- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4027 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1516
โทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้(ได้ตอนเช้า พอสายๆก็ใช่ไม่ได้อีกแล้ว) ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้(ได้ตอนเช้า พอสายๆก็ใช่ไม่ได้อีกแล้ว) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
02/05/2556
ดำเนินการแล้ว
04/05/2556 09:35:33
1515
ขอพ่วงโทรศัพท์สายใน ระบบโทรศัพท์ VOIP ขอให้มาพ่วงสายโทรศัพท์สายใน เพราะปัจจุบันมีจุดเดียว จึงอาจทำให้ไม่สะดวกในการรับสาย ห้องงานนิติกรรมและสัญญา(ข้างห้องกองบริหารงานบุคคล)
01/05/2556
ดำเนินการแล้ว
14/05/2556 07:33:36
1514
microsoft office งานธุรการ ไม่สามารถลง โปรแกรม microsoft office ได้ครับ เครื่อง เจ้าหน้าที่ ธุรการ กอ.๒๐๒ คทก
30/04/2556
ดำเนินการแล้ว
18/07/2556 16:07:41
1513
โทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้ กองพัฒนานักศึกษา
30/04/2556
ดำเนินการแล้ว
04/05/2556 09:32:47
1512
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม่สามารถใช้โทรศัพท์ภายในได้ งานธุรการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม่สามารถใช้โทรศัพท์ภายในได้ สำนักงานคณะเทคโนฯ
30/04/2556
ดำเนินการแล้ว
04/05/2556 13:43:13
1511
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม่สามารถใช้โทรศัพท์ภายในได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม่สามารถใช้โทรศัพท์ภายในได้ สำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
29/04/2556
ดำเนินการแล้ว
04/05/2556 09:35:46
1510
โทรศัพท์สายในของสำนักงานบัณฑิตใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP เบอร์ภายใน 9700-9705 ใช้งานไม่ได้ครับ รบกวนแก้ไขด้วยครับ สำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา
29/04/2556
ดำเนินการแล้ว
14/05/2556 07:32:09
1509
ไม่สามารถ แปลง ไฟล์ .pdf ได้ acrobat มีปัญหา งานธุรการ เหมือนลงโปรแกรมไม่สมบูรณ์ กองบริการการศึกษา
26/04/2556
ดำเนินการแล้ว
07/05/2556 10:50:27
1508
แถบเมนูวัตถุมีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ แถบเมนูวัตถุในโปรแกรมมีปัญหาใช้การไม่ได้ กองบริหารงานบุคคล(ผอ.กบค.)
25/04/2556
ดำเนินการแล้ว
26/04/2556 10:22:03
1507
ไวรัสคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ รบกวนช่วยดูเครื่องคอมพิวเตอร์งานประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ เนื่องจากมีไวรัส และไม่สามารถเปิดข้อมูลได้ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีำปวิชญ์
23/04/2556
ดำเนินการแล้ว
24/04/2556 16:36:30
1506
Microsofe office ขึ้นข้อความว่าการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ล้มเหลว งานธุรการ Microsofe office ขึ้นข้อความว่าการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ล้มเหลว ค่ะ งานการเงิน สำนักงานอธิการบดี
20/04/2556
ดำเนินการแล้ว
22/04/2556 11:20:43
1505
โทรศัพท์สำนักงานมีเสียงรบกวน ไม่ได้ยินเสียงคู่สนทนา งานธุรการ โทรศัพท์สำนักงานมีเสียงรบกวน ไม่ได้ยินเสียงคู่สนทนา หมายเลข 7102 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
19/04/2556
ดำเนินการแล้ว
14/05/2556 07:33:54
1504
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP สายโทรศัพท์ภายใน 9701-9705 ใช้งานไม่ได้เลยครับ มีแต่เบอร์ 9700 ของ พี่โม ใช้ได้แค่เบอร์เดียว รบกวนช่วยแก้ไขให้หน่อยนะครับ ขอบคุณครับ สำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา
18/04/2556
ดำเนินการแล้ว
24/04/2556 08:54:53
1503
รบกวนถ่ายโอนข้อมูลลงเครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ รบกวนทางไอทีช่วยถ่ายโอนข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์จากเครื่องเก่ามาลงเครื่องใหม่ให้ด้วยค่ะ ที่ห้องหัวหน้างานพัสดุ งานพัสดุ ตึกทีปวิชญ์
17/04/2556
ดำเนินการแล้ว
19/04/2556 09:04:55
1502
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ ห้องพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา
17/04/2556
ดำเนินการแล้ว
22/04/2556 10:48:01
1501
เครื่องคอมพิวเตอร์ค้างและเปิดไม่ติด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ค้างและขณะนี้ไม่สามารถเปิดใช้งานได้(ไม่ติด) งานตรวจสอบภายใน ชั้น2 อาคารทีปวิชญ์
17/04/2556
ดำเนินการแล้ว
19/04/2556 10:21:34
1500
ปริ้นเตอร์ปริ้นไม่ออก เครื่องคอม ช้ามาก เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ช้ามากค่ะ และก็ปริ้นไม่ออก มองไม่เห็นเครื่องปิร้น งานตรวจสอบภายใน
11/04/2556
ดำเนินการแล้ว
19/04/2556 09:05:10
1499
ขอความอนุเคราะห์ในการเดินสายโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ VOIP เนื่องจากงานนิติกรได้ย้ายห้องทำงานใหม่ จึงขอความอนุเคราะห์ศูนย์ IT ในการขอเบอร์โทรศัพท์สายนอก และขอให้เดินสายโทรศัพท์ทั้งสายในและสายนอกด้วย ห้องงานนิติกรรมและสัญญา(ข้างห้องกองบริหารงานบุคคล)
10/04/2556
ดำเนินการแล้ว
22/04/2556 10:48:21
1498
คอมฯค้างเข้าอะไรไม่ได้เลย งานธุรการ คอมฯค้างอยู่หน้า Desktop เข้าอะไรไม่ได้เลย สระง่ายน้ำ
10/04/2556
ดำเนินการแล้ว
22/04/2556 10:48:50
1497
ระบบโทรศัพท์ งานธุรการ สัญญานโทรศัพท์ภายในเบอร์ 7200 โทรออกได้ แต่โทรเข้าไม่ได้ยินเสีย และเบอร์ 7225 ไม่มีสัญญานเลยทั้งออก และเข้า อาคารศรีพิบูล
09/04/2556
ดำเนินการแล้ว
24/04/2556 13:42:01
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] 127 [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202
หน้า 127/202
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4027  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 19  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4007  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th