- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4006 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
3776
โทรศัพท์ใช้ไม่ได้ค่ะ ระบบโทรศัพท์ VOIP เปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ แล้วใช้ไม่ได้ค่ะ ห้องทำงานหน้าห้อง ผอ.กองกลาง
31/08/2564
ดำเนินการแล้ว
01/09/2564 15:33:25
3775
อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย เนื่องจากไฟดับ ทำให้อินเทอร์เน็ตในสำนักงานไม่สามารถเชื่อต่อได้ สำนักงานหอพัก
31/08/2564
ดำเนินการแล้ว
01/09/2564 10:38:20
3774
ต่อสายอินเทอร์เน็ต ระบบเครือข่าย โต๊ะทำงานพี่อ้อคะ office กมป. อาคารพิบูลวิชญ์
30/08/2564
ดำเนินการแล้ว
31/08/2564 13:00:41
3773
ปริ้นเตอร์ผิดปกติ เครื่องคอมพิวเตอร์ สั่งปริ้นแล้วฟอร์นขนาดเล็ก เกินความเป็นจริง สำนักงานหอพัก
26/08/2564
ดำเนินการแล้ว
01/09/2564 10:38:35
3772
อินเตอร์เน็ตใช้การไม่ได้ งานธุรการ อินเตอร์เน็ต ที่อาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลังจากเปลี่ยนสายสัญญานยังไม่สามารถใช้งานได้ อาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
26/08/2564
ดำเนินการแล้ว
21/09/2564 20:54:03
3771
โทรศัพท์สายนอกสลับกัน ระบบโทรศัพท์ VOIP เบอร์โทรสายนอกของกองบริหารงานบุคคล 055-267093 ได้สลับกับงานเลขานุการ ปัจจุบันที่กบค.เป็นเบอร์ 055-267090 กองบริหารงานบุคคล
25/08/2564
ดำเนินการแล้ว
01/09/2564 15:37:49
3770
โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ ไม่มีสัญญาณ อาคารสระว่ายน้ำ
19/08/2564
ดำเนินการแล้ว
21/09/2564 20:51:19
3769
ไม่สามารถปริ้นงานได้ งานธุรการ เครื่องคอมพิเตอร์ไม่สามารถปริ้นงานได้ จำนวน 1 เครื่อง สำนักงานหอพัก
09/08/2564
ดำเนินการแล้ว
10/08/2564 15:12:32
3768
ถ่านไบออสหมด เครื่องคอมพิวเตอร์ เวลาเปิดเครื่องคอมฯเสร็จ ต้องตั้งวันที่และเวลาทุกครั้งค่ะ โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
05/08/2564
ดำเนินการแล้ว
08/08/2564 14:06:29
3767
คอมพิวเตอร์ใชงานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้งานไม่ได้ ครูใช้สอนออนไลน์เด็กพิเศษไม่ได้ อาคารการศึกษาพิเศษ
03/08/2564
ดำเนินการแล้ว
10/08/2564 09:46:00
3766
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ใช้งานไม่ได้ อาคารศรีพิบูล
30/07/2564
ดำเนินการแล้ว
21/09/2564 20:51:01
3765
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ งานธุรการ ระบบเครือข่าย ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ อาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30/07/2564
ดำเนินการแล้ว
05/08/2564 09:29:03
3764
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ เครื่องพิมพ์ไม่ขึ้น งานธุรการ อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ เครื่องพิมพ์ไม่ขึ้น ห้องงานบัญชี กองคลัง (เครื่องนางสาวสุนิสา รุ่งเรือง)
30/07/2564
ดำเนินการแล้ว
30/07/2564 10:55:53
3763
โปรแกรม word ไม่สามารถพิมพ์ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ขึ้นผลิตภัณฑ์การใช้งานล้มเหลว ตึก ม. วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
29/07/2564
ดำเนินการแล้ว
10/08/2564 09:48:20
3762
อินเตอร์เน็ต ระบบเครือข่าย ขอสัญญาณอินเตอร์เน็ต โครงการจัดตั้งกองคลัง
29/07/2564
ดำเนินการแล้ว
29/07/2564 11:38:40
3761
เวลาในคอมพิวเตอร์ไม่รัน เครื่องคอมพิวเตอร์ เวลาในเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องตั้งค่าทุกครั้งที่เปิดเครื่อง นายจงกล บุญศรี
27/07/2564
ดำเนินการแล้ว
16/08/2564 10:35:19
3760
เครื่องปริ้นท์ HP Laserjet p1102 กระดาษติด เครื่องคอมพิวเตอร์ เวลาเครื่องดึงกระดาษจะติดฝั่งซ้าย สำนักงานอธิการบดี (ออย เลขาฯ)
27/07/2564
ดำเนินการแล้ว
02/09/2564 13:13:01
3759
สิทธิการใช้งาน Windows จะหมดอายุในเร็วๆนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ สิทธิการใช้งาน Windows จะหมดอายุในเร็วๆนี้ งานบัญชี โครงการจัดตั้งกองคลัง
24/07/2564
ดำเนินการแล้ว
27/07/2564 09:35:07
3758
อุปกรณ์สายสัญญาณโทรศัพท์ห้องหน่วยธุรการและสารบรรณเสีย งานธุรการ ขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็คอุปกร์สายสัญญาณโทรศัพท์สายนอกห้องหน่วยธุรการและสารบรรณ งานธุรการและสารบรรณ อาคารทีปวิชญ์
22/07/2564
ดำเนินการแล้ว
21/09/2564 20:51:52
3757
ดูโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีปัญหา ห้องงานอาคารสถานที่และบริการ อาคารทีปวิชญ์
17/07/2564
ดำเนินการแล้ว
17/09/2564 14:03:13
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] 13 [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201
หน้า 13/201
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4006  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 14  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3991  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th