- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4027 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1456
ข้อมูลในคอมพิวเตอร์หาย เครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อมูลในคอมพิวเตอร์หาย จะรบกวนให้ช่วยกู้ข้องมูลให้ครับ ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ตึก ฉ. ห้อง 104
22/02/2556
ดำเนินการแล้ว
26/02/2556 12:17:33
1455
เครื่องคอมฯปริ้นงานไม่ได้ งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์ในสำนักงานหอพักฯปริ้นงานไม่ได้ค่ะ และบางครั้งก็ปริ้นงานได้ บางครั้งก็ปริ้นไม่ได้ค่ะ สำนักงานหอพักทะเลแก้วนิเวศ
22/02/2556
ดำเนินการแล้ว
26/02/2556 09:29:17
1454
ต้องการติดตั้ง active license ของ microsoft xp งานธุรการ ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่มาติดตั้ง active license ของ microsoft xp ให้ Note book ของอาจารย์ที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ประมาณ 4 เครื่อง) ด้วยค่ะ ห้อง กอ. 206 และห้องพักรองคณบดี 212
21/02/2556
ดำเนินการแล้ว
18/07/2556 16:08:40
1453
ระบบ internet ระบบเครือข่าย internet บ้านพัก ทะเลแก้ว ไม่แจกเบอร์ ip อะครับ (โซนบ้านพักท่าน อธิการ รศ.ทัศนีย์ ครับ) ขอบคุณครับ บ้านพักทะเลแก้ว
19/02/2556
ดำเนินการแล้ว
21/03/2556 13:18:49
1452
เบอร์ภายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP เบอร์ภายใน 7230 ห้อง วารสาร อาคารศรีพิบูล ชั้น 2 ใช้งานไม่ได้ครับ ห้อง วารสาร อาคารศรีพิบูล ชั้น 2
19/02/2556
ดำเนินการแล้ว
24/04/2556 13:41:13
1451
wifi ห้อง ผอ. ใช้งานไม่ไำด้ รบกวนมาติดตั้ง อุปกรณ์(มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณที่ สวจ.) ระบบเครือข่าย wifi ห้อง ผอ. ใช้งานไม่ไำด้ รบกวนมาติดตั้ง อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ทาง สวจ. มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณอยู่แล้ว 1 ตัว ห้องผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
18/02/2556
ดำเนินการแล้ว
21/02/2556 08:47:02
1450
โทรศัพท์ สายใน คณะวิทยาการจัดการ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายใน อาคารพระปกเกล้า โดยเฉพาะชั้น 4 ใช้งานไม่ได้คะ ช่วยมาแก้ไขด้วยคะ อาคารพระปกเกล้า
08/02/2556
ดำเนินการแล้ว
01/07/2556 08:58:22
1449
เข้า internet ไม่ได้ งานธุรการ ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ เครื่องพี่เอ๋ อรทัย งานพัสดุ
07/02/2556
ดำเนินการแล้ว
07/03/2556 08:49:26
1448
ลำโพงไม่ดัง เครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากลำโพงไม่สามารถใช้งานได้ กองบริหารงานบุคคล
07/02/2556
ดำเนินการแล้ว
12/02/2556 13:47:30
1447
ใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย ใช้งานระบบอินเตอรืเน็ตไม้ได้ จำนวน 4 เครื่อง ที่กองบริการการศึกษา เนื่องจากขึ้นว่าเบอร์ IP เต็ม รบกวนแก้ไขให้หน่อยค่ะ เพราะต้องเข้าอินเตอร์เน็ตเพื่อตรวจสอบการสมัครเีรียนของนักศึกษา กองบริการการศึกษา
05/02/2556
ดำเนินการแล้ว
06/02/2556 14:44:33
1446
ขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรม เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอความอนุเคราะห์จากศูนย์ IT กรุณาช่วยลงโปรแกรม antivirus ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในห้องพักอาจารย์ จำนวน 4 เครื่อง ศูนย์การศึกษาพิเศษ
31/01/2556
ดำเนินการแล้ว
26/02/2556 11:18:12
1445
โทรศัพท์ห้อง คณบดี อาคาร 4 เทคโนอุตฯ ไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ห้อง คณบดี อาคาร 4 เทคโนอุตฯ ไม่มีสัญญาณ ห้อง คณบดี อาคาร 4 เทคโนอุตฯ
31/01/2556
ดำเนินการแล้ว
14/05/2556 07:32:37
1444
website ของกองพัฒนานักศึกษา ไม่สามารถใช้งานได้ค่ะ เว็บไซต์ website ของกองพัฒนานักศึกษา http://saf.psru.ac.th/ ไม่สามารถใช้งานได้ค่ะ กองพัฒนานักศึกษา
30/01/2556
ดำเนินการแล้ว
18/07/2556 11:16:20
1443
ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ท่านคณบดี ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ ต้องการลง windows เครื่ีอง MacBook Air โดยแบ่ง Partition โทร นัดเวลา ก่อนได้หรือเปล่าครับ 08-1971-6554 (หรือ 0896444015 อดิศักดิ์) ขอบคุณมากครับ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
28/01/2556
ดำเนินการแล้ว
26/02/2556 11:08:54
1442
เว็บไซด์กองพัฒนานักศึกษาใช้งานไม่ได้ค่ะ เว็บไซต์ เว็บไซด์กองพัฒนานักศึกษาใช้งานไม่ได้ค่ะ งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
26/01/2556
ดำเนินการแล้ว
29/01/2556 10:02:13
1441
เว็บไซต์ คณะวิทยาการจัดการเข้าไม่ได้ เว็บไซต์ เว็บไซต์ คณะวิทยาการจัดการเข้าไม่ได้ เพราะอะไรคะ ช่วยแก้ไข หรือบอกหน่อยได้ไหม???? อาคารคณะวิทยาการจัดการ
26/01/2556
ดำเนินการแล้ว
29/01/2556 10:06:00
1440
อินเทอร์เน็ตมีปัญหาค่ะ เว็บไซต์ อินเทอร์เน้ตเครื่องพี่บุด มีปัญหาค่ะ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
23/01/2556
ดำเนินการแล้ว
24/01/2556 10:39:46
1439
อินเตอร์เน็ตอาคาร5เทคโนฯอุตใช้งานไม่ได้ค่ะ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วค่ะ อาคาร5คณะเทคโน
22/01/2556
ดำเนินการแล้ว
30/01/2556 11:40:59
1438
อินเตอร์เน็ตอาคาร5เทคโนฯอุตใช้งานไม่ได้ค่ะ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วค่ะ อาคาร5คณะเทคโน
22/01/2556
ดำเนินการแล้ว
29/01/2556 09:50:46
1437
เบอร์สายในของอาคารเวียงแก้วใช้ไม่ได้คะ ระบบโทรศัพท์ VOIP เบอร์โทรศัทพ์ สายในของอาคารเวียงแก้ว ไม่มีสัญญาณ อาคารเวียงแก้ว
18/01/2556
ดำเนินการแล้ว
30/01/2556 08:51:39
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] 130 [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202
หน้า 130/202
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4027  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 19  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4007  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th