- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3790 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1299
อัพเว็บไซต์ ไม่ได้ค่ะ งานธุรการ น่าจะไปเผลอลบ folder pubilh_html ค่ะ http://council.psru.ac.th/ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
24/07/2555
ดำเนินการแล้ว
30/07/2555 11:12:55
1298
ใช้งานอยู่ดี ๆ จอดับไปเลย เครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้งานอยู่ดี ๆ เครื่องคอมพิวเตอร์ก็ดับไปเฉยเลยค่ะ รีสตาร์ท เปิดใหม่ก็ไม่ติด ตอนนี้มีงานเร่งด่วน รบกวนช่วยแก้ไขให้ด่วนด้วยนะคะ (มีข้อมูลสำคัญอยู่ด้านหน้าเด็ทท็อปด้วย) ขอบคุณค่ะ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
24/07/2555
ดำเนินการแล้ว
24/07/2555 11:41:46
1297
เครื่องมีไวรัส-ทำงานช้า เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องทำงานช้า ติดไวรัส งานการเงิน
23/07/2555
ดำเนินการแล้ว
24/07/2555 15:21:38
1296
ขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ค่ะ งานธุรการ เนื่องจากการปฏิบัติส่วนมากได้รับไฟล์ที่เป็นWord 2007 จึงไม่สามารถเปิดไฟล์ใช้งานได้ งานพัสดุ
22/07/2555
ดำเนินการแล้ว
23/07/2555 15:43:39
1295
เน็ตใช้งานไม่ได้ งานธุรการ เน็ตใช้งานไม่ได้ไม่สัญาณ นั่งห้องที่สำนักงานคณบดี เครื่องอื่นใช้งานได้ ยกเว้นเครื่องเดี๋ยวที่ไช้งานไม้ได้ สำนักงานคณบดี
19/07/2555
ดำเนินการแล้ว
31/07/2555 11:20:38
1294
เพิ่มเบอร์สายใน ระบบโทรศัพท์ VOIP ขอความอนุเคราะห์เพิ่มเบอร์โทรสายใน 2 เบอร์ เนื่องจาก จนท.สนอ.ได้มาเพิ่มคู่สายให้แล้ว อาคารมหาวชิราลงกรณ ชั้น 5 โซน A
16/07/2555
ดำเนินการแล้ว
11/09/2555 09:00:40
1293
ขอเพิ่มเบอร์โทรสายใน ระบบโทรศัพท์ VOIP ขอความอนุเคราะห์เพิ่มเบอร์โทรสายใน 4 เบอร์ เนื่องจาก จนท.สนอ.ได้มาเดินคู่สายเพิ่มให้แล้ว อาคารมหาวชิราลงกรณ ชั้น 2 โซน A
16/07/2555
ดำเนินการแล้ว
21/08/2555 09:38:38
1292
คอมพิวเตอร์ดับบ่อยๆ งานธุรการ คอมพิวเตอร์ดับเองบ่อยๆ สำนักงานหอพักทะเลแก้วนิเวศ
11/07/2555
ดำเนินการแล้ว
11/07/2555 17:10:54
1291
คอมพิวเตอร์ปริ้นงานไม่ได้ เข้าเอ็นเตอร์เน็ตไม่ได้ เปิดงานช้า เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ปริ้นงานไม่ได้ เข้าเอ็นเตอร์เน็ตไม่ได้ เปิดงานช้า สำนักงานหอพักทะเลแก้วนิเวศ
11/07/2555
ดำเนินการแล้ว
11/07/2555 17:10:28
1290
โทรศัพท์สัญญาไม่ดีคะ ขาดๆ หายๆ ระบบโทรศัพท์ VOIP หมายเลข 3102 ห้องรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา หมายเลข 3320 ห้องพักอาจารย์อรรถพล จรจันทร์ อาคารคณะวิทยาการจัดการ
11/07/2555
ดำเนินการแล้ว
12/07/2555 11:19:10
1289
โทรศัพท์ห้องรองวิชาการคณะวิทยาการจัดการใช้ไม่ได้คะ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ห้องรองวิชาการคณะวิทยาการจัดการใช้ไม่ได้คะ โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณเลยคะ อาคารคณะวิทยาการจัดการ
11/07/2555
ดำเนินการแล้ว
14/07/2555 10:12:41
1288
เครื่องคอมฯใช้ไม่ได้ งานธุรการ รบกวนช่วยเช็คเครื่องคอมฯห้องอินเตอร์เน็ต กองพัฒนานักศึกษา เพราะที่ไม่สามารถใช้ได้จำนวน 3 เครื่อง กองพัฒนานักศึกษา
10/07/2555
ดำเนินการแล้ว
10/07/2555 13:16:51
1287
เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการเข้าไม่ได้คะ เว็บไซต์ เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการเข้าไม่ได้คะ คณะวิทยาการจัดการ
10/07/2555
ดำเนินการแล้ว
11/07/2555 15:02:33
1286
โทรศัพท์เสีย งานธุรการ โทรศัพท์สายใน เบอร์ 9142 โทรเข้าได้แต่โทรออกไม่ได้ค่ะ ห้องธุรการ
09/07/2555
ดำเนินการแล้ว
30/01/2556 08:55:07
1285
wi-fi ระบบเครือข่าย wi-fi psru ไม่สามารถใช้งานได้ สำนักวิทยบริการฯ
09/07/2555
ดำเนินการแล้ว
12/07/2555 07:39:26
1284
ลง Driver เครื่องปริ้น งานธุรการ ไม่สามารถ Configure ได้ เครื่อง hp P1009 กองบริหารงานบุคคล
07/07/2555
ดำเนินการแล้ว
10/07/2555 13:24:33
1283
ใช้งานได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะ งานธุรการ ใช้งานได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะ คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ
07/07/2555
ดำเนินการแล้ว
10/07/2555 15:18:18
1282
อินเตอร์เน็ทใช้งานไม่ได้ค่ะ งานธุรการ อินเตอร์เน็ทคณะเกษตรใช้งานไม่ไดค่ะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
07/07/2555
ดำเนินการแล้ว
10/07/2555 15:18:05
1281
psru-wifi ใช้ไม่ได้ครับ งานธุรการ psru-wifi ชั้น2หน้าห้องเคมี ใช้ไม่ได้ครับ รีเช็ทแล้วก็ยังไม่หายดีครับ ชั้น3 ศูนย์วิทยาศาสตร์
04/07/2555
ดำเนินการแล้ว
14/08/2555 15:57:25
1280
ระบบโทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ ระบบโทรศัพท์ ไม่สัญญาณใช้งานไม่ได้ อาคารศรีพิบูล สถาบันวิจัยและพัฒนา
04/07/2555
ดำเนินการแล้ว
10/07/2555 15:16:38
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] 126 [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190
หน้า 126/190
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3790  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 4  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3786  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th