- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3458 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
967
เข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้ งานธุรการ เข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้ การเงิน
05/07/2554
ดำเนินการแล้ว
06/07/2554 15:14:33
966
เข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้ งานธุรการ เข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้ การเงิน
05/07/2554
ดำเนินการแล้ว
06/07/2554 15:32:54
965
โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ งานธุรการ โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ ไม่สามารถรับและโทรออกได้ งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
04/07/2554
ดำเนินการแล้ว
04/07/2554 13:10:43
964
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด งานธุรการ เปิดไม่ติด สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
04/07/2554
ดำเนินการแล้ว
06/07/2554 15:15:03
963
เข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้ งานธุรการ เครื่องเข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ การเงิน
04/07/2554
ดำเนินการแล้ว
06/07/2554 15:14:54
962
เข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้ งานธุรการ เครื่องเข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ การเงิน
04/07/2554
ดำเนินการแล้ว
06/07/2554 15:15:13
961
หมายเลขโทรศัพท์สายในสลับกัน ระบบโทรศัพท์ VOIP หมายเลขโทรศัพท์สายในชั้น 2 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาสลับกัน โดย หมายเลข 7223 จะต้องเป็น ผอ.สวจ. และหมายเลข 7224 จะต้องเป็นห้อง รองฯ พัชรา สถาบันวิจัยและพัฒนา
30/06/2554
ดำเนินการแล้ว
01/07/2554 10:53:46
960
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิด CPU ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU เปิดไม่ได้ หน้าจอเปิดได้ปกติ(เป็นเครื่องแชร์ปริ้นด้วยค่ะ ไม่สามารถปริ้นงานเครื่องอื่นได้เลยค่ะ สำนักงานหอพัก
30/06/2554
ดำเนินการแล้ว
01/07/2554 10:44:30
959
เครื่องคอมพิวเตอร์ สแกนไวรัสตลอดเวลา เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สแกนไวรัสตลอดเวลา และถ้าใช้นาน ๆ เครื่องจะค้างไม่สามารถทำงานได้ งานคลัง
30/06/2554
ดำเนินการแล้ว
06/07/2554 13:38:15
958
MySQL ล่มอีกแล้วครับ ระบบเครือข่าย MySQL ล่มอีกแล้วครับ รบกวนแก้ไขด้วยครับ ช่วงนี้เสียบ่อยมากครับ อยากรบกวนให้เร่งหาสาเหตุที่แท้จริงว่ามาจากไหนและแก้ไขให้ถูกจุดนะครับ เครือข่าย PSRU
29/06/2554
ดำเนินการแล้ว
01/07/2554 10:10:54
957
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ค่ะ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ค่ะ ห้องงานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
29/06/2554
ดำเนินการแล้ว
29/06/2554 11:21:12
956
เครื่องติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องติดไวรัส หน้าจอใช้งานไม่ได้ และเครื่องดับเอง ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
29/06/2554
ดำเนินการแล้ว
29/06/2554 10:27:34
955
MySQL ล่ม ระบบเครือข่าย MySQL ล่มครับ รบกวนดูให้ด้วยครับ ระบบ e-learning ของ คทก. แจ้งว่าไม่สามารถเชื่อมต่อได้ http://kaset.psru.ac.th/lms คทก.
27/06/2554
ดำเนินการแล้ว
29/06/2554 11:02:35
954
เครื่องติดไวรัส ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องติดไวรัส หน้าจอไม่สามารถใช้งานได้เลย ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
27/06/2554
ดำเนินการแล้ว
29/06/2554 11:11:03
953
โทรศัพท์สายในม่มีสัญญาณ งานธุรการ โทรศัพท์สายในหมายเลข 7210, 7211 และ 7222 ไม่มีสัญญาณทำให้ไม่สามารถโทรเข้า - ออกได้ สถาบันวิจัยและพัฒนา
27/06/2554
ดำเนินการแล้ว
29/06/2554 09:36:00
952
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้(อีกแล้ว) งานธุรการ อินเตอร์เน็ตเข้าได้แต่เว็ปมหาลัยใช้งานเช็คเมล์ไม่ได้เลย ถึงเข้าได้เป็นบางครั้งก็ช้ามากๆดาวโหลดเอกสารแผ่นเดียวก็ใช้เวลานานมาก อาคาร4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
26/06/2554
ดำเนินการแล้ว
29/06/2554 11:02:54
951
Program Photoshop เครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากเครื่องคอมฯที่ใช้อยู่ไม่สามารถเปิดใช้งาน Photoshop ได้ รบกวนช่วยแก้ไขด้วยคะ ขอบคุณคะ อาคารทีปวิชญ์ชั้น 3
25/06/2554
ดำเนินการแล้ว
29/06/2554 10:25:49
950
ย้ายจุดแลน เครื่องคอมพิวเตอร์ ย้ายจุดแลน กองบริหารงานบุคคล
24/06/2554
ดำเนินการแล้ว
27/06/2554 17:16:36
949
ให้ลงoffice enterprise 2003 เครื่องคอมพิวเตอร์ ลง office enterprise2003 งานการเงิน
24/06/2554
ดำเนินการแล้ว
27/06/2554 17:17:06
948
คอมพิวเตอร์ใช้งานโปรแกรมเบิกบำนาญไม่ได้ งานธุรการ คอมพิวเตอร์เรียกข้อมูลของโปรแกรมการเบิกเงินบำเหน็จบำนาญไม่ได้ เรียกปรินซ์ไม่ได้ แต่ทดลองใช้โปรแกรมนี้กับเครื่องอื่นแล้วทำได้ น่าจะเกิดจากเครื่อง กองบริหารงานบุคคล เครื่องฉันทนา
21/06/2554
ดำเนินการแล้ว
29/06/2554 08:45:16
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] 126 [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173
หน้า 126/173
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3458  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 9  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3449  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th