- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3458 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
907
ไม่สามารถใช้งาน Internet ได้ ระบบเครือข่าย ไม่สามารถใช้งาน Internet ได้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
31/05/2554
ดำเนินการแล้ว
01/06/2554 16:31:51
906
การdownload file แนบ ระบบเครือข่าย ไม่สามารถdownload file แนบจากhotmail ได้ค่ะ(ส่วนใหญ่file word) และfiledownloadอื่นๆ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
31/05/2554
ดำเนินการแล้ว
01/06/2554 16:31:38
905
internet ที่หอดุษฎีโดมและหอนันทนิเวศน์ใช้งานไม่ได้ค่ะ งานธุรการ internet ที่หอดุษฎีโดมและหอนันทนิเวศน์ใช้งานไม่ได้ค่ะ รบกวนแก้ไขให้หน่อยนะคะ เพราะต้องใช้งานด่วนค่ะ หอดุษฎีโดม
30/05/2554
ดำเนินการแล้ว
01/06/2554 16:39:15
904
Internet ใช้งานเว็บไซด์ภายนอกไม่ได้ ระบบเครือข่าย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร (อาคาร 3 ชั้น) Internet เข้าใช้งานเว็บไซด์ภายนอกไม่ได้ เ้ข้าได้แต่เฉพาะ .psru.ac.th คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
27/05/2554
ดำเนินการแล้ว
30/05/2554 20:53:18
903
ระบบแลนเครื่องคอมกับเครื่องถ่ายเอกสารใช้การไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบแลนเครื่องคอมกับเครื่องถ่ายเอกสารใช้การไม่ได้ จำนวน 2 เครื่อง กองบริหารงานบุคคล
24/05/2554
ดำเนินการแล้ว
25/05/2554 08:47:17
902
โทรศัพท์สายใน ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ระบบโทรศัพท์ VOIP ขอให้พ่วงสายโทรศัพท์ เบอร์ 9602 และต่อสายเพื่อใช้เบอร์ 9606 ค่ะ งานทุนการศึกษา
22/05/2554
ดำเนินการแล้ว
03/06/2554 09:22:19
901
web กองพัฒนานักศึกษา ขัดข้อง งานธุรการ web กองพัฒนานักศึกษา ขัดข้อง ใช้งานไม่ได้ กองพัฒนานักศึกษา
22/05/2554
ดำเนินการแล้ว
30/05/2554 20:54:07
900
internet ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ internet ที่หอดุษฎีโดม หอนัน ส่วนวังจันทน์ใช้งานไม่ได้ รบกวนแก้ไขให้ด้วยนะคะ ต้องใช้งานด่วนค่ะ หอดุษฎีโดม
21/05/2554
ดำเนินการแล้ว
01/06/2554 16:40:20
899
internet ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย เข้าเวบมหาวิทยาลัยได้ แต่ใช้งานเวบภายนอกไม่ได้เลย กองพัฒนานักศึกษา
21/05/2554
ดำเนินการแล้ว
24/05/2554 12:03:52
898
Internet เล่นไม่ได้ ระบบเครือข่าย เล่น วงในได้ แต่ วิ่งออกข้างนอกไม่ได้ บ้านพักทะเลแก้ว
21/05/2554
ดำเนินการแล้ว
24/05/2554 12:04:09
897
โทรศัพท์สายในไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในไม่มีสัญญาณ กองพัฒนานักศึกษา
18/05/2554
ดำเนินการแล้ว
23/05/2554 09:08:03
896
ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย ไม่สามารถเข้าใช้อินเทอร์เน็ตได้ค่ะ กองพัฒนานักศึกษา
11/05/2554
ดำเนินการแล้ว
12/05/2554 09:20:21
895
ไม่สามารถเข้าระบบ ipassport ระบบ iPassport ไม่สามารถ log in เข้าระบบ ipassport ได้ งานเลขานุการผู้บริหาร
11/05/2554
ดำเนินการแล้ว
12/05/2554 08:59:09
894
โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในของสถาบันวิจัยและพัฒนาไม่มีสัญญาณจึงทำให้ไม่สามารถโทรเข้าและออกได้ สถาบันวิจัยและพัฒนา
11/05/2554
ดำเนินการแล้ว
11/05/2554 16:01:49
893
โทรศัพท์ภายในเบอร์ 4215 และ 4216 ไม่มีสัญญาณเสียง และโทรเข้าขออกไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในเบอร์ 4215 และ 4216 ไม่มีสัญญาณเสียง และโทรเข้าขออกไม่ได้ พบปัญหาตั้งแต่เดือนมีนาคม53 ไม่ได้แจ้งช่วงนั้นเพราะคิดว่าเป็นเหมือนกันทั้งมหาลัย วันนี้เช็คแล้วพบว่าตึกทีปวิชญ์และตึกวิทยบริการใช้การได้ ตึกสารภี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10/05/2554
ดำเนินการแล้ว
11/05/2554 16:02:58
892
test ระบบ ระบบโทรศัพท์ VOIP test ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
09/05/2554
ดำเนินการแล้ว
09/05/2554 11:37:08
891
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ค่ะ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ค่ะ งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
07/05/2554
ดำเนินการแล้ว
09/05/2554 08:41:29
890
e-document ระบบเครือข่าย เปิดอ่านเอกสารไฟล์pdf ใน e-document ไม่ได้ครับ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
03/05/2554
ดำเนินการแล้ว
12/05/2554 09:15:47
889
โทรศัพท์สายในไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในของสถาบันวิจัยและพัฒนาไม่มีสัญญาณ ไม่สามารถโทรออกได้ สถาบันวิจัยและพัฒนา
29/04/2554
ดำเนินการแล้ว
11/05/2554 16:03:07
888
ไม่้ต้องเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ งานธุรการ ถึงผู้ดูแล ตามที่แจ้งให้แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนั้น ทางผู้บริหารแจ้งว่า ไม่ต้องเปลีย่นแปลงจากเดิม 13.00 น. เป็น 15.30 แล้วนะครับ จึงแจ้งมาจักได้ไม่เปลี่ยนแปลง(เดี่ยวมีปัญหา)....... กองบริการการศึกษา
28/04/2554
ดำเนินการแล้ว
11/05/2554 17:14:50
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] 129 [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173
หน้า 129/173
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3458  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 9  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3449  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th