- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4043 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1572
มีเสียงวิทยุแทรกในโทรศัพท์ภายในปลายทางได้ยินไม่ชัด ระบบโทรศัพท์ VOIP มีเสียงวิทยุแทรกในโทรศัพท์ภายในปลายทางได้ยินไม่ชัด อยากให้ช่วยดำเนินการด่วนที่สุดเพราะต้องใช้ติดต่อลูกค้า ขอบคุณค่ะ ศูนย์หนังสือทะเลแก้ว
06/08/2556
ดำเนินการแล้ว
17/09/2556 12:28:52
1571
ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย แฟลตเก่าอาจารย์ ทะเลแก้ว ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ขึ้น limited or no connectivity แฟลตเก่าอาจารย์ ทะเลแก้ว
05/08/2556
ดำเนินการแล้ว
03/09/2556 17:11:03
1570
โทรศัพท์ภายใน ระบบโทรศัพท์ VOIP ห้อง คณบดี รองคณบดี ทั้ง 3 ท่าน ห้อง กอ.207 โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ ที่เหลือทุกหมายเลข โทรศัพท์ มีบริการเสริม (สัญญาณวิทยุ ดังมาก) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
02/08/2556
ดำเนินการแล้ว
30/09/2556 08:56:11
1569
คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเครื่องปริ้นไม่ได้ งานธุรการ คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเครื่องปริ้นไม่ได้ อาคารสระว่ายน้ำ
26/07/2556
ดำเนินการแล้ว
01/08/2556 19:19:11
1568
อินเตอร์เนตใช้การไม่ได้ ระบบเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ของ กองกลาง ที่นำไปลงโปรแกรมให้ใหม่ ใช้งานอินเตอร์เนตไม่ได้ และขอให้ลงไดร์เวอร์ปริ้นเตอร์ รุ่น HP LaserJet 1300 ให้ด้วยนะค่ะ กองกลาง อาคารทีปวิชญ
26/07/2556
ดำเนินการแล้ว
10/09/2556 11:53:25
1567
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด งานธุรการ คอมพิวเตอร์สำนักงานเปิดไม่ติด สระว่ายน้ำ
24/07/2556
ดำเนินการแล้ว
01/08/2556 19:19:43
1566
อินเตอร์เน็ต(ยัง)ใช้้งานไม่ได้ (หลังจากการแจ้งปัญหาครั้งที่แล้วไปแล้ว) ระบบเครือข่าย บ้านพักบุคลากรข้าง ร.ร.สาธิตฯ อินเตอร์เน็ตยังใช้งานไม่ได้ (หลังจากการแจ้งปัญหาครั้งที่แล้วไปแล้ว) บ้านพักบุคลากรข้าง ร.ร. สาธิตฯ
21/07/2556
ดำเนินการแล้ว
30/07/2556 15:22:09
1565
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย บ้านพักบุคลากรข้าง ร.ร. สาธิตฯ สัญญาณอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ รบกวนตรวจสอบและแก้ไขให้หน่อยนะครับ บ้านพักบุคลากรข้างโรงเรียนสาธิตฯ
19/07/2556
ดำเนินการแล้ว
19/07/2556 11:10:44
1564
โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในหอพักที่ 1 ไม่มีสัญญาณ หอพักนักศึกษาทะเลแ้ก้วนิเวศ 1
18/07/2556
ดำเนินการแล้ว
24/07/2556 11:00:54
1563
อินเตอร์ในสำนักงานหอพักใช้งานไม่ได้ งานธุรการ อินเตอร์ีที่สำนักงานหอพักเปิดใช้แล้วช้ามาก เข้าระบบ GFMISS แล้วช้าโหลดข้อมูลไม่ได้ สำนักงานหอพัก
18/07/2556
ดำเนินการแล้ว
30/07/2556 15:24:13
1562
โทรศัพท์ภายในไม่มีสัญญาณ งานธุรการ โทรศัพท์สายในของสถาบันวิจัยและพัฒนาใช้ไม่ได้ 3 เลขหมายคือห้องวารสาร ห้อง KM และห้องสำนักงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
17/07/2556
ดำเนินการแล้ว
26/09/2556 15:27:31
1561
เครื่องสแกนลง PC ไม่ได้ (ผ่าน LAN) เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนลง PC ไม่ได้ (ผ่าน LAN) (งานบุคคล2 แก้ว) กองบริหารงานบุคคล
16/07/2556
ดำเนินการแล้ว
31/07/2556 14:31:51
1560
คอมฯ ค้าง เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมฯ ค้าง ช้า (ผอ.กบค.) กองบริหารงานบุคคล
16/07/2556
ดำเนินการแล้ว
17/07/2556 08:58:40
1559
Excel ค้าง เครื่องคอมพิวเตอร์ Excel ค้าง งานบุคคล2 (แก้ว) กองบริหารงานบุคคล
16/07/2556
ดำเนินการแล้ว
16/07/2556 14:59:23
1558
ขอความอนุเคราะห์ต่อสาย LAN เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบเครือข่าย ทางสำนักประกันได้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำเป็นต้องต่อสาย LAN เพื่อสั่งปริ้นออกทางเครื่องถ่าย สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
15/07/2556
ดำเนินการแล้ว
18/07/2556 11:20:43
1557
คอมพิวเตอร์เปิดใช้งานไม่ได้ งานธุรการ คอมพิวเตอร์เปิดใช้งานไม่ได้ พอเปิดเครื่องมาก็ให้ Restart ตลอดเวลา งานคลัง
08/07/2556
ดำเนินการแล้ว
10/07/2556 09:18:29
1556
เน็ตใช้ไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถเข้าได้ ในการใช้ระบบ ห้องการเงิน
08/07/2556
ดำเนินการแล้ว
10/07/2556 09:19:11
1555
เครื่องปริ้นไม่ดึงกระดาษ งานธุรการ เวลาสั่งปริ้นแล้วเครื่องปริ้นไม่ดึงกระดาษ สระว่ายน้ำ
02/07/2556
ดำเนินการแล้ว
10/07/2556 15:31:11
1554
internet แฟลตอาจารย์ หอราชพฤษภ์ ใช้ไม่ได้อีกแล้ว งานธุรการ internet แฟลตอาจารย์ หอราชพฤษภ์ ใช้ไม่ได้อีกแล้ว เฉพาะสายสัญญาน แฟลตอาจารย์ หอราชพฤษภ์ ทางออกประตู 3
30/06/2556
ดำเนินการแล้ว
18/07/2556 11:25:27
1553
เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานช้า เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานช้ามาก ไม่สามารถใช้งานได้ค่ะ งานคลัง
28/06/2556
ดำเนินการแล้ว
01/07/2556 15:57:41
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] 125 [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202] [203
หน้า 125/203
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4043  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 18  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4025  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th