- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3354 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
743
เครื่องคอมติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่้องคอม รองวิชาการ ทางศูนย์คอมแจ้งว่า "เครื่องคอมติดไวรัส ทำให้ติดตั้งบ้างโปรแกรมไม่ได้ และเป็นวินโดว์ปลอมทำให้ Update โปรแกรมไม่ได้Anti virus Symantec ทำงาน Auto update อยู่แล้ว ให้ผู้รับผิดชอบของคณะดำเนินการต่อ" เนื่องจากทางคณะฯ ไม่มีเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ของความอนุเคราะห์ลงโปรแกรมให้ด้วย คณะเกษตรฯ ห้อง กอ.210
01/11/2553
ดำเนินการแล้ว
10/11/2553 11:12:13
742
ใช้งานโปรแกรม Anti virus Symantec ไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอม รองคณบดี ห้อง กอ.210 ใช้งานโปรแกรม Anti virus Symantec ไม่ได้ คณะเกษตรฯ
01/11/2553
ดำเนินการแล้ว
02/11/2553 09:29:52
741
ไม่สามารถใช้ internet ได้ ระบบเครือข่าย ที่บ้านพักไม่สามารถเล่น internet ได้ค่ะ อยากรบกวนช่วยตรวจสอบสาย LAN ให้ด้วยค่ะ เพราะเสียบสาย LAN เข้า notebook แล้ว connect ไม่ได้ค่ะ บ้านพักอาจารย์
30/10/2553
ดำเนินการแล้ว
17/11/2553 11:54:02
740
ใช้โปรแกรม PDF ไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถเปิดโปรแกรม PDF ใช้งานได้ กองบริหารงานบุคคล(งานบุคลากร2)
27/10/2553
ดำเนินการแล้ว
27/10/2553 13:40:00
739
จอคอมพิวเตอร์ขัดข้อง ไม่ติด เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดจอคอมพิวเตอร์แล้วไม่สามารถใช้งานได้ กองบริหารงานบุคคล(ผอ.)
27/10/2553
ดำเนินการแล้ว
27/10/2553 13:41:10
738
เครื่องเปิดไม่ติด ขอใช่งานด่วนค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเปิดไม่ติด จอไม่ขึ้น วิจัย
20/10/2553
ดำเนินการแล้ว
21/10/2553 08:41:32
737
โทรทัศน์ IPTV เสีย งานบริการ โทรทัศน์ IPTV ไม่สามารถ เปิดได้ เนื่องจาก ระบบไฟไม่เข้า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริการสื่อโสตทัสน์ ฯ ชั้น 4 อาคาร 1
19/10/2553
ดำเนินการแล้ว
15/11/2553 17:27:33
736
โทรศัพท์สัญญาณไม่มี งานธุรการ โทรศัพท์สัญญาณไม่มี ใช้งานไม่ได้ ห้อง วท.105
19/10/2553
ดำเนินการแล้ว
10/11/2553 10:53:16
735
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ งานธุรการ เข้าใช้ internet ไม่ได้ค่ะ งานพัสดุ
19/10/2553
ดำเนินการแล้ว
15/11/2553 17:29:41
734
ลงวินโดว์และกู้ข้อมูล เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเสียงไม่ดังและมีไวรัส ข้อมูลบางส่วนหาย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
18/10/2553
ดำเนินการแล้ว
19/10/2553 08:32:53
733
ระบบ Internet Explore ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ Internet Explore เข้าใช้งานไม่ได้ งานประชาสัมพันธ์ อาคารทีปวิชญ์ชั้น 1
15/10/2553
ดำเนินการแล้ว
18/10/2553 12:19:43
732
internet ใช้งานไม่ได้ค่ะ ระบบเครือข่าย internet ใช้งานไม่ได้ค่ะ เนื่องจากมีนักศึกษากยศ.ต้องมายืนยันการลงทะเบียนเป็นจำนวนมากรบกวนแก้ไขให้ด่วนนะค่ะ งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
14/10/2553
ดำเนินการแล้ว
14/10/2553 11:24:53
731
เว็บไซด์สำนักงานสภาเข้าไม่ได้ค่ะ เว็บไซต์ ภายในมหาวิทยาลัยเข้าเว็บไม่ได้ค่ะ แต่ที่อื่นเข้าได้ปกติ ไม่รู้ว่าจะแก้ไขได้อย่างไรค่ะ http://council.psru.ac.th/ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
14/10/2553
ดำเนินการแล้ว
14/10/2553 11:17:18
730
Microsoft Office Word 2007 เครื่องคอมพิวเตอร์ Microsoft Office Word 2007 ไม่สามารถพิมพ์งานได้ (สาว) งานบุคคล
12/10/2553
ดำเนินการแล้ว
15/10/2553 08:48:41
729
ห้องจัดการการเรียนรู้ไม่สามารถใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต/สัญญาณไวเลสได้ ระบบเครือข่าย ห้องจัดการการเรียนรู้ไม่สามารถใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต/สัญญาณไวเลสได้ พอต่อสายแลนแล้วไม่ได้ IP ทดลองสลับสายแลนที่สวิทช์ตัวอื่นๆ แล้วก็ไม่สามารถใช้งานได้ สถาบันวิจัยเเละพัฒนา
11/10/2553
ดำเนินการแล้ว
19/10/2553 14:36:09
728
เครื่องคอมพิวเตอร์ขัดข้อง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องขัดข้อง งานตรวจสอบภายใน
11/10/2553
ดำเนินการแล้ว
13/10/2553 14:34:56
727
เครื่องปริ้นเตอร์ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ เครื่องปริ้นงานไม่ออก ใช้ระบบแชร์ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยมาก ค่ะ ตรวจสอบภายใน
11/10/2553
ดำเนินการแล้ว
13/10/2553 14:36:16
726
เครื่อง error เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง error ใช้งานไม่ได้ การเงิน
08/10/2553
ดำเนินการแล้ว
10/10/2553 21:35:43
725
แชร์เครื่องปริ้น เครื่องคอมพิวเตอร์ แชร์เครื่องปริ้น งานการเงิน
08/10/2553
ดำเนินการแล้ว
10/10/2553 21:34:49
724
อินเตอร์เนต ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ต หอพัก ดุษฎี ส่วนวังจันทน์ ใช้งานไม่ได้ หอพักดุษฎี ส่วนวังจันทน์
07/10/2553
ดำเนินการแล้ว
15/11/2553 09:18:54
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] 132 [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168
หน้า 132/168
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3354  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 4  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3350  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th