- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3458 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
867
ไม่สามารถปริ้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถปริ้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตได้ งานตรวจสอบภายใน
30/03/2554
ดำเนินการแล้ว
04/04/2554 08:47:25
866
เครื่องติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดเครื่องไม่เข้า windows ให้ restart ตลอด งานพัสดุ
30/03/2554
ดำเนินการแล้ว
07/04/2554 13:23:07
865
ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ ระบบเครือข่าย ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ ไม่ได้รับ IP หอพักบุคลากรส่วนสนามบิน
30/03/2554
ดำเนินการแล้ว
07/04/2554 15:58:09
864
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ เบอร์ 4207 ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้หมายเลข 4207 ชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์
25/03/2554
ดำเนินการแล้ว
19/04/2554 10:55:21
863
ใช้อินเตอร์เนตไม่ได้ งานธุรการ เครื่องของนายลูกขวัญ อินทร์คล้าย ใช้งานอินเตอร์เนตไม่ได้ กองบริการการศึกษา
25/03/2554
ดำเนินการแล้ว
01/04/2554 09:05:45
862
โทรศัพท์ภายในไม่มีสัญญาณ งานธุรการ โทรศัพท์ภายใน หมายเลข 1300 ไม่มีสัญญาณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
16/03/2554
ดำเนินการแล้ว
04/04/2554 08:56:41
861
ระบบ internet ชั้น3 งานธุรการ ระบบ internet ชั้้น3 และระบบ Wireless ใช้งานไม่ได้ คณะเทคโนโ่ลยีการเกษตรและอาหาร
11/03/2554
ดำเนินการแล้ว
19/03/2554 09:45:24
860
computor ไม่สามารถ shutdow ได้ งานธุรการ ตอนปิดเครื่องจะค้างที่ shutting down และเครื่องไม่ดับ งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
10/03/2554
ดำเนินการแล้ว
22/03/2554 13:29:35
859
กล่องสายแลนด์ระบบอ.วิรัช ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ กล่องสายแลนด์ระบบอ.วิรัช ใช้งานไม่ได้ งานคลัง
07/03/2554
ดำเนินการแล้ว
22/03/2554 13:07:30
858
กล่องสายแลนด์ระบบอ.วิรัช ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย กล่องสายแลนด์ระบบอ.วิรัช ใช้งานไม่ได้ งานคลัง
07/03/2554
ดำเนินการแล้ว
22/03/2554 13:07:49
857
โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ งานบริการ โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้....แจ้งไปนานแล้วแต่ไม่ได้รับความช่วยเหลือ...ขอรบกวนด้วยนะคะ วท.105 อาคารวิทยาศาสตร์
04/03/2554
ดำเนินการแล้ว
03/06/2554 09:21:15
856
ใช้งานอินเตอร์เนตไม่ได้ ระบบเครือข่าย ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม หลังฝนตกเป็นต้นมาที่แฟลตเก่าอาจารย์ไม่สามารถต่ออินเตอร์เนตได้เลยค่ะ รบกวนตรวจสอบและแก้ไขให้ด้วยค่ะ แฟลตเก่าอาจารย์ ทะเลแก้ว
04/03/2554
ดำเนินการแล้ว
07/03/2554 11:35:59
855
โทรศัพท์ภายในไม่มีสัญญาณ งานธุรการ โทรศัพท์ภายในหมายเลข 1300 ไม่มีสัญญาณ ซึ่งก่อนหน้านี้มีแต่สัญญาณแทรกซ้อนฟังไม่ชัดเจน ศูนย์การศึกษาพิเศษ
03/03/2554
ดำเนินการแล้ว
07/04/2554 07:57:21
854
internet ใช้ไม่ได้ ระบบเครือข่าย internet โซนบ้านพัก ทะเลแก้ว ไม่สามารถใช้งานได้ บ้านพักฝั่งทะเลแก้ว
03/03/2554
ดำเนินการแล้ว
07/03/2554 16:40:33
853
ติดตั้งเครื่อง Printer เครื่องคอมพิวเตอร์ ติดตั้งเครื่อง Printer ของ กบค. กองบริหารงานบุคคล
02/03/2554
ดำเนินการแล้ว
04/03/2554 08:42:02
852
เวบไซด์กองพัฒนาเข้าไม่ได้ เว็บไซต์ เวบไซด์กองพัฒนานักศึกษา เข้าไม่ได้ค่ะ ห้องกิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา
01/03/2554
ดำเนินการแล้ว
07/03/2554 09:32:37
851
โทรศัพท์สายในเสีย ระบบโทรศัพท์ VOIP เนื่องจากโทรศัพท์สายในกองพัฒนานักศึกษาเบอร์9603เสียไม่สามารถใช้งานได้จึงขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่มาช่วยดูให้หน่อยครับ กองพัฒนานักศึกษา
01/03/2554
ดำเนินการแล้ว
01/03/2554 09:07:50
850
เครื่องคอมพิวเตอร์มีไวรัส ช้า โปรแกรมไม่สมบูรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์มีไวรัส ช้า โปรแกรมไม่สมบูรณ์ ห้องกิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา
28/02/2554
ดำเนินการแล้ว
07/04/2554 13:22:24
849
wi-fi ระบบเครือข่าย wi-fi psru ไม่สามารถใช้งานได้ สำนักวิทยบริการฯ
25/02/2554
ดำเนินการแล้ว
02/03/2554 13:47:30
848
เครื่องคอมพิวเตอร์มีไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมีไวรัส โปรแกรมไม่สมบูรณ์ เวียงแก้ว
25/02/2554
ดำเนินการแล้ว
07/03/2554 18:06:11
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] 131 [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173
หน้า 131/173
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3458  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 9  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3449  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th