- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3458 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1007
โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในใช้ไม่ได้ เบอร์ 2400,2401 สาขาวิชานิติศาสตร์ อาคาร ฉ.104
23/08/2554
ดำเนินการแล้ว
24/08/2554 11:12:06
1006
ไม่สามารถเข้า internet ได้ ระบบเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์บางเครื่องไม่สามารถเข้าใช้ อินเทอร์เน็ตได้ สาขาวิชานิติศาสตร์ อาคาร ฉ. 104
23/08/2554
ดำเนินการแล้ว
24/08/2554 11:07:19
1005
โทรศัพท์คณะมนุษย์ฯ หมายเลข 2000 , 2002 มีปัญหา ระบบโทรศัพท์ VOIP หมายเลข 2000 ไม่มีสัญญาน.. หมายเลข 2002 มีเสียงแต่พอกดโทรออกไม่มีเสียง.. สำนักงานคณะมนุษย์ฯ
23/08/2554
ดำเนินการแล้ว
24/08/2554 11:08:17
1004
โทรศัพท์ภายในของห้องสมุดคณะครุศาสตร์(ส่วนวังจันทน์)หมายเลข 1302 ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในใช้ไม่ได้เลย ไม่มีสัญญาณ เคยแจ้งให้แก้ไขแล้ว 1 รอบ แต่ยังไม่ความคืบหน้าเลยค่ะ ใช้ไม่ได้มา 1 อาทิตย์แล้วค่ะ คณะครุศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 1
22/08/2554
ดำเนินการแล้ว
12/10/2554 10:19:48
1003
อินเทอร์เน็ตใช้งานได้ช้ามาก ถึง ใช้ไม่ได้เลย ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตใช้งานได้ช้ามาก ถึง ใช้ไม่ได้เลย ห้องพักอาจารย์ 306 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
22/08/2554
ดำเนินการแล้ว
24/08/2554 11:06:08
1002
ลงโปรแกรม windows 2003 กับ 2007 เพิ่มค่ะ งานบริการ ลงโปรแกรม windows 2003 กับ 2007 เพิ่มค่ะ งานคลัง
22/08/2554
ดำเนินการแล้ว
25/08/2554 09:26:06
1001
โทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้ค่ะ งานธุรการ โทรศัพท์สายในเบอร์ 9232 มีปัญหาค่ะ สำนักงานสภา
22/08/2554
ดำเนินการแล้ว
29/08/2554 09:33:44
1000
ลงโปรแกรม Microsoft Office 2007 เพิ่มค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรม Microsoft Office 2007 เพิ่มค่ะ งานคลัง
19/08/2554
ดำเนินการแล้ว
24/08/2554 14:56:08
999
ใช้งาน internet ไม่ได้ ระบบเครือข่าย แฟลตอาจารย์เก่า ทะเลแก้ว ใช้งานเนตไม่ได้ค่ะ ขึ้น limited activity แฟลตอาจารย์เก่า ทะเลแก้ว
18/08/2554
ดำเนินการแล้ว
22/08/2554 09:16:39
998
ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ ระบบเครือข่าย ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตและ เข้า Ipassport ไม่ได้ งานพัสดุ กองกลาง
18/08/2554
ดำเนินการแล้ว
22/08/2554 09:14:56
997
ไม่มีสัญญาน ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายใน เบอร์ 1302 ห้อสมุดคณะครุศาสตร์ใช้งานไม่ได้เพราะไม่มีสัญญาน ห้องสมุด คณะครุศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 1
16/08/2554
ดำเนินการแล้ว
29/08/2554 09:34:15
996
ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย ใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตเครือข่ายอีเมล์ของhotmailเปิดใช้งานไม่ได้ค่ะ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
16/08/2554
ดำเนินการแล้ว
22/08/2554 09:14:00
995
ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย เครื่องเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ งานการเงิน
15/08/2554
ดำเนินการแล้ว
22/08/2554 09:06:46
994
คอมมองไม่เห็นไดรฟ์ งานธุรการ คอมพิวเตอร์ห้องประชุม ชั้น 3 อาการ มองไม่เห็นไดร์ฟ ติดไวรัส ห้องประชุมชั้น 3 อาคารการศึกษาพิเศษ
11/08/2554
ดำเนินการแล้ว
12/08/2554 22:04:36
993
ลงโปรแกรม Microsoft Office เครื่องคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรม Microsoft Office 2007 เพิ่มค่ะ กองบริหารงานบุคคล
08/08/2554
ดำเนินการแล้ว
16/08/2554 10:18:35
992
ระบบสายแลน ระบบเครือข่าย ระบบสายแลนเชื่อมกับเครื่องถ่ายเอกสารไม่ทำงาน กองบริหารงานบุคคล
03/08/2554
ดำเนินการแล้ว
08/08/2554 11:00:28
991
โทรศัพท์ภายในเบอร์ 7200 มีคลื่นรบกวน งานธุรการ เบอร์ภาย7200 มีปัญหาคลื่นเทรก สถาบันวิจัย
02/08/2554
ดำเนินการแล้ว
03/08/2554 09:37:02
990
ระบบการค้นหา เว็บไซต์ เข้าใช้ระบบ intermet ไม่สามารถเลือกให้แสดงผลได้ในการค้นหา งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
01/08/2554
ดำเนินการแล้ว
02/08/2554 09:07:06
989
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย ไม่สามารถเข้าเว็บไซด์ต่าง ๆ ได้ ห้องผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (อ.ทวีศักดิ์) ชั้น 3 ตึกทีปวิชญ์
29/07/2554
ดำเนินการแล้ว
22/08/2554 09:12:01
988
เว็บตรวจสอบภายในเข้าไม่ได้ เว็บไซต์ ไม่สามารถเข้าเว็บไซต์งานตรวจสอบภายในได้ งานตรวจสอบภายใน
29/07/2554
ดำเนินการแล้ว
24/08/2554 11:21:27
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] 124 [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173
หน้า 124/173
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3458  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 9  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3449  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th