- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4027 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1436
ใช้อินเตอร์ไม่ได้ค้า ระบบเครือข่าย ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ป 201 ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้คะ เนื่องจากทางศูนย์ IT Fix port ไว้ คิดว่า Port น่าจะเสียนะคะ ช่วยมาดูให้หน่อยค้า อาจารย์เขาสอนกันไม่ได้คะ อาคารพระปกเกล้า
18/01/2556
ดำเนินการแล้ว
29/01/2556 09:53:34
1435
ลงโปรแกรม windows ใหม่ งานธุรการ โปรแกรม windows มีปัญหาไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องสแกนบาร์โค้ดได้ โครงการให้บริการสระว่ายน้ำ
17/01/2556
ดำเนินการแล้ว
23/01/2556 16:23:06
1434
โทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์สายในของศูนย์การศึกษาพิเศษ หมายเลข 1300 ไม่สามารถใช้งานได้ และสายใน ของสำนักงานคณะครุศาสตร์ ส่วนวังจันทน์ ก็ไม่สามารถใช้งานได้ หมายเลข 1000 อาคารการศึกษาพิเศษ
17/01/2556
ดำเนินการแล้ว
30/01/2556 11:09:19
1433
โปรแกรม windows มีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม windows มีปัญหาไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องปริ้นเตอร์ได้ ห้อง ผอ.กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
15/01/2556
ดำเนินการแล้ว
22/02/2556 13:20:26
1432
คอมพิวเตอร์ติดไวรัสใช้งานไม่ได้ 2 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ใช้งานไม้ได้ เนื่องจากติดไวรัส กองบริการการศึกษา
11/01/2556
ดำเนินการแล้ว
15/01/2556 11:21:54
1431
อินเตอร์ไม่สามารถออกภายนอกได้ งานธุรการ อินเตอร์ไม่สามารถออกภายนอกได้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
11/01/2556
ดำเนินการแล้ว
29/01/2556 10:05:20
1430
โทรศัพท์ งานธุรการ โทรศัพท์สายใน เบอร์ 7200 โทรออกได้ แต่โทรเข้ามีสัญญาณ แต่ไม่ได้ยินเสียง อาคารศรีพิบูล สถาบันวิจัยและพัฒนา
10/01/2556
ดำเนินการแล้ว
19/02/2556 10:36:50
1429
ลงโปรแกรม Adobe เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอความอนุเคราะห์ ลงโปรแกรม adobe photo flash กองบริการการศึกษา
08/01/2556
ดำเนินการแล้ว
08/01/2556 12:46:16
1428
ไม่สามรถเปิดโปรแกรม Adobe Reader ได้ งานบริการ โปรแกรม Adobe Reader ไม่สามารถเปิดได้จากเว็ปไวต์แต่ถ้าจากเอกสารที่ไม่ใช่จากหน้าเวปเปิดได้ กองกลาง สนอ.
08/01/2556
ดำเนินการแล้ว
09/01/2556 13:58:02
1427
link ผลการพิจารณาทุนการศึกษาประเภททุนทั่วไป ปีการศึกษา 2555 ในหน้าเว็บ มรพส.ผิดค่ะ เว็บไซต์ link ผลการพิจารณาทุนการศึกษาประเภททุนทั่วไป ปีการศึกษา 2555 ในหน้าเว็บ มรพส.ผิดค่ะ (ส่ง ไฟล์ที่ถูกให้ในเมล์พี่เอ็ด เรียบร้อยแล้วค่ะ) งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
04/01/2556
ดำเนินการแล้ว
19/07/2556 09:09:31
1426
กรุณาเพิ่มช่องในการรับสมัครงาน เพิ่มช่อง ปี 2556 งานธุรการ ช่องการรับสมัครงาน เนื่องจากปี 2555 ได้สิ้นสุดลงแล้ว กรุณาเพิ่มช่องปี 2556 โดยด่วนด้วยครับ เพราะในขณะนี้กองบริหารงานบุคคลเปิดรับสมัครใหม่แล้ว ขอบคุณครับ กองบริหารงานบุคคล
03/01/2556
ดำเนินการแล้ว
19/07/2556 09:11:25
1425
เปิดเครื่องไม่ติด เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดเครื่องไม่ติดเลย กองบริการการศึกษา (ห้องเบอร์ 3)
02/01/2556
ดำเนินการแล้ว
03/01/2556 09:51:26
1424
ใช้ wifi VOIP ไม่ได้ งานธุรการ ที่อาคารการศึกษาพิเศษ ไม่สามารถใช้ wifi VOIP เชื่อมต่อได้ เป็นมานาน 3 สัปดาห์แล้ว อาคารการศึกษาพิเศษ
27/12/2555
ดำเนินการแล้ว
19/02/2556 10:35:58
1423
โทรศัพท์ไม่สัญณาน งานธุรการ โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้ มีสัญญาณ วท.407
24/12/2555
ดำเนินการแล้ว
19/02/2556 10:36:16
1422
เข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้ งานธุรการ คอมพิวเตอร์เข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้ ต้องการใช้งานด่วน กองบริหารงานบุคคล
21/12/2555
ดำเนินการแล้ว
24/12/2555 09:31:54
1421
เข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้ งานธุรการ คอมพิวเตอร์เข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้ ต้องการใช้งานด่วน กองบริหารงานบุคคล
21/12/2555
ดำเนินการแล้ว
24/12/2555 09:31:29
1420
เครื่องคอมพิวเตอร์ปริ้นงานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ปริ้นงานไม่ได้ สำนักงานหอพัก
18/12/2555
ดำเนินการแล้ว
19/12/2555 13:55:15
1419
ระบบ E-document psru ไม่มีตำแหน่ง นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ งานธุรการ ระบบ E-document psru ไม่มีตำแหน่ง นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ให้เลือก รบกวนเพิ่มให้ด้วยค่ะ กองพัฒนานักศึกษา
17/12/2555
ดำเนินการแล้ว
04/01/2556 09:12:12
1418
ต้องการสัญญาณ wifi เพิ่มค่ะ งานบริการ ต้องการสัญญาณ wifi เพิ่ม ณ ห้องแนะแนวฯ อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 2 ค่ะ ห้องแนะแนวฯ
17/12/2555
ดำเนินการแล้ว
18/07/2556 11:29:03
1417
โทรศัพท์กลางของมหาวิทยาลัยไม่สามารถใช้งานได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์กลางของมหาวิทยาลัยไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 2 เครื่อง ทำให้ไม่สามารถติดต่อหน่วยงานต่างๆด้วยเบอร์ภายในได้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ส่วนวังจันทน์
15/12/2555
ดำเนินการแล้ว
18/12/2555 18:02:34
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] 131 [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202
หน้า 131/202
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4027  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 19  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4007  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th