- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3458 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
987
โทรศัพท์ 7200 7210 7211 ไม่มีสัญญาน งานธุรการ โทรศัพท์ สายในหมายเลย 7200 7210 7211 ไม่มีสัญญาน สำนักงานเลขา สถาบันวิจัยและพัฒนา
29/07/2554
ดำเนินการแล้ว
03/08/2554 09:32:49
986
ปริ้นเตอร์ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ ไม่สามารถพิมพ์ผ่านปริ้นเตอร์ได้ เหมือนมันมองไม่เห็นเครื่องปริ้นท์ทั้งที่ลงโปรแกรมแล้ว ชั้น 2 อาคารการศึกษาพิเศษ
28/07/2554
ดำเนินการแล้ว
29/07/2554 10:21:16
985
โทรไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ที่สถาบันวิจัยไม่มีสัญญาณชั้นล่าง สถาบันวิจัยและพัฒนา
28/07/2554
ดำเนินการแล้ว
03/08/2554 09:26:03
984
ปรินซ์งานไปเครื่องถ่ายเอกสารไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ 1. ปรินซ์งานไปเครื่องถ่ายเอกสารไม่ได้ 2. สั่งปรินซ์แล้วไม่แสดงข้อมูลในระบบของกรมบัญชีกลาง กองบริหารงานบุคคล
27/07/2554
ดำเนินการแล้ว
29/07/2554 08:45:32
983
เครื่องPrintไม่ดึงกระดาษ และ มีผงหมึกกระจาย เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องPrint ไม่ดึงกระดาษ และ มีผงหมึกกระจาย (เครื่องห้องผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล) กองบริหารงานบุคคล(ผอ.กบค.)
27/07/2554
ดำเนินการแล้ว
29/07/2554 08:44:31
982
สัญญาณwiless ที่สระว่ายน้ำ ใช้การไม่ได้ งานธุรการ สัญญาณwiless ที่สระว่ายน้ำ ใช้การไม่ได้ อาคารสระว่ายน้ำ
25/07/2554
ดำเนินการแล้ว
27/07/2554 14:48:22
981
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตหอพักที่ 1 ใช้งานไม่ได้ หอพักทะเลแก้วนิเวศ
25/07/2554
ดำเนินการแล้ว
26/07/2554 16:39:18
980
เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ ย้ายข้อมูล กองบริหารงานบุคคล
25/07/2554
ดำเนินการแล้ว
26/07/2554 13:02:02
979
ยังเข้าระบบE-Document ไม่ได้ เว็บไซต์ เข้าระบบ E-Document ไม่ได้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
21/07/2554
ดำเนินการแล้ว
26/07/2554 14:57:58
978
เรียกเว็บหน่วยงานไม่ได้ครับ เว็บไซต์ ตอนนี้ไม่สามารถเรียกเว็บหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้ครับ แต่เว็บมหาวิทยาลัย และเว็บที่มี server เป็นของตนเองเข้าได้ครับ กองนโยบายและแผน
21/07/2554
ดำเนินการแล้ว
21/07/2554 10:34:51
977
ลงwindows 2003 งานธุรการ ลงwindows 2003 การเงิน
21/07/2554
ดำเนินการแล้ว
22/07/2554 11:12:22
976
ลงwindows 2003 งานบริการ ลงwindows 2003 การเงิน
21/07/2554
ดำเนินการแล้ว
22/07/2554 11:12:38
975
internet มีปัญหา เข้าหน้าเว็บสถาบันวิจัยไม่ได้ครับ บ่ายนี้มีตรวจประกันคุณภาพ ระบบเครือข่าย internet มีปัญหา เข้าหน้าเว็บสถาบันวิจัยไม่ได้ครับ เข้าหน้าเว็บสถาบันวิจัยแล้วขึ้น ERROR The requested URL could not be retrieved บ่ายนี้มีตรวจประกันคุณภาพด้วยครับ สถาบันวิจัยและพัฒนา
20/07/2554
ดำเนินการแล้ว
20/07/2554 14:58:06
974
โทรศัพท์ไม่มีติด ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายหมายเลข 4223 ในห้องพักอาจารย์ศูนย์วิทยาศาสตร์ ห้องศว.404 ไม่มีสัญญาณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19/07/2554
ดำเนินการแล้ว
29/08/2554 13:15:12
973
หน้าจอไม่ติด งานธุรการ เปิดเครื่องแล้วหน้าจอไม่ติด ห้องผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
19/07/2554
ดำเนินการแล้ว
19/07/2554 15:30:33
972
โทรศัพท์สายในไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา หมายเลข 7210, 7211, 7222 ไม่มีสัญญาณ สถาบันวิจัยและพัฒนา
14/07/2554
ดำเนินการแล้ว
20/07/2554 08:42:21
971
เข้าเน็ตไม่ค่อยได้ งานธุรการ เข้าเน็ตไม่ค่อยได้ เข้าได้ก็ช้ามาก และหลุดบ่อย โหลดโปรแกรม Fax 2 Email แล้วไม่ได้ สระว่ายน้ำ
10/07/2554
ดำเนินการแล้ว
20/07/2554 09:21:30
970
Net ช้ามาก และ มาๆ ขาดๆ ระบบเครือข่าย 3 วันมานี้เน็ทช้า และปัญหาที่มีตลอดก็เรื่อง สัญญาณ มาๆ ขาด ๆ หายๆ สาขา คอมพิวเตอร์ ชั้น 4
08/07/2554
ดำเนินการแล้ว
11/07/2554 10:01:51
969
คอมพิวเตอร์ได้ IP อยู่คนละวง กับ Gateway ระบบเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเข้ากับ ipassport ได้ ip 192.168.62.xx ซึ่งอยู่คนละวงกับ Gateway 192.168.61.xx ทำให้ไม่สามารถใช้งาน internet ได้ สำนักวิทยบริการฯ
06/07/2554
ดำเนินการแล้ว
08/07/2554 08:52:23
968
เข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้ งานธุรการ เข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้ การเงิน
05/07/2554
ดำเนินการแล้ว
06/07/2554 15:33:37
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] 125 [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173
หน้า 125/173
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3458  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 9  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3449  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th