- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3458 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
827
เปิดใช้งาน Home Page ไม่ได้ ระบบเครือข่าย ตามที่ หลักสูตร รป.บ. คณะมนุษยศาสตร์ ฯ (http://moubpa.psru.ac.th) และ งานบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์(http://eduhuman.psru.ac.th) ได้ ขอพื้นที่ใช้ Home Page ไว้นั้น เนื่องจากมีปัญหาการเข้าใช้งานเวบไซด์ ที่สร้างขึ้นใหม่ ใน มรพส.ไม่ได้ ****แต่สามารถเข้าใช้งานสถานที่อื่นๆ ได้ เช่น ที่บ้าน หรือ ร้านบริการอินเทอร์เน็ต ต่างๆ กลับเข้าใช้บริการได้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ชี้แจงเพื่อให้ทราบวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อประสิทธิภาพของการใช้งานเวบไซด์ต่อไป คณะมนุษยศาสตร์ ฯ หลักสูตร รป.บ.
09/02/2554
ดำเนินการแล้ว
10/02/2554 14:53:00
826
เข้าเว็ปไซต์งานตรวจสอบไม่ได้ ระบบเครือข่าย เข้าเว็ปไซต์งานตรวจสอบไม่ แต่ไปเข้าเว็ปภายนอกมหาวิทยาลัยสามารถเข้าดูได้ อาคารทีปวิชญ์ ห้องงานตรวจสอบภายใน ชั้น 2 โซนห้อง กบค.
09/02/2554
ดำเนินการแล้ว
09/02/2554 09:10:43
825
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
07/02/2554
ดำเนินการแล้ว
13/02/2554 11:59:16
824
ปัญหาการใช้งาน wireless ระบบเครือข่าย ไม่สามารถเชื่อมต่อ wireless ได้ Zone กองนโยบายและแผน อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 2
07/02/2554
ดำเนินการแล้ว
04/07/2554 09:01:36
823
เครื่องคอมพิวเตอร์ ตัวแสกนไม่อัพเดทข้อมูล และสแกนไวรัสไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสแกนไวรัสในเครื่องไม่อัพเดท และสแกนไวรัสไม่ได้ เครื่องรีสตาร์ทเอง งานคลัง
03/02/2554
ดำเนินการแล้ว
09/02/2554 09:00:35
822
ขอความอนุเคราะห์ลง office 2007 เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอความอนุเคราะห์ลง office 2007 ห้อง ผช.ทวีศักดิ์ ตึก ท ชั้น 3
03/02/2554
ดำเนินการแล้ว
07/02/2554 08:49:02
821
เปิดใช้งานเครื่องคอมไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดเครื่องแล้วไม่ติด สำนักประกัน
03/02/2554
ดำเนินการแล้ว
09/02/2554 09:00:24
820
ระบบเอกสาร e-Document ระบบเครือข่าย login ด้วย username และ password ที่ใช้กับ ipassport ไม่ได้ครับ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
02/02/2554
ดำเนินการแล้ว
03/02/2554 10:45:54
819
คอมพิวเตอร์ งานธุรการ ตัวหนังสือ ไม่ชัด อ่านยาก ห้องธุรการ
02/02/2554
ดำเนินการแล้ว
07/02/2554 08:49:16
818
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ค่ะ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ค่ะ งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
02/02/2554
ดำเนินการแล้ว
02/02/2554 21:21:23
817
ใช้โปรแกรม msn ไม่ได้ งานธุรการ 1) โปรแกรม msn 2009 เดิม เตือนให้ update เป็นโปรแกรมใหม่เท่านั้น 2) ถ้าปฏิเสธการปรับปรุงรุ่นก็จะเข้าโปรแกรมเดิมไม่ได้ 2) ถ้ายอมรับการปรับปรุงรุ่นเป็น msn 2011 ก็เข้าโปรแกรมไม่ได้ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน กองพัฒนานักศึกษา
01/02/2554
ดำเนินการแล้ว
01/02/2554 14:21:32
816
เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ เครื่องคอมฯ ไม่สามารถใช้ได้กับระบบโครงการจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง กองบริหารงานบุคคล
31/01/2554
ดำเนินการแล้ว
01/02/2554 10:35:58
815
เครื่องใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเปิดไม่ติด จำนวน 1 เครื่อง ขอเพิ่มramเพราะเครื่องช้ามาก จำนวน1-2 เครื่อง มีเครื่องเก่าอยู่อยากทำให้ใช้งานได้ เพราะอาจารย์ชาวต่างประเทศมีหลายท่าน ปริ๊นเตอร์เลเซอร์เสีย ห้องภาษาต่างประเทศ อาคารมหาวชิราลงกรณ์
28/01/2554
ดำเนินการแล้ว
28/01/2554 16:59:21
814
Wireless ไม่แจก IP Address ระบบเครือข่าย Wireless ไม่แจก IP Address สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
27/01/2554
ดำเนินการแล้ว
28/01/2554 16:17:55
813
อินเตอร์เน็ตใช่ไม่ได้/เครื่องชอบแฮ้ง งานธุรการ อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้เครื่องแฮ้งบ่อยมากคะ การเงิน
26/01/2554
ดำเนินการแล้ว
31/01/2554 11:00:47
812
ไม่มีOffice2007 งานธุรการ ไม่มีOffice2007 กรุณาลงให้ด้วยค่ะ งานบุคคล
25/01/2554
ดำเนินการแล้ว
25/01/2554 13:19:46
811
ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ จำนวน 2 เครื่อง กองบริหารงานบุคคล
21/01/2554
ดำเนินการแล้ว
25/01/2554 08:52:02
810
ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ งานธุรการ ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ ทำให้หาข้อมูลหนังสือไม่ได้ ศูนย์หนังสือทะเลแก้ว
19/01/2554
ดำเนินการแล้ว
24/01/2554 13:38:26
809
คอมพิวเตอร์มีไวรัส อินเตอร์เน็ตหลุดบ่อย เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมป้องกันไวรัสมีปัญหาไม่สามารถเข้าgfได้ (ลองลงgfแล้ว) อินเตอร์เน็ตหลุดบ่อย และโปรแกรมป้องกันไวรัสใช้งานไม่ได้ ซึ่งเครื่องต้องใช้งานด่วนค่ะ สำนักงานหอพัก
18/01/2554
ดำเนินการแล้ว
25/01/2554 08:53:31
808
ลงโปรแกรมใหม่ งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญญาเกี่ยวกับไวรัส อยากให้ช่วยลงโปรแกรมให้ใหม่ด้วยค่ะ เพราะเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องใช้ ทำงานทุกวันค่ะ.....ขอบคุณมากค่ะ กองคลัง สำนักอธิการบดี
18/01/2554
ดำเนินการแล้ว
25/01/2554 08:52:36
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] 133 [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173
หน้า 133/173
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3458  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 9  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3449  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th