- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3354 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
903
ระบบแลนเครื่องคอมกับเครื่องถ่ายเอกสารใช้การไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบแลนเครื่องคอมกับเครื่องถ่ายเอกสารใช้การไม่ได้ จำนวน 2 เครื่อง กองบริหารงานบุคคล
24/05/2554
ดำเนินการแล้ว
25/05/2554 08:47:17
902
โทรศัพท์สายใน ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ระบบโทรศัพท์ VOIP ขอให้พ่วงสายโทรศัพท์ เบอร์ 9602 และต่อสายเพื่อใช้เบอร์ 9606 ค่ะ งานทุนการศึกษา
22/05/2554
ดำเนินการแล้ว
03/06/2554 09:22:19
901
web กองพัฒนานักศึกษา ขัดข้อง งานธุรการ web กองพัฒนานักศึกษา ขัดข้อง ใช้งานไม่ได้ กองพัฒนานักศึกษา
22/05/2554
ดำเนินการแล้ว
30/05/2554 20:54:07
900
internet ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ internet ที่หอดุษฎีโดม หอนัน ส่วนวังจันทน์ใช้งานไม่ได้ รบกวนแก้ไขให้ด้วยนะคะ ต้องใช้งานด่วนค่ะ หอดุษฎีโดม
21/05/2554
ดำเนินการแล้ว
01/06/2554 16:40:20
899
internet ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย เข้าเวบมหาวิทยาลัยได้ แต่ใช้งานเวบภายนอกไม่ได้เลย กองพัฒนานักศึกษา
21/05/2554
ดำเนินการแล้ว
24/05/2554 12:03:52
898
Internet เล่นไม่ได้ ระบบเครือข่าย เล่น วงในได้ แต่ วิ่งออกข้างนอกไม่ได้ บ้านพักทะเลแก้ว
21/05/2554
ดำเนินการแล้ว
24/05/2554 12:04:09
897
โทรศัพท์สายในไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในไม่มีสัญญาณ กองพัฒนานักศึกษา
18/05/2554
ดำเนินการแล้ว
23/05/2554 09:08:03
896
ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย ไม่สามารถเข้าใช้อินเทอร์เน็ตได้ค่ะ กองพัฒนานักศึกษา
11/05/2554
ดำเนินการแล้ว
12/05/2554 09:20:21
895
ไม่สามารถเข้าระบบ ipassport ระบบ iPassport ไม่สามารถ log in เข้าระบบ ipassport ได้ งานเลขานุการผู้บริหาร
11/05/2554
ดำเนินการแล้ว
12/05/2554 08:59:09
894
โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในของสถาบันวิจัยและพัฒนาไม่มีสัญญาณจึงทำให้ไม่สามารถโทรเข้าและออกได้ สถาบันวิจัยและพัฒนา
11/05/2554
ดำเนินการแล้ว
11/05/2554 16:01:49
893
โทรศัพท์ภายในเบอร์ 4215 และ 4216 ไม่มีสัญญาณเสียง และโทรเข้าขออกไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในเบอร์ 4215 และ 4216 ไม่มีสัญญาณเสียง และโทรเข้าขออกไม่ได้ พบปัญหาตั้งแต่เดือนมีนาคม53 ไม่ได้แจ้งช่วงนั้นเพราะคิดว่าเป็นเหมือนกันทั้งมหาลัย วันนี้เช็คแล้วพบว่าตึกทีปวิชญ์และตึกวิทยบริการใช้การได้ ตึกสารภี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10/05/2554
ดำเนินการแล้ว
11/05/2554 16:02:58
892
test ระบบ ระบบโทรศัพท์ VOIP test ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
09/05/2554
ดำเนินการแล้ว
09/05/2554 11:37:08
891
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ค่ะ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ค่ะ งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
07/05/2554
ดำเนินการแล้ว
09/05/2554 08:41:29
890
e-document ระบบเครือข่าย เปิดอ่านเอกสารไฟล์pdf ใน e-document ไม่ได้ครับ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
03/05/2554
ดำเนินการแล้ว
12/05/2554 09:15:47
889
โทรศัพท์สายในไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในของสถาบันวิจัยและพัฒนาไม่มีสัญญาณ ไม่สามารถโทรออกได้ สถาบันวิจัยและพัฒนา
29/04/2554
ดำเนินการแล้ว
11/05/2554 16:03:07
888
ไม่้ต้องเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ งานธุรการ ถึงผู้ดูแล ตามที่แจ้งให้แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนั้น ทางผู้บริหารแจ้งว่า ไม่ต้องเปลีย่นแปลงจากเดิม 13.00 น. เป็น 15.30 แล้วนะครับ จึงแจ้งมาจักได้ไม่เปลี่ยนแปลง(เดี่ยวมีปัญหา)....... กองบริการการศึกษา
28/04/2554
ดำเนินการแล้ว
11/05/2554 17:14:50
887
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ งานธุรการ รบกวนเปลี่ยนแปลง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จากเดิม 13.00 น. เป็น 15.30 น. นะครับ ช่วยเอาขึ้นหน่อยนะ นศ.โทรมากันตรึม....... กองบริการการศึกษา
28/04/2554
ดำเนินการแล้ว
11/05/2554 17:17:34
886
รบกวนเอาข้อความขึ้นหน้าเว็บมหาวิทยาัลัย งานบริการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเกี่ยวกับประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์สายการศึกษาที่แจ้งไว้เบื้องต้นว่าจะประกาศรายชื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 นั้น ด้วยกระบวนการยังไม่แล้วเสร็จ จึงเลื่อนวันประกาศเป็นวันที่ 28 เมษายน 2554 จึงขอคว่มอนุเคราะห์ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ทำ POP UP ที่หน้าเว็บมหาวิทยาลัย ว่า "ประกาศรายช่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฯ วันที่ 28 เมษายน 2554 ตั้งแต่เวลา 13.00 เป็นต้นไป" จึงขอความอนุเคราะห์ เอาข้อความขึ้นให้ด้วย จักขอบคุณยิ่งคับผม.... ลูกขวัญ อินทร์คล้าย กองบริการการศึกษา
27/04/2554
ดำเนินการแล้ว
11/05/2554 17:16:47
885
เล่นอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย ไม่สามารถเล่นอินเตอร์เน็ตได้ เปิดเว็บเข้ามาไม่ขึ้นหน้าไอพาสปอร์ตด้วยค่ะ งานพัสดุ
26/04/2554
ดำเนินการแล้ว
24/05/2554 12:04:44
884
ระบบ wireless และ VOIP ระบบเครือข่าย 1. ระบบ Wireless ITชั้น4 ไม่มีสัญญาณ 2. ระบบ VOIP ITชั้น 4 ใช้ไม่ได้ ไม่มีสัญญาณไม่สามารถโทรออกได้เลย ชั้น4 ตึก IT
26/04/2554
ดำเนินการแล้ว
03/06/2554 09:21:57
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] 124 [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168
หน้า 124/168
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3354  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 4  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3350  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th