- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4027 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1376
แปลงไฟล์ข่าวศรีพิบูลฯ เป็น PDF แล้วมีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ แปลงไฟล์ข่าวศรีพิบูลฯ เป็น PDF แล้วมีปัญหา ไม่เหมือนต้นฉบับ เช่น ญ เปลี่ยนเป็น - เป็นต้น งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
26/10/2555
ดำเนินการแล้ว
31/10/2555 14:59:36
1375
เครื่องปริ้นไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ สั่งพิมพ์งานไม่ได้ โรงแรมเวียงแก้ว
26/10/2555
ดำเนินการแล้ว
26/10/2555 10:18:09
1374
เกิดปัญหากับสัญญาณแฟ็กซ์ ระบบโทรศัพท์ VOIP สัญญาณแฟ็กซ์โทรศัพท์ใช้ไม่ได้ค่ะ ไม่สามารถสส่งหรือรับเอกสารได้เลย เบอร์ 055-267058 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
25/10/2555
ดำเนินการแล้ว
31/10/2555 12:53:02
1373
เครื่องคอมพิวเตอร์ดับเอง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สำนักงานหอพัก ดับเองและไม่สามารถเปิดใช้งานได้เลย สำนักงานหอพักทะเลแก้วนิเวศ
24/10/2555
ดำเนินการแล้ว
25/10/2555 15:16:43
1372
คอมพิวเตอร์ค้าง เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ค้าง งานแนะแนวและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
18/10/2555
ดำเนินการแล้ว
26/02/2556 11:09:22
1371
สัญญาน Wifi เต็ม เครื่องคอมพิวเตอร์ รบกวนดูใ้ห้หน่อยค่ะสัญญาณ ขึ้นเต็มมาหลายวันแล้วค่ะ กองบริการการศึกษา
18/10/2555
ดำเนินการแล้ว
18/10/2555 14:07:27
1370
เดินสายโทรศัพท์ใหม่ให้ด้วยค่ะ งานบริการ - งานพัสดุ
17/10/2555
ดำเนินการแล้ว
26/10/2555 14:45:29
1369
ไวรัสลงเครื่องคอมพิวเตอร์ งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลช้า ระบบค้างบ่อย งานพัสดุ
17/10/2555
ดำเนินการแล้ว
26/10/2555 15:29:24
1368
เว็บไซต์สถาบันวิจัยเข้าใช้งานไม่ได้ กว่าสองสัปดาห์แล้วครับ งานธุรการ เว็บไซต์สถาบันวิจัยเข้าใช้งานไม่ได้ กว่าสองสัปดาห์แล้วครับ ที่ http://research.psru.ac.th/~rdi/index.php ตอนนี้มีปัญหาเนื่องจากไม่สามารถใช้งานใดๆ ได้ทั้งเจ้าหน้าที่ สวจ. หรือผู้ที่มาติดต่อ ครับ รบกวนแก้ไขปัญหาให้อย่างเร่งด่วนด้วยครับ error : mysql_pconnect(): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (61) in /usr/home/rdi/public_html/connect.php on line 7 Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (61) server farm ตึก it
16/10/2555
ดำเนินการแล้ว
17/10/2555 14:39:55
1367
ช่วยลงโปรแรมเพจเมกเกอร์ให้ด้วยค่ะ งานธุรการ ลงโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
10/10/2555
ดำเนินการแล้ว
12/10/2555 09:21:00
1366
internet ระบบเครือข่าย internet อาคารปกเกล้า ช้ามาก (WiFi) เรียนครับ คณะวิทยาการจัดการ
06/10/2555
ดำเนินการแล้ว
23/11/2555 13:41:15
1365
อินเตอร์เน็ตสัญญาณไม่ค่อยดี ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตที่อาคาร 4 คณะเทคโนฯ และอาคารปฏิบัติการการผลิต สัญญาณอ่อนมาก ติดๆดับๆตลอดเวลา บางทีค้นหาWIFI มี 3 ขีด แต่การเข้าใช้งานช้ามาก บางวันมีขีดเดียว ไม่สามารถใช้งานได้เลย อาคาร 4 คณะเทคโนฯ และอาคารปฏิบัติการการผลิต
05/10/2555
ดำเนินการแล้ว
23/11/2555 13:41:49
1364
ระบบเครือข่าย งานธุรการ ระบบเครือข่ายมีปัญหาค่ะ กองบริหารงานบุคคล
02/10/2555
ดำเนินการแล้ว
03/10/2555 09:57:02
1363
ระบบคอมพิวเตอร์มีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้งานอยู่ดีๆ หน้าจอดับค่ะ งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
01/10/2555
ดำเนินการแล้ว
01/10/2555 09:31:03
1362
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรและอุปกรณ์ติดตั้ง Wireless Access Point รุ่น EOC1650 (สวจ. มีอุปกรณ์แล้ว) ระบบเครือข่าย ขอความอนุเคราะห์บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์ติดตั้ง Wireless Access Point รุ่น EOC1650 (สวจ. มีอุปกรณ์แล้ว) ติดตั้งที่ห้องการจัดการเรียนรู้ (KM) ชั้น 1 อาคารศรีพิบูล เนื่องจากสัญญาณไวไฟอ่อนมาก ปล. ช่วยติดตั้งก่อนวันที่ 3 เพราะจำเป็นจะต้องใช้ห้อง KM ในการที่จะให้นักวิจัยกรอกข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณปี 2556 เข้าสู่ระบบ NRPM ของ วช. ห้องการจัดการเรียนรู้ (KM) ชั้น 1 อาคารศรีพิบูล
28/09/2555
ดำเนินการแล้ว
03/12/2555 09:09:27
1361
เครื่องปริ้นเตอร์ สีหมึกไม่ออกค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ หมึกจะออกเฉพาะใบแรกๆ หลังจากนั้นจะไม่มีสีเลยค่ะ งานตรวจสอบภายใน ตึกทีปวิชญ์ชั้น 2
27/09/2555
ดำเนินการแล้ว
01/10/2555 09:31:24
1360
เครื่องปริ้นเตอร์ปริ้นไม่ออก งานธุรการ เครื่องปริ้นเตอร์ปริ้นไม่ออก งานตรวจสอบภายใน อาคารทีปวิชญ์ชั้น2
26/09/2555
ดำเนินการแล้ว
26/09/2555 12:21:50
1359
internet ระบบเครือข่าย internet ช้ามากเลยครับ (คณะเกษตรฯ) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
25/09/2555
ดำเนินการแล้ว
26/09/2555 15:46:23
1358
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด งานธุรการ สำนักงานสภา สำนักงานสภา
24/09/2555
ดำเนินการแล้ว
24/09/2555 15:04:32
1357
เครื่องปริ๊น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ๊นไม่สามารถปริ๊นงานได้ กองบริหารงานบุคคล
19/09/2555
ดำเนินการแล้ว
24/09/2555 10:03:39
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] 134 [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202
หน้า 134/202
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4027  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 19  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4007  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th