- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4043 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
3813
ขอความอนุเคราะห์ย้ายหมายโทรศัพท์ งานธุรการ ขอความอนุเคราะห์ย้ายหมายเลขโทรศัพท์จาก 4100 เป็น 4001 ควท
06/10/2564
ดำเนินการแล้ว
19/10/2564 08:51:01
3812
ขอความอนุเคราะห์ย้ายหมายโทรศัพท์ งานธุรการ ขอความอนุเคราะห์ย้ายหมายเลขโทรศัพท์จาก 4100 เป็น 4001 ควท
06/10/2564
ดำเนินการแล้ว
19/10/2564 09:01:53
3811
โน๊ตบุ๊ค เปิดเครื่องขึ้น ช้ามาก เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอความอนุเคราะห์มาลงโปรแกรมโน๊ตบุ๊คให้ใหม่นิดคะ เครื่องเปิดช้ามาก ทำไรก็ช้า อืด งานสภามหาวิทยาลัย
06/10/2564
ดำเนินการแล้ว
08/10/2564 09:57:50
3810
ติดตั้งโปรแกรม งานธุรการ ติดตั้งโปรแกรมไม่ได้ ห้องแนะแนว
06/10/2564
ดำเนินการแล้ว
07/10/2564 13:30:19
3809
ไม่สามารถใช้งานเครื่องปริ้น/แสกนได้ งานบริการ เครื่องปริ้นไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากการลงไดร์ฟเวอร์ไม่สำเร็จ ทางงานสระว่ายน้ำ จึงขอความอนุเคราะห์ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ดำเนินการ เพื่อการใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยครับ ขอบพระคุณครับ อาคารสระว่ายน้ำและฟิตเนส
06/10/2564
ดำเนินการแล้ว
07/10/2564 13:30:32
3808
โทรศัพท์สายนอก และโทรสาร (แฟกซ์) ไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายนอก เบอร์ 055-267090 โทรสาร (แฟกซ์) เบอร์ 055-267091 ไม่มีสัญญาณค่ะ ไม่สามารถประสานงานและรับเอกสารจากหน่วยงานภายนอกได้ค่ะ งานธุรการและสารบรรณ อาคารทีปวิชญ์
05/10/2564
ดำเนินการแล้ว
08/10/2564 12:20:59
3807
ปริ้นเตอร์สีเพี้ยน งานธุรการ ลงไดร์เวอร์ใหม่และล้างหัวพิมพ์ ห้องอธิการบดี
04/10/2564
ดำเนินการแล้ว
05/10/2564 09:40:38
3806
ระบบ Internet ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย โทรศัพท์ และ อินเทอร์เน็ต ใช้งานไม่ได้ งานประกันคุณภาพการศึกษา
04/10/2564
ดำเนินการแล้ว
07/10/2564 14:28:39
3805
printer พิมพ์ไม่ได้ งานธุรการ ติดตั้ง driver ใหม่ ห้องแนะแนว อาคารกิจการนักศึกษา
01/10/2564
ดำเนินการแล้ว
01/10/2564 11:33:59
3804
เครื่องปริ้นท์ ปริ้นท์ไม่ออก งานธุรการ เครื่องปริ้นท์ ปริ้นท์ไม่ออก ห้อง ผช. ปฏิพันธ์ อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 3
28/09/2564
ดำเนินการแล้ว
28/09/2564 14:48:46
3803
เบอร์ภายใน 4005 , 4100 ใช้งานไม่ได้ และขอติดตั้งเบอร์ภายในใหม่ให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เนื่องจากย้ายห้องทำงาน ระบบโทรศัพท์ VOIP เบอร์ภายใน 4005 , 4100 ใช้งานไม่ได้ (ฝ่ายวิชาการและวิจัย) และขอติดตั้งเบอร์ภายในใหม่ให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เนื่องจากย้ายห้องทำงาน ห้องฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรพส.
27/09/2564
ดำเนินการแล้ว
02/11/2564 14:46:17
3802
โทรศัพท์สายนอก และแฟกซ์ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายนอก 055-267090 และแฟกซ์ 055-267091 ไม่มีสัญญาณ ไม่สามารถโทรเข้า-ออก ได้ งานธุรการและสารบรรณ อาคารทีปวิชญ์
26/09/2564
ดำเนินการแล้ว
08/10/2564 12:21:45
3801
สัญญาณเน็ต ระบบเครือข่าย สัญญาณเน็ตหลุดบ่อย ต้องคอยกรอก password ใหม่อยู่เรื่อยๆ และตัวกระจายสัญญาณเน็ตในห้องพักไม่มีสัญญาณเน็ต แฟลตทะเลแก้ว
23/09/2564
ดำเนินการแล้ว
06/01/2565 11:25:37
3800
เครื่องปริ้นเชื่อมต่อไม่ได้ 2 เครื่อง งานธุรการ เครื่องปริ้นสี และขาวดำ ปริ้นไม่ได้ ขึ้นออฟไลน์ตลอด สำนักงานทะเลแก้วนิเวศ
21/09/2564
ดำเนินการแล้ว
23/09/2564 11:11:22
3799
โทรศัพท์สายนอก และแฟกซ์ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายนอก เบอร์ 055-267090 และ แฟกซ์ เบอร์ 055-267091 ใช้งานไม่ได้ค่ะ ขอความอนุเคราะห์ด่วนนะคะ เนื่องจากไม่สามารถประสานงานกับหน่วยงานภายนอก และรับเอกสารที่ส่งถึงมหาวิทยาลัยได้ค่ะ งานธุรการและสารบรรณ อาคารทีปวิชญ์
20/09/2564
ดำเนินการแล้ว
21/09/2564 20:50:01
3798
ลง window ใหม่ งานธุรการ ลง window และโปรแกรม งานเลขานุการผู้บริหาร
17/09/2564
ดำเนินการแล้ว
20/09/2564 11:13:29
3797
โทรศัพท์สายนอกเสีย งานธุรการ โทรศัพท์สายนอกเบอร์กลางมหาวิทยาลัย ไม่สามารถใช้งานได้ งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
16/09/2564
ดำเนินการแล้ว
16/09/2564 16:14:30
3796
โทรศัพท์สายนอกเสีย ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายนอกเบอร์กลางมหาวิทยาลัย ไม่สามารถใช้งานได้ งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
16/09/2564
ดำเนินการแล้ว
16/09/2564 16:14:41
3795
PCทำงานช้า ลง hard disk,windows ใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ PCทำงานช้า ลง hard disk,windows ใหม่ ห้องทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
15/09/2564
ดำเนินการแล้ว
17/09/2564 13:55:33
3794
ลงโปรแกรมใหม่ค่ะ งานธุรการ คอมช้าค่ะ ห้องทำงานหน้าห้อง ผอ.กองกลาง
14/09/2564
ดำเนินการแล้ว
14/09/2564 13:49:09
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] 13 [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202] [203
หน้า 13/203
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4043  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 18  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4025  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th