยสโมสร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
24/08/2553
ดำเนินการแล้ว
30/08/2553 11:06:28
670
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมค่ะ งานบริการ แจ้งปัญหาแล้วได้รับการแก้ไขเร่งด่วน ทำให้ไม่กระทบการทำงานมาก ขอบคุณนะคะ งานทุนการศึกษา
24/08/2553
ดำเนินการแล้ว
24/08/2553 09:11:50
669
ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ งานธุรการ ขอความอนุเคาระห์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช็คอินเตอร์ที่สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นด้วยค่ะ เพราะใช้ไม่สามารถล็อกอินเข้าใช้งานได้เลย ขอบคุณค่ะ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
23/08/2553
ดำเนินการแล้ว
23/08/2553 15:30:15
668
เว็บไซต์ PSRULOAN YSYTEM ใช้งานไม่ได้ค่ะ เว็บไซต์ เว็บไซต์ PSRULOAN YSYTEM ใช้งานไม่ได้ค่ะ เนื่องจากนักศึกษากำลังดำเนินการทำสัญญาเงินกู้จำเป็นต้องใช้งาน งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
23/08/2553
ดำเนินการแล้ว
23/08/2553 10:58:39
667
website กองพัฒนานักศึกษา เปิดไม่ได้ งานธุรการ website กองพัฒนานักศึกษา เปิดไม่ได้ค่ะ นักศึกษา กยศ. จะต้องเข้าไปดูข้อมูลอย่างต่อเนื่อง แก้ไขให้ด้วยนะคะ งานทุนการศึกษา
23/08/2553
ดำเนินการแล้ว
23/08/2553 11:00:38
666
โทรศัพท์สายนอกใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์เสีย เนื่องจากรับสายไม่ได้ เเต่มีคนโทรเข้ามาเเจ้งว่า โทรไปไม่มีคนรับสาย เเต่สัญญาณภายในไม่ด้ง เเละไม่สามารถโทรออกข้างนอกได้ รับสายก็ไม่ได้ คนโทรเข้ามาไม่มีเสียงสัญญาณใดๆ โทรออกไม่ได้ รับสายไม่ได้ ช่วยเเก้ปัญหาให้ทีค่ะ เพราะเป็นสายนอกนักศึกษาเเละอาจารย์จะติดต่อเบอร์นี้บ่อยค่ะ สำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา
22/08/2553
ดำเนินการแล้ว
23/08/2553 11:35:24
665
ใช้งานIPTVไม่ได้ ระบบเครือข่าย ขึ้นว่า "Internet Explorer has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the inconvenience." งานคลัง
21/08/2553
ดำเนินการแล้ว
02/09/2553 12:16:20
664
ไวเล็ตที่ตึกมนุษย์ศาสตร์ใช้งานไม่ได้ค่ะ ระบบ iPassport ไม่สามารถเชื่อมต่อไวเล็ตกับโน๊ตบุ๊กได้ เป็นมา 2 อาทิตย์แล้วค่ะ อาคาร ม.
20/08/2553
ดำเนินการแล้ว
23/08/2553 15:24:44
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] 135 [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168
หน้า 135/168
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3354  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 4  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3350  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th