- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4041 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1590
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถสั่งพิมพ์งานได้ งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถสั่งพิมพ์งานได้ งานตรวจสอบภายใน ชั้น2 อาคารทีปวิชญ์
09/09/2556
ดำเนินการแล้ว
10/09/2556 11:52:49
1589
ใช้งานอินเตอร์ไม่ได้ งานธุรการ ใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตไม่ได้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
05/09/2556
ดำเนินการแล้ว
15/10/2556 09:48:16
1588
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด งานธุรการ ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ งานคลัง
04/09/2556
ดำเนินการแล้ว
07/09/2556 14:24:12
1587
ระงับการให้บริการ งานธุรการ ระบบอินเตอร์เน็ตที่แจ้งไป ขณะนี้ใช้งานได้ตามปกติแล้วค่ะ กองบริหารงานบุคคล
29/08/2556
ดำเนินการแล้ว
03/09/2556 17:09:50
1586
การใช้อินเตอร์เน็ต งานธุรการ ต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตกับเครื่องพีซี สัญญาณเกิดความล่าช้า กองบริหารงานบุคคล
29/08/2556
ดำเนินการแล้ว
03/09/2556 17:09:36
1585
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถสั่งพิมพ์งานได้ งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถสั่งพิมพ์งานได้ งานตรวจสอบภายใน ชั้น2 อาคารทีปวิชญ์
29/08/2556
ดำเนินการแล้ว
10/09/2556 11:53:01
1584
โทรศัพท์หอพักที่ 2 สัญญาณไม่ค่อยชัด ระบบเครือข่าย โทรศัพท์หอพักที่ 2 สัญญาณไม่ค่อยชัด ระหว่างการสนทนา หอพักทะเลแก้วนิเวศ
29/08/2556
ดำเนินการแล้ว
24/09/2556 13:53:45
1583
โทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้ เบอร์ 9606 ห้องแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
27/08/2556
ดำเนินการแล้ว
29/10/2556 08:57:39
1582
การปรับระบบ Live Mail เป็น Office 365 งานธุรการ Microsoft ปรับระบบ Live Mail เป็น Office 365 ตอนที่ มรพส. ให้ Login ผ่าน login.microsoftonline.com พบปัญหาใช้งานไม่ได้ครับ หน้าจอจะขึ้น "...กำลังติดตั้ง Exchange... การดำเนินการนี้อาจใช้เวลาสักครู่" แล้วก็นิ่งไปเลย นานมากติดตั้งไม่ได้สักที ตอนนี้ไม่สามารถ login ได้เลย เข้าไปเช็คเมล์ไม่ได้ ไม่ว่าจะหน้า Live Mail เก่า หรือ Office 365 โปรดตรวจสอบและหาวิธีแก้ไขให้ด้วยครับ มรพส.
27/08/2556
ดำเนินการแล้ว
03/09/2556 17:13:58
1581
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด งานตรวจสอบภายใน ชั้น2 อาคารทีปวิชญ์
23/08/2556
ดำเนินการแล้ว
26/08/2556 09:42:24
1580
เครื่องปริ้นขัดข้อง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นขัดข้อง (Eror) งานคลัง
23/08/2556
ดำเนินการแล้ว
26/08/2556 09:41:45
1579
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด งานธุรการ คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด รบกวนช่วยมาดูด่วนด้วยค่ะที่งานออกแบบ ตึกทีปวิชญ์ ชั้น 2 งานออกแบบและวางผัง
19/08/2556
ดำเนินการแล้ว
19/08/2556 09:59:11
1578
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ ๑ เครื่อง ใช้ได้เพียงเครื่องเดียว ห้องงานนิติกรรมและสัญญา(ข้างห้องกองบริหารงานบุคคล)
16/08/2556
ดำเนินการแล้ว
16/09/2556 14:24:56
1577
เครื่องคอมพิวเตอร์ดับ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ดับเองโดยไม่ทราบสาเหตุ ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ สำนักงานหอพัก
15/08/2556
ดำเนินการแล้ว
16/08/2556 17:11:55
1576
network ใช้ไม่ได้บางจุด งานธุรการ ระบบอินเตอร์เน็ตบางจุดใช้ไม่ได้ ปริ้นเตอร์ที่เป็นผ่านแลนไม่ได้ กองบริการการศึกษา
13/08/2556
ดำเนินการแล้ว
03/09/2556 17:10:18
1575
network ใช้ไม่ได้บางจุด เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ตบางจุดใช้ไม่ได้ ปริ้นเตอร์ที่เป็นผ่านแลนไม่ได้ กองบริการการศึกษา
13/08/2556
ดำเนินการแล้ว
03/09/2556 17:09:23
1574
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด งานออกแบบและวางผัง ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์
13/08/2556
ดำเนินการแล้ว
15/08/2556 11:38:27
1573
ย้ายโต๊ะทำงาน ระบบโทรศัพท์ VOIP ย้ายโต๊ะทำงานใหม่ค่ะขอความอนุเคราะห์เดินสายโทรศัพทย์ภายในใหม่ค่ะ กองบริการการศึกษา
07/08/2556
ดำเนินการแล้ว
29/08/2556 11:50:20
1572
มีเสียงวิทยุแทรกในโทรศัพท์ภายในปลายทางได้ยินไม่ชัด ระบบโทรศัพท์ VOIP มีเสียงวิทยุแทรกในโทรศัพท์ภายในปลายทางได้ยินไม่ชัด อยากให้ช่วยดำเนินการด่วนที่สุดเพราะต้องใช้ติดต่อลูกค้า ขอบคุณค่ะ ศูนย์หนังสือทะเลแก้ว
06/08/2556
ดำเนินการแล้ว
17/09/2556 12:28:52
1571
ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย แฟลตเก่าอาจารย์ ทะเลแก้ว ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ขึ้น limited or no connectivity แฟลตเก่าอาจารย์ ทะเลแก้ว
05/08/2556
ดำเนินการแล้ว
03/09/2556 17:11:03
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] 124 [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202] [203
หน้า 124/203
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4041  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 18  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4023  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th